כתב אישום נגד שרה נתניהו בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות

לאחר שימוע ולאחר שנתניהו סירבה להודות ולשלם את עלויות הארוחות והאירוח – החליט היועץ המשפטי אביחי מנדלבליט להגיש כתב אישום כנגד נתניהו וסמנכ"ל למבצעים מיוחדים במעון ראש הממשלה, עזרא סיידוף

כתב אישום נגד שרה נתניהו בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות

לאחר שימוע ולאחר שנתניהו סירבה להודות ולשלם את עלויות הארוחות והאירוח – החליט היועץ המשפטי אביחי מנדלבליט להגיש כתב אישום כנגד נתניהו וסמנכ"ל למבצעים מיוחדים במעון ראש הממשלה, עזרא סיידוף

פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי) הגישה לפני זמן קצר (חמישי) כתב אישום נגד רעיית ראש הממשלה, הגב' שרה נתניהו, ונגד סמנכ"ל מבצעים ונכסים במשרד ראש הממשלה, עזרא סיידוף, בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומרמה והפרת אמונים, ולגבי סיידוף גם עבירות זיוף בידי עובד ציבור, שנעשו בקשר למימון הוצאות פרטיות במעונות ראש הממשלה.הודעה על ההחלטה והעתק מכתב האישום נמסרו לבאי כוחם.

לאחר בחינת מכלול חומר הראיות ושקילת כל נסיבות העניין, החליט היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לאמץ את המלצת פרקליטות מחוז ירושלים ואת המלצת  פרקליט המדינה לדחות את טענות באי כוחה של הגב' נתניהו שעלו בשימוע, ולהעמידה לדין בגין המעשים והעבירות המיוחסים לה. במקביל, החליט פרקליט מחוז ירושלים (פלילי), על דעת פרקליט המדינה, לדחות את טענות בא כוחו של  מר סיידוף בשימוע, ולהעמידו לדין.

פרשת המעונות
לפי המפורט באישום הראשון בכתב האישום, פעלה נתניהו, בצוותא חדא עם סיידוף, להשיג במרמה את מימון המשרד להזמנת מאות ארוחות ממסעדות, בשווי כולל של למעלה מ-350,000 ₪, תוך עקיפה מכוונת של הנהלים שאסרו להזמין ארוחות מוכנות במקביל להעסקת מבשלת במעון. השניים עשו זאת באמצעות הצגת מצג שווא כלפי המשרד כאילו במעון לא מועסקת מבשלת, למרות שבפועל לאורך כל התקופה הועסקו במעון מבשלות.

נתניהו - צילום מסך חדשות 2 עזרא סיידוף - צילום מסך חדשות 10
נתניהו - צילום מסך חדשות 2 עזרא סיידוף - צילום מסך חדשות 10

"המעון התנהל על פי הנחיותיה ובפיקוחה של הנאשמת", נכתב בכתב האישום,  "הנאשמת בחרה עובדים במעון ועל פי החלטתה הופסקה עבודתם. הנאשמת קבעה לעובדי המעון משימות ומטלות, ועקבה באופן צמוד אחר ביצוען. עובדי המעון נדרשו לדווח ולקבל אישור מהנאשמת להיעדרויות מהעבודה. בין היתר, הנאשמת הנחתה את הנאשם ואת אבות הבית במעון באשר למצרכים ולשירותים שהיא מבקשת שיסופקו לה על ידי המשרד. לעתים, כאשר המצרכים והשירותים לא סופקו, או לא סופקו לשביעות רצונה, הפצירה הנאשמת בנאשם שישיג ויסדיר את אספקת השירות או המוצר המבוקש, זאת גם במקרים בהם ידעה כי הדבר אינו כלול בהוצאות המאושרות על ידי המשרד ואף במקרים בהם הנאשם הסביר לנאשמת כי אין הצדקה למימון אותו שירות או מוצר על ידי המשרד. במקרים המתוארים להלן, בסופו של דבר ולמרות הסבריו, מילא הנאשם אחר בקשותיה האמורות של הנאשמת וגרם לכך שהשירות או המוצר יסופקו על חשבון המשרד, שלא כדין".

נתניהו ניצלה את מעמדה כאשת ראש ממשלה ו"פעלה כאמור תוך ניצול מעמדה כרעיית ראש הממשלה, כלפי כלל הגורמים הרלבנטיים ובהם הנאשם, אבות הבית ועובדי מעון נוספים. הנאשם (סיידוף) פעל כאמור תוך ניצול תפקידו ואחריותו כעובד ציבור בכיר ותוך הפרת האמון שניתן בו".

לא הסתפקה בארוחות, דרשה גם מלצרים

נתנהיו לא הסתפקה בארוחות גורמה אלא גם  דרשה להעסיק במעון מלצרים שאינם עובדי המעון להגשת ארוחות בסופי שבוע ובאירוחים פרטיים במעון. "כן דרשה הנאשמת כי שירותי המלצרות יינתנו על ידי מלצרים מסוימים, אשר סברה כי הם ברמה גבוהה"" מציין כתב האישום.

הקומבינה של סיידוף

על מנת להיענות לדרישתה זו של נתניהו וכדי לאפשר את העסקתם, "רשם הנאשם (סיידוף) את המלצרים כ"עובדי תגבור" או כ"עובדי ניקיון", כך שאנשי החשבות במשרד לא ידעו כי במעון מועסקים מלצרים. כמו כן, השכר שדרשו המלצרים היה גבוה משמעותית מתקרת שכרם של עובדי תגבור או ניקיון, על כן הנחה הנאשם את המלצרים לרשום בדיווחי הנוכחות כמות שעות עבודה גדולה יותר מזו שביצעו בפועל, בכדי שיקבלו עבור עבודתם את השכר המוגדל עליו סיכם הנאשם עמם, וכך אכן נעשה על ידי המלצרים".

פרשת החשמלאי
הפרשה התפוצצה כשהסתבר שחשמלאי, פעיל ליכוד וחבר מרכז, אבי פחימה הוזמן לבצע עבודות פרטיות במעונם הפרטי של בני הזוג נתניהו בחווילתם שבקיסריה.  נתניהו דרשה להעסיק במעון הפרטי של משפחת נתניהו דוו קא את החשמלאי אבי פחימה לביצוע עבודות החשמל, ו"זאת על אף ששירותי אחזקתו השוטפת של המעון הפרטי מבוצעים בשגרה על ידי עובדי האחזקה של המשרד. הנאשמת (נתניהו) עמדה על כך שיתאפשר לה להזמין את פחימה על חשבון המשרד, והנאשם (סיידוף) פעל על מנת לספק את דרישתה האמורה. "לצורך כך, פעל הנאשם להעסקת פחימה ולהזמנתו לביצוע עבודות במעון הפרטי תוך הסתרת הדבר מגורמי המשרד, תוך עקיפת החלטה מפורשת של הגורמים המוסמכים שאין להעסיק את פחימה במעון הפרטי, ותוך יצירת מצגים כוזבים שונים. הנאשם עשה כן, בין היתר, באמצעות הטיית הליכי תיחור בין ספקים וזיוף מסמך דרישת התשלום של פחימה עבור עבודות שביצע במעון הפרטי", נאמר בכתב האישום

פרשת המטפלת

באופן הדומה לפעולותיה של נתניהו "שעניינן השתת הוצאות שאינן מאושרות לתשלום על חשבון אוצר המדינה, בספטמבר 2011 פנתה הנאשמת אל עובדת ניקיון במעון, וביקשה ממנה כי תמלא את מקומה של מטפלת סיעודית אשר הועסקה ע"י הנאשמת באופן פרטי, לטיפול באביה של הנאשמת, בימי החופשה של המטפלת.
עובדת הניקיון נאותה לעשות כן ובמהלך 5 מועדים בחודשים ספטמבר – נובמבר 2011, בעת שהעובדת המטפלת באביה של הנאשמת שהתה בימי חופש, מילאה עובדת הניקיון את מקומה בטיפול באביה של הנאשמת, לרבות בשעות הלילה. בכל אחד מהימים הללו, החל משעות אחר הצהריים ובמשך כ-18 שעות עבודה לפחות, עד ליום המחר, עבדה עובדת הניקיון כמטפלת בשירות הנאשמת ולא עסקה בעבודות ניקיון ומשק בית.

הנאשמת לא שילמה לעובדת הניקיון שכר עבור העבודה הפרטית, לא בעת האירועים ואף לא במועד מאוחר כלשהו, והסתירה מהגורמים הרלוונטיים במשרד ומהממונים על עובדת זו בחברת "מיקוד" כי העסיקה עובדת ניקיון של המעון בעבודה פרטית.

שעות עבודתה של עובדת הניקיון דווחו לחברת "מיקוד" כשעות עבודה במעון בעבודת ניקיון, ובהסתמך על כך, חברת "מיקוד" שילמה לעובדת זו את שכר עבודתה, שמומן על ידי המדינה, בסך של כ-3400 ₪"

לסיידוף מיוחסים בכתב האישום מעשים ואישומים נוספים

כך, מיוחסות לסיידוף מיוחסות גם עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים וזיוף בידי עובד ציבור, בקשר להעסקת שפים לאירוחים פרטיים, והעסקת מלצרים במעון הרשמי של רוה"מ, במסגרתן פעל לכך שיזויפו דוחות נוכחות וחשבוניות על מנת שיאושרו לתשלום על ידי משרד רוה"מ.

כמו כן, בקשר לפרשת החשמלאי (פעיל הליכוד שהועסק ביום כיפור),  מיוחסות למר סיידוף עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וזיוף בידי עובד ציבור, שבוצעו על ידו על מנת לעקוף את החלטת הגורמים המוסמכים במשרד ראש הממשלה, שאסרה להיקשר עם  חשמלאי מסוים לביצוע תיקונים במעון הפרטי של רה"מ. לפי כתב האישום, במסגרת פרשה זו, היטה סיידוף את הליכי המכרז וכן פעל במרמה לאישור תשלום על סמך פירוט כוזב של תאריכים ועבודות אותן ביצע כביכול החשמלאי.

שרה נתניהו בשלה:  ארוחות? אב הבית מני נפתלי – הוא המזמין לא אני

בתגובה לכתב האישום מסרו באי כוחה של הגב׳ שרה נתניהו, עוה"ד ד"ר יעקב וינרוט, ד"ר יוסי כהן ועמית חדד  כי "כתב האישום מופרך והזוי. פעם ראשונה בישראל ובעולם שמעמידים לדין רעיית מנהיג על אוכל בחמגשיות. לא היו פה שום מרמה והפרת אמונים או קבלת דבר במרמה או כל עבירה שהיא. רעיית ראש הממשלה שאינה עובדת ציבור, כלל לא הכירה את הנהלים ויצאה דוברת אמת בבדיקת פוליגרף כשנשאלה בעניין זה. רעיית ראש הממשלה היא לא זו שהזמינה את המזון והחמגשיות, אלא אב הבית לשעבר, עד המדינה מני נפתלי, כפי שהוא הודה בעצמו בבית המשפט בהרצליה".

לא אנחנו אכלנו, אלא אחרים כולל עובדי הבית

בנוגע לארוחות השחיתות כביכול  טוענים הפרקליטים כי "משפחת נתניהו היא לא זו שצרכה את עיקר המזון והחמגשיות, אלא אנשים רבים אחרים, לרבות עובדי הבית. הסכום כולל גם אירוח אורחים רשמיים מהארץ ומהעולם, לרבות ארוחות דיפלומטיות עם מנהיגים שאמורות להיות ממומנות מתקציב אחר, ושגם אותן "הלבישו" על הגברת נתניהו".

בכלל, נוהל המבשלת הוא לא חוקי ונכתב במיוחד עבור נתניהו

"אבל האבסורד הגדול ביותר בכתב האישום נובע מכך שהוא מתבסס על נוהל בלתי חוקי",טוענים הפרקליטים ומציינים "שגם מי שכתב אותו מודה שהוא בלתי חוקי. נוהל המבשלת נכתב בחטף על ידי שלושה פקידים חסרי סמכות, במיוחד עבור ראש הממשלה נתניהו, חמישה ימים בלבד לפני כניסתו לתפקיד ראש הממשלה במרץ 2009".

לטענתם "הנוהל מעולם לא קיבל את האישור הנדרש על ידי ועדת הכספים של הכנסת שהיא הגורם היחיד המוסמך על פי חוק יסוד הממשלה, לקבוע מה מותר ומה אסור במעון ראש הממשלה. כתב אישום שמתבסס על נוהל לא חוקי, לא יכול להחזיק מים. לעומת זאת וועדת הכספים של הכנסת כן קבעה, בהתבסס על חוק יסוד הממשלה, שכל הוצאות הכלכלה של ראש הממשלה ומשפחתו במעון ראש הממשלה ישולמו על ידי המדינה, כפי שנקבע גם לגבי בית הנשיא".

כתב אישום הכולל טענות קריות ונתונים מסולפים

לסיום מוסרים פרקליטי נתניהו כי "לא רק שכתב האישום מתבסס על טענות שקריות ועל נתונים שגויים ומסולפים, הוא מתבסס כולו על נוהל פסול ובלתי חוקי שהוחל במיוחד עבור ראש הממשלה נתניהו ועבורו בלבד"
"כעת נוצרה הזדמנות להטיל אלומת אור על העובדות לאשורן. אנו בטוחים שבסופו של דבר הצדק, האמת וההיגיון ייצאו לאור", טוענים הפרקליטים בשמה של שרה נתניהו.


לחצו כאן לקריאת כתב האישום המלא

 

פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי) הגישה לפני זמן קצר (חמישי) כתב אישום נגד רעיית ראש הממשלה, הגב' שרה נתניהו, ונגד סמנכ"ל מבצעים ונכסים במשרד ראש הממשלה, עזרא סיידוף, בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומרמה והפרת אמונים, ולגבי סיידוף גם עבירות זיוף בידי עובד ציבור, שנעשו בקשר למימון הוצאות פרטיות במעונות ראש הממשלה.הודעה על ההחלטה והעתק מכתב האישום נמסרו לבאי כוחם.

לאחר בחינת מכלול חומר הראיות ושקילת כל נסיבות העניין, החליט היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לאמץ את המלצת פרקליטות מחוז ירושלים ואת המלצת  פרקליט המדינה לדחות את טענות באי כוחה של הגב' נתניהו שעלו בשימוע, ולהעמידה לדין בגין המעשים והעבירות המיוחסים לה. במקביל, החליט פרקליט מחוז ירושלים (פלילי), על דעת פרקליט המדינה, לדחות את טענות בא כוחו של  מר סיידוף בשימוע, ולהעמידו לדין.

פרשת המעונות
לפי המפורט באישום הראשון בכתב האישום, פעלה נתניהו, בצוותא חדא עם סיידוף, להשיג במרמה את מימון המשרד להזמנת מאות ארוחות ממסעדות, בשווי כולל של למעלה מ-350,000 ₪, תוך עקיפה מכוונת של הנהלים שאסרו להזמין ארוחות מוכנות במקביל להעסקת מבשלת במעון. השניים עשו זאת באמצעות הצגת מצג שווא כלפי המשרד כאילו במעון לא מועסקת מבשלת, למרות שבפועל לאורך כל התקופה הועסקו במעון מבשלות.

נתניהו - צילום מסך חדשות 2 עזרא סיידוף - צילום מסך חדשות 10
נתניהו - צילום מסך חדשות 2 עזרא סיידוף - צילום מסך חדשות 10

"המעון התנהל על פי הנחיותיה ובפיקוחה של הנאשמת", נכתב בכתב האישום,  "הנאשמת בחרה עובדים במעון ועל פי החלטתה הופסקה עבודתם. הנאשמת קבעה לעובדי המעון משימות ומטלות, ועקבה באופן צמוד אחר ביצוען. עובדי המעון נדרשו לדווח ולקבל אישור מהנאשמת להיעדרויות מהעבודה. בין היתר, הנאשמת הנחתה את הנאשם ואת אבות הבית במעון באשר למצרכים ולשירותים שהיא מבקשת שיסופקו לה על ידי המשרד. לעתים, כאשר המצרכים והשירותים לא סופקו, או לא סופקו לשביעות רצונה, הפצירה הנאשמת בנאשם שישיג ויסדיר את אספקת השירות או המוצר המבוקש, זאת גם במקרים בהם ידעה כי הדבר אינו כלול בהוצאות המאושרות על ידי המשרד ואף במקרים בהם הנאשם הסביר לנאשמת כי אין הצדקה למימון אותו שירות או מוצר על ידי המשרד. במקרים המתוארים להלן, בסופו של דבר ולמרות הסבריו, מילא הנאשם אחר בקשותיה האמורות של הנאשמת וגרם לכך שהשירות או המוצר יסופקו על חשבון המשרד, שלא כדין".

נתניהו ניצלה את מעמדה כאשת ראש ממשלה ו"פעלה כאמור תוך ניצול מעמדה כרעיית ראש הממשלה, כלפי כלל הגורמים הרלבנטיים ובהם הנאשם, אבות הבית ועובדי מעון נוספים. הנאשם (סיידוף) פעל כאמור תוך ניצול תפקידו ואחריותו כעובד ציבור בכיר ותוך הפרת האמון שניתן בו".

לא הסתפקה בארוחות, דרשה גם מלצרים

נתנהיו לא הסתפקה בארוחות גורמה אלא גם  דרשה להעסיק במעון מלצרים שאינם עובדי המעון להגשת ארוחות בסופי שבוע ובאירוחים פרטיים במעון. "כן דרשה הנאשמת כי שירותי המלצרות יינתנו על ידי מלצרים מסוימים, אשר סברה כי הם ברמה גבוהה"" מציין כתב האישום.

הקומבינה של סיידוף

על מנת להיענות לדרישתה זו של נתניהו וכדי לאפשר את העסקתם, "רשם הנאשם (סיידוף) את המלצרים כ"עובדי תגבור" או כ"עובדי ניקיון", כך שאנשי החשבות במשרד לא ידעו כי במעון מועסקים מלצרים. כמו כן, השכר שדרשו המלצרים היה גבוה משמעותית מתקרת שכרם של עובדי תגבור או ניקיון, על כן הנחה הנאשם את המלצרים לרשום בדיווחי הנוכחות כמות שעות עבודה גדולה יותר מזו שביצעו בפועל, בכדי שיקבלו עבור עבודתם את השכר המוגדל עליו סיכם הנאשם עמם, וכך אכן נעשה על ידי המלצרים".

פרשת החשמלאי
הפרשה התפוצצה כשהסתבר שחשמלאי, פעיל ליכוד וחבר מרכז, אבי פחימה הוזמן לבצע עבודות פרטיות במעונם הפרטי של בני הזוג נתניהו בחווילתם שבקיסריה.  נתניהו דרשה להעסיק במעון הפרטי של משפחת נתניהו דוו קא את החשמלאי אבי פחימה לביצוע עבודות החשמל, ו"זאת על אף ששירותי אחזקתו השוטפת של המעון הפרטי מבוצעים בשגרה על ידי עובדי האחזקה של המשרד. הנאשמת (נתניהו) עמדה על כך שיתאפשר לה להזמין את פחימה על חשבון המשרד, והנאשם (סיידוף) פעל על מנת לספק את דרישתה האמורה. "לצורך כך, פעל הנאשם להעסקת פחימה ולהזמנתו לביצוע עבודות במעון הפרטי תוך הסתרת הדבר מגורמי המשרד, תוך עקיפת החלטה מפורשת של הגורמים המוסמכים שאין להעסיק את פחימה במעון הפרטי, ותוך יצירת מצגים כוזבים שונים. הנאשם עשה כן, בין היתר, באמצעות הטיית הליכי תיחור בין ספקים וזיוף מסמך דרישת התשלום של פחימה עבור עבודות שביצע במעון הפרטי", נאמר בכתב האישום

פרשת המטפלת

באופן הדומה לפעולותיה של נתניהו "שעניינן השתת הוצאות שאינן מאושרות לתשלום על חשבון אוצר המדינה, בספטמבר 2011 פנתה הנאשמת אל עובדת ניקיון במעון, וביקשה ממנה כי תמלא את מקומה של מטפלת סיעודית אשר הועסקה ע"י הנאשמת באופן פרטי, לטיפול באביה של הנאשמת, בימי החופשה של המטפלת.
עובדת הניקיון נאותה לעשות כן ובמהלך 5 מועדים בחודשים ספטמבר – נובמבר 2011, בעת שהעובדת המטפלת באביה של הנאשמת שהתה בימי חופש, מילאה עובדת הניקיון את מקומה בטיפול באביה של הנאשמת, לרבות בשעות הלילה. בכל אחד מהימים הללו, החל משעות אחר הצהריים ובמשך כ-18 שעות עבודה לפחות, עד ליום המחר, עבדה עובדת הניקיון כמטפלת בשירות הנאשמת ולא עסקה בעבודות ניקיון ומשק בית.

הנאשמת לא שילמה לעובדת הניקיון שכר עבור העבודה הפרטית, לא בעת האירועים ואף לא במועד מאוחר כלשהו, והסתירה מהגורמים הרלוונטיים במשרד ומהממונים על עובדת זו בחברת "מיקוד" כי העסיקה עובדת ניקיון של המעון בעבודה פרטית.

שעות עבודתה של עובדת הניקיון דווחו לחברת "מיקוד" כשעות עבודה במעון בעבודת ניקיון, ובהסתמך על כך, חברת "מיקוד" שילמה לעובדת זו את שכר עבודתה, שמומן על ידי המדינה, בסך של כ-3400 ₪"

לסיידוף מיוחסים בכתב האישום מעשים ואישומים נוספים

כך, מיוחסות לסיידוף מיוחסות גם עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים וזיוף בידי עובד ציבור, בקשר להעסקת שפים לאירוחים פרטיים, והעסקת מלצרים במעון הרשמי של רוה"מ, במסגרתן פעל לכך שיזויפו דוחות נוכחות וחשבוניות על מנת שיאושרו לתשלום על ידי משרד רוה"מ.

כמו כן, בקשר לפרשת החשמלאי (פעיל הליכוד שהועסק ביום כיפור),  מיוחסות למר סיידוף עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וזיוף בידי עובד ציבור, שבוצעו על ידו על מנת לעקוף את החלטת הגורמים המוסמכים במשרד ראש הממשלה, שאסרה להיקשר עם  חשמלאי מסוים לביצוע תיקונים במעון הפרטי של רה"מ. לפי כתב האישום, במסגרת פרשה זו, היטה סיידוף את הליכי המכרז וכן פעל במרמה לאישור תשלום על סמך פירוט כוזב של תאריכים ועבודות אותן ביצע כביכול החשמלאי.

שרה נתניהו בשלה:  ארוחות? אב הבית מני נפתלי – הוא המזמין לא אני

בתגובה לכתב האישום מסרו באי כוחה של הגב׳ שרה נתניהו, עוה"ד ד"ר יעקב וינרוט, ד"ר יוסי כהן ועמית חדד  כי "כתב האישום מופרך והזוי. פעם ראשונה בישראל ובעולם שמעמידים לדין רעיית מנהיג על אוכל בחמגשיות. לא היו פה שום מרמה והפרת אמונים או קבלת דבר במרמה או כל עבירה שהיא. רעיית ראש הממשלה שאינה עובדת ציבור, כלל לא הכירה את הנהלים ויצאה דוברת אמת בבדיקת פוליגרף כשנשאלה בעניין זה. רעיית ראש הממשלה היא לא זו שהזמינה את המזון והחמגשיות, אלא אב הבית לשעבר, עד המדינה מני נפתלי, כפי שהוא הודה בעצמו בבית המשפט בהרצליה".

לא אנחנו אכלנו, אלא אחרים כולל עובדי הבית

בנוגע לארוחות השחיתות כביכול  טוענים הפרקליטים כי "משפחת נתניהו היא לא זו שצרכה את עיקר המזון והחמגשיות, אלא אנשים רבים אחרים, לרבות עובדי הבית. הסכום כולל גם אירוח אורחים רשמיים מהארץ ומהעולם, לרבות ארוחות דיפלומטיות עם מנהיגים שאמורות להיות ממומנות מתקציב אחר, ושגם אותן "הלבישו" על הגברת נתניהו".

בכלל, נוהל המבשלת הוא לא חוקי ונכתב במיוחד עבור נתניהו

"אבל האבסורד הגדול ביותר בכתב האישום נובע מכך שהוא מתבסס על נוהל בלתי חוקי",טוענים הפרקליטים ומציינים "שגם מי שכתב אותו מודה שהוא בלתי חוקי. נוהל המבשלת נכתב בחטף על ידי שלושה פקידים חסרי סמכות, במיוחד עבור ראש הממשלה נתניהו, חמישה ימים בלבד לפני כניסתו לתפקיד ראש הממשלה במרץ 2009".

לטענתם "הנוהל מעולם לא קיבל את האישור הנדרש על ידי ועדת הכספים של הכנסת שהיא הגורם היחיד המוסמך על פי חוק יסוד הממשלה, לקבוע מה מותר ומה אסור במעון ראש הממשלה. כתב אישום שמתבסס על נוהל לא חוקי, לא יכול להחזיק מים. לעומת זאת וועדת הכספים של הכנסת כן קבעה, בהתבסס על חוק יסוד הממשלה, שכל הוצאות הכלכלה של ראש הממשלה ומשפחתו במעון ראש הממשלה ישולמו על ידי המדינה, כפי שנקבע גם לגבי בית הנשיא".

כתב אישום הכולל טענות קריות ונתונים מסולפים

לסיום מוסרים פרקליטי נתניהו כי "לא רק שכתב האישום מתבסס על טענות שקריות ועל נתונים שגויים ומסולפים, הוא מתבסס כולו על נוהל פסול ובלתי חוקי שהוחל במיוחד עבור ראש הממשלה נתניהו ועבורו בלבד"
"כעת נוצרה הזדמנות להטיל אלומת אור על העובדות לאשורן. אנו בטוחים שבסופו של דבר הצדק, האמת וההיגיון ייצאו לאור", טוענים הפרקליטים בשמה של שרה נתניהו.


לחצו כאן לקריאת כתב האישום המלא

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן