עתירה לעליון: הורה למשטרה לאפשר הפגנה ללא רישיון בכיכר גורן בפתח תקוה

לאחר שהעליון ביטל במפתיע את הדיון בעתירתו של חבר מועצת עיריית פתח תקווה כנגד המשטרה בדרישה שתמנע את קיום ההפגנות במוצאי שבת בכיכר גורן, הודיע העליון כי ההחלטה נבעה מהודעת המשטרה כי היא מקבל את כל טענות העותר. המשטרה הזדרזה להודיע כי מעתה אין הפגנות בכיכר. הבוקר עתרו המפגינים יחד עם התנועה לאיכות השלטון כנגד החלטת המשטרה

עתירה לעליון: הורה למשטרה לאפשר הפגנה ללא רישיון בכיכר גורן בפתח תקוה

לאחר שהעליון ביטל במפתיע את הדיון בעתירתו של חבר מועצת עיריית פתח תקווה כנגד המשטרה בדרישה שתמנע את קיום ההפגנות במוצאי שבת בכיכר גורן, הודיע העליון כי ההחלטה נבעה מהודעת המשטרה כי היא מקבל את כל טענות העותר. המשטרה הזדרזה להודיע כי מעתה אין הפגנות בכיכר. הבוקר עתרו המפגינים יחד עם התנועה לאיכות השלטון כנגד החלטת המשטרה

התנועה לאיכות השלטון בעתירה לבג"ץ ופרקליטי מני נפתלי, דוד פלמרי וישי הדס פנו הבוקר (שישי) בעתירה לבית המשפט העליון לקיים בדחיפות דיון ובקשו לתת צו על תנאי המורה למשטרת ישראל לחזור בה מהחלטתה לאסור על קיומן של הפגנות ו/או כינוס במתחם קניון גנים בפתח תקווה. כמו כן, מבקשת התנועה מבית המשפט מתן צו על-תנאי המורה למשטרה לחזור בה מהחלטתה לדרוש רישיון בעבור קיום הפגנות במתחם קניון גנים בעיר פתח תקווה. בנוסף לכך מבקשת התנועה מבית המשפט מתן צו ביניים המורה למשטרה להימנע מקבלת כל החלטה הנוגעת לביטול ההפגנות ו/או איסור כינוס במתחם קניון גנים ו/או להתניית קיומן בהוצאת רישיון, עד אשר תתקבל הכרעה בעתירה.
התנועה ואחרים עתרו הבוקר לעליון בשל הודעת המשטרה שהגיעה אתמול לידי עורכי הדין של נפתלי, פלמרי והדס, עורכי הדין, גבי לסקי וד"ר יובל יועז. הודעתה של תנ"צ איילת אלישר, יועצת משפטית של משטרת ישראל ובה נאמר ש"בהתאם לפסק הדין שניתן בבג"צ, …הריני להודיעכם כי משטרת ישראל לא תאשר לקיים הפגנות במתחם קניון גגנים וזאת בשל שינוי הנסיבות שחלו באחרונה באופי ההפגנות והיקפן. ככל שברצונכם לקיים הפגנה במקום חלופי, עליכם להגיש בקשה כדין לתחנת המשטרה הקרובה למקום בו מבוקש לקיים ההפגנה והיא תיבחן חיובית באופן פרטני".

הודעת המשטרה
הודעת המשטרה

אלישר הסתמכה על החלטת בג"ץ 6368/17 שנתנה כשעה קודם לכן בעליון ולפיה נמסר כי היות והמשטרה מקבלת באופן מלא את טענות העותר צדוק בן משה, חבר מועצת עיריית מועצת עיריית פתח תקווה נכד קיום ההפגנות בעיר, הרי שהדיון בטל ובמידה ולמשיבים תהינה טענות כלפי העותר או המשטרה, סלולה בפניהם הדרך לעליון.

בעתירתה דורשת התנועה לאיכות השלטון מבג"ץ להורות למשטרת ישראל ולעיריית פתח תקווה משטרת ישראל ועיריית פתח תקווה לקיים את ההפגנות בעיר ולאפשר את קיום ההפגנה ללא ברישיון.

בעתירה מבקשים העותרים מבית המשפט מתן צו על-תנאי המורה למשטרת ישראל לחזור בה מהחלטתה לאסור על קיומן של הפגנות ו/או כינוס במתחם קניון גנים בפתח תקווה.

כמו כן, מבקשים העותרים מבית המשפט מתן צו על-תנאי המורה למשטרה לחזור בה מהחלטתה לדרוש רישיון בעבור קיום הפגנות במתחם קניון גנים בעיר פתח תקווה. זאת לנוכח לשון סעיפים 83-84 לפקודת המשטרה אשר מגדירים אסיפה הדורשת הוצאת רישיון רק כאסיפה בה מתקהל קהל לשמוע הרצאה בנושא מדיני, ובעוד ההפגנות הנערכות במוצאי שבת בפתח תקווה עניינן בנושא ערכי נורמטיבי והוא המלחמה בשחיתות.

למעלה בכיוון השעון: עורכי הדין שרגא אלעד, גבי לסקי, יובל עוז, דניאל חקלאי ותומר נאור  (צילומי יח"צ ושניר קציר)
למעלה בכיוון השעון: עורכי הדין שרגא אליעד, גבי לסקי, יובל יועז, דניאל חקלאי ותומר נאור (צילומי יח"צ ושניר קציר)

בנוסף מבקשים העותרים מבית המשפט מתן צו ביניים המורה למשטרה להימנע מקבלת כל החלטה הנוגעת לביטול ההפגנות ו/או איסור כינוס במתחם קניון גנים ו/או להתניית קיומן בהוצאת רישיון, עד אשר תתקבל הכרעה בעתירה.

 "עתירה זו מעמידה תמונה עגומה של פגיעה חמורה וקשה בזכות יסודית המגדירה למעשה דמוקרטיה מהי. משטרת ישראל, כשלה בהחלטתה בין בגיבוש התשתית, בין בהגדרת הזכויות ובין באיזון בניהם. כך או אחרת נתקבלה החלטה שאיננה מידתית, איננה סבירה ואיננה חוקתית", טוענים התובעים.

זאת ועוד: "הזכות לחופש ההפגנה והבעת המחאה. שורשיהן נטועים עמוק בזכות היסוד לחופש הביטוי, שהיא זכות אקוטית להבטחת קיומה של חברה דמוקרטית חופשיה וחפצת חיים, זכות המאפשרת ריבוי ומגוון של דעות – לרבות כאלו המבקרות את השלטון – ואשר נרמסת בצורה גורפת וברוטאלית על ידי משטרת ישראל. העתקת המחאה פוגעת אנושות בזכויות המפגינים כלל העותרים. לא כל שכן, הבקשה להוצאת רישיון עומדת אף היא בניגוד מוחלט להוראות החוק ולפרשנותם הסבירה, אינה מעוגנת באף כלל מכללי המשפט המנהלי, שרירותית, בלתי סבירה ועוברת על כלל ההגינות המנהלית, טוענת התנועה לאיכות השלטון."

התנועה לאיכות השלטון בעתירה לבג"ץ ופרקליטי מני נפתלי, דוד פלמרי וישי הדס פנו הבוקר (שישי) בעתירה לבית המשפט העליון לקיים בדחיפות דיון ובקשו לתת צו על תנאי המורה למשטרת ישראל לחזור בה מהחלטתה לאסור על קיומן של הפגנות ו/או כינוס במתחם קניון גנים בפתח תקווה. כמו כן, מבקשת התנועה מבית המשפט מתן צו על-תנאי המורה למשטרה לחזור בה מהחלטתה לדרוש רישיון בעבור קיום הפגנות במתחם קניון גנים בעיר פתח תקווה. בנוסף לכך מבקשת התנועה מבית המשפט מתן צו ביניים המורה למשטרה להימנע מקבלת כל החלטה הנוגעת לביטול ההפגנות ו/או איסור כינוס במתחם קניון גנים ו/או להתניית קיומן בהוצאת רישיון, עד אשר תתקבל הכרעה בעתירה.
התנועה ואחרים עתרו הבוקר לעליון בשל הודעת המשטרה שהגיעה אתמול לידי עורכי הדין של נפתלי, פלמרי והדס, עורכי הדין, גבי לסקי וד"ר יובל יועז. הודעתה של תנ"צ איילת אלישר, יועצת משפטית של משטרת ישראל ובה נאמר ש"בהתאם לפסק הדין שניתן בבג"צ, …הריני להודיעכם כי משטרת ישראל לא תאשר לקיים הפגנות במתחם קניון גגנים וזאת בשל שינוי הנסיבות שחלו באחרונה באופי ההפגנות והיקפן. ככל שברצונכם לקיים הפגנה במקום חלופי, עליכם להגיש בקשה כדין לתחנת המשטרה הקרובה למקום בו מבוקש לקיים ההפגנה והיא תיבחן חיובית באופן פרטני".

הודעת המשטרה
הודעת המשטרה

אלישר הסתמכה על החלטת בג"ץ 6368/17 שנתנה כשעה קודם לכן בעליון ולפיה נמסר כי היות והמשטרה מקבלת באופן מלא את טענות העותר צדוק בן משה, חבר מועצת עיריית מועצת עיריית פתח תקווה נכד קיום ההפגנות בעיר, הרי שהדיון בטל ובמידה ולמשיבים תהינה טענות כלפי העותר או המשטרה, סלולה בפניהם הדרך לעליון.

בעתירתה דורשת התנועה לאיכות השלטון מבג"ץ להורות למשטרת ישראל ולעיריית פתח תקווה משטרת ישראל ועיריית פתח תקווה לקיים את ההפגנות בעיר ולאפשר את קיום ההפגנה ללא ברישיון.

בעתירה מבקשים העותרים מבית המשפט מתן צו על-תנאי המורה למשטרת ישראל לחזור בה מהחלטתה לאסור על קיומן של הפגנות ו/או כינוס במתחם קניון גנים בפתח תקווה.

כמו כן, מבקשים העותרים מבית המשפט מתן צו על-תנאי המורה למשטרה לחזור בה מהחלטתה לדרוש רישיון בעבור קיום הפגנות במתחם קניון גנים בעיר פתח תקווה. זאת לנוכח לשון סעיפים 83-84 לפקודת המשטרה אשר מגדירים אסיפה הדורשת הוצאת רישיון רק כאסיפה בה מתקהל קהל לשמוע הרצאה בנושא מדיני, ובעוד ההפגנות הנערכות במוצאי שבת בפתח תקווה עניינן בנושא ערכי נורמטיבי והוא המלחמה בשחיתות.

למעלה בכיוון השעון: עורכי הדין שרגא אלעד, גבי לסקי, יובל עוז, דניאל חקלאי ותומר נאור  (צילומי יח"צ ושניר קציר)
למעלה בכיוון השעון: עורכי הדין שרגא אליעד, גבי לסקי, יובל יועז, דניאל חקלאי ותומר נאור (צילומי יח"צ ושניר קציר)

בנוסף מבקשים העותרים מבית המשפט מתן צו ביניים המורה למשטרה להימנע מקבלת כל החלטה הנוגעת לביטול ההפגנות ו/או איסור כינוס במתחם קניון גנים ו/או להתניית קיומן בהוצאת רישיון, עד אשר תתקבל הכרעה בעתירה.

 "עתירה זו מעמידה תמונה עגומה של פגיעה חמורה וקשה בזכות יסודית המגדירה למעשה דמוקרטיה מהי. משטרת ישראל, כשלה בהחלטתה בין בגיבוש התשתית, בין בהגדרת הזכויות ובין באיזון בניהם. כך או אחרת נתקבלה החלטה שאיננה מידתית, איננה סבירה ואיננה חוקתית", טוענים התובעים.

זאת ועוד: "הזכות לחופש ההפגנה והבעת המחאה. שורשיהן נטועים עמוק בזכות היסוד לחופש הביטוי, שהיא זכות אקוטית להבטחת קיומה של חברה דמוקרטית חופשיה וחפצת חיים, זכות המאפשרת ריבוי ומגוון של דעות – לרבות כאלו המבקרות את השלטון – ואשר נרמסת בצורה גורפת וברוטאלית על ידי משטרת ישראל. העתקת המחאה פוגעת אנושות בזכויות המפגינים כלל העותרים. לא כל שכן, הבקשה להוצאת רישיון עומדת אף היא בניגוד מוחלט להוראות החוק ולפרשנותם הסבירה, אינה מעוגנת באף כלל מכללי המשפט המנהלי, שרירותית, בלתי סבירה ועוברת על כלל ההגינות המנהלית, טוענת התנועה לאיכות השלטון."

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן