דנקנר וגרנובסקי הפקידו 450 מיליון שקל בנאמנות

הבוקר יפקידו בהמחאות בנקאיות 50 מיליון שקל פיקדון בבית המשפט ו-20 מיליון שקל נוספים יועברו לפיקדון בהמשך היום או עד מחר. אי.די.בי מבקשת מבית המשפט דחייה סבירה לכינוס אסיפת נושים חדשה כדי להביא את הצעתם להצבעה – העברת 826 מיליון שקל לקופת אי.די.בי אחזקות, כש-600 מיליון שקל מהסכום יועברו לאי.די.בי פיתוח ו־226 מיליון – לנושים

דנקנר וגרנובסקי הפקידו 450 מיליון שקל בנאמנות

הבוקר יפקידו בהמחאות בנקאיות 50 מיליון שקל פיקדון בבית המשפט ו-20 מיליון שקל נוספים יועברו לפיקדון בהמשך היום או עד מחר. אי.די.בי מבקשת מבית המשפט דחייה סבירה לכינוס אסיפת נושים חדשה כדי להביא את הצעתם להצבעה – העברת 826 מיליון שקל לקופת אי.די.בי אחזקות, כש-600 מיליון שקל מהסכום יועברו לאי.די.בי פיתוח ו־226 מיליון – לנושים

נוחי דנקנר
נוחי דנקנר

בישורת הכמעט אחרונה במרוץ הקשה ביותר בחייו להצלת שליטתו באי.די.בי, הצליח נוחי דנקנר, בהשתתפותו של אלכסנדר גרנובסקי, להעביר 450 מיליון שקל לחשבון נאמנות ו-50 מיליון שקל, סכום הפיקדון, בהמחאות בנקאיות לתשלום השובר. יתרת סכום הפיקדון בגובה של 20 מיליון שקל תועבר במשך היום, לכל המאוחר עד מחר יום שני בשעה ארבע אחר הצהריים. לאחר הפקדה זו יהיה סכום של 450 מיליון שקל בחשבות נאמנות ו-70 מיליון שקל פיקדון בקופת בית המשפט.

דחייה סבירה

אלכסנדר גרונובסקי
אלכסנדר גרונובסקי

לנוכח ההעברה מבקשת אי.די.בי משופט בית המשפט המחוזי בתל אביב איתן בורנשטיין להחליט על דחייה סבירה של כינוס הנושים של החברה, שתאפשר לה להגיש הצעה מטעמה להסדר נושים כפי שהציעה ואף לשפר את הצעתה מעבר למתווה עצמו הנחשב משופר ואף לקיים מגעים עם הנאמנים והנציגויות של מחזיקי אגרות החוב.

החלטת השופט אורנשטיין

ביום ראשון שעבר החליט השופט אורנשטיין: "סבורני שנכון יהיה שלא לדחות את הבקשה (לדחות את כינוס הנושים. ע.א) ולאפשר מתן אורכה מוגבלת לגיבוש הצעת הסדר על יסוד העקרונות שהוצבו, ובכפוף להפקדת ערבויות שיבטיחו תשלום נזקים שעלולים להיגרם ככל שתינתן אורכה". בהמשך הוסיף השופט, כי יש להתנות את מתן האורכה והדחייה בשני אלה: העברה בפועל בסך של 430 מיליון שקל לעו"ד ישראל שמעונוב, המייצג את גרנובסקי ובא כוחם של אמבלייז וקבוצת נץ והפקדת ערבות בנקאית, או פיקדון כספי בקופת בית המשפט על סך של 70 מיליון שקל ואשר ניתן יהיה לחילוט, ככל שהמשקעים לא יעמדו בהתחייבויותיהם, לרבות מחמת אי קבלת אישור האסיפה הכללית של אמבלייז.

הופקדו 450 מיליון שקל בנאמנות

ביום שישי שחלף אישר עו"ד שמעונוב בעל פה לאי.די.בי, כי הופקד בחשבון הנאמנות שפתח סכום הגבוה מ-450 מיליון שקל. במוצאי השבת שלח עו"ד שמעונוב מכתב לאי.די.בי בו חזר על שנאמר על ידו בעל פה על הפקדת 450 מיליון שקל בחשבון הנאמנות.

כמו כן ביום שישי שחלף, בשעה 13:54, בשל לוח הזמנם הצפוף בו בוצעו העברות הכספים ולאחר שבנק הדואר כבר נסגר, הוצאו שתי המחאות בנקאיות (בגינן הופקד שובר בבית המשפט) להפקדה בקופת בית המשפט בסכום של 50 מיליון שקל. מכיוון שהמחאות הוצאו לאחר סגירת בנק הדואר לא התאפשר תשלום השוברים. לכן, מייד עם פתיחתו הבוקר של בנק הדואר יתייצב בו נציב מטעם אי.די.בי על מנת לבצע את התשלום המיועד להפקדת הפיקדון, לפני הדיון הגורלי בבית המשפט.

לאחר הפקדת יתרת סכום הפיקדון בסכום של 20 מיליון שקל, יהיו 450 מיליון שקל בחשבון הנאמנות שפתח עו"ד שמעונוב ו-70 מיליון שקל פיקדון בבית המשפט. בסך הכל 529 מיליון שקל, שזה סכום הגבוה ב-20 מיליון שקל מהסכום שקבע השופט בורנשטיין.

עורכי הדין רם כספי, אברמי וול ורובי בכר,  ציינו בהודעת אי.די.בי כי בכוונת דנקנר וגרנובסקי וקבוצת נץ לשפר את מתווה ההצעה למחזיקי האג"ח, ולקיים לשם כך מגעים עם נציגות מחזיקי האג"ח והנאמנים ולכן הם מבקשים מהשופט אורנשטיין דחייה סבירה לכינוס אסיפת נושים חדשה כדי להביא את הצעתם להצבעה.

המתווה

לפי המתווה הקיים, שכאמור הובטח לשפרו, אמור גרנובסקי להזרים באמצעות חברת אמבלייז 826 מיליון שקל לקופת אי.די.בי אחזקות, כש-600 מיליון שקל מהסכום יועברו לאי.די.בי פתוח ו־226 מיליון – לנושי אחזקות.

השתלטות על חברת אמבלייז

בינתיים ממשיך גרנובסקי, המחזיק 20% באמבלייז באמצעות בי.ג’י.איי, עם אופציה להגדלת האחזקה ל-47%, בביצוע ההשתלטות על חברת אמבלייז, בהשקעה של כ-55 מיליון דולר. בכך מתכנן להשתלט על קופת המזומנים של כ-500 מיליון שקל‏ של אמבלייז, ובאמצעותה להשתלט על אי.די.בי. בשלב הבא יאלץ להמתין לכינוס אסיפת בעלי המניות של אמבלייז, שאמורה לאשר את שינוי מדיניות ההשקעות שלה, וכך יתאפשר לו להוציא את הכסף מהקופה לקניית אי.די.בי.

נוחי דנקנר
נוחי דנקנר

בישורת הכמעט אחרונה במרוץ הקשה ביותר בחייו להצלת שליטתו באי.די.בי, הצליח נוחי דנקנר, בהשתתפותו של אלכסנדר גרנובסקי, להעביר 450 מיליון שקל לחשבון נאמנות ו-50 מיליון שקל, סכום הפיקדון, בהמחאות בנקאיות לתשלום השובר. יתרת סכום הפיקדון בגובה של 20 מיליון שקל תועבר במשך היום, לכל המאוחר עד מחר יום שני בשעה ארבע אחר הצהריים. לאחר הפקדה זו יהיה סכום של 450 מיליון שקל בחשבות נאמנות ו-70 מיליון שקל פיקדון בקופת בית המשפט.

דחייה סבירה

אלכסנדר גרונובסקי
אלכסנדר גרונובסקי

לנוכח ההעברה מבקשת אי.די.בי משופט בית המשפט המחוזי בתל אביב איתן בורנשטיין להחליט על דחייה סבירה של כינוס הנושים של החברה, שתאפשר לה להגיש הצעה מטעמה להסדר נושים כפי שהציעה ואף לשפר את הצעתה מעבר למתווה עצמו הנחשב משופר ואף לקיים מגעים עם הנאמנים והנציגויות של מחזיקי אגרות החוב.

החלטת השופט אורנשטיין

ביום ראשון שעבר החליט השופט אורנשטיין: "סבורני שנכון יהיה שלא לדחות את הבקשה (לדחות את כינוס הנושים. ע.א) ולאפשר מתן אורכה מוגבלת לגיבוש הצעת הסדר על יסוד העקרונות שהוצבו, ובכפוף להפקדת ערבויות שיבטיחו תשלום נזקים שעלולים להיגרם ככל שתינתן אורכה". בהמשך הוסיף השופט, כי יש להתנות את מתן האורכה והדחייה בשני אלה: העברה בפועל בסך של 430 מיליון שקל לעו"ד ישראל שמעונוב, המייצג את גרנובסקי ובא כוחם של אמבלייז וקבוצת נץ והפקדת ערבות בנקאית, או פיקדון כספי בקופת בית המשפט על סך של 70 מיליון שקל ואשר ניתן יהיה לחילוט, ככל שהמשקעים לא יעמדו בהתחייבויותיהם, לרבות מחמת אי קבלת אישור האסיפה הכללית של אמבלייז.

הופקדו 450 מיליון שקל בנאמנות

ביום שישי שחלף אישר עו"ד שמעונוב בעל פה לאי.די.בי, כי הופקד בחשבון הנאמנות שפתח סכום הגבוה מ-450 מיליון שקל. במוצאי השבת שלח עו"ד שמעונוב מכתב לאי.די.בי בו חזר על שנאמר על ידו בעל פה על הפקדת 450 מיליון שקל בחשבון הנאמנות.

כמו כן ביום שישי שחלף, בשעה 13:54, בשל לוח הזמנם הצפוף בו בוצעו העברות הכספים ולאחר שבנק הדואר כבר נסגר, הוצאו שתי המחאות בנקאיות (בגינן הופקד שובר בבית המשפט) להפקדה בקופת בית המשפט בסכום של 50 מיליון שקל. מכיוון שהמחאות הוצאו לאחר סגירת בנק הדואר לא התאפשר תשלום השוברים. לכן, מייד עם פתיחתו הבוקר של בנק הדואר יתייצב בו נציב מטעם אי.די.בי על מנת לבצע את התשלום המיועד להפקדת הפיקדון, לפני הדיון הגורלי בבית המשפט.

לאחר הפקדת יתרת סכום הפיקדון בסכום של 20 מיליון שקל, יהיו 450 מיליון שקל בחשבון הנאמנות שפתח עו"ד שמעונוב ו-70 מיליון שקל פיקדון בבית המשפט. בסך הכל 529 מיליון שקל, שזה סכום הגבוה ב-20 מיליון שקל מהסכום שקבע השופט בורנשטיין.

עורכי הדין רם כספי, אברמי וול ורובי בכר,  ציינו בהודעת אי.די.בי כי בכוונת דנקנר וגרנובסקי וקבוצת נץ לשפר את מתווה ההצעה למחזיקי האג"ח, ולקיים לשם כך מגעים עם נציגות מחזיקי האג"ח והנאמנים ולכן הם מבקשים מהשופט אורנשטיין דחייה סבירה לכינוס אסיפת נושים חדשה כדי להביא את הצעתם להצבעה.

המתווה

לפי המתווה הקיים, שכאמור הובטח לשפרו, אמור גרנובסקי להזרים באמצעות חברת אמבלייז 826 מיליון שקל לקופת אי.די.בי אחזקות, כש-600 מיליון שקל מהסכום יועברו לאי.די.בי פתוח ו־226 מיליון – לנושי אחזקות.

השתלטות על חברת אמבלייז

בינתיים ממשיך גרנובסקי, המחזיק 20% באמבלייז באמצעות בי.ג’י.איי, עם אופציה להגדלת האחזקה ל-47%, בביצוע ההשתלטות על חברת אמבלייז, בהשקעה של כ-55 מיליון דולר. בכך מתכנן להשתלט על קופת המזומנים של כ-500 מיליון שקל‏ של אמבלייז, ובאמצעותה להשתלט על אי.די.בי. בשלב הבא יאלץ להמתין לכינוס אסיפת בעלי המניות של אמבלייז, שאמורה לאשר את שינוי מדיניות ההשקעות שלה, וכך יתאפשר לו להוציא את הכסף מהקופה לקניית אי.די.בי.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן