ככה ייעשה לאיש: בחירת מנהל חדש לערוץ 1

בעיצומו של הליך בירור המתנהל בנציבות שירות המדינה עקב תלונה נגד משה נסטלבאום, מנהל חטיבת החדשות של ערוץ 1, נודע למגפון כי ביום ראשון הקרוב תתכנס ועדת איתור לשם מינויו לתפקיד מנהל הטלוויזיה. בישיבה השבוע אמר נסטלבאום לעובדים שאין לו בעיה עם אמירת האמת, אבל הוא יידע מה אמרו עליו

ככה ייעשה לאיש: בחירת מנהל חדש לערוץ 1

בעיצומו של הליך בירור המתנהל בנציבות שירות המדינה עקב תלונה נגד משה נסטלבאום, מנהל חטיבת החדשות של ערוץ 1, נודע למגפון כי ביום ראשון הקרוב תתכנס ועדת איתור לשם מינויו לתפקיד מנהל הטלוויזיה. בישיבה השבוע אמר נסטלבאום לעובדים שאין לו בעיה עם אמירת האמת, אבל הוא יידע מה אמרו עליו

זה שנים לא נבחר מנהל לערוץ 1 של הטלוויזיה בהליך מכרז תקין. במהלך השנים מונו לתפקיד כממלאי מקום שורת אנשים שלא עמדו בדרישות הבסיסיות של המכרז לתפקיד מנהל הטלוויזיה. עתה מגדילה רשות השידור לעשות ומבקשת למנות לתפקיד אדם הנמצע בעיצומו של בירור סביב התנהלותו כמנהל ברשות השידור .

בראשית חודש דצמבר הגיש יגאל רביד תלונה בנציבות שירות המדינה נגד משה נסטלבאום. במכתב ששיגר לעובדי הטלוויזיה הוא טוען, בין היתר, כי "מנהל אותנו אדם שעסוק בסכסוכים, בהסתה ושיסוי, ברכילות ושקרים, תוך שבירת כל קוד אתי ומוסרי, שרומס כללים בסיסיים של הגינות אנושית, ושבמישור המקצועי הוכתר כבר כמינוי הגרוע בתקשורת".

מנהל הטלווזיה הבא? משה נסטלבאום (צילום: ציפי מנשה)

רביד אף פרסם בדף הפייסבוק שלו ידיעה לפיה נסטלבאום ניסה למנוע ממנו הנחיית טקס זיכרון לציון שבעים שנה להחלטה על הפתרון הסופי בווילה ואנזה ליד ברלין: "כוכב שבתות תרבות, ששנים ביצע עבודות פרטיות בלי אישור עד שנתפס, הוא שמוסמך לאשר או לפסול. מנהל חטיבת החדשות, שבכל שבת מארח פוליטיקאים בנסיבות שנמצאות כיום בחקירה, אסר עלי לצאת בגלל 'ניגוד עניינים'. מי שהפך את ההחלטה אחרי שאיימתי לפנות לבית משפט היה המנכ"ל יוני בן מנחם. נסטלבאום השתולל, אבל אני נסעתי".

בעקבות תלונתו של רביד לנציבות שירות המדינה, זומנו עובדים בחטיבת החדשות למסור עדויות. השבוע, נודע למגפון, נערכה ישיבה בהשתתפות כעשרים אנשי צוות. מדברי משתתפים בישיבה עולה כי נסטלבאום העלה את נושא החקירה נגדו בנציבות וציין כי ידוע לו שמזמנים אנשים למתן עדות. לדבריהם, העיר נסטלבאום, כי אין לו כל בעיה עם אמירת אמת וכי גם הוא הגיש תלונה נגד רביד לפיה פעל במגמה לטרפד את מינויו כמנהל הטלוויזיה. עם זאת, הוא העיר כי יידע כל מה שנאמר עליו בחקירה, באמצעות עורך דינו שידרוש לעיין בפרוטוקולים. האם אין בכך איום מרומז? שאל אחד ממשתתפי הישיבה, אף כי נסטלבאום הכחיש כל כוונה להתנקם במי שמעיד נגדו.

מינויו של נסטלבאום מעורר גם תהיות ענייניות סביב התאמתו לתפקיד בטענה כי מעולם לא הפיק תכנית טלוויזיה. עובדים בטלוויזיה מזכירים את פרשת "שבתרבות": סדרת אירועים שהגיש ללא אישור תמורת תשלום ובהם ריאיין אישים שונים, כולל פוליטיקאים שזכו לאחר מכן לזמן מסך בטלוויזיה. רשות השידור הגישה לפני כשנה תלונה בגין העיסוק הצדדי ללא אישור של נסטלבאום.

מבקר המדינה, שהתייחס לנושא העבודות הפרטיות ברשות השידור, העיר להנהלת הרשות בדו"ח שלו מסוף שנת 2011 על עיסוק של עובדים בעבודות פרטיות ללא היתר, כפי שדורש הנוהל. בניסיון לשים קץ לתופעה הוחלט ברשות להקים ועדת שתהייה אמונה על מתן אישורים לעבודות פרטיות.

בתגובה לשאלותינו השיבה דוברת רשות השידור לינדה בר, כי "רשות השידור אינה מגיבה על שאילתות בנושאים שנמצאים בהליך מכרזי כמו גם לספינים שקריים שמפיצים גורמים אינטרסנטיים ברשות השידור".

1 Comment

  1. גמלאי
    8 בפברואר 2013 @ 13:36

    עצם המועמדות של מר נסטלבאום לתפקיד הגדול על מידותיו ב 20 מספרים מטרידה. אבל לא פחות ממנה מטרידה ותמוהה תגובת דוברת הרשות (שיש להניח כי הוכתבה לה). "רשות השידור אינה מגיבה על נושאים הנמצאים בהליך מכרזי".מדוע בעצם לא? איזה סעיף בתקנון האתיקה העיתונאית או בתקנות שירות המדינה פוטר גוף עיתונאי ציבורי מהחובה להשיב לשאלות בעניינים המצויים בהליך מכרז? האם מכרז כמוהו כמשפט והפרסום אסור מטעמי סוב יודיצה? מי הגה את תשובת ההבל הזאת? ולעצם העניין,האם גוף העוסק בעיתונות רשאי להימנע מלהשיבה לשאלות הנוגעות להתנהלותו? קשוט עצמך – ואחכ קשוט את האחרים.ברור?

זה שנים לא נבחר מנהל לערוץ 1 של הטלוויזיה בהליך מכרז תקין. במהלך השנים מונו לתפקיד כממלאי מקום שורת אנשים שלא עמדו בדרישות הבסיסיות של המכרז לתפקיד מנהל הטלוויזיה. עתה מגדילה רשות השידור לעשות ומבקשת למנות לתפקיד אדם הנמצע בעיצומו של בירור סביב התנהלותו כמנהל ברשות השידור .

בראשית חודש דצמבר הגיש יגאל רביד תלונה בנציבות שירות המדינה נגד משה נסטלבאום. במכתב ששיגר לעובדי הטלוויזיה הוא טוען, בין היתר, כי "מנהל אותנו אדם שעסוק בסכסוכים, בהסתה ושיסוי, ברכילות ושקרים, תוך שבירת כל קוד אתי ומוסרי, שרומס כללים בסיסיים של הגינות אנושית, ושבמישור המקצועי הוכתר כבר כמינוי הגרוע בתקשורת".

מנהל הטלווזיה הבא? משה נסטלבאום (צילום: ציפי מנשה)

רביד אף פרסם בדף הפייסבוק שלו ידיעה לפיה נסטלבאום ניסה למנוע ממנו הנחיית טקס זיכרון לציון שבעים שנה להחלטה על הפתרון הסופי בווילה ואנזה ליד ברלין: "כוכב שבתות תרבות, ששנים ביצע עבודות פרטיות בלי אישור עד שנתפס, הוא שמוסמך לאשר או לפסול. מנהל חטיבת החדשות, שבכל שבת מארח פוליטיקאים בנסיבות שנמצאות כיום בחקירה, אסר עלי לצאת בגלל 'ניגוד עניינים'. מי שהפך את ההחלטה אחרי שאיימתי לפנות לבית משפט היה המנכ"ל יוני בן מנחם. נסטלבאום השתולל, אבל אני נסעתי".

בעקבות תלונתו של רביד לנציבות שירות המדינה, זומנו עובדים בחטיבת החדשות למסור עדויות. השבוע, נודע למגפון, נערכה ישיבה בהשתתפות כעשרים אנשי צוות. מדברי משתתפים בישיבה עולה כי נסטלבאום העלה את נושא החקירה נגדו בנציבות וציין כי ידוע לו שמזמנים אנשים למתן עדות. לדבריהם, העיר נסטלבאום, כי אין לו כל בעיה עם אמירת אמת וכי גם הוא הגיש תלונה נגד רביד לפיה פעל במגמה לטרפד את מינויו כמנהל הטלוויזיה. עם זאת, הוא העיר כי יידע כל מה שנאמר עליו בחקירה, באמצעות עורך דינו שידרוש לעיין בפרוטוקולים. האם אין בכך איום מרומז? שאל אחד ממשתתפי הישיבה, אף כי נסטלבאום הכחיש כל כוונה להתנקם במי שמעיד נגדו.

מינויו של נסטלבאום מעורר גם תהיות ענייניות סביב התאמתו לתפקיד בטענה כי מעולם לא הפיק תכנית טלוויזיה. עובדים בטלוויזיה מזכירים את פרשת "שבתרבות": סדרת אירועים שהגיש ללא אישור תמורת תשלום ובהם ריאיין אישים שונים, כולל פוליטיקאים שזכו לאחר מכן לזמן מסך בטלוויזיה. רשות השידור הגישה לפני כשנה תלונה בגין העיסוק הצדדי ללא אישור של נסטלבאום.

מבקר המדינה, שהתייחס לנושא העבודות הפרטיות ברשות השידור, העיר להנהלת הרשות בדו"ח שלו מסוף שנת 2011 על עיסוק של עובדים בעבודות פרטיות ללא היתר, כפי שדורש הנוהל. בניסיון לשים קץ לתופעה הוחלט ברשות להקים ועדת שתהייה אמונה על מתן אישורים לעבודות פרטיות.

בתגובה לשאלותינו השיבה דוברת רשות השידור לינדה בר, כי "רשות השידור אינה מגיבה על שאילתות בנושאים שנמצאים בהליך מכרזי כמו גם לספינים שקריים שמפיצים גורמים אינטרסנטיים ברשות השידור".

1 Comment

  1. גמלאי
    8 בפברואר 2013 @ 13:36

    עצם המועמדות של מר נסטלבאום לתפקיד הגדול על מידותיו ב 20 מספרים מטרידה. אבל לא פחות ממנה מטרידה ותמוהה תגובת דוברת הרשות (שיש להניח כי הוכתבה לה). "רשות השידור אינה מגיבה על נושאים הנמצאים בהליך מכרזי".מדוע בעצם לא? איזה סעיף בתקנון האתיקה העיתונאית או בתקנות שירות המדינה פוטר גוף עיתונאי ציבורי מהחובה להשיב לשאלות בעניינים המצויים בהליך מכרז? האם מכרז כמוהו כמשפט והפרסום אסור מטעמי סוב יודיצה? מי הגה את תשובת ההבל הזאת? ולעצם העניין,האם גוף העוסק בעיתונות רשאי להימנע מלהשיבה לשאלות הנוגעות להתנהלותו? קשוט עצמך – ואחכ קשוט את האחרים.ברור?

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן