הקץ להשפלת משתתפי תכניות ריאליטי? לא בטוח

מעורבות של אנשי מקצוע עשויה לסרס בעתיד את כוחן של הרשתות המסחריות בישראל לייצר סנסציות זולות על גבם של משתתפי תכניות ריאליטי שאינם כשירים להשתתף בתכניות כאלו. סער שיינפיין מהאח הגדול יצר את הבאזז סביב הכדורים הפסיכיאטריים שחולקו למשתתפים והרשות השניה ניסחה מגבלות מחייבות לערוצים 2 ו-10

הקץ להשפלת משתתפי תכניות ריאליטי? לא בטוח

מעורבות של אנשי מקצוע עשויה לסרס בעתיד את כוחן של הרשתות המסחריות בישראל לייצר סנסציות זולות על גבם של משתתפי תכניות ריאליטי שאינם כשירים להשתתף בתכניות כאלו. סער שיינפיין מהאח הגדול יצר את הבאזז סביב הכדורים הפסיכיאטריים שחולקו למשתתפים והרשות השניה ניסחה מגבלות מחייבות לערוצים 2 ו-10

אנשי מקצוע יהיו מעורבים בתהליך מיון משתתפי תכניות ריאליטי והם שיקבעו את כשירותם להשתתף בתכניות מסוג אלו. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו קבעה הנחיות  לשידורי תכניות ריאליטי, בהן מעורבות פעילה של אנשי מקצוע בתהליך מיון המשתתפים.

סצנת סיום האח הגדול: ?happy end (צילום: ויקיפדיה)

הנחיות אלו אף מחייבות קיום מפגשים שוטפים של אנשי מקצוע עם המשתתפים במהלך צילומי התכנית, שכידוע עשויה להתמשך לעתים חודשים אחדים. במקרה שנדרש טיפול רפואי, קובעות ההנחיות החדשות, יהיה כל משתתף רשאי לבקש חוות דעת רפואית נוספת בכל שלב משלבי ההפקה. עוד נקבע כי ההפקה תלווה ע"י רופא המיועד לכך או ע"י צוות רפואי בהתאם לצורך. הרופא יהיה רשאי להורות על הפסקת השתתפותו של המתמודד, החלטתו תהיה סופית.

קביעה זו עשויה לשים קץ לשימוש באנשים פגיעים כמשאבת רייטינג. כמו כן, יחויבו חברות ההפקה לספק למשתתפים על חשבונן כל תרופה שתידרש באריזתה המקורית לרבות העלון המצורף. מחוייבות ההפקה תימשך גם לאחר סיום צילומי התכנית בהתאם לחוות דעת של הרופא המלווה עם הצוות הרפואי הרשאי להחליט כי יש מקום להמשך מעקב וטיפול לאחר גמר התכנית, והמשתתף יוכל לקבל המשך טיפול מכל גורם אחר במימון חברת ההפקה.

סער שיינפיין מעיד בועדת הכנסת (צילום: אתר הכנסת)

הנחיות אלו גובשו על ידי הרשות השנייה לאחר בדיקה ובחינה מעמיקה של התנהלות הזכיינים אל מול המשתתפים בתכניות הריאליטי על רקע הטענות שפורסמו לגבי הליווי הרפואי הניתן למתמודדים בתכניות אלו. הרשות אף ערכה התייעצות בנושא עם משרד הבריאות ועם ועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל וכן שיגרה אל מתמודדי תכניות ריאליטי שאלונים שתרמו מידע על הצרכים המתעוררים בקרב המשתתפים במהלך צילום התכניות.

הרשות קבעה במסגרת ההנחיות כי בעלי זיכיונות לשידורים מסחריים הם הנושאים באחריות לתכנים המשודרים, לאופי ולאיכות השידורים אותם הם משדרים בערוצים 2 ו-10 שהינם ערוצי ברודקאסט בישראל. בין ההנחיות נקבע גם כי תקנון התכנית יהווה חלק מהחוזה עם המשתתפים בתכנית, התקנון יפורסם באתר האינטרנט של הגוף המשדר, ההפקה תספק למועמדים דף הסבר של המתווה הכללי של האירועים והמשימות הצפויים בתכנית.

אילת מצגר מנכ"ל הרשות השניה אמרה כי "פעילות בהתאם להנחיות אלו הינה חשובה כדי להבטיח הקפדה במסגרת ההפקה של תכניות ריאליטי על פרמטרים מהותיים הקשורים לכבודם של המשתתפים, לשלומם הפיזי והנפשי ולשקיפות כלפי ציבור הצופים בתוכניות לגבי ההתנהלות בתכניות אלו. הרשות גאה להוביל את נושא ההסדרה של תוכניות הריאליטי ולהוות את המדינה הראשונה שפועלת להסדרת נושא זה".

יו"ר מועצת הרשות, ד"ר אילן אבישר, הוסיף: "אנו מצפים לשיתוף פעולה מלא מצד זכייני הרשות הנדרשים לעמוד בכל ההנחיות בנושא זה. תכניות הריאליטי מהוות מרכיב מרכזי בתרבות הפנאי והבידור של הציבור ומאפשרות למשתתפים בהן הזדמנות להפגין כישרונות ולזכות בפרסום, אך יחד עם זאת  חשוב להבטיח שחגיגת הבידור לא תועב בשל מקרים של נזק נפשי או גופני שעלול להיגרם למשתתפים בתכניות".

 

1 Comment

  1. איך אומר ארז טל :"והמודח הבא" חחחחחחחחחחח כן כי אתם אלה שמחליטים מי מודח ומי שזוכה יש עוד תמים שבאמת מאמין בזה ?
    19 ביולי 2013 @ 20:04

    אוי הכדורים ופרשת מרגול זה ככ רק טיפ קטנה וחמודה בים של שבאמת קורה בדיקטטורה הרקובה והמושחתת של קשת

אנשי מקצוע יהיו מעורבים בתהליך מיון משתתפי תכניות ריאליטי והם שיקבעו את כשירותם להשתתף בתכניות מסוג אלו. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו קבעה הנחיות  לשידורי תכניות ריאליטי, בהן מעורבות פעילה של אנשי מקצוע בתהליך מיון המשתתפים.

סצנת סיום האח הגדול: ?happy end (צילום: ויקיפדיה)

הנחיות אלו אף מחייבות קיום מפגשים שוטפים של אנשי מקצוע עם המשתתפים במהלך צילומי התכנית, שכידוע עשויה להתמשך לעתים חודשים אחדים. במקרה שנדרש טיפול רפואי, קובעות ההנחיות החדשות, יהיה כל משתתף רשאי לבקש חוות דעת רפואית נוספת בכל שלב משלבי ההפקה. עוד נקבע כי ההפקה תלווה ע"י רופא המיועד לכך או ע"י צוות רפואי בהתאם לצורך. הרופא יהיה רשאי להורות על הפסקת השתתפותו של המתמודד, החלטתו תהיה סופית.

קביעה זו עשויה לשים קץ לשימוש באנשים פגיעים כמשאבת רייטינג. כמו כן, יחויבו חברות ההפקה לספק למשתתפים על חשבונן כל תרופה שתידרש באריזתה המקורית לרבות העלון המצורף. מחוייבות ההפקה תימשך גם לאחר סיום צילומי התכנית בהתאם לחוות דעת של הרופא המלווה עם הצוות הרפואי הרשאי להחליט כי יש מקום להמשך מעקב וטיפול לאחר גמר התכנית, והמשתתף יוכל לקבל המשך טיפול מכל גורם אחר במימון חברת ההפקה.

סער שיינפיין מעיד בועדת הכנסת (צילום: אתר הכנסת)

הנחיות אלו גובשו על ידי הרשות השנייה לאחר בדיקה ובחינה מעמיקה של התנהלות הזכיינים אל מול המשתתפים בתכניות הריאליטי על רקע הטענות שפורסמו לגבי הליווי הרפואי הניתן למתמודדים בתכניות אלו. הרשות אף ערכה התייעצות בנושא עם משרד הבריאות ועם ועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל וכן שיגרה אל מתמודדי תכניות ריאליטי שאלונים שתרמו מידע על הצרכים המתעוררים בקרב המשתתפים במהלך צילום התכניות.

הרשות קבעה במסגרת ההנחיות כי בעלי זיכיונות לשידורים מסחריים הם הנושאים באחריות לתכנים המשודרים, לאופי ולאיכות השידורים אותם הם משדרים בערוצים 2 ו-10 שהינם ערוצי ברודקאסט בישראל. בין ההנחיות נקבע גם כי תקנון התכנית יהווה חלק מהחוזה עם המשתתפים בתכנית, התקנון יפורסם באתר האינטרנט של הגוף המשדר, ההפקה תספק למועמדים דף הסבר של המתווה הכללי של האירועים והמשימות הצפויים בתכנית.

אילת מצגר מנכ"ל הרשות השניה אמרה כי "פעילות בהתאם להנחיות אלו הינה חשובה כדי להבטיח הקפדה במסגרת ההפקה של תכניות ריאליטי על פרמטרים מהותיים הקשורים לכבודם של המשתתפים, לשלומם הפיזי והנפשי ולשקיפות כלפי ציבור הצופים בתוכניות לגבי ההתנהלות בתכניות אלו. הרשות גאה להוביל את נושא ההסדרה של תוכניות הריאליטי ולהוות את המדינה הראשונה שפועלת להסדרת נושא זה".

יו"ר מועצת הרשות, ד"ר אילן אבישר, הוסיף: "אנו מצפים לשיתוף פעולה מלא מצד זכייני הרשות הנדרשים לעמוד בכל ההנחיות בנושא זה. תכניות הריאליטי מהוות מרכיב מרכזי בתרבות הפנאי והבידור של הציבור ומאפשרות למשתתפים בהן הזדמנות להפגין כישרונות ולזכות בפרסום, אך יחד עם זאת  חשוב להבטיח שחגיגת הבידור לא תועב בשל מקרים של נזק נפשי או גופני שעלול להיגרם למשתתפים בתכניות".

 

1 Comment

  1. איך אומר ארז טל :"והמודח הבא" חחחחחחחחחחח כן כי אתם אלה שמחליטים מי מודח ומי שזוכה יש עוד תמים שבאמת מאמין בזה ?
    19 ביולי 2013 @ 20:04

    אוי הכדורים ופרשת מרגול זה ככ רק טיפ קטנה וחמודה בים של שבאמת קורה בדיקטטורה הרקובה והמושחתת של קשת

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן