דוח קצר לבעלי עסקים שהכנסתם השנתית עד 60 אלף שקל

הדוח המקוצר, בן עמוד אחד בלבד, הוא דוח הצהרתי פשוט מאוד, שמבטל את הצורך להסתייע באנשי מקצוע לצורך מילויו וחוסך טרחה ועלויות כספיות

דוח קצר לבעלי עסקים שהכנסתם השנתית עד 60 אלף שקל

הדוח המקוצר, בן עמוד אחד בלבד, הוא דוח הצהרתי פשוט מאוד, שמבטל את הצורך להסתייע באנשי מקצוע לצורך מילויו וחוסך טרחה ועלויות כספיות

רשות המסים נוקטת בצעד נוסף במטרה להקל על בעלי העסקים הקטנים, שהכנסתם השנתית אינה עולה על60 אלף שקל ומשיקה לראשונה דוח מקוצר בן עמוד אחד בלבד של הכנסות (טופס 137) (טופס 137), שאותו אפשר להגיש במקום הדוח השנתי המקיף (טופס 1301). הדוח המקוצר הוא דוח הצהרתי פשוט מאוד, שמבטל את הצורך להסתייע באנשי מקצוע לצורך מילויו וחוסך טרחה ועלויות כספיות.

הדוח הוא פרי עבודתה של הוועדה לבחינת הקלות בדיווח השנתי ובניהול ספרים לעוסקים יחידים בעלי מחזור נמוך, שהכנסתם לא מגיעה לכדי חבות במס. הוועדה בחנה מספר חלופות והמליצה על הדוח המקוצר.

לפי נתוני הרשות, כ-70 אלף בעלי עסקים קטנים יהיו זכאים להגיש את הדוח המקוצר. ברשות סבורים כי צעד זה, המפשט באופן משמעותי את הממשק עם רשות המסים, יגדיל את מספרם של העוסקים הרשומים במרשמי רשות המסים וכן יקל על בעלי עסקים קטנים הזכאים למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לממש את זכאותם למענק.

החייבים בהגשת דוח מקוון ועומדים בקריטריונים להגשת הדוח המקוצר, יוכלו למלא את הדוח המקוון באתר האינטרנט של הרשות:

https://www.misim.gov.il/shdochshanashort/frmLogin.aspx?isHemdaZiburit

אוכלוסיית היעד של הגשת הדוח המקוצר

• בעלי עסקים שהכנסתם השנתית מיגיעה אישית אינה עולה על 60 אלף שקל ולבן הזוג אין הכנסות.
• בעלי עסקים שהכנסתם השנתית מיגיעה אישית אינה עולה על 60 אלף שקל ולבן הזוג יש הכנסת עבודה, או קצבה מהן נוכה מלוא המס וכן הוא אינו חייב בהגשת דוח בגין הכנסה זו. נציין, כי הכנסות משוק ההון שנוכה מהן מלוא המס ואין חובת הגשת דוח בגינן, לא יפגעו בזכאות להגשת דוח מקוצר.
• בעלי מניות, נהנים או יוצרים בנאמנויות, תושבי חוץ, שותפים, בעלי הכנסות בחו"ל, מי שיש להם הפסדים באותה שנה, בעלי הכנסות שאינן מיגיעה אישית והמבקשים החזר מס, הם בין אלה שלא יוכלו להגיש את הדוח המקוצר.

רשות המסים נוקטת בצעד נוסף במטרה להקל על בעלי העסקים הקטנים, שהכנסתם השנתית אינה עולה על60 אלף שקל ומשיקה לראשונה דוח מקוצר בן עמוד אחד בלבד של הכנסות (טופס 137) (טופס 137), שאותו אפשר להגיש במקום הדוח השנתי המקיף (טופס 1301). הדוח המקוצר הוא דוח הצהרתי פשוט מאוד, שמבטל את הצורך להסתייע באנשי מקצוע לצורך מילויו וחוסך טרחה ועלויות כספיות.

הדוח הוא פרי עבודתה של הוועדה לבחינת הקלות בדיווח השנתי ובניהול ספרים לעוסקים יחידים בעלי מחזור נמוך, שהכנסתם לא מגיעה לכדי חבות במס. הוועדה בחנה מספר חלופות והמליצה על הדוח המקוצר.

לפי נתוני הרשות, כ-70 אלף בעלי עסקים קטנים יהיו זכאים להגיש את הדוח המקוצר. ברשות סבורים כי צעד זה, המפשט באופן משמעותי את הממשק עם רשות המסים, יגדיל את מספרם של העוסקים הרשומים במרשמי רשות המסים וכן יקל על בעלי עסקים קטנים הזכאים למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לממש את זכאותם למענק.

החייבים בהגשת דוח מקוון ועומדים בקריטריונים להגשת הדוח המקוצר, יוכלו למלא את הדוח המקוון באתר האינטרנט של הרשות:

https://www.misim.gov.il/shdochshanashort/frmLogin.aspx?isHemdaZiburit

אוכלוסיית היעד של הגשת הדוח המקוצר

• בעלי עסקים שהכנסתם השנתית מיגיעה אישית אינה עולה על 60 אלף שקל ולבן הזוג אין הכנסות.
• בעלי עסקים שהכנסתם השנתית מיגיעה אישית אינה עולה על 60 אלף שקל ולבן הזוג יש הכנסת עבודה, או קצבה מהן נוכה מלוא המס וכן הוא אינו חייב בהגשת דוח בגין הכנסה זו. נציין, כי הכנסות משוק ההון שנוכה מהן מלוא המס ואין חובת הגשת דוח בגינן, לא יפגעו בזכאות להגשת דוח מקוצר.
• בעלי מניות, נהנים או יוצרים בנאמנויות, תושבי חוץ, שותפים, בעלי הכנסות בחו"ל, מי שיש להם הפסדים באותה שנה, בעלי הכנסות שאינן מיגיעה אישית והמבקשים החזר מס, הם בין אלה שלא יוכלו להגיש את הדוח המקוצר.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן