Skip to content

31% מהאוכלוסייה הייתה ב-2011 בסיכון לעוני

אפילו בספרד וביוון הסיכון לעוני של אוכלוסייתן הגיע ל-20%. שיעור הילדים בסיכון לעוני בישראל ב-2011 הגיע ל-40%, לעומת 20% בממוצע במדינות האיחוד האירופי
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

בשנת 2011 31% מאוכלוסיית ישראל נמצאה בסיכון לעוני, זאת לעומת 17% בממוצע באיחוד האירופי. מבין מדינות האיחוד האירופי – היו ספרד ויוון המדינות בעלות השיעור הגבוה ביותר של סיכון לעוני וגם בהן נמצאו 20% מאוכלוסייתם בסיכון לעוני – נמוך מישראל. כך פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בדוח השישי של פני החברה בישראל.

משפחות חד הוריות

בשנת 2011, שיעור משקי הבית של משפחות חד-הוריות עם ילדים תלויים הנמצאים בסיכון לעוני, עמד על 44%, לעומת 41% בשנת 2001. במדינות האיחוד האירופי שיעורם עמד על 35% בממוצע, לעומת 32% בשנת -2001. בלוקסמבורג נמצא השיעור הגבוה ביותר של משקי בית אלו בסיכון לעוני – 46%.

ילדים

שיעור הילדים בסיכון לעוני בישראל בשנת 2011 הגיע ל-40%, לעומת 20% בממוצע במדינות האיחוד האירופי. ברוב מדינות האיחוד האירופי עלה ל-9.3% שיעור הילדים הגרים במשקי בית ללא מפרנס, בהשוואה ל-8.0%. לעומת זאת בישראל שיעורם ירד מ-11.6% בשנת 2001 ל-8.4% בשנת 2011.

עוני והדרה חברתית

נתונים אלה מראים כי בתחום עוני והדרה חברתית היו בעשור האחרון שיעורי העוני בישראל גבוהים משיעורי העוני במדינות האיחוד האירופי, הן ברמה הכללית והן בקרב קבוצות אוכלוסייה בסיכון לעוני – ילדים, קשישים ונשים. לעומת זאת, ברוב מדינות האיחוד האירופי עלה שיעור הילדים הגרים במשקי בית ללא מפרנס בשנת 2011 בהשוואה לשנת 2001 בעוד שבישראל, שיעורם ירד מ-11.6% בשנת 2001 ל 8.4%- בשנת 2011.

כוח העבודה

שיעור התעסוקה בקרב אנשים בגילי העבודה העיקריים (בני 64-25) עמד בשנת 2012 בישראל על 74%, לעומת 71.1% בממוצע במדינות ה-OECD.
אחוז הבלתי מועסקים בקרב בני 64-25 בשנת 2012 עמד בישראל על 5.9% בישראל לעומת 7.0% במדינות ה-OECD.

נזקקים לשירותי רווחה

שיעור סך כל הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים עלה מ-148 ל-1,000 נפש בשנת 2000 ל- 169.2 בשנת 2011. בקרב ערבים חל גידול של 67% מ 134.9-ל1,000- נפש בשנת 2000 ל-225 ל-1,000 נפש בשנת 2011. בקרב יהודים עלה שיעור זה ב-22% מ-128 ל-1,000 נפש בשנת 2000 ל-152.5 ל-1,000 נפש בשנת 2011.

פניות לשירותים חברתיים

בעשור האחרון, הנזקקות העיקרית השכיחה ביותר בפניות למחלקות לשירותים חברתיים לפרטים הייתה תפקוד לקוי של הורים או של ילדים/נוער. הנזקקות השנייה בשכיחותה לאורך השנים הייתה עוני קשיי הכנסה ותעסוקה והנזקקות השלישית בשכיחותה הייתה זיקנה, כאשר התפלגות סוגי הנזקקות במשך השנים הייתה יציבה.

שביעות רצון

למרות נתונים אלה – משנת 2004 ועד 2010 ניכרת עלייה בשביעות הרצון מהחיים ומהמצב הכלכלי בישראל. ב-2011 היו 60% מרוצים ממצבם הכלכלי בשנת 2011, לעומת 48% בשנת 2002. ב-2011 61% דיווחו כי הם מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות השוטפות של משק הבית למזון, לחשמל לטלפון וכדומה, לעומת 50% בשנת 2005

השכלה גבוהה

בשנת 2011, אחוז מקבלי תואר ראשון ושני מכלל האוכלוסייה בישראל הגיע ל-36%. במדינות ה-OECD אחוז הממוצע של מקבלי התארים הללו עמד על-39%. בפולין אחוז מקבלי תואר ראשון ושני היה הגבוה ביותר (58%) ובמקסיקו ובטורקייה אחוז זה היה הנמוך ביותר (21% ו-23% בהתאמה).

תחבורה

רמת מינוע לרכב נוסעים – רמת המינוע ברכב נוסעים ל-1,000 תושבים בישראל, נמוכה יחסית לרוב המדינות המפותחות- ועמדה בשנת 2010 על 272.
הרוגים בתאונות דרכים – שיעור ההרוגים בתאונות דרכים נמצא במגמת ירידה בעשור האחרון הן בישראל והן במדינות ה-OECD. בממלכה המאוחדת (בריטניה) נרשם המספר הנמוך ביותר של הרוגים למיליארד ק"מ נסועה ועמד על 4 הרוגים. ישראל נמצאת בין עשר המדינות עם המספר הנמוך ביותר של הרוגים למיליארד ק"מ נסועה – ירידה מ-13 הרוגים למיליארד ק"מ נסועה בשנת 2000 ל-7 הרוגים בשנת 2010.

פשיעה

שיעורי רצח – שיעורי הרצח בישראל עומדים על 2.4 ודומים לממוצע במדינות ה-OECD (2.1) ל-100 אלף נפש באוכלוסייה. באיסלנד, באוסטריה,בסלובניה וביפן שיעורי הרצח נמוכים מ-0.6 ל-100 אלף נפש באוכלוסייה.

תקיפה – בישראל אחוז האנשים שדיווחו על תקיפה בשנת 2010 נמוך באופן משמעותי לממוצע מדינות ה-OECD (3.0%) ועומד על 1.8%. בצ'ילה ומקסיקו שיעורי התקיפה גבוהים ביותר בהשוואה ליתר המדינות.

מרגישים בטוחים ללכת לבד בחשיכה – בשנת 2010, אחוז האנשים שדיווחו כי הם מרגישים בטוחים ללכת לבד בשעות החשכה במדינות ה-OECD עמד על 67.3% בממוצע לעומת 73.3% בישראל.

סביבה

הפקת מים – ממוצע הפקת המים לנפש במדינות OECD הייתה -850 מטרים מעוקבים לנפש. גבוה פי 3 ממוצע הפקת מים לנפש בישראל של 220 מטרים מעוקבים לנפש בשנת 2010.

פסולת לנפש – בשנת 2010, כמות הפסולת הביתית הממוצעת לנפש ליום (1.7 ק"ג) בישראל הייתה גבוהה מזו שברוב מדינות ה-OECD (ממוצע OECD – 1.5 ק"ג).

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן