משרד התקשורת יחייב להגביר את המודעות לסינון אתרים

מתברר, כי הורים לא מודעים לאפשרות לסנן אתרים פוגעניים באתרי התקשורת השונים. הסינון יתבצע באמצעות תוכנת סינון שתותקן בציוד שבידי המנוי, ללא תשלום והחברות יחויבו לאפשר גם סינון לפי שעות הגלישה והתקנה של תוכנות הסינון גם על מכשיר הסלולר של המנוי

משרד התקשורת יחייב להגביר את המודעות לסינון אתרים

מתברר, כי הורים לא מודעים לאפשרות לסנן אתרים פוגעניים באתרי התקשורת השונים. הסינון יתבצע באמצעות תוכנת סינון שתותקן בציוד שבידי המנוי, ללא תשלום והחברות יחויבו לאפשר גם סינון לפי שעות הגלישה והתקנה של תוכנות הסינון גם על מכשיר הסלולר של המנוי

שר התקשורת גלעד ארדן. החברות מסתירות את השירות שניתן בחינם
שר התקשורת גלעד ארדן. החברות מסתירות את השירות שניתן בחינם

משרד התקשורת שוקל לחייב את חברות חברות הסלולר, חברות הסלולר הווירטואליות וספקיות גישה לאינטרנט, להציע ללקוחותיהן את שירות הסינון באופן ישיר ויזום, כולל באמצעות משלוח מסרון, או דואר אלקטרוני במועד ההתקשרות ובעת חידושה בכל שנה.

ללקוח יתאפשרו דרכים פשוטות לסינון אתרים פוגעניים, ללא צורך בהתקנת תוכנה כלשהי: באמצעות תוכנת סינון שתותקן בציוד שבידי המנוי – כאשר החברה תספק לו תמיכה טכנית לצורך ביצוע ההתקנה, ללא תשלום והחברות יחויבו לאפשר גם סינון לפי שעות הגלישה והתקנה של תוכנות הסינון גם על מכשיר הסלולר של המנוי

לא מודעים לתכנים פוגעניים

ההחלטה התקבלה בעקבות בדיקה שביצע משרד התקשורת שבה נמצא, כי שיעור המנויים שמקבלים לבקשתם, שירותי סינון אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט בחינם, הנו זעום. המשרד סבור כי הדבר נובע מחוסר מודעות בציבור הן לסכנות הקיימות ברשת והן לאמצעים שיכולים לסייע להתגונן מפניהם וזאת על אף קמפיין נרחב לעידוד המודעות לסכנות ברשת שעלה לפני כמה חודשים. עוד התברר, כי החברות שמחויבות לספק את השירותים – ללא תשלום – נמנעות מלהציע זאת לציבור באופן הנדרש.

התיקונים ששוקל משרד התקשורת לבצע ברישיונות חברות הסלולר, חברות הסלולר הווירטואליות וספקיות גישה לאינטרנט:

היקף השירות ואופן אספקתו – השירות לסינון של אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים באינטרנט, ללא תשלום יוכל לכלול גם סינון על פי שעות גלישה שתוגדר על ידי המנוי, עם אפשרות לגמישות ולשינויים והפקת דוחות אודות שעות גלישה והאתרים בהם בוצעה גלישה –לפי בחירת המנוי.

קבלת שירות – קבלת השירות למנויים יעשה באמצעות התקנה על גבי ציוד הקצה, או המחשב של המנוי, או קבלת השירות באמצעות הרשת/המערכת של החברה (ללא צורך בהתקנה כלשהי על גבי ציוד הקצה או המחשב של המנוי).

ההליך בעת ההתקשרות או חידושה – החברות הסלולריות ישלחו למנוי מסרון במועד ההתקשרות ובמועד חידושה וכן אחת לשנה במהלך תקופת ההסכם הכולל שני קישורים. המנוי יוכל לבחור איזה מבין שני הקישורים להפעיל כדי לקבל את השירות:

1) קישור שבאמצעותו יוכל הלקוח להירשם לקבלת שירות הסינון באמצעות הרשת של החברה, ללא צורך בהתקנת תוכנה כלשהי על גבי ציוד הקצה.

2) קישור שבאמצעותו יוכל המנוי להתקין את שירות הסינון על גבי ציוד הקצה שלו. ככל שהמנוי בחר בחלופה זו, תספק לו החברה תמיכה טכנית לצורך ביצוע ההתקנה, על פי בקשתו, ללא תשלום.

ספקיות האינטרנט – ישלחו הודעת דואר אלקטרוני למנוי במועד ההתקשרות בהסכם, וכן אחת לשנה במהלך תקופת ההסכם, ובמועד חידושה, ובו קישור לקבלת שירותי גישה לאינטרנט, המציעה לו את השירות בשתי הדרכים הבאות:

1) קבלת שירותים ללא צורך בהתקנת תוכנה כלשהי על גבי המחשב, תוך ציון מספר הטלפון של מוקד שירות הלקוחות שבו ניתן להזמין את השירות.

2) הרשמה לתוכנת סינון שתותקן על גבי המחשב שבידי המנוי. ככל שהמנוי בחר בחלופה זו, יספקו לו החברות תמיכה טכנית לצורך ביצוע ההתקנה, על פי בקשתו, ללא תשלום.

שירות – השירות יסופק לכל ציוד קצה (לרבות מכשירי סלולר וטאבלטים) ולכל מחשב/שם משתמש, לרבות כאלה הפועלים במסגרת רשת מקומית/ביתית, קווית/אלחוטית, תוך מתן אפשרות למנוי לבחור לקבל את השירות רק על חלק מציוד הקצה או המחשבים (לא כל המחשבים או הטלפונים החכמים שבביתו או במשרד).

שירות למחשבים וטאבלטים שהם משולבי כרטיס חכם (SIM) יסופק על ידי חברות הסלולר, ומפעילים וירטואליים, ולכאלה שאין בהם כרטיס, כאמור, יסופק השירות על ידי ספקי גישה לאינטרנט ומפעילים פנים ארציים נייחים.

השירות שיינתן יהיה פשוט ונוח להתקנה ושימוש ולא יגרום לפגיעה בחוויית הגלישה של המנוי בהיבט קצב ומהירות הגלישה.

תמיכה טכנית – ספק גישה לאינטרנט יספק למנוי תמיכה טכנית שוטפת לשירות, ללא תשלום נוסף על התשלום שהוא משלם בעד שירות הגישה לאינטרנט ויסיר את השירות לבקשתו של מנוי ביום בו הגיש בקשה לכך בכתב או בעל פה.

שר התקשורת גלעד ארדן: " הורים רבים עדיין לא מודעים לאפשרות לדרוש תוכנות סינון שיגנו על ילדיהם ויאפשרו גלישה בטוחה. החברות מסתירות את השירות שניתן בחינם ואנו נחייב אותן להגביר את המודעות באופן אקטיבי".

שר התקשורת גלעד ארדן. החברות מסתירות את השירות שניתן בחינם
שר התקשורת גלעד ארדן. החברות מסתירות את השירות שניתן בחינם

משרד התקשורת שוקל לחייב את חברות חברות הסלולר, חברות הסלולר הווירטואליות וספקיות גישה לאינטרנט, להציע ללקוחותיהן את שירות הסינון באופן ישיר ויזום, כולל באמצעות משלוח מסרון, או דואר אלקטרוני במועד ההתקשרות ובעת חידושה בכל שנה.

ללקוח יתאפשרו דרכים פשוטות לסינון אתרים פוגעניים, ללא צורך בהתקנת תוכנה כלשהי: באמצעות תוכנת סינון שתותקן בציוד שבידי המנוי – כאשר החברה תספק לו תמיכה טכנית לצורך ביצוע ההתקנה, ללא תשלום והחברות יחויבו לאפשר גם סינון לפי שעות הגלישה והתקנה של תוכנות הסינון גם על מכשיר הסלולר של המנוי

לא מודעים לתכנים פוגעניים

ההחלטה התקבלה בעקבות בדיקה שביצע משרד התקשורת שבה נמצא, כי שיעור המנויים שמקבלים לבקשתם, שירותי סינון אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט בחינם, הנו זעום. המשרד סבור כי הדבר נובע מחוסר מודעות בציבור הן לסכנות הקיימות ברשת והן לאמצעים שיכולים לסייע להתגונן מפניהם וזאת על אף קמפיין נרחב לעידוד המודעות לסכנות ברשת שעלה לפני כמה חודשים. עוד התברר, כי החברות שמחויבות לספק את השירותים – ללא תשלום – נמנעות מלהציע זאת לציבור באופן הנדרש.

התיקונים ששוקל משרד התקשורת לבצע ברישיונות חברות הסלולר, חברות הסלולר הווירטואליות וספקיות גישה לאינטרנט:

היקף השירות ואופן אספקתו – השירות לסינון של אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים באינטרנט, ללא תשלום יוכל לכלול גם סינון על פי שעות גלישה שתוגדר על ידי המנוי, עם אפשרות לגמישות ולשינויים והפקת דוחות אודות שעות גלישה והאתרים בהם בוצעה גלישה –לפי בחירת המנוי.

קבלת שירות – קבלת השירות למנויים יעשה באמצעות התקנה על גבי ציוד הקצה, או המחשב של המנוי, או קבלת השירות באמצעות הרשת/המערכת של החברה (ללא צורך בהתקנה כלשהי על גבי ציוד הקצה או המחשב של המנוי).

ההליך בעת ההתקשרות או חידושה – החברות הסלולריות ישלחו למנוי מסרון במועד ההתקשרות ובמועד חידושה וכן אחת לשנה במהלך תקופת ההסכם הכולל שני קישורים. המנוי יוכל לבחור איזה מבין שני הקישורים להפעיל כדי לקבל את השירות:

1) קישור שבאמצעותו יוכל הלקוח להירשם לקבלת שירות הסינון באמצעות הרשת של החברה, ללא צורך בהתקנת תוכנה כלשהי על גבי ציוד הקצה.

2) קישור שבאמצעותו יוכל המנוי להתקין את שירות הסינון על גבי ציוד הקצה שלו. ככל שהמנוי בחר בחלופה זו, תספק לו החברה תמיכה טכנית לצורך ביצוע ההתקנה, על פי בקשתו, ללא תשלום.

ספקיות האינטרנט – ישלחו הודעת דואר אלקטרוני למנוי במועד ההתקשרות בהסכם, וכן אחת לשנה במהלך תקופת ההסכם, ובמועד חידושה, ובו קישור לקבלת שירותי גישה לאינטרנט, המציעה לו את השירות בשתי הדרכים הבאות:

1) קבלת שירותים ללא צורך בהתקנת תוכנה כלשהי על גבי המחשב, תוך ציון מספר הטלפון של מוקד שירות הלקוחות שבו ניתן להזמין את השירות.

2) הרשמה לתוכנת סינון שתותקן על גבי המחשב שבידי המנוי. ככל שהמנוי בחר בחלופה זו, יספקו לו החברות תמיכה טכנית לצורך ביצוע ההתקנה, על פי בקשתו, ללא תשלום.

שירות – השירות יסופק לכל ציוד קצה (לרבות מכשירי סלולר וטאבלטים) ולכל מחשב/שם משתמש, לרבות כאלה הפועלים במסגרת רשת מקומית/ביתית, קווית/אלחוטית, תוך מתן אפשרות למנוי לבחור לקבל את השירות רק על חלק מציוד הקצה או המחשבים (לא כל המחשבים או הטלפונים החכמים שבביתו או במשרד).

שירות למחשבים וטאבלטים שהם משולבי כרטיס חכם (SIM) יסופק על ידי חברות הסלולר, ומפעילים וירטואליים, ולכאלה שאין בהם כרטיס, כאמור, יסופק השירות על ידי ספקי גישה לאינטרנט ומפעילים פנים ארציים נייחים.

השירות שיינתן יהיה פשוט ונוח להתקנה ושימוש ולא יגרום לפגיעה בחוויית הגלישה של המנוי בהיבט קצב ומהירות הגלישה.

תמיכה טכנית – ספק גישה לאינטרנט יספק למנוי תמיכה טכנית שוטפת לשירות, ללא תשלום נוסף על התשלום שהוא משלם בעד שירות הגישה לאינטרנט ויסיר את השירות לבקשתו של מנוי ביום בו הגיש בקשה לכך בכתב או בעל פה.

שר התקשורת גלעד ארדן: " הורים רבים עדיין לא מודעים לאפשרות לדרוש תוכנות סינון שיגנו על ילדיהם ויאפשרו גלישה בטוחה. החברות מסתירות את השירות שניתן בחינם ואנו נחייב אותן להגביר את המודעות באופן אקטיבי".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן