האוצר יקבל כ-3.6 מיליארד שקל משחרור רווחים כלואים

כך מסרה הערב רשות המסים. טבע הודיעה, כי תשחרר כ-33 מיליארד שקל רווחים כלואים ותשלם עבורם כ-2 מיליארד דולר מס. לפיד: טבע חזקה היא אינטרס של מדינת ישראל

האוצר יקבל כ-3.6 מיליארד שקל משחרור רווחים כלואים

כך מסרה הערב רשות המסים. טבע הודיעה, כי תשחרר כ-33 מיליארד שקל רווחים כלואים ותשלם עבורם כ-2 מיליארד דולר מס. לפיד: טבע חזקה היא אינטרס של מדינת ישראל

טבע הודיעה הערב, כי הגיעה להסכם עם רשות המסים בישראל לשלם סך של 2.540 מיליארד שקל בגין שחרור רווחים כלואים עבור שומות מס לשנים 2005 – 2007, וליישום עקרונות דומים עד 2011. החברה תשלם כ-2 מיליארדי שקלים, עבור שחרור של כ-33 מיליארד שקל רווחים כלואים. סכום זה כולל תשלום של 336 מיליון שקל שבוצע במאי השנה ובנוסף תשלם טבע כ-840 מיליון שקל עבור שומות המס לשנים 2005 -2011.

אייל דשא, מנכ"ל ונשיא בפועל של טבע
אייל דשא, מנכ"ל ונשיא בפועל של טבע

"הסכם מועיל לטבע ולרשות המסים"

"הגענו להסכם מועיל לטבע ולרשות המיסים בישראל בעניין השחרור של הרווחים הכלואים וסגירתם של שומות מס תלויים ועומדים", אמר אייל דשא, מנכ"ל ונשיא בפועל של טבע, "ההסכם יוצר מקורות לדיבידנדים עבור בעלי המניות שלנו ומיישב חילוקי דעות על שומות מס, שהיו שנויים במחלוקת במשך זמן רב. טבע היא חברה גלובלית שבסיסה בישראל, שתרמה ותמשיך לתרום למשק הישראלי. אנו מאמינים כי מדיניות הממשלה מחזקת את הצמיחה הכלכלית המתמשכת של מדינת ישראל ויוצרת סביבה עסקית אטרקטיבית עבור חברות בינלאומיות, כמו טבע, להשקיע בישראל".

שר האוצר יאיר לפיד
שר האוצר יאיר לפיד

שר האוצר יאיר לפיד אמר בתגובה על הודעתה של חברת טבע: "אני שמח שגם חברת טבע עשתה את המעשה הנכון והמתבקש בהחלטתה לשחרר כ-33 מיליארד שקלים מהרווחים הכלואים של החברה. מהלך זה ביחד עם תשלומי מס נוספים מכניס השנה לקופת המדינה 2.84 מיליארד שקל. זו הייתה אחת המשימות המרכזיות שהצבתי בפני רשות המסים. אנו נמשיך להוביל מדיניות נחושה ליצירת איזון בין עידוד יצירת מקומות עבודה לבין תשלומי מס המתחייבים על ידי חברות במשק. טבע היא נדבך חשוב בבניין התעשייה בישראל ביום זה יש גם לזכור את תרומתה של טבע לכלכלת ישראל ולתעסוקה לאורך השנים. הציבור צריך היום לדעת שטבע חזקה היא אינטרס של מדינת ישראל".

רשות המסים: עמדנו ביעד

מרשות המסים נמסר הערב, כי "עמדנו ביעד. כמה שעות לפני תום הוראת השעה בעניין הרווחים הכלואים, מתברר מסיכום הביניים, כי עד לשעה זו יותר מ-200 חברות בחרו להיכנס להוראת השעה, להפשיר את העודפים הפטורים שלהן ולשלם את מס החברות המופחת. סכום מס החברות הנובע מהוראת השעה, נכון למועד זה מסתכם בכ-3.6 מיליארד שקלים. תוקפה של הוראת השעה יגיע לסיומו הלילה בחצות ועד אז יכולות עדיין חברות נוספות להודיע כי בחרו להצטרף להוראת השעה".

שער הכניסה למטה טבע בפתח תקווה
שער הכניסה למטה טבע בפתח תקווה

התברר, כי במשך היום האחרון להוראת השעה הצטרפו כמה חברות בינוניות וגדולות למהלך כשתוספת המס בגין יום זה בלבד עומדת על כ-1.9 מיליארד שקל.

תיקון 68

בנובמבר 2012 חוקק כהוראת השעה תיקון מספר 69 לחוק עידוד השקעות הון, המכונה חוק הרווחים הכלואים. החוק קבע, בין היתר, הקלות במס חברות לחברות תעשיות שבחרו להפשיר את העודפים הכלואים שלהן שהצטברו במהלך השנים. חברות שהפשירו את רווחיהן הפטורים נהנו ממס חברות מופחת בשיעורים של 6% עד 10%, בהתאם למס החברות החל על החברה, בהנחה שהחברה בחרה להפשיר את כל רווחיה הפטורים.

בחודשים שחלפו הפעילה רשות המסים צוותי משימה שפעלו מול החברות הרלוונטיות להוראת השעה וזאת במטרה למצות את הפוטנציאל הגלום בה.

לבד מזאת, על אף שהחוק אינו מחייב חברות לחלק גם דיבידנדים מאותם רווחים פטורים, נמצא שמספר חברות בחרו גם לחלק דיבידנדים מהרווחים הפטורים ולשלם עליהם מס בשיעור של 15%, צעד שבעקבותיו נוספה גבייה הנאמדת במאות מיליוני ששקל, שלא נלקחו בחשבון כחלק מהגבייה של הוראת השעה.
."

טבע הודיעה הערב, כי הגיעה להסכם עם רשות המסים בישראל לשלם סך של 2.540 מיליארד שקל בגין שחרור רווחים כלואים עבור שומות מס לשנים 2005 – 2007, וליישום עקרונות דומים עד 2011. החברה תשלם כ-2 מיליארדי שקלים, עבור שחרור של כ-33 מיליארד שקל רווחים כלואים. סכום זה כולל תשלום של 336 מיליון שקל שבוצע במאי השנה ובנוסף תשלם טבע כ-840 מיליון שקל עבור שומות המס לשנים 2005 -2011.

אייל דשא, מנכ"ל ונשיא בפועל של טבע
אייל דשא, מנכ"ל ונשיא בפועל של טבע

"הסכם מועיל לטבע ולרשות המסים"

"הגענו להסכם מועיל לטבע ולרשות המיסים בישראל בעניין השחרור של הרווחים הכלואים וסגירתם של שומות מס תלויים ועומדים", אמר אייל דשא, מנכ"ל ונשיא בפועל של טבע, "ההסכם יוצר מקורות לדיבידנדים עבור בעלי המניות שלנו ומיישב חילוקי דעות על שומות מס, שהיו שנויים במחלוקת במשך זמן רב. טבע היא חברה גלובלית שבסיסה בישראל, שתרמה ותמשיך לתרום למשק הישראלי. אנו מאמינים כי מדיניות הממשלה מחזקת את הצמיחה הכלכלית המתמשכת של מדינת ישראל ויוצרת סביבה עסקית אטרקטיבית עבור חברות בינלאומיות, כמו טבע, להשקיע בישראל".

שר האוצר יאיר לפיד
שר האוצר יאיר לפיד

שר האוצר יאיר לפיד אמר בתגובה על הודעתה של חברת טבע: "אני שמח שגם חברת טבע עשתה את המעשה הנכון והמתבקש בהחלטתה לשחרר כ-33 מיליארד שקלים מהרווחים הכלואים של החברה. מהלך זה ביחד עם תשלומי מס נוספים מכניס השנה לקופת המדינה 2.84 מיליארד שקל. זו הייתה אחת המשימות המרכזיות שהצבתי בפני רשות המסים. אנו נמשיך להוביל מדיניות נחושה ליצירת איזון בין עידוד יצירת מקומות עבודה לבין תשלומי מס המתחייבים על ידי חברות במשק. טבע היא נדבך חשוב בבניין התעשייה בישראל ביום זה יש גם לזכור את תרומתה של טבע לכלכלת ישראל ולתעסוקה לאורך השנים. הציבור צריך היום לדעת שטבע חזקה היא אינטרס של מדינת ישראל".

רשות המסים: עמדנו ביעד

מרשות המסים נמסר הערב, כי "עמדנו ביעד. כמה שעות לפני תום הוראת השעה בעניין הרווחים הכלואים, מתברר מסיכום הביניים, כי עד לשעה זו יותר מ-200 חברות בחרו להיכנס להוראת השעה, להפשיר את העודפים הפטורים שלהן ולשלם את מס החברות המופחת. סכום מס החברות הנובע מהוראת השעה, נכון למועד זה מסתכם בכ-3.6 מיליארד שקלים. תוקפה של הוראת השעה יגיע לסיומו הלילה בחצות ועד אז יכולות עדיין חברות נוספות להודיע כי בחרו להצטרף להוראת השעה".

שער הכניסה למטה טבע בפתח תקווה
שער הכניסה למטה טבע בפתח תקווה

התברר, כי במשך היום האחרון להוראת השעה הצטרפו כמה חברות בינוניות וגדולות למהלך כשתוספת המס בגין יום זה בלבד עומדת על כ-1.9 מיליארד שקל.

תיקון 68

בנובמבר 2012 חוקק כהוראת השעה תיקון מספר 69 לחוק עידוד השקעות הון, המכונה חוק הרווחים הכלואים. החוק קבע, בין היתר, הקלות במס חברות לחברות תעשיות שבחרו להפשיר את העודפים הכלואים שלהן שהצטברו במהלך השנים. חברות שהפשירו את רווחיהן הפטורים נהנו ממס חברות מופחת בשיעורים של 6% עד 10%, בהתאם למס החברות החל על החברה, בהנחה שהחברה בחרה להפשיר את כל רווחיה הפטורים.

בחודשים שחלפו הפעילה רשות המסים צוותי משימה שפעלו מול החברות הרלוונטיות להוראת השעה וזאת במטרה למצות את הפוטנציאל הגלום בה.

לבד מזאת, על אף שהחוק אינו מחייב חברות לחלק גם דיבידנדים מאותם רווחים פטורים, נמצא שמספר חברות בחרו גם לחלק דיבידנדים מהרווחים הפטורים ולשלם עליהם מס בשיעור של 15%, צעד שבעקבותיו נוספה גבייה הנאמדת במאות מיליוני ששקל, שלא נלקחו בחשבון כחלק מהגבייה של הוראת השעה.
."

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן