Skip to content

היועצת המשפטית לנתניהו: תהליכי קבלת החלטות בממשלתך לא תקינים ויש לקיימם מחדש

במכתב שנשלח על ידי המשנה ליועצת המשפטית גיל למון מוסבר כי המכתב נשלח בעקבות משפא אירועים בהן התקבלו בממשלה החלטות מהותיות בהיעדר תשתית מקצועית משפטית
פחות מדקה זמן קריאה: דקות

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל למון, פנה היום (ראשון) במכתב שנשלח למזכיר הממשלה בנוגע לאי תקינות הליכי קבלת החלטות בממשלה. המכתב נשלח בעקבות מספר אירועים מהעת האחרונה בהם הובאו לאישור הממשלה, תוך כדי ישיבתה, החלטות מהותיות בהיעדר תשתית מקצועית ומשפטית מתחייבת או כאשר נאמר מראש כי קיימת מניעה משפטית לכך. במכתבו מציין למון כי החלטות ממשלה הן בעלות השלכות כלכליות, ביטחוניות וחברתיות משמעותיות על הציבור ועל כן יש להקפיד כי ההחלטות הללו יתקבלו בתהליכי עבודה תקינים תוך תיאום בין משרדי הממשלה. בהיעדר תשתית כזו עלולות להתקבל החלטות לא חוקיות אשר יגרמו לפגיעה באינטרס הציבור.

המשנה ליועצת המשפטית – גיל למון (צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת)

לקריאת המכתב לחצו כאן

למון ציין כי החלטות ממשלה התקבלו ללא הליך מוסדר ומבלי שהוצגו לשרים, וצריכות להיות מובאות לדיון מחדש. לימון הזהיר כי הדבר עלול לפגוע באינטרס הציבורי ולהשליך על הביטחון, הכלכלה והחברה. לדברי המשנה ליועמ"שית, "לאחרונה, אירעו מספר מקרים, שבהם תוך כדי ישיבת הממשלה או ועדת השרים, הובאו לדיון תוספות מהותיות להחלטות שנדונו, ואף הצעות חדשות לחלוטין, שלא הופצו מלכתחילה לשרים". כדוגמה לכך מזכיר לימון את ישיבת הממשלה שנערכה השבוע בנושא תכנית הממשלה, ב העלה שר האוצר בצלאל סמוטריץ תוכנית "לתמרוץ ולהאצה של ענף הנדל"ן". בסופו של הדיון, כותב לימון, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' העלה בעל פה תוספות מהותיות שלא נכללו בדברים שהופצו מראש לשרים. "וזאת", לדבריו, "כאשר ראש הממשלה ורוב השרים כבר עזבו את הדיון". " . למיטב ידיעתנו, באף אחד מהמקרים מהעת האחרונה שבהם הובאו לאישור הממשלה הצעות מחליטים מבלי שהיו על סדר יומה של ישיבת הממשלה או שהועלו במהלך ישיבת הממשלה תוספות מהותיות, שלא שהתקיימו לגביהן התהליכים המקצועיים הנדרשים, לא הוצגו טעמים לכך מיוחדים. בדוגמא שהובאה לעיל, ראש הממשלה אף לא נכח במועד הדיון על הצעות החדשות ואישורן. לימון הוסיף כי אופן ההתנהלות של חברי הממשלה מעלה חשש מכך שאי העמידה בנהלים אינה נובעת מטעמי דחיפות, "אלא כדי לעקוף את דרכי העבודה התקינות של הממשלה במטרה לקיים דיון בנושאים שלא הושלמה לגביהם הבחינה המקצועית והמשפטית הנדרשת, או חמור מכך – שהתנהלות זו נועדה כדי להביא לדיון הצעות החלטה שלגביהן נקבעה מניעה משפטית". לפי לימון, מדובר בהתנהלות המבטאת תפיסה שגויה לפיה הדרישה לבסס תשתית מקצועית היא "דרישה טכנית" ולא סוגיה מהותית עבור האינטרס הציבורי. "למזכירות הממשלה תפקיד ממלכתי ציבורי. היא שאמונה, בראש ובראשונה, על שמירת ההתנהלות הממשלתית ה תקינה מבחינה תהליכית, למען הציבור. מתן גושפנקא מטעם מזכירות הממשלה לדרך פעולה לא תקינה זו שתוארה לעיל נוגדת את תפקידה. היא אף שומטת את הקרקע תחת חזקת התקינות של הפעולה הממשלתית". כתב המשנה.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן