כור חיסלה השקעותיה בקרדיט סוויס

תרוויח 27 מיליון שקל. החברה מכרה 3.68 מיליון מניות תמורת 110.5 מיליון פרנק שווייצרי. מאז התחלת המימושים מכרה כור 31.06 מיליון מניות וקיבלה תמורתן 897 מיליון פרנק שווייצרי

כור חיסלה השקעותיה בקרדיט סוויס

תרוויח 27 מיליון שקל. החברה מכרה 3.68 מיליון מניות תמורת 110.5 מיליון פרנק שווייצרי. מאז התחלת המימושים מכרה כור 31.06 מיליון מניות וקיבלה תמורתן 897 מיליון פרנק שווייצרי

לקראת השלמת המיזוג בין כור להשקעות דיסקונט (דסק"ש), ממשיכה כור ליישם את האסטרטגיה, שקבע דירקטוריון החברה באוגוסט 2013, למימוש אחזקתה במניות הבנק השווייצרי קרדיט סוויס. היום הודיעה דסק"ש, חברת האם של כור, כי בהמשך לדיווחים קודמים שלה על מכירת חלקים מאחזקת כור במניות הבנק השווייצרי, השלימה כור את מכירת מלוא יתרת אחזקתה במניות קרדיט סוויס, כאשר מכרה מכרה כ-3.68 מיליון מניות קרדיט סוויס בתמורה לסך כולל (נטו (של כ110.5- מיליון פרנק שווייצרי. בגין מכירה זו צפויה כור לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2014 רווח נטו בסך של כ-27 מיליון שקל.

פירעון יתרת ההלוואות

כ-33.2 פרנק שווצרי מתוך התמורה האמורה שימשו את כור לפירעון מלוא יתרת ההלוואות שהועמדו לה על-ידי תאגיד מקבוצת Morgan Stanley ותאגיד מקבוצת Citibank ושהובטחו בשעבוד של מניות קרדיט סוויס.

רווחים

כור היא חברה בת של דסק"ש המוחזקת כיום בשיעור של כ-67% ולכן, לאור האמור לעיל, צפויה דסק"ש לרשום ברבעון הראשון של שנת 2014 רווח נקי של 18 מיליון שקל, בגין חלקה ברווח של כור ממכירת מלוא יתרת אחזקתה במניות קרדיט סוויס.

מאז התחלת המימושים של מניות קרדיט סוויס מכרה כור מניות בהיקף של 31.06 מיליון מניות וקיבלה תמורתן 897 מיליון פרנק שווייצרי. מימושים אלה יאפשרו לחברה לרשום בדוח הכספיים לרבעון האחרון של שנת 2013 רווח נטו בסכום של 35 מיליון שקל ממכירות קרדיט סוויס בשנה הקודמת. ממכירות המניות בשנת 2014 תרשום כור רווח נטו ברבעון הראשון של 64 מיליון שקל.

כור בדרך לחברה פרטית

מימושים אלה המיועדים להעשרת קופת המזומנים של כור, מבוצעים במסגרת ההסכם למיזוג כור עם דסק"ש, המחזיקה, כאמור, 67.3% ממניות כור. הצעד הבא בהליך מיזוג זה יתקיים כאשר תרכוש כור את 19.3% יתרת המניות הנמצאות בידי הציבור ואת 13.4% שבידי אידיבי פתוח, תמורת 1.06 מיליארד שקל במזומן ותהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של דסק"ש.

לקראת השלמת המיזוג בין כור להשקעות דיסקונט (דסק"ש), ממשיכה כור ליישם את האסטרטגיה, שקבע דירקטוריון החברה באוגוסט 2013, למימוש אחזקתה במניות הבנק השווייצרי קרדיט סוויס. היום הודיעה דסק"ש, חברת האם של כור, כי בהמשך לדיווחים קודמים שלה על מכירת חלקים מאחזקת כור במניות הבנק השווייצרי, השלימה כור את מכירת מלוא יתרת אחזקתה במניות קרדיט סוויס, כאשר מכרה מכרה כ-3.68 מיליון מניות קרדיט סוויס בתמורה לסך כולל (נטו (של כ110.5- מיליון פרנק שווייצרי. בגין מכירה זו צפויה כור לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2014 רווח נטו בסך של כ-27 מיליון שקל.

פירעון יתרת ההלוואות

כ-33.2 פרנק שווצרי מתוך התמורה האמורה שימשו את כור לפירעון מלוא יתרת ההלוואות שהועמדו לה על-ידי תאגיד מקבוצת Morgan Stanley ותאגיד מקבוצת Citibank ושהובטחו בשעבוד של מניות קרדיט סוויס.

רווחים

כור היא חברה בת של דסק"ש המוחזקת כיום בשיעור של כ-67% ולכן, לאור האמור לעיל, צפויה דסק"ש לרשום ברבעון הראשון של שנת 2014 רווח נקי של 18 מיליון שקל, בגין חלקה ברווח של כור ממכירת מלוא יתרת אחזקתה במניות קרדיט סוויס.

מאז התחלת המימושים של מניות קרדיט סוויס מכרה כור מניות בהיקף של 31.06 מיליון מניות וקיבלה תמורתן 897 מיליון פרנק שווייצרי. מימושים אלה יאפשרו לחברה לרשום בדוח הכספיים לרבעון האחרון של שנת 2013 רווח נטו בסכום של 35 מיליון שקל ממכירות קרדיט סוויס בשנה הקודמת. ממכירות המניות בשנת 2014 תרשום כור רווח נטו ברבעון הראשון של 64 מיליון שקל.

כור בדרך לחברה פרטית

מימושים אלה המיועדים להעשרת קופת המזומנים של כור, מבוצעים במסגרת ההסכם למיזוג כור עם דסק"ש, המחזיקה, כאמור, 67.3% ממניות כור. הצעד הבא בהליך מיזוג זה יתקיים כאשר תרכוש כור את 19.3% יתרת המניות הנמצאות בידי הציבור ואת 13.4% שבידי אידיבי פתוח, תמורת 1.06 מיליארד שקל במזומן ותהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של דסק"ש.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן