הקיץ צפוי גידול של 18% בטיסות הסדירות בנתב"ג

כך מוסרת רשות התעופה האזרחית, שסיימה לאחרונה את הליך הענקת היתרי ההפעלה. בגלל ההסכם השמים הפתוחים עם השוק האירופי, חלק השוק של חברות התעופה הישראליות בטיסות הבינלאומיות בנתב"ג ימשיך לרדת. בקיץ הקרוב יגיע חלקן לכ-37%, לעומת 38% בעונת הקיץ ב-2013, כ-39% בעונת קיץ 2012 וכ-40% בעונת קיץ 2011

הקיץ צפוי גידול של 18% בטיסות הסדירות בנתב"ג

כך מוסרת רשות התעופה האזרחית, שסיימה לאחרונה את הליך הענקת היתרי ההפעלה. בגלל ההסכם השמים הפתוחים עם השוק האירופי, חלק השוק של חברות התעופה הישראליות בטיסות הבינלאומיות בנתב"ג ימשיך לרדת. בקיץ הקרוב יגיע חלקן לכ-37%, לעומת 38% בעונת הקיץ ב-2013, כ-39% בעונת קיץ 2012 וכ-40% בעונת קיץ 2011

18% הוא שיעור הגידול המצרפי של מספר הטיסות בעונת הקיץ הקרובה, לעומת מספר הטיסות המצרפי שהיו במשך עונת הקיץ ב-2013. כך מוסרת רשות התעופה האזרחית ( רת"א), שסיימה לאחרונה את הליך הענקת היתרי ההפעלה לעונת קיץ הקרובה לחברות התעופה המפעילות טיסות סדירות לישראל וממנה. ההיתרים אלה ניתנים לחברות, בהתאם להסכמי התעופה ולחוק רישוי שירותי תעופה.

נמל התעופה בן גוריון. צילום: יולה זובריצקי

נמל התעופה בן גוריון. צילום: יולה זובריצקי

גידול משמעותי

ממצאי דוח רת"א מראים צפי לגידול משמעותי בהיצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה וברמת התחרות בין חברות התעופה, כאשר יישום הפעימה הראשונה בהסכם התעופה בין ישראל לאיחוד האירופי (הסכם השמים הפתוחים) מאפשר חלק ניכר מהגידול בשני פרמטרים אלה. יחד עם זאת מן הראוי לציין, כי בגלל ההסכם הזה הצפי של חלק השוק של חברות התעופה הישראליות ימשיך לרדת. בקיץ הקרוב יגיע חלקן לכ-37%, לעומת 38% בעונת הקיץ ב-2013, כ-39% בעונת קיץ 2012 וכ-40% בעונת קיץ 2011.

יגדילו את חלקן

כמה חברות תעופה צפויות -להגדיל את תדירות הטיסות שלהן באופן משמעותי. בין החברות האלה חברות ה-Low Cost – איזי ג'ט וויז אייר והחברות – טורקיש, פגסוס, לופטהנזה, אייר ברלין, אליטליה ובריסל איירליינס. חברת אל על צפויה להגדיל את תדירות הטיסות באופן משמעותי בכמה קווים הכוללים את הקווים בין ת"א ליעדים – פריז, לוטון, פראג, מינכן, קייב ובודפשט.

תרומת ההסכם עם האיחוד האירופי

יישום הפעימה הראשונה של ההסכם בין ישראל והאיחוד האירופי במשך חודש מרץ מאפשר כשליש מהגידול הצפוי במספר הטיסות. הצפי לגידול בטיסות הסדירות בקווים בין ישראל לאיחוד האירופי הוא בשיעור של כ-20%, בקווים בין ישראל למדינות שאינן חברות באיחוד האירופי, הצפי הוא לגידול בשיעור של כ-15%.

מספר החברות

62 חברות תעופה זרות ושלוש חברות תעופה ישראליות קיבלו היתרים להפעלת טיסות נוסעים סדירות לישראל וממנה במשך עונת קיץ השנה. 4 חברות שלא הפעילו טיסות סדירות לישראל וממנה במשך עונת הקיץ הקודמת קיבלו היתר להפעלת שרות סדיר במשך עונת הקיץ הקרובה – חברת טרנסאוויה – בקו ת"א אמסטרדם, חברת טרנסאוויה צרפת- בקו ת"א פריז, החברה הפולנית אנטר אייר – בקו ת"א ורשה ות"א קטוביץ וחברה גאורגית בקו טבליסי ת"א.

רמת התחרות

על פי רת"א – אחד המדדים לגידול ברמת התחרות הוא מספר הקווים בהם מופעלות טיסות סדירות על ידי שלוש חברות, או יותר, במקביל. מדד זה גדל בהתמדה במשך השנים שחלפו, כאשר הצפי לעונת קיץ הקרוב מגיע ל-17 קווים, בהשוואה ל-13 קווים בעונת קיץ 2013 וקו בודד בעונת הקיץ ב-2007. 17 קווים אלה יופעלו על ידי שלוש חברות, או יותר, במקביל. הקווים הם בין ת"א ל: ניו יורק, פריז, לונדון, רומא, וינה, ברצלונה, מינכן, ברלין, פראג, מילאנו, בוקרשט, אמסטרדם, בריסל, סופיה, ורשה, לרנקה וטבליסי.

מדיניות הליברליזציה של הסכמי התעופה

מדיניות הליברליזציה של הסכמי התעופה – אשר כללה את חתימת הסכם התעופה בין ישראל לבין האיחוד האירופי, היא שמאפשרת חלק משמעותי מהגידול המרשים במספר הטיסות ובקיבולת המושבים המוצעת. מדיניות זו, הבאה לידי ביטוי בתהליך שוטף של עדכון הסכמי תעופה, באמצעות הגדלת מכסת התדירויות ומספר החברות הרשאיות להפעיל טיסות סדירות, תורמת להגדלת כמות הטיסות ומספר החברות המפעילות טיסות סדירות.

לדברי רת"א, הגידול בהיצע וברמת התחרות מובילים להפחתת מחירי הטיסות ולגידול משמעותי
בתנועת הנוסעים לישראל וממנה, הכוללת מרכיב משמעותי של תיירות נכנסת.

מעבר להסכם בין ישראל לאיחוד האירופי עודכנו במשך השנים שחלפו הסכמי תעופה בין ישראל לכמה מדינות, שהיקף התנועה בינן לבין ישראל הינו משמעותי – רוסיה, אוקראינה, קנדה וסין.

בריתות

45 חברות תעופה זרות, המפעילות טיסות סדירות לישראל וממנה, משתייכות לאחת מבריתות התעופה הגלובליות – Star Alliance, Sky Team, One World . החלק המצרפי הצפוי של שלוש
הבריתות מסה"כ היצע הטיסות הסדירות במשך עונת הקיץ הקרובה הוא כ-37%. חלקה הצפוי של ברית Star Alliance, הכוללת, בין השאר, את קבוצת לופטהנזה הוא כ-20%.

חברות Low Cost

חלק השוק המצרפי של חברות ה-Low Cost – איזי ג'ט, וויז אייר ונורוויג'אן, המעניקות את שירותי טרום הטיסה בטרמינל 1 בנתב"ג, צפוי לגדול פי שתיים. כאשר חלק השוק שלהן צפוי לגדול מכ-4% מסה"כ טיסות הנוסעים הסדירות הבינלאומיות שהופעלו בנתב"ג בעונת הקיץ ב-2013, לחלק שוק של כ-8% בעונת הקיץ הקרובה.

היקף פעילות צפוי של החברות הישראליות

יישום תכנית הטיסות הסדירות של חברות אל על, ארקיע וישראייר, שאושרה על ידי רת"א, מאפשר גידול מצרפי בשיעור של כ-14% לעומת מספר הטיסות המצרפי שהופעל על ידן במשך עונת קיץ 2013. אבל, בשל הגידול המשמעותי בפעילות חברות התעופה הזרות, צפויה להימשך מגמת הירידה בחלק היחסי של המובילים הישראלים, מסה"כ טיסות הנוסעים הסדירות הבינלאומיות המופעלות בנתב"ג. צפי חלק השוק של החברות הישראליות בעונת הקיץ הקרובההוא כ-37%, לעומת 38% במשך עונת הקיץ ב-2013, כ-39% במשך עונת קיץ 2012 וכ-40% במשך עונת קיץ 2011.

18% הוא שיעור הגידול המצרפי של מספר הטיסות בעונת הקיץ הקרובה, לעומת מספר הטיסות המצרפי שהיו במשך עונת הקיץ ב-2013. כך מוסרת רשות התעופה האזרחית ( רת"א), שסיימה לאחרונה את הליך הענקת היתרי ההפעלה לעונת קיץ הקרובה לחברות התעופה המפעילות טיסות סדירות לישראל וממנה. ההיתרים אלה ניתנים לחברות, בהתאם להסכמי התעופה ולחוק רישוי שירותי תעופה.

נמל התעופה בן גוריון. צילום: יולה זובריצקי

נמל התעופה בן גוריון. צילום: יולה זובריצקי

גידול משמעותי

ממצאי דוח רת"א מראים צפי לגידול משמעותי בהיצע טיסות הנוסעים הסדירות לישראל וממנה וברמת התחרות בין חברות התעופה, כאשר יישום הפעימה הראשונה בהסכם התעופה בין ישראל לאיחוד האירופי (הסכם השמים הפתוחים) מאפשר חלק ניכר מהגידול בשני פרמטרים אלה. יחד עם זאת מן הראוי לציין, כי בגלל ההסכם הזה הצפי של חלק השוק של חברות התעופה הישראליות ימשיך לרדת. בקיץ הקרוב יגיע חלקן לכ-37%, לעומת 38% בעונת הקיץ ב-2013, כ-39% בעונת קיץ 2012 וכ-40% בעונת קיץ 2011.

יגדילו את חלקן

כמה חברות תעופה צפויות -להגדיל את תדירות הטיסות שלהן באופן משמעותי. בין החברות האלה חברות ה-Low Cost – איזי ג'ט וויז אייר והחברות – טורקיש, פגסוס, לופטהנזה, אייר ברלין, אליטליה ובריסל איירליינס. חברת אל על צפויה להגדיל את תדירות הטיסות באופן משמעותי בכמה קווים הכוללים את הקווים בין ת"א ליעדים – פריז, לוטון, פראג, מינכן, קייב ובודפשט.

תרומת ההסכם עם האיחוד האירופי

יישום הפעימה הראשונה של ההסכם בין ישראל והאיחוד האירופי במשך חודש מרץ מאפשר כשליש מהגידול הצפוי במספר הטיסות. הצפי לגידול בטיסות הסדירות בקווים בין ישראל לאיחוד האירופי הוא בשיעור של כ-20%, בקווים בין ישראל למדינות שאינן חברות באיחוד האירופי, הצפי הוא לגידול בשיעור של כ-15%.

מספר החברות

62 חברות תעופה זרות ושלוש חברות תעופה ישראליות קיבלו היתרים להפעלת טיסות נוסעים סדירות לישראל וממנה במשך עונת קיץ השנה. 4 חברות שלא הפעילו טיסות סדירות לישראל וממנה במשך עונת הקיץ הקודמת קיבלו היתר להפעלת שרות סדיר במשך עונת הקיץ הקרובה – חברת טרנסאוויה – בקו ת"א אמסטרדם, חברת טרנסאוויה צרפת- בקו ת"א פריז, החברה הפולנית אנטר אייר – בקו ת"א ורשה ות"א קטוביץ וחברה גאורגית בקו טבליסי ת"א.

רמת התחרות

על פי רת"א – אחד המדדים לגידול ברמת התחרות הוא מספר הקווים בהם מופעלות טיסות סדירות על ידי שלוש חברות, או יותר, במקביל. מדד זה גדל בהתמדה במשך השנים שחלפו, כאשר הצפי לעונת קיץ הקרוב מגיע ל-17 קווים, בהשוואה ל-13 קווים בעונת קיץ 2013 וקו בודד בעונת הקיץ ב-2007. 17 קווים אלה יופעלו על ידי שלוש חברות, או יותר, במקביל. הקווים הם בין ת"א ל: ניו יורק, פריז, לונדון, רומא, וינה, ברצלונה, מינכן, ברלין, פראג, מילאנו, בוקרשט, אמסטרדם, בריסל, סופיה, ורשה, לרנקה וטבליסי.

מדיניות הליברליזציה של הסכמי התעופה

מדיניות הליברליזציה של הסכמי התעופה – אשר כללה את חתימת הסכם התעופה בין ישראל לבין האיחוד האירופי, היא שמאפשרת חלק משמעותי מהגידול המרשים במספר הטיסות ובקיבולת המושבים המוצעת. מדיניות זו, הבאה לידי ביטוי בתהליך שוטף של עדכון הסכמי תעופה, באמצעות הגדלת מכסת התדירויות ומספר החברות הרשאיות להפעיל טיסות סדירות, תורמת להגדלת כמות הטיסות ומספר החברות המפעילות טיסות סדירות.

לדברי רת"א, הגידול בהיצע וברמת התחרות מובילים להפחתת מחירי הטיסות ולגידול משמעותי
בתנועת הנוסעים לישראל וממנה, הכוללת מרכיב משמעותי של תיירות נכנסת.

מעבר להסכם בין ישראל לאיחוד האירופי עודכנו במשך השנים שחלפו הסכמי תעופה בין ישראל לכמה מדינות, שהיקף התנועה בינן לבין ישראל הינו משמעותי – רוסיה, אוקראינה, קנדה וסין.

בריתות

45 חברות תעופה זרות, המפעילות טיסות סדירות לישראל וממנה, משתייכות לאחת מבריתות התעופה הגלובליות – Star Alliance, Sky Team, One World . החלק המצרפי הצפוי של שלוש
הבריתות מסה"כ היצע הטיסות הסדירות במשך עונת הקיץ הקרובה הוא כ-37%. חלקה הצפוי של ברית Star Alliance, הכוללת, בין השאר, את קבוצת לופטהנזה הוא כ-20%.

חברות Low Cost

חלק השוק המצרפי של חברות ה-Low Cost – איזי ג'ט, וויז אייר ונורוויג'אן, המעניקות את שירותי טרום הטיסה בטרמינל 1 בנתב"ג, צפוי לגדול פי שתיים. כאשר חלק השוק שלהן צפוי לגדול מכ-4% מסה"כ טיסות הנוסעים הסדירות הבינלאומיות שהופעלו בנתב"ג בעונת הקיץ ב-2013, לחלק שוק של כ-8% בעונת הקיץ הקרובה.

היקף פעילות צפוי של החברות הישראליות

יישום תכנית הטיסות הסדירות של חברות אל על, ארקיע וישראייר, שאושרה על ידי רת"א, מאפשר גידול מצרפי בשיעור של כ-14% לעומת מספר הטיסות המצרפי שהופעל על ידן במשך עונת קיץ 2013. אבל, בשל הגידול המשמעותי בפעילות חברות התעופה הזרות, צפויה להימשך מגמת הירידה בחלק היחסי של המובילים הישראלים, מסה"כ טיסות הנוסעים הסדירות הבינלאומיות המופעלות בנתב"ג. צפי חלק השוק של החברות הישראליות בעונת הקיץ הקרובההוא כ-37%, לעומת 38% במשך עונת הקיץ ב-2013, כ-39% במשך עונת קיץ 2012 וכ-40% במשך עונת קיץ 2011.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן