מדד התקשורת ירד השבוע בכ-19 אחוז

התנודות החדות כלפי מטה של הבורסה השפיעו על הרבה חברות הנסחרות בבורסה. ביניהן בלטו בעיקר החברות הסלולאריות: קבוצת אי.די.בי, בעלת השליטה בסלקום, וסאני, בעלת השליטה בפרטנר. חברת מידרוג הורידה את דירוג אגרות חוב של "דסק"ש" ושל סאני. השינויים הצפויים בשוק הסלולאר עם כניסתם של שחקנים חדשים, הובילו לעליית מדרגה נוספת ברמת הסיכון בשוק

מדד התקשורת ירד השבוע בכ-19 אחוז

התנודות החדות כלפי מטה של הבורסה השפיעו על הרבה חברות הנסחרות בבורסה. ביניהן בלטו בעיקר החברות הסלולאריות: קבוצת אי.די.בי, בעלת השליטה בסלקום, וסאני, בעלת השליטה בפרטנר. חברת מידרוג הורידה את דירוג אגרות חוב של "דסק"ש" ושל סאני. השינויים הצפויים בשוק הסלולאר עם כניסתם של שחקנים חדשים, הובילו לעליית מדרגה נוספת ברמת הסיכון בשוק

התנודות החדות כלפי מטה של הבורסה השפיעו על הרבה חברות הנסחרות בבורסה. ביניהן בלטו בעיקר החברות הסלולאריות: קבוצת אי.די.בי, בעלת השליטה בסלקום, וסאני, בעלת השליטה בפרטנר. חברת מידרוג הורידה את דירוג אגרות חוב של "דסק"ש" ושל סאני. השינויים הצפויים בשוק הסלולאר עם כניסתם של שחקנים חדשים, הובילו לעליית מדרגה נוספת ברמת הסיכון בשוק 

מאת עמי אטינגר

הבורסה נסגרה היום בירידות חדות על רקע הירידות בבורסות באירופה והירידות של חברות התקשורת בארץ. מדד תל אביב 25 ירד ב-1.98% ל-1,081.74 נקודות, מדד תל אביב 100 ירד ב-2.18% ל-988.82 נקודות, מדד בלוטק ירד ב-2.26% לרמה של 321.93 נקודות ומדד נדל"ן ירד ב-2.54% ל-290.92 נקודות.

בסיכום השבועי רשמה הבורסה בתל אביב ירידות שערים חדות מאוד: מדד התקשורת ירד בכ-19%. מדד תל-אביב 25 ירד בכ-4.7% ומדד תל-אביב 100 ירד בכ-4.83% מערכו. גם מדד הנדל"ן רשם ירידה של כ-5.7%.

התנודות החדות כלפי מטה של הבורסה השפיעו על הרבה חברות הנסחרות בבורסה. ביניהן בלטו בעיקר שתיים: קבוצת אי.די.בי בעלת השליטה בסלקום וסאני, בעלת השליטה בפרטנר.

קבוצת אי.די.בי

אגרות החוב של קבוצת אי.די.בי, שבשליטת נוחי דנקנר מעוררות תשומת לב רבה בגין מצבן. אגרות החוב קצרות הטווח של הקבוצה נסחרות בתשואה גבוהה של יותר מ-50% , ואגרות החוב רחוקות הטווח נסחרות בתשואה של 30%. דסק"ש ירדה ב-22.61%. כור ירדה ב-7.5% וסלקום ירדה ב-4.7%.
בינתיים הורידה מידרוג את דירוג אגרות חוב של חברת השקעות דיסקונט ("דסק"ש") ל-A3 מדירוג A1. אופק הדירוג לא שונה ונותר שלילי. כלכלני מידרו מסבירים, כי הורדת הדירוג במועד זה הינה על רקע שחיקה משמעותית בגמישות הפיננסית של החברה, הנובעת מעלייה ברמת המינוף ומאתגרים ביכולת מחזור החוב, לפחות בטווח הזמן הקצר.

"להערכתנו, נזילות החברה נחלשה נוכח היחלשות מקורות הדיבידנד העיקריים וירידה בשווי השוק של ההשקעות. אופק הדירוג השלילי משקף את הערכתנו כי הדירוג עלול לרדת במידה בה לא יחול שיפור בנזילות החברה", מדגישים הכלכלנים.

כלכלני מידרוג מעריכים עוד, כי המיזוג הצפוי של דסק"ש עם החברה הבת כור תעשיות ("כור") ככל שיתקיים במתווה המתוכנן, לא צפוי לשנות את דירוג האג"ח של דסק"ש, "אולם עשוי להוביל לייצוב הדירוג, נוכח שיפור הנזילות והגמישות הפיננסית בדסק"ש, וזאת במידה בה נעריך, כי רמת הנזילות של דסק"ש תהיה ברמת סבירה וכי לא תחול הרעה נוספת ביחס המינוף. הערכתנו לגבי הדירוג של דסק"ש לאחר המיזוג עם כור הינה בבחינת הערכה אינדיקטיבית וכפופה, בין השאר, לבחינת התנאים הסופיים של המיזוג".

סאני

אילן בן דב, ששיעבד את כל מניות סקיילקס, שאיבדה כ-47% מערכה בשבוע שחלף, להבטחת החוב לבעלי האג"ח של סאני (ירדה ב-11.66%). כבעל השליטה בפרטנר, שירדה ב-2.56%, המחזיק ב־82% מסאני, העמיקו אירועים אלה את בעיותיו הפיננסיות.

בינתיים הודיעה מידרוג על הורדת דירוג אגרות החוב של סאני מ-Baa2 באופק שלילי ל-B3, תוך הותרת הדירוג ברשימת מעקב. כלכלני מידרוג מסבירים, כי הצעד הזה במצב הנזילות החלש של סאני מביא לעלייה החדה בהסתברות לכשל פירעון בטווח הזמן הקצר.

"התמורות בשוק הסלולר הובילו לירידה חדה במחיר מניית סקיילקס בימים האחרונים. ירידת מחיר המניה הובילה לתת-בטוחות מול מחזיקי אגרות החוב של סאני, אשר במידה שלא תתוקן בתוך 7 ימים, עלולה להוביל להעמדת האג"ח לפירעון מיידי".

עוד מציינים כלכלני מידרוג, כי הדירוג הנוכחי משקף הפסד מסוים למחזיקי האג"ח. סאני, בעלת השליטה בסקיילקס ( 77.77%) ובשרשור בפרטנר נסמכת על שווי מניות סקיילקס ועל התזרימים הנובעים ממנה לצורך שירות החוב. השינויים הצפויים בשוק הסלולר, שהוצפו בחדות בימים האחרונים עם כניסתם של שחקני סלולר חדשים, הובילו לעליית מדרגה נוספת ברמת הסיכון בשוק וברמת הסיכון למיצובה העסקי והפיננסי של פרטנר. לחברה אין מקורות נזילים חופשיים ומרבית אחזקותיה משועבדות לטובת מחזיקי האג"ח והבנקים. בנוסף, קיימת ירידה משמעותית ברמת הנראות של התזרים הצפוי לעלות מסקיילקס. יחס המינוף של החברה הורע משמעותית בימים האחרונים.

התנודות החדות כלפי מטה של הבורסה השפיעו על הרבה חברות הנסחרות בבורסה. ביניהן בלטו בעיקר החברות הסלולאריות: קבוצת אי.די.בי, בעלת השליטה בסלקום, וסאני, בעלת השליטה בפרטנר. חברת מידרוג הורידה את דירוג אגרות חוב של "דסק"ש" ושל סאני. השינויים הצפויים בשוק הסלולאר עם כניסתם של שחקנים חדשים, הובילו לעליית מדרגה נוספת ברמת הסיכון בשוק 

מאת עמי אטינגר

הבורסה נסגרה היום בירידות חדות על רקע הירידות בבורסות באירופה והירידות של חברות התקשורת בארץ. מדד תל אביב 25 ירד ב-1.98% ל-1,081.74 נקודות, מדד תל אביב 100 ירד ב-2.18% ל-988.82 נקודות, מדד בלוטק ירד ב-2.26% לרמה של 321.93 נקודות ומדד נדל"ן ירד ב-2.54% ל-290.92 נקודות.

בסיכום השבועי רשמה הבורסה בתל אביב ירידות שערים חדות מאוד: מדד התקשורת ירד בכ-19%. מדד תל-אביב 25 ירד בכ-4.7% ומדד תל-אביב 100 ירד בכ-4.83% מערכו. גם מדד הנדל"ן רשם ירידה של כ-5.7%.

התנודות החדות כלפי מטה של הבורסה השפיעו על הרבה חברות הנסחרות בבורסה. ביניהן בלטו בעיקר שתיים: קבוצת אי.די.בי בעלת השליטה בסלקום וסאני, בעלת השליטה בפרטנר.

קבוצת אי.די.בי

אגרות החוב של קבוצת אי.די.בי, שבשליטת נוחי דנקנר מעוררות תשומת לב רבה בגין מצבן. אגרות החוב קצרות הטווח של הקבוצה נסחרות בתשואה גבוהה של יותר מ-50% , ואגרות החוב רחוקות הטווח נסחרות בתשואה של 30%. דסק"ש ירדה ב-22.61%. כור ירדה ב-7.5% וסלקום ירדה ב-4.7%.
בינתיים הורידה מידרוג את דירוג אגרות חוב של חברת השקעות דיסקונט ("דסק"ש") ל-A3 מדירוג A1. אופק הדירוג לא שונה ונותר שלילי. כלכלני מידרו מסבירים, כי הורדת הדירוג במועד זה הינה על רקע שחיקה משמעותית בגמישות הפיננסית של החברה, הנובעת מעלייה ברמת המינוף ומאתגרים ביכולת מחזור החוב, לפחות בטווח הזמן הקצר.

"להערכתנו, נזילות החברה נחלשה נוכח היחלשות מקורות הדיבידנד העיקריים וירידה בשווי השוק של ההשקעות. אופק הדירוג השלילי משקף את הערכתנו כי הדירוג עלול לרדת במידה בה לא יחול שיפור בנזילות החברה", מדגישים הכלכלנים.

כלכלני מידרוג מעריכים עוד, כי המיזוג הצפוי של דסק"ש עם החברה הבת כור תעשיות ("כור") ככל שיתקיים במתווה המתוכנן, לא צפוי לשנות את דירוג האג"ח של דסק"ש, "אולם עשוי להוביל לייצוב הדירוג, נוכח שיפור הנזילות והגמישות הפיננסית בדסק"ש, וזאת במידה בה נעריך, כי רמת הנזילות של דסק"ש תהיה ברמת סבירה וכי לא תחול הרעה נוספת ביחס המינוף. הערכתנו לגבי הדירוג של דסק"ש לאחר המיזוג עם כור הינה בבחינת הערכה אינדיקטיבית וכפופה, בין השאר, לבחינת התנאים הסופיים של המיזוג".

סאני

אילן בן דב, ששיעבד את כל מניות סקיילקס, שאיבדה כ-47% מערכה בשבוע שחלף, להבטחת החוב לבעלי האג"ח של סאני (ירדה ב-11.66%). כבעל השליטה בפרטנר, שירדה ב-2.56%, המחזיק ב־82% מסאני, העמיקו אירועים אלה את בעיותיו הפיננסיות.

בינתיים הודיעה מידרוג על הורדת דירוג אגרות החוב של סאני מ-Baa2 באופק שלילי ל-B3, תוך הותרת הדירוג ברשימת מעקב. כלכלני מידרוג מסבירים, כי הצעד הזה במצב הנזילות החלש של סאני מביא לעלייה החדה בהסתברות לכשל פירעון בטווח הזמן הקצר.

"התמורות בשוק הסלולר הובילו לירידה חדה במחיר מניית סקיילקס בימים האחרונים. ירידת מחיר המניה הובילה לתת-בטוחות מול מחזיקי אגרות החוב של סאני, אשר במידה שלא תתוקן בתוך 7 ימים, עלולה להוביל להעמדת האג"ח לפירעון מיידי".

עוד מציינים כלכלני מידרוג, כי הדירוג הנוכחי משקף הפסד מסוים למחזיקי האג"ח. סאני, בעלת השליטה בסקיילקס ( 77.77%) ובשרשור בפרטנר נסמכת על שווי מניות סקיילקס ועל התזרימים הנובעים ממנה לצורך שירות החוב. השינויים הצפויים בשוק הסלולר, שהוצפו בחדות בימים האחרונים עם כניסתם של שחקני סלולר חדשים, הובילו לעליית מדרגה נוספת ברמת הסיכון בשוק וברמת הסיכון למיצובה העסקי והפיננסי של פרטנר. לחברה אין מקורות נזילים חופשיים ומרבית אחזקותיה משועבדות לטובת מחזיקי האג"ח והבנקים. בנוסף, קיימת ירידה משמעותית ברמת הנראות של התזרים הצפוי לעלות מסקיילקס. יחס המינוף של החברה הורע משמעותית בימים האחרונים.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן