Skip to content

הוגשו 662 תביעות בגין נזקים ישירים ברכוש

מספר התביעות לא כולל את הנזקים שנגרמו היום בעקבות המשך הירי מרצועת עזה. עד תחילת מבצע צוק איתן היו 100 תביעות נוספות. במבצע עמוד ענן, שנמשך שמונה ימים, היו כ-4,000 תביעות נזיקין

הוגשו 662 תביעות בגין נזקים ישירים ברכוש

מספר התביעות לא כולל את הנזקים שנגרמו היום בעקבות המשך הירי מרצועת עזה. עד תחילת מבצע צוק איתן היו 100 תביעות נוספות. במבצע עמוד ענן, שנמשך שמונה ימים, היו כ-4,000 תביעות נזיקין

נכון לאמש הוגשו למס רכוש 662 תביעות בגין נזקים ישירים לרכושם של אזרחי ישראל מירי הרקטות מרצועת עזה. בכלל זה פגיעות במבנים, בכלי רכב ובשטחי חקלאות. זאת לעומת כ-4,000 תביעות שהוגשו במבצע עמוד ענן, שנמשך 8 ימים. מה שמלמד שההגנה האקטיבית ומשמעת הציבור היו הפעם יעילים יותר. יחד עם זאת מן הראוי לציין, כי ניסיון העבר מלמד שמיד עם תום ימי הלחימה מוגשות תביעות רבות נוספות.

ממשיכים גם היום

בעקבות הירי שנמשך גם היום מרצועת עזה פרוסים תשעה צוותי מס רכוש באזור הדרום, כמו גם באזור תל אביב ובאילת ואומדים את הפגיעות של שעות הלילה והבוקר. צוותים אלה של מס רכוש, בהם עובדים ושמאים, המטפלים במתן מענה לאזרחים שרכושם נפגע, פזורים ברחבי הארץ ומגיעים תוך כמה דקות לאתרים בהם התרחשו פגיעות ישירות ומסבירים לניזוקים מהן זכויותיהם ומנחים אותם כיצד למלא את טופסי התביעה.

פירוט התביעות

פגיעות לפני מבצע צוק איתן

מיום שבת 28 ביוני, יום הפגיעה במפעלים באזור התעשייה בשדרות ועד לתחילת מבצע צוק איתן נרשמו עוד כ-100 פגיעות במבנים, כלי רכב וחקלאות. בכל מקרי פגיעה אלו כבר הוגשו תביעות והן בטיפול מתקדם.

נכון לאמש הוגשו למס רכוש 662 תביעות בגין נזקים ישירים לרכושם של אזרחי ישראל מירי הרקטות מרצועת עזה. בכלל זה פגיעות במבנים, בכלי רכב ובשטחי חקלאות. זאת לעומת כ-4,000 תביעות שהוגשו במבצע עמוד ענן, שנמשך 8 ימים. מה שמלמד שההגנה האקטיבית ומשמעת הציבור היו הפעם יעילים יותר. יחד עם זאת מן הראוי לציין, כי ניסיון העבר מלמד שמיד עם תום ימי הלחימה מוגשות תביעות רבות נוספות.

ממשיכים גם היום

בעקבות הירי שנמשך גם היום מרצועת עזה פרוסים תשעה צוותי מס רכוש באזור הדרום, כמו גם באזור תל אביב ובאילת ואומדים את הפגיעות של שעות הלילה והבוקר. צוותים אלה של מס רכוש, בהם עובדים ושמאים, המטפלים במתן מענה לאזרחים שרכושם נפגע, פזורים ברחבי הארץ ומגיעים תוך כמה דקות לאתרים בהם התרחשו פגיעות ישירות ומסבירים לניזוקים מהן זכויותיהם ומנחים אותם כיצד למלא את טופסי התביעה.

פירוט התביעות

פגיעות לפני מבצע צוק איתן

מיום שבת 28 ביוני, יום הפגיעה במפעלים באזור התעשייה בשדרות ועד לתחילת מבצע צוק איתן נרשמו עוד כ-100 פגיעות במבנים, כלי רכב וחקלאות. בכל מקרי פגיעה אלו כבר הוגשו תביעות והן בטיפול מתקדם.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן