Skip to content

עלייה של כ- 30% במספר הולכי הרגל הקשישים שנהרגו בתאונות דרכים

כולם יודעים שמצבם של הקשישים בישראל אינו פשוט – רבים מהם חיים בעוני, בבדידות, בתנאים מחפירים, אבל דווקא לעובדה שרבים מהם נהרגים מדי שנה בתאונות דרכים, לא ממש מודעים בישראל

עלייה של כ- 30% במספר הולכי הרגל הקשישים שנהרגו בתאונות דרכים

כולם יודעים שמצבם של הקשישים בישראל אינו פשוט – רבים מהם חיים בעוני, בבדידות, בתנאים מחפירים, אבל דווקא לעובדה שרבים מהם נהרגים מדי שנה בתאונות דרכים, לא ממש מודעים בישראל

68 הולכי רגל קשישים (גילאי 65 ומעלה) נהרגו בשנת 2014 בתאונות דרכים בישראל, כך עולה מנתוני עמותת אור ירוק, המבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי הנתונים, מדובר בעלייה חדה ומדאיגה של 28% במספר הולכי הרגל הקשישים שנהרגו בתאונות דרכים לעומת שנת 2013, במהלכה נהרגו 53 קשישים הולכי רגל.
עוד עולה מהנתונים, כי בשנת 2014 נפגעו בתאונות דרכים 2047 הולכי רגל קשישים. המשמעות היא, כי בכל יום נפגעים בממוצע כשישה קשישים בתאונת דרכים, בעת שהלכו ברגל. בנוסף, בשנת 2014 נפגעו באורח קשה 319 קשישים הולכי רגל.
מדו"ח שערכה עמותת "אור ירוק" לסיכום עשור (2003-2013) עולה כי 64% מכלל הקשישים שנהרגים בתאונת דרכים הם הולכי רגל, כאשר שליש מההרוגים (הולכי הרגל) נהרגו כשחצו את הכביש במעבר חציה.
שמואל אבואב, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "משרד התחבורה והרשויות המקומיות לא מגנים על הקשישים באמצעות שיפור התשתית הבטיחותית עבורם. בסביבת ריכוז גבוה של קשישים כמו בתי אבות, מעונות יום לקשיש או בתי חולים, צריך להאריך את משך הרמזור הירוק להולכי הרגל, להתקין פסי האטה, להנמיך מדרכות ולהציב שלטים המתריעים כי ישנם קשישים בדרך".
התפלגות נפגעי תאונות דרכים בקרב קשישים (גילאי 65 ומעלה) עפ"י ערים, בשנת 2014:
• בתל אביב נפגעו 92 הולכי רגל קשישים, מתוכם שלושה נהרגו.
• בירושלים נפגעו 52 הולכי רגל קשישים, מתוכם אחד נהרג.
• בחולון נפגעו 47 הולכי רגל קשישים, מתוכם שניים נהרגו.
• בבת ים נפגעו 40 הולכי רגל קשישים, מתוכם אחד נהרג.
• ברמת גן נפגעו 34 הולכי רגל קשישים, מתוכם אחד נהרג.
• בחיפה נפגעו 34 הולכי רגל קשישים, מתוכם ארבעה נהרגו.
• בנתניה נפגעו 32 הולכי רגל קשישים, מתוכם אחד נהרג .

קשישים נמצאים בסכנה בעיקר כהולכי רגל, שכן עוצמת הפגיעה בהם גבוהה יותר. אחד הקשיים הגדולים של הולכי רגל קישים הוא כי לוקח להם זמן ארוך יותר מצעירים לחצות את הכביש בגלל מצבם הפיזי. בנוסף, קשיי ראייה ושמיעה משפיעים על הדרך שבה חוצים קשישים את הכביש.
לפני מספר חודשים יצאו מתנדבי עמותת "אור ירוק", לבדוק האם המדינה מתחשבת באזרחיה הקשישים ומתאימה את משך האור הירוק במעברי חציה מרומזרים להולכי הרגל. הבדיקה נערכה ב-24 ישובים ברחבי הארץ ובמסגרתה נבדקו מעל 40 מעברי חציה, אשר כללו מאות הלכי רגל.
מהבדיקה עולה כי במקרים רבים זמן חציית הכביש של הולך רגל קשיש אל מול הולך רגל צעיר הוא כפול ובנוסף, במעברי חציה רבים האור הירוק קצר מדי והולכי רגל קשישים לא מספיקים לחצות.
עוד עולה מהנתונים, כי בחלק מהמקומות בהם נערכו התצפיות, לא קיים סימון ברור של מעבר החצייה. הדבר גורם לאי הבנה במיקום בו ניתן לחצות את הכביש והנהגים אינם יכולים לדעת על קיומו של מעבר החצייה ולהאט טרם הגעתם אליו.
• באחד מכל ארבעה (27%) מעברי חציה שנבדקו נמצא סימון לא ברור.
• ב-34% ממעברי החצייה לא נמצא רמזור להולכי הרגל.
• ב-39% ממעברי החצייה לא היה תמרור המתריע בפני הנהגים כי הם מתקרבים למעבר חציה.
• ב-15% ממעביר החצייה לא קיימת תאורה שתגדיל את הנראות של הולך הרגל בלילה.
• ב-13% ממעברי החצייה שנבדקו לא נמצאה הנמכה עבור הולכי רגל ועגלות במעבר החצייה.

68 הולכי רגל קשישים (גילאי 65 ומעלה) נהרגו בשנת 2014 בתאונות דרכים בישראל, כך עולה מנתוני עמותת אור ירוק, המבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי הנתונים, מדובר בעלייה חדה ומדאיגה של 28% במספר הולכי הרגל הקשישים שנהרגו בתאונות דרכים לעומת שנת 2013, במהלכה נהרגו 53 קשישים הולכי רגל.
עוד עולה מהנתונים, כי בשנת 2014 נפגעו בתאונות דרכים 2047 הולכי רגל קשישים. המשמעות היא, כי בכל יום נפגעים בממוצע כשישה קשישים בתאונת דרכים, בעת שהלכו ברגל. בנוסף, בשנת 2014 נפגעו באורח קשה 319 קשישים הולכי רגל.
מדו"ח שערכה עמותת "אור ירוק" לסיכום עשור (2003-2013) עולה כי 64% מכלל הקשישים שנהרגים בתאונת דרכים הם הולכי רגל, כאשר שליש מההרוגים (הולכי הרגל) נהרגו כשחצו את הכביש במעבר חציה.
שמואל אבואב, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "משרד התחבורה והרשויות המקומיות לא מגנים על הקשישים באמצעות שיפור התשתית הבטיחותית עבורם. בסביבת ריכוז גבוה של קשישים כמו בתי אבות, מעונות יום לקשיש או בתי חולים, צריך להאריך את משך הרמזור הירוק להולכי הרגל, להתקין פסי האטה, להנמיך מדרכות ולהציב שלטים המתריעים כי ישנם קשישים בדרך".
התפלגות נפגעי תאונות דרכים בקרב קשישים (גילאי 65 ומעלה) עפ"י ערים, בשנת 2014:
• בתל אביב נפגעו 92 הולכי רגל קשישים, מתוכם שלושה נהרגו.
• בירושלים נפגעו 52 הולכי רגל קשישים, מתוכם אחד נהרג.
• בחולון נפגעו 47 הולכי רגל קשישים, מתוכם שניים נהרגו.
• בבת ים נפגעו 40 הולכי רגל קשישים, מתוכם אחד נהרג.
• ברמת גן נפגעו 34 הולכי רגל קשישים, מתוכם אחד נהרג.
• בחיפה נפגעו 34 הולכי רגל קשישים, מתוכם ארבעה נהרגו.
• בנתניה נפגעו 32 הולכי רגל קשישים, מתוכם אחד נהרג .

קשישים נמצאים בסכנה בעיקר כהולכי רגל, שכן עוצמת הפגיעה בהם גבוהה יותר. אחד הקשיים הגדולים של הולכי רגל קישים הוא כי לוקח להם זמן ארוך יותר מצעירים לחצות את הכביש בגלל מצבם הפיזי. בנוסף, קשיי ראייה ושמיעה משפיעים על הדרך שבה חוצים קשישים את הכביש.
לפני מספר חודשים יצאו מתנדבי עמותת "אור ירוק", לבדוק האם המדינה מתחשבת באזרחיה הקשישים ומתאימה את משך האור הירוק במעברי חציה מרומזרים להולכי הרגל. הבדיקה נערכה ב-24 ישובים ברחבי הארץ ובמסגרתה נבדקו מעל 40 מעברי חציה, אשר כללו מאות הלכי רגל.
מהבדיקה עולה כי במקרים רבים זמן חציית הכביש של הולך רגל קשיש אל מול הולך רגל צעיר הוא כפול ובנוסף, במעברי חציה רבים האור הירוק קצר מדי והולכי רגל קשישים לא מספיקים לחצות.
עוד עולה מהנתונים, כי בחלק מהמקומות בהם נערכו התצפיות, לא קיים סימון ברור של מעבר החצייה. הדבר גורם לאי הבנה במיקום בו ניתן לחצות את הכביש והנהגים אינם יכולים לדעת על קיומו של מעבר החצייה ולהאט טרם הגעתם אליו.
• באחד מכל ארבעה (27%) מעברי חציה שנבדקו נמצא סימון לא ברור.
• ב-34% ממעברי החצייה לא נמצא רמזור להולכי הרגל.
• ב-39% ממעברי החצייה לא היה תמרור המתריע בפני הנהגים כי הם מתקרבים למעבר חציה.
• ב-15% ממעביר החצייה לא קיימת תאורה שתגדיל את הנראות של הולך הרגל בלילה.
• ב-13% ממעברי החצייה שנבדקו לא נמצאה הנמכה עבור הולכי רגל ועגלות במעבר החצייה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן