Skip to content

הושלם הטיפול בכשליש מהתביעות בעקבות עמוד ענן

כתוצאה מירי הטילים מעזה נרשמו 3,165 מקרים של פגיעה ברכוש, בכלל זה מבנים, כלי רכב וחקלאות

הושלם הטיפול בכשליש מהתביעות בעקבות עמוד ענן

כתוצאה מירי הטילים מעזה נרשמו 3,165 מקרים של פגיעה ברכוש, בכלל זה מבנים, כלי רכב וחקלאות

צילום הנזק שהותיר פגז בבית בשדרות (צילום: טל ים)

12 ימים בלבד לאחר ההכרזה על הפסקת האש, השלים מס רכוש את הטיפול בכשליש מהתביעות שהוגשו בגין נזקים ישירים, בין שבהעברת כספים ישירות לניזוקים ובין שבהשלמת התיקונים של מאות מבנים באמצעות החברה המשקמת.

עם ההכרזה על הפסקת האש הורה מנהל רשות המסים, דורון ארבלי, לאנשי מס רכוש לפעול באינטנסיביות וברגישות כדי לזרז את השלמת הטיפול באזרחים שרכושם נפגע. נציין כי גם כיום פועלים באזור הדרום צוותים של מס רכוש.

בעקבות מבצע עמוד ענן, נרשמו עד כה 3,165 מקרים של פגיעה ברכוש, בכלל זה מבנים, כלי רכב וחקלאות כמפורט בטבלה:

טבלת תביעות עמוד ענן

 

צילום הנזק שהותיר פגז בבית בשדרות (צילום: טל ים)

12 ימים בלבד לאחר ההכרזה על הפסקת האש, השלים מס רכוש את הטיפול בכשליש מהתביעות שהוגשו בגין נזקים ישירים, בין שבהעברת כספים ישירות לניזוקים ובין שבהשלמת התיקונים של מאות מבנים באמצעות החברה המשקמת.

עם ההכרזה על הפסקת האש הורה מנהל רשות המסים, דורון ארבלי, לאנשי מס רכוש לפעול באינטנסיביות וברגישות כדי לזרז את השלמת הטיפול באזרחים שרכושם נפגע. נציין כי גם כיום פועלים באזור הדרום צוותים של מס רכוש.

בעקבות מבצע עמוד ענן, נרשמו עד כה 3,165 מקרים של פגיעה ברכוש, בכלל זה מבנים, כלי רכב וחקלאות כמפורט בטבלה:

טבלת תביעות עמוד ענן

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן