לבחון הפחתה של שיעור המס על רווחי הון

ממליצה, בין שאר המלצותיה, הוועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה, שהגישה היום את דוח הביניים שלה לפרופ' שמואל האוזר יו"ר רשות ניירות ערך שאמר: "בחזוני אני מבקש להפוך את הבורסה לבורסה מתקדמת, חדשנית ומתחדשת, שיש בה יותר חברות מקומיות וזרות"

לבחון הפחתה של שיעור המס על רווחי הון

ממליצה, בין שאר המלצותיה, הוועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה, שהגישה היום את דוח הביניים שלה לפרופ' שמואל האוזר יו"ר רשות ניירות ערך שאמר: "בחזוני אני מבקש להפוך את הבורסה לבורסה מתקדמת, חדשנית ומתחדשת, שיש בה יותר חברות מקומיות וזרות"

הוועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה הגישה היום את דוח הביניים לפרופ' שמואל האוזר יו"ר רשות ניירות ערך. בין המלצותיה הבולטות: בחינת הפחתה של שיעור המס על רווחי הון; בחינת הצורך והכדאיות בשינוי מבנה הבעלות של הבורסה בתל-אביב ובחינה מחדש של הקשר העסקי הקיים בין הבורסה למסלקות; בחינת הרחבת סוגי החברויות בבורסה, כמקובל בבורסות בעולם, והקלות בקבלת חברי בורסה זרים.

יו"ר הוועדה פרופ' משה בן חורין מגיש את דוח הבניים ליו"ר הרשות לניירות ערך שמואל האוזנר
יו"ר הוועדה פרופ' משה בן חורין (מימין) מגיש את דוח הביניים ליו"ר הרשות לניירות ערך שמואל האוזר

באפריל השנה יזם יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, את הקמת הוועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה, אשר מסקנות הביניים שלה מפורסמות היום. הוועדה, בראשות פרופ' משה בן-חורין, כללה נציגים מרשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב, אגף שוק ההון במשרד האוצר, בנק ישראל וכן מומחים מקרב האקדמיה ושוק ההון.

מטרות הוועדה

הוועדה הוקמה במטרה לבחון ולהציע חלופות לשם שכלול המסחר ולעידוד הנזילות בניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, וזאת על רקע השפל במחזורי המסחר בבורסה בשנים האחרונות, שפל הפוגע בשוק המשני ובשוק הראשוני גם יחד.

השפל בבורסה תל אביב

הוועדה הוקמה על רקע השפל במחזורי המסחר בבורסה השורר במהלך השנים האחרונות, שפל הפוגע בנזילות וביעילות השוק המשני לניירות ערך, ובעקיפין, אף פוגע בשוק הראשוני. בחינת מחזורי המסחר בשוק המניות בבורסה מעלה, כי בעוד שבין השנים 2008‏-2010 עמדו מחזורי המסחר במניות על כ-1.25‏-1.5 מיליארדי שקל בממוצע יומי כל חודש, הרי שברבעון השני של שנת 2011 חל שינוי במגמה, שינוי אשר נמשך ביתר שאת בשנת 2012, כך שמחזור המסחר היומי בשנת 2012 התייצב על רמה ממוצעת של כ-600‏-800 מיליוני שקל, ממוצע הנמוך בכ-40% מהמחזור הממוצע היומי בשנה הקודמת לה, ובכ-50% ממחזור המסחר היומי הממוצע בין השנים 2008‏-2010.

בנוסף, בחינת פילוח מחזורי המסחר במניות בין השנים 2007‏-2013, על פי קריטריון גודל החברות הסחירות בבורסה (בהתאם לשווי השוק השנתי הממוצע), מעלה, כי כ-85% ממחזור המסחר היומי הממוצע בבורסה מתקיים ב-30 -35 מניות החברות בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה, קרי בכ-5% מסך מניות החברות הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בחינת מחזורי המסחר בשוק הנגזרים מעלה תמונה דומה. מחזור המסחר באופציות על מדד ת"א-25 בשנת 2013 עומד על כ-50% מממוצע מחזורי המסחר בשוק הנגזרים בין השנים 2010‏-2011.
הצורך החיוני בצמיחת המשק, בחלוקה יעילה של מקורותיו ובקיום כלים פיננסיים המאפשרים ניהול סיכונים ברמה גבוהה, מקנים לבורסה חשיבות רבה כמרכז שוק ההון ומחייבים את פעולתה היעילה על רקע התחרות ההולכת וגוברת בשוק ההון המקומי והגלובלי, ועל רקע ההתפתחויות הטכנולוגיות המהירות הפותחות אפשרויות חדשות והמשתנות במהירות.

על רקע זה הופיעו בפני הוועדה נציגי גופים רבים הפועלים בשוק ההון במגוון רב של תחומים, והובאו דבריהם של מומחים רבים מעולם זה.

מסקנות הועדה כוללות שורה של המלצות לביצוע בטווח הקצר והמיידי ולטווח ארוך ובהם:

1. המלצה לבחינת הפחתה של שיעור המס על רווחי הון.
2. בחינת הצורך והכדאיות בשינוי מבנה הבעלות של הבורסה בתל-אביב ובחינה מחדש של הקשר העסקי הקיים בין הבורסה למסלקות.
3. בחינת הרחבת סוגי החברויות בבורסה כמקובל בבורסות בעולם והקלות בקבלת חברי בורסה זרים.
4. הקמת מאגר השאלות מרכזי וממוחשב אשר ינוהל על ידי מסלקת הבורסה
5. צעדים להגברת התחרות בתחום שירותי המסחר בניירות ערך והחזקתם
6. אימוץ מודל עמלות מסחר המעודד הספקת נזילות ומסחר בתדירות גבוהה
7. הפחתה משמעותית של עמלת המינימום על מסחר וסליקה של ניירות ערך בבורסה.
8. השקת מוצרים פיננסיים חדשים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב דוגמת: הנפקת STRIPS, הנפקת חוזה הפרשים – CFDו .CDS (Credit Default Swap)
9. מסחר במט"ח.
10. המלצות בפן הטכנולוגי.
11. עשיית שוק במניות בבורסה על ידי הבנקים.
12. שיווק ומחקר בבורסה.

על אף שהדוח עוסק ברובו בהמלצות לבורסה עצמה, יש בו גם התייחסות לגורמים הנוספים, בתקווה ששיתוף הפעולה יניב תוצאה אפקטיבית כבר בטווח הקצר.

"להפוך משוק טוב לשוק טוב מאוד"

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר שהודה לפרופ' משה בן-חורין ולחברי הוועדה על עבודתם המאומצת אמר כי "בחזוני אני מבקש להפוך את הבורסה לבורסה מתקדמת, חדשנית ומתחדשת, שיש בה יותר חברות מקומיות וזרות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר בבורסה, טכנולוגיות מסחר מתקדמות, זמינות מסחר למשקיעים זרים ומקומיים, מוצרים פיננסים לתועלת כלל המשקיעים, והיקפי מסחר גבוהים בהרבה מאלה שאי פעם הכרנו. אני רואה חשיבות רבה בהובלת מהפך בבורסה. השלמת המהפך תשדרג את שוק ההון הישראלי לשוק הון מודרני, ותהפוך אותו משוק טוב לשוק טוב מאוד. הדרך לשינוי כולל לא פשוטה".

עוד ציין האוזר, כי "הבורסה היא משאב לאומי וככזו מחובתנו ואחריותנו לדאוג לה. מסקנות הוועדה משמשות לנו מצפן מצוין. אנחנו יודעים לאן אנו רוצים לקחת את הבורסה הישראלית ומה אנו רוצים לקבל בסופו של מהלך. אנו רוצים להוביל בבורסה שינוי שיציב אותה במיקום הראוי לה כמחוללת צמיחה במשק וכאחד מעמודי התווך המרכזיים של התעשייה בישראל, שתגדיל את הצמיחה, תצמצם האבטלה ותיצור מקומות עבודה. הבורסה צריכה להיות המקום הטבעי לגיוס הון לטובת התרחבות עסקית ושגשוג החברות. המשק הישראלי הוכיח יציבות יחסית במשבר המתמשך משנת 2008. הפיכת הבורסה למחולל הצמיחה חייבת להיות פרויקט לאומי ואנו מבקשים לרתום את כל הגורמים וכל הכלים לקידומו של המהלך".

"ההתפתחויות בשנים האחרונות לא היטיבו עם הבורסה"

יו"ר הוועדה, פרופ' משה בן-חורין אמר, כי "לבורסה היו הצלחות משמעותיות במשך השנים, כגון מסחר ממוחשב לפני כשני עשורים. עם זאת, ההתפתחויות בשנים האחרונות לא היטיבו עם הבורסה. היום הבורסה סובלת ממחסור חמור נזילות במניות ובמכשירים הנגזרים, ירידה חדה במספר החברות הרשומות בה למסחר ושוק ראשוני חלש ביותר".

"חובה עלינו למצוא דרכים לפריצת דרך שתציב מחדש את הבורסה במקומה הראוי, בטבורו של שוק ההון, כך שהיא תשמש שוק למסחר בניירות ערך העומד בסטנדרטים הגבוהים של הבורסות המתקדמות בעולם. לנוכח התמורות הגדולות והעמוקות העוברות של הבורסות בשוקי ההון בעולם בשנים האחרונות, נדרשת הבורסה בתל-אביב לבחינה עמוקה של מבנה הבורסה ותכנית עסקית משמעותית על בסיס המלצות הועדה".

דוח הביניים פורסם באתר הרשות כדי לקבל הערות מהציבור, בטרם יפורסם הדוח הסופי, המיועד להתפרסם במשך חודש נובמבר.

הוועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה הגישה היום את דוח הביניים לפרופ' שמואל האוזר יו"ר רשות ניירות ערך. בין המלצותיה הבולטות: בחינת הפחתה של שיעור המס על רווחי הון; בחינת הצורך והכדאיות בשינוי מבנה הבעלות של הבורסה בתל-אביב ובחינה מחדש של הקשר העסקי הקיים בין הבורסה למסלקות; בחינת הרחבת סוגי החברויות בבורסה, כמקובל בבורסות בעולם, והקלות בקבלת חברי בורסה זרים.

יו"ר הוועדה פרופ' משה בן חורין מגיש את דוח הבניים ליו"ר הרשות לניירות ערך שמואל האוזנר
יו"ר הוועדה פרופ' משה בן חורין (מימין) מגיש את דוח הביניים ליו"ר הרשות לניירות ערך שמואל האוזר

באפריל השנה יזם יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, את הקמת הוועדה לשכלול המסחר ולעידוד הנזילות בבורסה, אשר מסקנות הביניים שלה מפורסמות היום. הוועדה, בראשות פרופ' משה בן-חורין, כללה נציגים מרשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך בתל אביב, אגף שוק ההון במשרד האוצר, בנק ישראל וכן מומחים מקרב האקדמיה ושוק ההון.

מטרות הוועדה

הוועדה הוקמה במטרה לבחון ולהציע חלופות לשם שכלול המסחר ולעידוד הנזילות בניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, וזאת על רקע השפל במחזורי המסחר בבורסה בשנים האחרונות, שפל הפוגע בשוק המשני ובשוק הראשוני גם יחד.

השפל בבורסה תל אביב

הוועדה הוקמה על רקע השפל במחזורי המסחר בבורסה השורר במהלך השנים האחרונות, שפל הפוגע בנזילות וביעילות השוק המשני לניירות ערך, ובעקיפין, אף פוגע בשוק הראשוני. בחינת מחזורי המסחר בשוק המניות בבורסה מעלה, כי בעוד שבין השנים 2008‏-2010 עמדו מחזורי המסחר במניות על כ-1.25‏-1.5 מיליארדי שקל בממוצע יומי כל חודש, הרי שברבעון השני של שנת 2011 חל שינוי במגמה, שינוי אשר נמשך ביתר שאת בשנת 2012, כך שמחזור המסחר היומי בשנת 2012 התייצב על רמה ממוצעת של כ-600‏-800 מיליוני שקל, ממוצע הנמוך בכ-40% מהמחזור הממוצע היומי בשנה הקודמת לה, ובכ-50% ממחזור המסחר היומי הממוצע בין השנים 2008‏-2010.

בנוסף, בחינת פילוח מחזורי המסחר במניות בין השנים 2007‏-2013, על פי קריטריון גודל החברות הסחירות בבורסה (בהתאם לשווי השוק השנתי הממוצע), מעלה, כי כ-85% ממחזור המסחר היומי הממוצע בבורסה מתקיים ב-30 -35 מניות החברות בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה, קרי בכ-5% מסך מניות החברות הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בחינת מחזורי המסחר בשוק הנגזרים מעלה תמונה דומה. מחזור המסחר באופציות על מדד ת"א-25 בשנת 2013 עומד על כ-50% מממוצע מחזורי המסחר בשוק הנגזרים בין השנים 2010‏-2011.
הצורך החיוני בצמיחת המשק, בחלוקה יעילה של מקורותיו ובקיום כלים פיננסיים המאפשרים ניהול סיכונים ברמה גבוהה, מקנים לבורסה חשיבות רבה כמרכז שוק ההון ומחייבים את פעולתה היעילה על רקע התחרות ההולכת וגוברת בשוק ההון המקומי והגלובלי, ועל רקע ההתפתחויות הטכנולוגיות המהירות הפותחות אפשרויות חדשות והמשתנות במהירות.

על רקע זה הופיעו בפני הוועדה נציגי גופים רבים הפועלים בשוק ההון במגוון רב של תחומים, והובאו דבריהם של מומחים רבים מעולם זה.

מסקנות הועדה כוללות שורה של המלצות לביצוע בטווח הקצר והמיידי ולטווח ארוך ובהם:

1. המלצה לבחינת הפחתה של שיעור המס על רווחי הון.
2. בחינת הצורך והכדאיות בשינוי מבנה הבעלות של הבורסה בתל-אביב ובחינה מחדש של הקשר העסקי הקיים בין הבורסה למסלקות.
3. בחינת הרחבת סוגי החברויות בבורסה כמקובל בבורסות בעולם והקלות בקבלת חברי בורסה זרים.
4. הקמת מאגר השאלות מרכזי וממוחשב אשר ינוהל על ידי מסלקת הבורסה
5. צעדים להגברת התחרות בתחום שירותי המסחר בניירות ערך והחזקתם
6. אימוץ מודל עמלות מסחר המעודד הספקת נזילות ומסחר בתדירות גבוהה
7. הפחתה משמעותית של עמלת המינימום על מסחר וסליקה של ניירות ערך בבורסה.
8. השקת מוצרים פיננסיים חדשים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב דוגמת: הנפקת STRIPS, הנפקת חוזה הפרשים – CFDו .CDS (Credit Default Swap)
9. מסחר במט"ח.
10. המלצות בפן הטכנולוגי.
11. עשיית שוק במניות בבורסה על ידי הבנקים.
12. שיווק ומחקר בבורסה.

על אף שהדוח עוסק ברובו בהמלצות לבורסה עצמה, יש בו גם התייחסות לגורמים הנוספים, בתקווה ששיתוף הפעולה יניב תוצאה אפקטיבית כבר בטווח הקצר.

"להפוך משוק טוב לשוק טוב מאוד"

יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר שהודה לפרופ' משה בן-חורין ולחברי הוועדה על עבודתם המאומצת אמר כי "בחזוני אני מבקש להפוך את הבורסה לבורסה מתקדמת, חדשנית ומתחדשת, שיש בה יותר חברות מקומיות וזרות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר בבורסה, טכנולוגיות מסחר מתקדמות, זמינות מסחר למשקיעים זרים ומקומיים, מוצרים פיננסים לתועלת כלל המשקיעים, והיקפי מסחר גבוהים בהרבה מאלה שאי פעם הכרנו. אני רואה חשיבות רבה בהובלת מהפך בבורסה. השלמת המהפך תשדרג את שוק ההון הישראלי לשוק הון מודרני, ותהפוך אותו משוק טוב לשוק טוב מאוד. הדרך לשינוי כולל לא פשוטה".

עוד ציין האוזר, כי "הבורסה היא משאב לאומי וככזו מחובתנו ואחריותנו לדאוג לה. מסקנות הוועדה משמשות לנו מצפן מצוין. אנחנו יודעים לאן אנו רוצים לקחת את הבורסה הישראלית ומה אנו רוצים לקבל בסופו של מהלך. אנו רוצים להוביל בבורסה שינוי שיציב אותה במיקום הראוי לה כמחוללת צמיחה במשק וכאחד מעמודי התווך המרכזיים של התעשייה בישראל, שתגדיל את הצמיחה, תצמצם האבטלה ותיצור מקומות עבודה. הבורסה צריכה להיות המקום הטבעי לגיוס הון לטובת התרחבות עסקית ושגשוג החברות. המשק הישראלי הוכיח יציבות יחסית במשבר המתמשך משנת 2008. הפיכת הבורסה למחולל הצמיחה חייבת להיות פרויקט לאומי ואנו מבקשים לרתום את כל הגורמים וכל הכלים לקידומו של המהלך".

"ההתפתחויות בשנים האחרונות לא היטיבו עם הבורסה"

יו"ר הוועדה, פרופ' משה בן-חורין אמר, כי "לבורסה היו הצלחות משמעותיות במשך השנים, כגון מסחר ממוחשב לפני כשני עשורים. עם זאת, ההתפתחויות בשנים האחרונות לא היטיבו עם הבורסה. היום הבורסה סובלת ממחסור חמור נזילות במניות ובמכשירים הנגזרים, ירידה חדה במספר החברות הרשומות בה למסחר ושוק ראשוני חלש ביותר".

"חובה עלינו למצוא דרכים לפריצת דרך שתציב מחדש את הבורסה במקומה הראוי, בטבורו של שוק ההון, כך שהיא תשמש שוק למסחר בניירות ערך העומד בסטנדרטים הגבוהים של הבורסות המתקדמות בעולם. לנוכח התמורות הגדולות והעמוקות העוברות של הבורסות בשוקי ההון בעולם בשנים האחרונות, נדרשת הבורסה בתל-אביב לבחינה עמוקה של מבנה הבורסה ותכנית עסקית משמעותית על בסיס המלצות הועדה".

דוח הביניים פורסם באתר הרשות כדי לקבל הערות מהציבור, בטרם יפורסם הדוח הסופי, המיועד להתפרסם במשך חודש נובמבר.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן