רגולטור גרמני מנהל חקירה על קבוצת אקסטרה

כך נאמר בראיות נוספות שהגישו נוחי דנקנר וחברת גנדן לבית המשפט המחוזי, כדי לצרפם לבקשה שהוגשה בשבוע שעבר לבטל את העברת השליטה על אי.די.בי לאלשטיין ולבן משה. מאקסטרה נמסר כי מדובר במניפולציה תקשורתית ובתצהיר שאין בהם כל ממש

רגולטור גרמני מנהל חקירה על קבוצת אקסטרה

כך נאמר בראיות נוספות שהגישו נוחי דנקנר וחברת גנדן לבית המשפט המחוזי, כדי לצרפם לבקשה שהוגשה בשבוע שעבר לבטל את העברת השליטה על אי.די.בי לאלשטיין ולבן משה. מאקסטרה נמסר כי מדובר במניפולציה תקשורתית ובתצהיר שאין בהם כל ממש

נוחי דנקנר. ראיות חדשות
נוחי דנקנר. ראיות חדשות
מוטי בן משה. אמירות לא מבוססות
מוטי בן משה. אמירות לא מבוססות

נוחי דנקנר וחברת גנדן הגישו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, באמצעות עו"ד שמוליק קסוטו, ראיות נוספות לבקשתם, שהוגשה לפני שבוע לבית המשפט המחוזי, לבטל את ההחלטה להעביר את השליטה באי.די.בי לאלשטיין ולבן משה. לדברי באי כוח דנקנר וגנדן "צירופן של הראיות החדשות מתבקש".

בזמן הגשת הבקשה לפני שבוע הוא השופט איתן אורנשטיין לאלשטיין ולבן משה, להגיש את עמדתם בנושא זה עד ליום ראשון 2.2.14. כאשר נאמני האג"ח רשאים גם הם להגיש עמדתם עד לתאריך זה. כמו כן הורה השופט, שעמדות הנאמנים, רשות ניירות הערך והכנ"ר יוגשו עד ליום ראשון 9.2.14 ושזכות התשובה לתגובה תוגש עד ליום חמישי 13.2.14. בכך נפתח תיק אי.די.בי מחדש.

הראיות החדשות שהוגשו הבוקר לבית המשפט

פרסום בדבר חקירה שמנהל הרגולטור הגרמני לשוק האנרגיה בעניין קבוצה אקסטרה, שמטרתה לברר האם אקסטרה אנרג'י הינה חברה שישנו היגיון מסחרי ומסוגלות מסחרית בפעילותה. לדברי באי כוחם של דנקנר וגנדן, "מדובר בבדיקה המהווה צעד נדיר וחריג ביותר, השמור למקרים קיצוניים. חקירה זו מצביעה על כך שלרגולטור הגרמני ישנם חששות כבדים ביותר בנוגע להתנהלותה של קבוצת אקסטרה ואקסטרה אנרג'י, וכן שישנם חשדות בנוגע למודל העסקי עליו היא מתבססת, ובנוגע לפעילותם של מנהליה.

כמו כן הוגש לבית המשפט תסקיר שבוצע על ידיפירמת Bird and Bird ונחתם על ידי מנפרד אונגמך, עורך דין גרמני ומומחה לשוק האנרגיה הגרמני. "תסקיר זה, שנערך בסיום חקירת בזק שביצע עורך דין אונגמך", מציינים באי כוחם של דנקנר וגנדן, " מוסיף ראיות נוספות ואבחנות המחזקות באופן חד משמעי את הנטען בבקשה (מס' 113) ואת האמור בתצהירים התומכים בה כמו הראיות המצורפות להן".

עוד הוגש, תצהיר משלים של אבי יאנוס מחברת Black Cube "המהווה", לדברי באי כוחם של דנקנר וגנדן, "עדכון לממצאי החקירה שביצעה Black Cube לרבות התסקיר שנערך על ידי Bird and Bird".

מאקסטרה הולדינג נמסר בתגובה:

"גם במניפולציה התקשורתית החדשה ובתצהיר שהפיצו היום אנשי דנקנר אין כל ממש. קטעי העיתונות האמורים אינם אלא ניסיון של גוף צרכני לבחינת פניות הציבור (כדוגמת "אמון הציבור" בישראל), לחייב את אקסטרה הולדינג בתעריפים מופרזים – ניסיון שלא זכה לגיבוי כלשהו מהרשויות המוסמכות בגרמניה. "התצהיר" החדש, אינו אלא עוד אוסף של אמירות לא מבוססות מפי אדם שמעולם לא עבד עם אקסטרה הולדינג ושאין לו ומעולם לא היה לו כל מידע על עסקיה. לדאבונם הרב של אנשי דנקנר, אקסטרה הולדינג נוהגת עם הרשויות בגרמניה באותה שקיפות מוחלטת כפי שהיא נוהגת למול הרשויות בישראל, דוחותיה הכספיים מפורסמים בגרמניה ואיתנותה הכספית אינה מוטלת בספק".

נוחי דנקנר. ראיות חדשות
נוחי דנקנר. ראיות חדשות
מוטי בן משה. אמירות לא מבוססות
מוטי בן משה. אמירות לא מבוססות

נוחי דנקנר וחברת גנדן הגישו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, באמצעות עו"ד שמוליק קסוטו, ראיות נוספות לבקשתם, שהוגשה לפני שבוע לבית המשפט המחוזי, לבטל את ההחלטה להעביר את השליטה באי.די.בי לאלשטיין ולבן משה. לדברי באי כוח דנקנר וגנדן "צירופן של הראיות החדשות מתבקש".

בזמן הגשת הבקשה לפני שבוע הוא השופט איתן אורנשטיין לאלשטיין ולבן משה, להגיש את עמדתם בנושא זה עד ליום ראשון 2.2.14. כאשר נאמני האג"ח רשאים גם הם להגיש עמדתם עד לתאריך זה. כמו כן הורה השופט, שעמדות הנאמנים, רשות ניירות הערך והכנ"ר יוגשו עד ליום ראשון 9.2.14 ושזכות התשובה לתגובה תוגש עד ליום חמישי 13.2.14. בכך נפתח תיק אי.די.בי מחדש.

הראיות החדשות שהוגשו הבוקר לבית המשפט

פרסום בדבר חקירה שמנהל הרגולטור הגרמני לשוק האנרגיה בעניין קבוצה אקסטרה, שמטרתה לברר האם אקסטרה אנרג'י הינה חברה שישנו היגיון מסחרי ומסוגלות מסחרית בפעילותה. לדברי באי כוחם של דנקנר וגנדן, "מדובר בבדיקה המהווה צעד נדיר וחריג ביותר, השמור למקרים קיצוניים. חקירה זו מצביעה על כך שלרגולטור הגרמני ישנם חששות כבדים ביותר בנוגע להתנהלותה של קבוצת אקסטרה ואקסטרה אנרג'י, וכן שישנם חשדות בנוגע למודל העסקי עליו היא מתבססת, ובנוגע לפעילותם של מנהליה.

כמו כן הוגש לבית המשפט תסקיר שבוצע על ידיפירמת Bird and Bird ונחתם על ידי מנפרד אונגמך, עורך דין גרמני ומומחה לשוק האנרגיה הגרמני. "תסקיר זה, שנערך בסיום חקירת בזק שביצע עורך דין אונגמך", מציינים באי כוחם של דנקנר וגנדן, " מוסיף ראיות נוספות ואבחנות המחזקות באופן חד משמעי את הנטען בבקשה (מס' 113) ואת האמור בתצהירים התומכים בה כמו הראיות המצורפות להן".

עוד הוגש, תצהיר משלים של אבי יאנוס מחברת Black Cube "המהווה", לדברי באי כוחם של דנקנר וגנדן, "עדכון לממצאי החקירה שביצעה Black Cube לרבות התסקיר שנערך על ידי Bird and Bird".

מאקסטרה הולדינג נמסר בתגובה:

"גם במניפולציה התקשורתית החדשה ובתצהיר שהפיצו היום אנשי דנקנר אין כל ממש. קטעי העיתונות האמורים אינם אלא ניסיון של גוף צרכני לבחינת פניות הציבור (כדוגמת "אמון הציבור" בישראל), לחייב את אקסטרה הולדינג בתעריפים מופרזים – ניסיון שלא זכה לגיבוי כלשהו מהרשויות המוסמכות בגרמניה. "התצהיר" החדש, אינו אלא עוד אוסף של אמירות לא מבוססות מפי אדם שמעולם לא עבד עם אקסטרה הולדינג ושאין לו ומעולם לא היה לו כל מידע על עסקיה. לדאבונם הרב של אנשי דנקנר, אקסטרה הולדינג נוהגת עם הרשויות בגרמניה באותה שקיפות מוחלטת כפי שהיא נוהגת למול הרשויות בישראל, דוחותיה הכספיים מפורסמים בגרמניה ואיתנותה הכספית אינה מוטלת בספק".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן