Skip to content

רובינשטיין: חוקי התעמולה אינם חלים על האינטרנט

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט אלייקים רובינשטיין, השיב לפעיל ליכוד שהתלונן על תעמולה פוגענית באינטרנט, כי חוקי תעמולת הבחירות אינם חלים על האינטרנט: "ההגנה על השם הטוב, לרבות ברשת האינטרנט, היא נושא כאוב במציאות ימינו - ולא רק בהקשר הבחירות"
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

האינטרנט הוא מקום פרוץ וככל שמדובר בתעמולת בחירות פוגענית באינטרנט – ועדת הבחירות המרכזית היא חסרת אונים. כך עולה ממכתב ששיגר יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19, שופט בית המשפט העליון אלייקים רובינשטיין.

קצרה ידו של השופט. אליקים רובינשטיין (צילום: אתר בתי המשפט)
קצרה ידו של השופט. אליקים רובינשטיין (צילום: אתר בתי המשפט)

רובינשטיין השיב למכתב תלונה ששיגר אליו אתמול, פעיל הליכוד יהודה גליק מעתניאל, המתמודד לכנסת על משבצת נציג יהודה ושומרון. גליק ביקש בפנייתו את התערבות ועדת הבחירות המרכזית, כדי להסיר מהאינטרנט את סרטו של אלדד יניב – שבו נטען בין השאר כי ראש הממשלה נתניהו החביא דולרים בגרביו.

"אקדים ואומר, כי לא ראיתי לנכון לנכון לצפות באותם פרסומים, להם נדרשת בפנייתך", עונה השופט רובינשטיין לגליק. "ברם, מטבע הדברים, אם אכן מדובר בפרסומים פוגעניים או משפילים, ראוי ויש להימנע מהם ויתכן שקיימות דרכי פעולה משפטיות להתמודד עמם, שאינן נוגעות ישירות לדיני הבחירות. ואולם, סמכויות יושב ראש ועדת הבחירות, לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה) תשי"ט 1959, אינן נוגעות לתעמולת בחירות ברשת האינטרנט.

"לא אכחד", ממשיך וכותב השופט רובינשטיין, "מחד גיסא האינטרנט הוא מעין 'כיכר השוק' במובנה המודרני, מקום פתוח להשמעת דעות. אך ההגנה על השם הטוב, לרבות ברשת האינטרנט, היא נושא כאוב במציאות ימינו – ולא רק בהקשר הבחירות. עוד בשנת 2001 כתב השופט חשין ש'מלאכה ראויה היא למחוקק, כי יתכבד בה… המחוקק טרם נדרש לכך".

השופט רובינשטיין ממשיך וכותב כי על העוסקים במלאכת התעמולה לבחירות לשמור על כבוד יריביהם, כפי שרוצים הם שאחרים ישמרו על כבודם שלהם. "והרי איננו עוסקים על פי רוב בנעלבים ואינם עולבים ועלבון גורר עלבון ולשון הרע כוללת לשון הרע… פרסומים פוגעניים לא רק שהם מדרדרים ומרדדים את השיח הדמוקרטי – הם גם יכולים במקרים מסויימים להעיד על מפרסמיהם, יותר מאשר על אלה הנזכרים בהם. על כל פנים, האמור בפנייתך אינו מקים – לכאורה – עילה משפטית להתערבות מצד יושב ראש ועדת הבחירות".

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן