פוטנציאל ההתלקחות של הבסיס האיראני בסוריה

הערב (מוצ"ש), האזנתי לפרשנינו שהסבירו כי אם אכן הבסיס האיראני יאוכלס, יהיה אז על ישראל להגיב, "תגובה שעלולה להצית את החזית הצפונית." אינני חולק על דעה זו, אך מאידך ברי לי שעל מדינת ישראל לפעול בדרך ובעיקר במועד שונה. כלומר מאחר וגם בישראל ברור שהמדובר בטסט קייס וכי לא ניתן יהיה להכילו ואו להבליג בגינו, את הנחישות ופריעת ההצהרות יש לעשות בטרם יאוכלס הבסיס האיראני ולא אחר כך. גם באופן זה המסר יקלט באיראן היטב שכן תותקף מטרה איראנית פרופר, אך משיושמדו מבנים וציוד בלבד ולא יפגעו חיילים איראנים רבים, סביר להניח שתגובת הצד המותקף (גם בלחץ/השפעה רוסית), תהיה מינורית אם בכלל

פוטנציאל ההתלקחות של הבסיס האיראני בסוריה

הערב (מוצ"ש), האזנתי לפרשנינו שהסבירו כי אם אכן הבסיס האיראני יאוכלס, יהיה אז על ישראל להגיב, "תגובה שעלולה להצית את החזית הצפונית." אינני חולק על דעה זו, אך מאידך ברי לי שעל מדינת ישראל לפעול בדרך ובעיקר במועד שונה. כלומר מאחר וגם בישראל ברור שהמדובר בטסט קייס וכי לא ניתן יהיה להכילו ואו להבליג בגינו, את הנחישות ופריעת ההצהרות יש לעשות בטרם יאוכלס הבסיס האיראני ולא אחר כך. גם באופן זה המסר יקלט באיראן היטב שכן תותקף מטרה איראנית פרופר, אך משיושמדו מבנים וציוד בלבד ולא יפגעו חיילים איראנים רבים, סביר להניח שתגובת הצד המותקף (גם בלחץ/השפעה רוסית), תהיה מינורית אם בכלל

הקמת בסיס איראני על אדמת סוריה באזור העיר כיסווה (כ 50 ק"מ מגבול רמת הגולן), אומנם נחשפה על ידי גורמי ביון מערביים, אך סביר מאוד להניח שאיש במערכת הביטחון הישראלית לא הופתע מכך, וכי המקום נמצא כבר זמן רב תחת מעקב ישראלי 24/7

צילום: digital globe, mckenzie

חשיבותו של בסיס זה אינה נמדדת בתחום הצבאי ואו המבצעי, מה גם שדומה שהוא מיועד להכיל כלי רכב ולא מערכות נשק משמעותיות כגון סוללות טילי קרקע קרקע או טילי נ"מ. חשיבותו תהיה לאחר אכלוסו בעצם או בעובדת קיומו ובאזור שאל מול "הישות הציונית" ברמת הגולן. לשון אחר, עצם הקמתו (ושוב ללא קשר לאיכות הציוד שיאוחסן בו), מהווה טסט קייס איראני שנועד לבחון את הנחישות הישראלית, ועד לאן תהיה ההנהגה הישראלית להרחיק לכת

בחודשים האחרונים נשמעות שוב ושוב הצהרות שלפיהן מדינת ישראל לא תסבול/לא תאפשר ציטוט: "התבססות או נוכחות איראנית קבועה על אדמת סוריה." בראש המצהירים ניצב שר הביטחון אביגדור ליברמן, ולכל בר דעת ברור שאין הכוונה להימצאותם הנוכחית של קצינים איראנים ויועצים למיניהן. חשיבות רבה יש לייחס לעמדה הרוסית בסוגיה זו. הנושא נדון בהרחבה במהלך ביקורו האחרון של שר ההגנה הרוסי בארץ, אך הרוסים מקפידים לשמור לפחות בפרהסיה על עמימות, אם כי אין ספק שמערכת הביטחון הישראלית מודעת היטב לעמדתם, וזו תילקח בחשבון בבוא העת

לאור ההתפתחויות האחרונות במהלכי הקרבות והישגי צבאו של אסד, דומה ששעת המבחן הולכת וקרבה, שכן עם התייצבות תמונת השליטה הקרקעית, ואולי אף הפסקת אש כזו או אחרת, יווצר מצב חדש שבו הנוכחות האיראנית בסוריה למעשה תמצה עצמה. גם אז אינני רואה את האיראנים יוצאים מסוריה וחוזרים למולדתם, אלא מתכנסים במספר בסיסים כגון זה שמוקם עתה בסמוך לכיסווה, ומקדישים לנו תשומת לב יתרה מזו שהוקדשה לנו במהלך הקרבות הפנימיים

הערב (מוצא"ש), האזנתי לפרשנינו שהסבירו כי אם אכן הבסיס האיראני יאוכלס, יהיה אז על ישראל להגיב, "תגובה שעלולה להצית את החזית הצפונית." אינני חולק על דעה זו, אך מאידך ברי לי שעל מדינת ישראל לפעול בדרך ובעיקר במועד שונה. כלומר מאחר וגם בישראל ברור שהמדובר בטסט קייס וכי לא ניתן יהיה להכילו ואו להבליג בגינו, את הנחישות ופריעת ההצהרות יש לעשות בטרם יאוכלס הבסיס האיראני ולא אחר כך. גם באופן זה המסר יקלט באיראן היטב שכן תותקף מטרה איראנית פרופר, אך משיושמדו מבנים וציוד בלבד ולא יפגעו חיילים איראנים רבים, סביר להניח שתגובת הצד המותקף (גם בלחץ/השפעה רוסית), תהיה מינורית אם בכלל

לסיכום, את המסר ואו העמידה הנחושה מאחורי ההצהרות יש להעביר וסביר שכך אכן יעשה, אך מוטב לנו כי זה יעשה עוד קודם לאיכלוסו של הבסיס האיראני החדש בסמוך לעיר כיסווה.

דודי ירון: סופר ומחבר סיפרי מתח צבאיים, סא"ל מיל במודיעין חיל האוויר

1 Comment

  1. חיים
    12 בנובמבר 2017 @ 13:28

    מעניין. תודה

הקמת בסיס איראני על אדמת סוריה באזור העיר כיסווה (כ 50 ק"מ מגבול רמת הגולן), אומנם נחשפה על ידי גורמי ביון מערביים, אך סביר מאוד להניח שאיש במערכת הביטחון הישראלית לא הופתע מכך, וכי המקום נמצא כבר זמן רב תחת מעקב ישראלי 24/7

צילום: digital globe, mckenzie

חשיבותו של בסיס זה אינה נמדדת בתחום הצבאי ואו המבצעי, מה גם שדומה שהוא מיועד להכיל כלי רכב ולא מערכות נשק משמעותיות כגון סוללות טילי קרקע קרקע או טילי נ"מ. חשיבותו תהיה לאחר אכלוסו בעצם או בעובדת קיומו ובאזור שאל מול "הישות הציונית" ברמת הגולן. לשון אחר, עצם הקמתו (ושוב ללא קשר לאיכות הציוד שיאוחסן בו), מהווה טסט קייס איראני שנועד לבחון את הנחישות הישראלית, ועד לאן תהיה ההנהגה הישראלית להרחיק לכת

בחודשים האחרונים נשמעות שוב ושוב הצהרות שלפיהן מדינת ישראל לא תסבול/לא תאפשר ציטוט: "התבססות או נוכחות איראנית קבועה על אדמת סוריה." בראש המצהירים ניצב שר הביטחון אביגדור ליברמן, ולכל בר דעת ברור שאין הכוונה להימצאותם הנוכחית של קצינים איראנים ויועצים למיניהן. חשיבות רבה יש לייחס לעמדה הרוסית בסוגיה זו. הנושא נדון בהרחבה במהלך ביקורו האחרון של שר ההגנה הרוסי בארץ, אך הרוסים מקפידים לשמור לפחות בפרהסיה על עמימות, אם כי אין ספק שמערכת הביטחון הישראלית מודעת היטב לעמדתם, וזו תילקח בחשבון בבוא העת

לאור ההתפתחויות האחרונות במהלכי הקרבות והישגי צבאו של אסד, דומה ששעת המבחן הולכת וקרבה, שכן עם התייצבות תמונת השליטה הקרקעית, ואולי אף הפסקת אש כזו או אחרת, יווצר מצב חדש שבו הנוכחות האיראנית בסוריה למעשה תמצה עצמה. גם אז אינני רואה את האיראנים יוצאים מסוריה וחוזרים למולדתם, אלא מתכנסים במספר בסיסים כגון זה שמוקם עתה בסמוך לכיסווה, ומקדישים לנו תשומת לב יתרה מזו שהוקדשה לנו במהלך הקרבות הפנימיים

הערב (מוצא"ש), האזנתי לפרשנינו שהסבירו כי אם אכן הבסיס האיראני יאוכלס, יהיה אז על ישראל להגיב, "תגובה שעלולה להצית את החזית הצפונית." אינני חולק על דעה זו, אך מאידך ברי לי שעל מדינת ישראל לפעול בדרך ובעיקר במועד שונה. כלומר מאחר וגם בישראל ברור שהמדובר בטסט קייס וכי לא ניתן יהיה להכילו ואו להבליג בגינו, את הנחישות ופריעת ההצהרות יש לעשות בטרם יאוכלס הבסיס האיראני ולא אחר כך. גם באופן זה המסר יקלט באיראן היטב שכן תותקף מטרה איראנית פרופר, אך משיושמדו מבנים וציוד בלבד ולא יפגעו חיילים איראנים רבים, סביר להניח שתגובת הצד המותקף (גם בלחץ/השפעה רוסית), תהיה מינורית אם בכלל

לסיכום, את המסר ואו העמידה הנחושה מאחורי ההצהרות יש להעביר וסביר שכך אכן יעשה, אך מוטב לנו כי זה יעשה עוד קודם לאיכלוסו של הבסיס האיראני החדש בסמוך לעיר כיסווה.

דודי ירון: סופר ומחבר סיפרי מתח צבאיים, סא"ל מיל במודיעין חיל האוויר

1 Comment

  1. חיים
    12 בנובמבר 2017 @ 13:28

    מעניין. תודה

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן