Skip to content

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ בדרישה לבחירת נשיא ושופטים לבית המשפט העליון

עו"ד הידי נגב: "לא ייתכן מצב בו בראש הרשות השופטת יהיה ממלא מקום לאורך זמן כה רב. בניגוד לכל דין ולנוהג הסניוריטי הקיים עוד מקום המדינה"
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

התנועה לאיכות השלטון עתרה היום (חמישי) לבית המשפט העליון, בבקשה שיורה לשר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים ולבחור נשיא ושני שופטים לבית המשפט העליון.

התנועה טוענת בעתירתה כי הימנעותו של שר המשפטים מבחירת הנשיא והשופטים לבית המשפט העליון נובעת מחוסר תום לב ומשיקולים זרים אשר אינם ממין העניין, כפי שעולה מדברים שלוין עצמו אמר. בנוסף טוענת התנועה כי הדבר פוגע בעצמאות הוועדה לבחירת שופטים ובעקרון הפרדת הרשויות, וכן פוגע בטוהר הליך בחירת השופטים המנוגד לאינטרס הפוליטי ולרוחות השעה ובאתוס של עצמאות החלטות הוועדה לבחירת שופטים.

בית המשפט העליון (צילום: הרשות השופטת)

נוסף על כך מבקשת התנועה לאיכות השלטון כי בית המשפט יקבע ויצהיר כי נוהג הסניוריטי בבחירת נשיא בית המשפט העליון הוא נוהג חוקתי במדינת ישראל. לטענת התנועה הכרה הצהרתית של בית המשפט בנוהג החוקתי תטיל על שר המשפטים והוועדה לבחירת שופטים לנמק ולהביא תשתית ראייתית מספקת וטענות כבדות משקל, להחלטתם לסטות מנוהג הסניורטי.

בעתירה מבקשת התנועה מבית המשפט "להורות על קיום דיון בהול בעתירה, על רקע הצורך לברר בהקדם האפשרי את השאלות העומדות בבסיס העתירה, ונוכח העובדה כי הפגיעה בעצמאות בית המשפט העליון ובעקרון הפרדת הרשויות, מתגברת ככל שחולפים הימים, וכתוצאה מכך הפגיעה בדמוקרטיה הישראלית", טוענת התנועה. זאת ועוד: לאור העובדה שמחודש אוקטובר ,2023 הרשות השופטת – אחת משלוש רשויות השלטון שתפקידן לאזן ולבלום אחת את השנייה – פועלת כבר חודשים רבים ללא ראש ונשיא קבע. וכן, לאור שני התקנים החסרים בבית המשפט העליון המוסיפים נטל, הגבוה ממילא, ועומס ההולך ומצטבר על בית המשפט העליון ופוגע בציבור".

כזכור, התנועה לאיכות השלטון כבר עתרה בחודש יולי 2023 נגד השר לוין, לאחר שנמנע מלכנס את הוועדה לבחירת שופטים. בעקבות עתירת התנועה כונסה הוועדה ונבחרו שופטים לערכות הנמוכות, אולם השר לוין עומד בסירובו למנות נשיא קבוע לבית המשפט העליון וכן שני שופטים נוספים החסרים בבית המשפט מאז פרישתן של הנשיאה לשעבר אסתר חיות והשופטת בדימוס ענת ברון בחודש אוקטובר האחרון.

עו"ד הידי נגב (צילום מעמוד האינסטגרם שלו ולפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים)

נוסף על כך מבקשת התנועה לאיכות השלטון כי בית המשפט יקבע ויצהיר כי נוהג הסניוריטי בבחירת נשיא בית המשפט העליון הוא נוהג חוקתי במדינת ישראל. לטענת התנועה הכרה הצהרתית של בית המשפט בנוהג החוקתי תטיל על שר המשפטים והוועדה לבחירת שופטים לנמק ולהביא תשתית ראייתית מספקת וטענות כבדות משקל, להחלטתם לסטות מנוהג הסניורטי.

עו"ד הידי נגב, ראש מחלקת מדניות וחקיקה בתנועה לאיכות השלטון: "לא ייתכן מצב בו בראש הרשות השופטת יהיה ממלא מקום לאורך זמן כה רב. בניגוד לכל דין ולנוהג הסניוריטי הקיים עוד מקום המדינה. לצערינו, ניכר כי שר המשפטים ממשיך בניסיונותיו לחולל הפיכה המשטרית ולהכפיף את השופטים והוועדה תחתיו, כאילו אסון השביעי לאוקטובר מעולם לא התרחש."

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן