בן משה ואלשטיין מזרימים לאי.די.בי פתוח 176 מיליון שקל נוספים

מממשים את האופציות לפי שווי של 5.5 ש"ח למניה – כ-43% מעל מחיר השוק

בן משה ואלשטיין מזרימים לאי.די.בי פתוח 176 מיליון שקל נוספים

מממשים את האופציות לפי שווי של 5.5 ש"ח למניה – כ-43% מעל מחיר השוק

אדוארדו אלשטיין
אדוארדו אלשטיין
מוטי בן משה
מוטי בן משה

בעלי השליטה באי.די.בי מוטי בן משה ואדוארדו אלשטיין הודיעו אמש, כי החליטו על הקדמת הזרמת הון לחברה ועל מימוש מלוא 32 מיליון כתבי האופציות המוחזקות על ידם, בשווי כולל של כ-176 מיליוני שקל, במחיר מימוש של 5.5 שקל למניה.

בהודעה לבורסה נאמר, כי בהמשך לאמור בדיווח אי.די.בי חברה לפתוח, מיום 30 באוקטובר 2014 בדבר הודעת בעלי השליטה בחברה על בחינת אפשרות מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה המוחזקים על-ידיהם, מדווחת החברה, כי נמסר לה על-ידי כל אחת מדולפין ואקסטרה, בעלות השליטה בחברה, כי כל אחת מדולפין ומאקסטרה החליטו לממש את מלוא כתבי האופציות (סדרה 1) המוחזקות על-ידן, ונתנו הוראות למימושן. דולפין מחזיקה ב-15,998,787 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה ואקסטרה מחזיקה ב-15,998,778 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה. תמורת המימוש לכל כתב אופציה הינה 5.5 ש"ח, והתמורה הכוללת בגין המימושים כאמור הינה בסך של כ-176 מיליון שקל.

נאמנים להתחייבויות

מימוש כתבי האופציות המוחזקות על ידי בן משה ואלשטיין, נעשה במחיר הגבוה בכ-43% מעל שווי השוק של המניות – 3.85 שקל למניה, בסגירת המסחר ביום חמישי האחרון.

מוטי בן משה הבהיר, כי "במימוש מלוא כתבי האופציות מוכח פעם נוספת – לא במילים וכותרות, אלא, במעשים ובמאות מיליוני שקלים, כי אנחנו נאמנים לכל ההתחייבויות שלקחנו על עצמנו כלפי המשקיעים. יש לנו את היכולות והאיתנות הפיננסית, יש לנו את הרצון – וחשוב מכך, שנינו נחושים להחזיר את תאגיד אי.דיבי פתוח למקומו הראוי במשק הישראלי".

בסוף השבוע השלימו גם בעלי השליטה, באי.די.בי, במועד שנקבע, גם את העברת הנתונים למשרד המפקחת על הביטוח בקשר עם בקשתם לקבל את היתר השליטה בחברת כלל ביטוח.

אדוארדו אלשטיין
אדוארדו אלשטיין
מוטי בן משה
מוטי בן משה

בעלי השליטה באי.די.בי מוטי בן משה ואדוארדו אלשטיין הודיעו אמש, כי החליטו על הקדמת הזרמת הון לחברה ועל מימוש מלוא 32 מיליון כתבי האופציות המוחזקות על ידם, בשווי כולל של כ-176 מיליוני שקל, במחיר מימוש של 5.5 שקל למניה.

בהודעה לבורסה נאמר, כי בהמשך לאמור בדיווח אי.די.בי חברה לפתוח, מיום 30 באוקטובר 2014 בדבר הודעת בעלי השליטה בחברה על בחינת אפשרות מימוש כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה המוחזקים על-ידיהם, מדווחת החברה, כי נמסר לה על-ידי כל אחת מדולפין ואקסטרה, בעלות השליטה בחברה, כי כל אחת מדולפין ומאקסטרה החליטו לממש את מלוא כתבי האופציות (סדרה 1) המוחזקות על-ידן, ונתנו הוראות למימושן. דולפין מחזיקה ב-15,998,787 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה ואקסטרה מחזיקה ב-15,998,778 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה. תמורת המימוש לכל כתב אופציה הינה 5.5 ש"ח, והתמורה הכוללת בגין המימושים כאמור הינה בסך של כ-176 מיליון שקל.

נאמנים להתחייבויות

מימוש כתבי האופציות המוחזקות על ידי בן משה ואלשטיין, נעשה במחיר הגבוה בכ-43% מעל שווי השוק של המניות – 3.85 שקל למניה, בסגירת המסחר ביום חמישי האחרון.

מוטי בן משה הבהיר, כי "במימוש מלוא כתבי האופציות מוכח פעם נוספת – לא במילים וכותרות, אלא, במעשים ובמאות מיליוני שקלים, כי אנחנו נאמנים לכל ההתחייבויות שלקחנו על עצמנו כלפי המשקיעים. יש לנו את היכולות והאיתנות הפיננסית, יש לנו את הרצון – וחשוב מכך, שנינו נחושים להחזיר את תאגיד אי.דיבי פתוח למקומו הראוי במשק הישראלי".

בסוף השבוע השלימו גם בעלי השליטה, באי.די.בי, במועד שנקבע, גם את העברת הנתונים למשרד המפקחת על הביטוח בקשר עם בקשתם לקבל את היתר השליטה בחברת כלל ביטוח.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן