יפנאוטו רכב, סיימה את הרבעון הראשון של 2013 ברווח נקי לאחר 8 רבעונים רצופים של הפסדים

הרווח הגולמי של יפנאוטו החזקות זינק ב – 49% והסתכם ברבעון הראשון של 2013 ב – 7.6 מליון שקל, לעומת 5.1 מליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

יפנאוטו רכב, סיימה את הרבעון הראשון של 2013 ברווח נקי לאחר 8 רבעונים רצופים של הפסדים

הרווח הגולמי של יפנאוטו החזקות זינק ב – 49% והסתכם ברבעון הראשון של 2013 ב – 7.6 מליון שקל, לעומת 5.1 מליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

יפנאוטו החזקות הינה חברת האם (100%) של החברה הפרטית "יפנאוטו חברה ישראלית לרכב", היבואנית המורשה של יצרן הרכב היפני, "Subaru" . "יפנאוטו חברה ישראלית לרכב" תומכת במותג Subaru באמצעות מוסך מרכזי ומערך שירות מלא הכולל גם מרכזי שירות וסניפים בכל הארץ. החברה משווקת בישראל מגוון דגמים, ביניהם: מכונית המנהלים Subaru B4, רכב ה – SUV, Subaru Forester ורכב ה – Crossover, Subaru Outback.
חברת ההחזקות הציגה ירידה חדה בהפסד שהסתכם ברבעון הראשון של 2013 ב- 2.6 מליון ש"ח, אשר נובע רובו ככולו מסעיף הוצאות המימון (בגין האג"ח והלוואות הבעלים) לעומת הפסד של 9.7 מליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
אשראי מתאגידים בנקאיים קטן משמעותית, והגיע לרמה של כ – 52 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון לעומת אשראי בהיקף של 100 מיליון שקל בסוף הרבעון המקביל אשתקד.

יפנאוטו החזקות חברת האם (100%) של "יפנאוטו חברה ישראלית לרכב", היבואנית המורשה של יצרן הרכב היפני, "Subaru" הודיע היום על פרסום התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2013. תוצאות אלו משקפות שיפור ניכר בכל הפרמטרים ובמיוחד בחברה הבת יפנאוטו רכב אשר עברה לרווח נקי, לראשונה מזה 8 רבעונים.

לדברי אורן חסון מנכ"ל יפנאוטו רכב " אני שמח על תוצאות הרבעון אשר מצביעות על מעבר לרווח נקי של פעילות הרכבים. המאמצים הניהוליים הרבים שבצענו בחודשים האחרונים מניבים תוצאות כבר ברבעון זה ואנו מאמינים כי ברבעון הבא ובהמשך השנה נמשיך לראות שיפור ניכר בתוצאות החברה . צריך לזכור כי ירידת שער היין טרם באה לידי ביטוי באופן מלא בשל מלאי הפתיחה של החברה בשנת 2013 שנרכש בשערי יין גובהים. כמו כן טרם החלה מכירת המגוון המלא של רכבי סובארו לרבות רכב האימפרזה אשר השקתו צפויה במהלך חודש יוני הקרוב".

במהלך חודש יוני הקרוב צפויה החברה כאמור, להתחיל בשיווק המכונית המשפחתית, האמפרזה. מכונית זו אמורה להוות עוגן מרכזי בפעילות החברה ולהשפיע משמעותית על הגדלת המכירות, שכן מדובר במכונית חסכונית במיוחד בתצרוכת הדלק והיא אמורה להוות מתחרה משמעותית בסגמנט המשפחתיות. עוד צפויה החברה להשיק במהלך חודש יוני הקרוב בשני דגמים נוספים, מכונית המנהלים 4B ומכונית הSUV אווטבק.

עד לכניסת האמפרזה החדשה ויתר הדגמים, התמודדה החברה בסגמנטי נישה המהווים נתח שוק כולל של כ 18% בלבד משוק הרכבים, ומכאן שמכירות הרכב הסתכמו ברבעון הראשון של 2013 לסך 57,249 אלפי ש"ח לעומת סך של 59,124 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 3.2%. מכירות החברה בתקופה האמורה הסתכמו לסך 429 כלי רכב לעומת 491 כלי רכב בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 12.6%. נתח השוק של החברה מהווה בתקופה האמורה שיעור של כ- 0.7% לעומת שיעור של כ- 0.8% בתקופה המקבילה אשתקד.

יפנאוטו החזקות רושמת גידול של 49% ברווח הגולמי שהסתכם ברבעון הראשון של 2013 ב – 7.6 מליון שקל, לעומת 5.1 מליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. גם בשיעור אחוז הרווח הגולמי נרשם גידול חד של 62% לכדי אחוז רווח גולמי של 9.8% ברבעון הנוכחי מול 6.04% ברבעון המקביל אשתקד וגידול של 115% בהשוואה לשנת 2012 כולה (אחוז רווח של 4.55%).
ההפסד של החברה במאוחד בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרס, 2013, הסתכם לסך של כ- 2.6 מליון שקל לעומת הפסד בסך של כ- 9.7 מליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון החד בהפסד בא לידי ביטוי בין היתר כתוצאה משיפור הרווחיות ממכירת רכבי חברה וכתוצאה מתוכנית ההתיעלות שיושמה בחברה.

יפנאוטו החזקות מציגה ירידה חדה בהפסד מחברות מוחזקות. זה האחרון הסתכם ברבעון הנוכחי ב – 354 אלף שקל לעומת 7.4 מיליון שקל הפסד ברבעון המקביל. צמצום משמעותי זה נובע למעשה ממעבר לרווח נקי של יפנאוטו רכב

יפנאוטו החזקות הינה חברת האם (100%) של החברה הפרטית "יפנאוטו חברה ישראלית לרכב", היבואנית המורשה של יצרן הרכב היפני, "Subaru" . "יפנאוטו חברה ישראלית לרכב" תומכת במותג Subaru באמצעות מוסך מרכזי ומערך שירות מלא הכולל גם מרכזי שירות וסניפים בכל הארץ. החברה משווקת בישראל מגוון דגמים, ביניהם: מכונית המנהלים Subaru B4, רכב ה – SUV, Subaru Forester ורכב ה – Crossover, Subaru Outback.
חברת ההחזקות הציגה ירידה חדה בהפסד שהסתכם ברבעון הראשון של 2013 ב- 2.6 מליון ש"ח, אשר נובע רובו ככולו מסעיף הוצאות המימון (בגין האג"ח והלוואות הבעלים) לעומת הפסד של 9.7 מליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
אשראי מתאגידים בנקאיים קטן משמעותית, והגיע לרמה של כ – 52 מיליון שקל בסוף הרבעון הראשון לעומת אשראי בהיקף של 100 מיליון שקל בסוף הרבעון המקביל אשתקד.

יפנאוטו החזקות חברת האם (100%) של "יפנאוטו חברה ישראלית לרכב", היבואנית המורשה של יצרן הרכב היפני, "Subaru" הודיע היום על פרסום התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2013. תוצאות אלו משקפות שיפור ניכר בכל הפרמטרים ובמיוחד בחברה הבת יפנאוטו רכב אשר עברה לרווח נקי, לראשונה מזה 8 רבעונים.

לדברי אורן חסון מנכ"ל יפנאוטו רכב " אני שמח על תוצאות הרבעון אשר מצביעות על מעבר לרווח נקי של פעילות הרכבים. המאמצים הניהוליים הרבים שבצענו בחודשים האחרונים מניבים תוצאות כבר ברבעון זה ואנו מאמינים כי ברבעון הבא ובהמשך השנה נמשיך לראות שיפור ניכר בתוצאות החברה . צריך לזכור כי ירידת שער היין טרם באה לידי ביטוי באופן מלא בשל מלאי הפתיחה של החברה בשנת 2013 שנרכש בשערי יין גובהים. כמו כן טרם החלה מכירת המגוון המלא של רכבי סובארו לרבות רכב האימפרזה אשר השקתו צפויה במהלך חודש יוני הקרוב".

במהלך חודש יוני הקרוב צפויה החברה כאמור, להתחיל בשיווק המכונית המשפחתית, האמפרזה. מכונית זו אמורה להוות עוגן מרכזי בפעילות החברה ולהשפיע משמעותית על הגדלת המכירות, שכן מדובר במכונית חסכונית במיוחד בתצרוכת הדלק והיא אמורה להוות מתחרה משמעותית בסגמנט המשפחתיות. עוד צפויה החברה להשיק במהלך חודש יוני הקרוב בשני דגמים נוספים, מכונית המנהלים 4B ומכונית הSUV אווטבק.

עד לכניסת האמפרזה החדשה ויתר הדגמים, התמודדה החברה בסגמנטי נישה המהווים נתח שוק כולל של כ 18% בלבד משוק הרכבים, ומכאן שמכירות הרכב הסתכמו ברבעון הראשון של 2013 לסך 57,249 אלפי ש"ח לעומת סך של 59,124 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 3.2%. מכירות החברה בתקופה האמורה הסתכמו לסך 429 כלי רכב לעומת 491 כלי רכב בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 12.6%. נתח השוק של החברה מהווה בתקופה האמורה שיעור של כ- 0.7% לעומת שיעור של כ- 0.8% בתקופה המקבילה אשתקד.

יפנאוטו החזקות רושמת גידול של 49% ברווח הגולמי שהסתכם ברבעון הראשון של 2013 ב – 7.6 מליון שקל, לעומת 5.1 מליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. גם בשיעור אחוז הרווח הגולמי נרשם גידול חד של 62% לכדי אחוז רווח גולמי של 9.8% ברבעון הנוכחי מול 6.04% ברבעון המקביל אשתקד וגידול של 115% בהשוואה לשנת 2012 כולה (אחוז רווח של 4.55%).
ההפסד של החברה במאוחד בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרס, 2013, הסתכם לסך של כ- 2.6 מליון שקל לעומת הפסד בסך של כ- 9.7 מליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון החד בהפסד בא לידי ביטוי בין היתר כתוצאה משיפור הרווחיות ממכירת רכבי חברה וכתוצאה מתוכנית ההתיעלות שיושמה בחברה.

יפנאוטו החזקות מציגה ירידה חדה בהפסד מחברות מוחזקות. זה האחרון הסתכם ברבעון הנוכחי ב – 354 אלף שקל לעומת 7.4 מיליון שקל הפסד ברבעון המקביל. צמצום משמעותי זה נובע למעשה ממעבר לרווח נקי של יפנאוטו רכב

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן