31 הרוגים בחודש אוקטובר בתאונות דרכים

1,641 נפגעים ב-855 תאונות דרכים בחודש אוקטובר 2014 כאשר מתוכם 31 הרוגים ב-27 תאונות קטלניות

31 הרוגים בחודש אוקטובר בתאונות דרכים

1,641 נפגעים ב-855 תאונות דרכים בחודש אוקטובר 2014 כאשר מתוכם 31 הרוגים ב-27 תאונות קטלניות

בחודש אוקטובר 2014 נרשמו על ידי משטרת ישראל, 855 תאונות דרכים עם נפגעים, כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון, מהן 27 תאונות קטלניות ו-95 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,641 איש, מהם 31 הרוגים ו-122 פצועים קשה.

בחודש אוקטובר 2014 נרשמו על ידי משטרת ישראל 810 תאונות עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון(, מהן 24 תאונות קטלניות ו-91 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,536 איש, מהם 28 הרוגים ו-115 פצועים קשה.

בבדיקת נתוני המגמה (לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון(, נמצא כי במספר התאונות עם נפגעים מסתמנת ירידה, בקצב של 1.8% בממוצע לחודש מנובמבר 2013 עד אוקטובר 2014. זאת לאחר עלייה, בקצב של כ-0.8% בממוצע לחודש שהחלה בינואר 2013 ונמשכה עד אוקטובר 2013. מספר הנפגעים (לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון), על פי נתוני המגמה, מצביעים על כך שמאוקטובר 2013 עד אוקטובר 2014, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.6% בממוצע לחודש, לאחר עלייה בקצב של כ-1.0% בין החודשים פברואר וספטמבר 2013.

דו גלגלי הרבה יותר פגיע (צילום דני בר)

בסיכום נתוני תאונות הדרכים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסיכום שנת 2013 עולה כי :
• מספר התאונות הקטלניות בשנת 2013 היה 252 והוא גבוה ב-7.7% לעומת שנת 2012 (234).
• במספר ההרוגים בשנת 2013 (277) חלה עלייה של 5.3% בהשוואה ל- 2012 (263). מספר ההרוגים בשנת 2013, הוא הנמוך ביותר ב-51 השנים האחרונות, מלבד שנת 2012.
• במספר הפצועים קשה חלה עלייה של 0.8%. 1,624 פצועים קשה בשנת 2013 בהשוואה ל- 1,611 בשנת 2012.
• בני 65+ מהווים כ-23% מבין הולכי הרגל שנפגעו. (כפול מחלקם באוכלוסייה), בדומה לאשתקד.
• מעבר החצייה אינו ערובה לחצייה בטוחה – מבין הולכי הרגל שנפגעו בעת חציית כביש, כ-72% נפגעו במעבר חצייה. מבין הילדים (עד גיל 14) שנפגעו בעת חציית כביש, כ-65% נפגעו במעבר חצייה, ומבין הקשישים שנפגעו בעת חציית כביש (בני 65+), כ-71% נפגעו במעבר חצייה.
• 59% מהנפגעים בתאונות דרכים היו גברים ו-41% היו נשים בדומה לאשתקד.
• חלקם של האופנועים במעורבות בתאונות עם נפגעים (10.3%) גדול פי שישה מחלקם בנסועה השנתית (כ-1.7%).
• הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול: קצב הגידול בנסועה השנתית ובמצבת כלי הרכב גדולים מקצב הגידול באורך הדרכים ובשטחם. בעוד שהנסועה השנתית גדלה ב-40% יחסית לשנת 2000, ומצבת כלי הרכב גדלה ב-56%, הרי ששטח הכבישים גדל ב-34.7%, ואורך הכבישים ב-14.4% בלבד.

בשנת 2013 נרשמו ונחקרו ע"י משטרת ישראל בתיקי תאונות דרכים (ת"ד – ללא אזור יהודה והשומרון) 13,048 תאונות דרכים עם נפגעים – עלייה של כ-5% בהשוואה לשנת 2012 (12,484). בתאונות אלה נפגעו 24,294 בני אדם. עלייה של כ- 2% בהשוואה לשנת 2012 (23,904). בנוסף, נחקרו ע"י המשטרה ב- 2013, 733 תאונות דרכים עם נפגעים באזור יהודה והשומרון, עלייה של כ- 20% בהשוואה לשנת 2012 (610). בתאונות אלה נפגעו 1,575 בני אדם, עלייה של כ-6% לעומת שנת 2012 (1,490).

בשנת 2013, בנוסף, לתאונות הדרכים והמעורבים בהן, שנרשמו ונחקרו על ידי משטרת ישראל בתיקי תאונות דרכים (ת"ד) ושהוצגו לעיל, נרשמו על ידי המשטרה ללא חקירה 47,245 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל ב"תיקי כללי עם נפגעים" (לא כולל דיווחים על תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון). ירידה של כ-4% לעומת שנת 2012. באירועים אלה דווח על 64,349 בני אדם שנפגעו קל (ירידה של כ-4% בהשוואה לשנת 2012).

בנוסף, דווחו למשטרה ונרשמו על ידיה ללא חקירה 731 תאונות עם נפגעים קל באזור יהודה והשומרון. ירידה של כ-13% לעומת שנת 2012. באירועים אלה דווח על 932 בני אדם שנפגעו קל (ירידה של כ-12% בהשוואה לשנת 2012).

מבחר נתונים נוספים לסיכום שנת 2013:
נפגעים בתאונות הדרכים:
• כ-13% מכלל הנפגעים (הרוגים ופצועים) וכ-31% מכלל ההרוגים היו הולכי רגל.
• בני 65+ מהווים כ-23% מבין הולכי הרגל שנפגעו, אך רק כ-10% מכלל האוכלוסייה.
• מעבר החצייה אינו ערובה לחצייה בטוחה – מבין הולכי הרגל שנפגעו בעת חציית כביש כ-72% נפגעו במעבר חצייה. מבין הילדים (עד גיל 14) שנפגעו בעת חציית כביש כ-65% נפגעו במעבר חצייה, ומבין הקשישים (בני 65+) כ-71% נפגעו במעבר חצייה.
• 59% מהנפגעים בתאונות דרכים היו גברים ו-41% היו נשים.
• חלקם של הילדים בין הנפגעים נמוך מחלקם היחסי באוכלוסייה, הילדים בגיל 0-14 מהווים כ- 12% מהנפגעים וכ- 8% מההרוגים, כאשר חלקם באוכלוסייה הוא 28%.
• חלקם של הערבים בין הנפגעים גבוה מחלקם היחסי באוכלוסייה. הערבים מהווים כ-21% מאוכלוסיית ישראל, אך 28% מהנפגעים בתאונות דרכים (35% מההרוגים).
• 14 ילדים מקרב האוכלוסייה הערבית (עד גיל 14) נהרגו בשנת 2013, הם מהווים 61% מכלל הילדים שנהרגו כשחלקם של הילדים הערבים באוכלוסייה (עד גיל 14) עמד על 26%.

נהגים מעורבים:
• 23,091 נהגים היו מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים – עלייה של כ- 3% לעומת שנת 2012.
• כ-74% מהנהגים המעורבים בתאונות עם נפגעים היו גברים וכ-26% היו נשים. יש לציין כי אחוז הנשים מכלל המורשים לנהוג עמד בשנה זו על 43% . אחוז הנשים מכלל הנהגים המעורבים בתאונות קטלניות עמד על 12%.
• חלקם של נהגים צעירים עד גיל 24 מתוך כלל הנהגים שהיו מעורבים בתאונות עם נפגעים עמד על כ-19% בעוד שחלקם היחסי בכלל המורשים לנהוג עמד על כ-14%. לעומת זאת, חלקם של הנהגים המבוגרים (בני 65 ויותר) המעורבים בתאונות עם נפגעים עמד על כ-9% בעוד שחלקם היחסי בכלל המורשים לנהוג עמד על כ-10%.

מקום ושעת התאונה:
• כ-25% מכלל תאונות הדרכים עם נפגעים, אירעו בדרכים לא-עירוניות. בתאונות אלו נפגעו כ-36% מכלל הנפגעים – כ-53% מההרוגים וכ-34% מהפצועים קשה.
• כ-66% מהתאונות אירעו בשעות היום וכ-34% בשעות הלילה.
• כ-64% מהנפגעים בתאונות דרכים נפגעו בתאונות שאירעו בשעות היום וכ-36% בשעות הלילה.
• כלי רכב המעורבים בתאונות הדרכים:
• 23,091 כלי רכב היו מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים – עלייה של כ- 3% לעומת שנת 2012.
• חלקן של המשאיות הקטנות (עד 3.5 טונות) והמשאיות הגדולות (16 טון ומעלה) במעורבות בתאונות דרכים עם נפגעים (7.3% ו-1.2%, בהתאמה) קטן מחלקן בנסועה (10.9% ו-2.4%, בהתאמה), אך מעורבותן בתאונות קטלניות גבוהה יותר (11.3% ו-8.0%, בהתאמה).
• חלקם של האופנועים במעורבות בתאונות עם נפגעים (10.3%) גדול פי חמישה מחלקם בנסועה (כ-1.7%).

נסועה (קילומטראז'):
סך הנסועה (קילומטראז') הארצית של כלי הרכב המנועיים הסתכם בשנת 2013 בכ-51 מליארד ק"מ, עלייה של כ-2.2% בהשוואה לשנת 2012. הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול: קצב הגידול בנסועה השנתית ובמצבת כלי הרכב גדולים מהותית מקצב הגידול באורך הדרכים ובשטחם. בעוד שהנסועה השנתית גדלה ב-40% יחסית לשנת 2000, ומצבת כלי הרכב גדלה ב-56%, הרי ששטח הכבישים גדל ב-34.7%, ואורך הכבישים ב-14.4% בלבד.

בחודש אוקטובר 2014 נרשמו על ידי משטרת ישראל, 855 תאונות דרכים עם נפגעים, כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון, מהן 27 תאונות קטלניות ו-95 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,641 איש, מהם 31 הרוגים ו-122 פצועים קשה.

בחודש אוקטובר 2014 נרשמו על ידי משטרת ישראל 810 תאונות עם נפגעים (לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון(, מהן 24 תאונות קטלניות ו-91 תאונות עם פצועים קשה. בתאונות אלו נפגעו 1,536 איש, מהם 28 הרוגים ו-115 פצועים קשה.

בבדיקת נתוני המגמה (לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון(, נמצא כי במספר התאונות עם נפגעים מסתמנת ירידה, בקצב של 1.8% בממוצע לחודש מנובמבר 2013 עד אוקטובר 2014. זאת לאחר עלייה, בקצב של כ-0.8% בממוצע לחודש שהחלה בינואר 2013 ונמשכה עד אוקטובר 2013. מספר הנפגעים (לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון), על פי נתוני המגמה, מצביעים על כך שמאוקטובר 2013 עד אוקטובר 2014, נרשמה ירידה בקצב של כ-1.6% בממוצע לחודש, לאחר עלייה בקצב של כ-1.0% בין החודשים פברואר וספטמבר 2013.

דו גלגלי הרבה יותר פגיע (צילום דני בר)

בסיכום נתוני תאונות הדרכים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסיכום שנת 2013 עולה כי :
• מספר התאונות הקטלניות בשנת 2013 היה 252 והוא גבוה ב-7.7% לעומת שנת 2012 (234).
• במספר ההרוגים בשנת 2013 (277) חלה עלייה של 5.3% בהשוואה ל- 2012 (263). מספר ההרוגים בשנת 2013, הוא הנמוך ביותר ב-51 השנים האחרונות, מלבד שנת 2012.
• במספר הפצועים קשה חלה עלייה של 0.8%. 1,624 פצועים קשה בשנת 2013 בהשוואה ל- 1,611 בשנת 2012.
• בני 65+ מהווים כ-23% מבין הולכי הרגל שנפגעו. (כפול מחלקם באוכלוסייה), בדומה לאשתקד.
• מעבר החצייה אינו ערובה לחצייה בטוחה – מבין הולכי הרגל שנפגעו בעת חציית כביש, כ-72% נפגעו במעבר חצייה. מבין הילדים (עד גיל 14) שנפגעו בעת חציית כביש, כ-65% נפגעו במעבר חצייה, ומבין הקשישים שנפגעו בעת חציית כביש (בני 65+), כ-71% נפגעו במעבר חצייה.
• 59% מהנפגעים בתאונות דרכים היו גברים ו-41% היו נשים בדומה לאשתקד.
• חלקם של האופנועים במעורבות בתאונות עם נפגעים (10.3%) גדול פי שישה מחלקם בנסועה השנתית (כ-1.7%).
• הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול: קצב הגידול בנסועה השנתית ובמצבת כלי הרכב גדולים מקצב הגידול באורך הדרכים ובשטחם. בעוד שהנסועה השנתית גדלה ב-40% יחסית לשנת 2000, ומצבת כלי הרכב גדלה ב-56%, הרי ששטח הכבישים גדל ב-34.7%, ואורך הכבישים ב-14.4% בלבד.

בשנת 2013 נרשמו ונחקרו ע"י משטרת ישראל בתיקי תאונות דרכים (ת"ד – ללא אזור יהודה והשומרון) 13,048 תאונות דרכים עם נפגעים – עלייה של כ-5% בהשוואה לשנת 2012 (12,484). בתאונות אלה נפגעו 24,294 בני אדם. עלייה של כ- 2% בהשוואה לשנת 2012 (23,904). בנוסף, נחקרו ע"י המשטרה ב- 2013, 733 תאונות דרכים עם נפגעים באזור יהודה והשומרון, עלייה של כ- 20% בהשוואה לשנת 2012 (610). בתאונות אלה נפגעו 1,575 בני אדם, עלייה של כ-6% לעומת שנת 2012 (1,490).

בשנת 2013, בנוסף, לתאונות הדרכים והמעורבים בהן, שנרשמו ונחקרו על ידי משטרת ישראל בתיקי תאונות דרכים (ת"ד) ושהוצגו לעיל, נרשמו על ידי המשטרה ללא חקירה 47,245 דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל ב"תיקי כללי עם נפגעים" (לא כולל דיווחים על תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון). ירידה של כ-4% לעומת שנת 2012. באירועים אלה דווח על 64,349 בני אדם שנפגעו קל (ירידה של כ-4% בהשוואה לשנת 2012).

בנוסף, דווחו למשטרה ונרשמו על ידיה ללא חקירה 731 תאונות עם נפגעים קל באזור יהודה והשומרון. ירידה של כ-13% לעומת שנת 2012. באירועים אלה דווח על 932 בני אדם שנפגעו קל (ירידה של כ-12% בהשוואה לשנת 2012).

מבחר נתונים נוספים לסיכום שנת 2013:
נפגעים בתאונות הדרכים:
• כ-13% מכלל הנפגעים (הרוגים ופצועים) וכ-31% מכלל ההרוגים היו הולכי רגל.
• בני 65+ מהווים כ-23% מבין הולכי הרגל שנפגעו, אך רק כ-10% מכלל האוכלוסייה.
• מעבר החצייה אינו ערובה לחצייה בטוחה – מבין הולכי הרגל שנפגעו בעת חציית כביש כ-72% נפגעו במעבר חצייה. מבין הילדים (עד גיל 14) שנפגעו בעת חציית כביש כ-65% נפגעו במעבר חצייה, ומבין הקשישים (בני 65+) כ-71% נפגעו במעבר חצייה.
• 59% מהנפגעים בתאונות דרכים היו גברים ו-41% היו נשים.
• חלקם של הילדים בין הנפגעים נמוך מחלקם היחסי באוכלוסייה, הילדים בגיל 0-14 מהווים כ- 12% מהנפגעים וכ- 8% מההרוגים, כאשר חלקם באוכלוסייה הוא 28%.
• חלקם של הערבים בין הנפגעים גבוה מחלקם היחסי באוכלוסייה. הערבים מהווים כ-21% מאוכלוסיית ישראל, אך 28% מהנפגעים בתאונות דרכים (35% מההרוגים).
• 14 ילדים מקרב האוכלוסייה הערבית (עד גיל 14) נהרגו בשנת 2013, הם מהווים 61% מכלל הילדים שנהרגו כשחלקם של הילדים הערבים באוכלוסייה (עד גיל 14) עמד על 26%.

נהגים מעורבים:
• 23,091 נהגים היו מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים – עלייה של כ- 3% לעומת שנת 2012.
• כ-74% מהנהגים המעורבים בתאונות עם נפגעים היו גברים וכ-26% היו נשים. יש לציין כי אחוז הנשים מכלל המורשים לנהוג עמד בשנה זו על 43% . אחוז הנשים מכלל הנהגים המעורבים בתאונות קטלניות עמד על 12%.
• חלקם של נהגים צעירים עד גיל 24 מתוך כלל הנהגים שהיו מעורבים בתאונות עם נפגעים עמד על כ-19% בעוד שחלקם היחסי בכלל המורשים לנהוג עמד על כ-14%. לעומת זאת, חלקם של הנהגים המבוגרים (בני 65 ויותר) המעורבים בתאונות עם נפגעים עמד על כ-9% בעוד שחלקם היחסי בכלל המורשים לנהוג עמד על כ-10%.

מקום ושעת התאונה:
• כ-25% מכלל תאונות הדרכים עם נפגעים, אירעו בדרכים לא-עירוניות. בתאונות אלו נפגעו כ-36% מכלל הנפגעים – כ-53% מההרוגים וכ-34% מהפצועים קשה.
• כ-66% מהתאונות אירעו בשעות היום וכ-34% בשעות הלילה.
• כ-64% מהנפגעים בתאונות דרכים נפגעו בתאונות שאירעו בשעות היום וכ-36% בשעות הלילה.
• כלי רכב המעורבים בתאונות הדרכים:
• 23,091 כלי רכב היו מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים – עלייה של כ- 3% לעומת שנת 2012.
• חלקן של המשאיות הקטנות (עד 3.5 טונות) והמשאיות הגדולות (16 טון ומעלה) במעורבות בתאונות דרכים עם נפגעים (7.3% ו-1.2%, בהתאמה) קטן מחלקן בנסועה (10.9% ו-2.4%, בהתאמה), אך מעורבותן בתאונות קטלניות גבוהה יותר (11.3% ו-8.0%, בהתאמה).
• חלקם של האופנועים במעורבות בתאונות עם נפגעים (10.3%) גדול פי חמישה מחלקם בנסועה (כ-1.7%).

נסועה (קילומטראז'):
סך הנסועה (קילומטראז') הארצית של כלי הרכב המנועיים הסתכם בשנת 2013 בכ-51 מליארד ק"מ, עלייה של כ-2.2% בהשוואה לשנת 2012. הצפיפות בכבישים ממשיכה לגדול: קצב הגידול בנסועה השנתית ובמצבת כלי הרכב גדולים מהותית מקצב הגידול באורך הדרכים ובשטחם. בעוד שהנסועה השנתית גדלה ב-40% יחסית לשנת 2000, ומצבת כלי הרכב גדלה ב-56%, הרי ששטח הכבישים גדל ב-34.7%, ואורך הכבישים ב-14.4% בלבד.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן