Skip to content

חמישים מיליון שקל יושקעו במחקרים ובמילגות בתחום הסייבר

נושאי המחקר המרכזיים שבהם תשקיע התכנית: הגנת המרחבים הקיברנטיים; מרכיבים בהגנת סייבר כגון ניטור, זיהוי, תמונת מצב, בקרת נזק ושרידות; תשתיות הידע בנוגע למרחב הקיברנטי; נושאים הקשורים בהגנת על המרחב בתחומי הפסיכולוגיה, משפט, כלכלה, אתיקה ויחסים בינלאומיים; מחשוב מתקדם

חמישים מיליון שקל יושקעו במחקרים ובמילגות בתחום הסייבר

נושאי המחקר המרכזיים שבהם תשקיע התכנית: הגנת המרחבים הקיברנטיים; מרכיבים בהגנת סייבר כגון ניטור, זיהוי, תמונת מצב, בקרת נזק ושרידות; תשתיות הידע בנוגע למרחב הקיברנטי; נושאים הקשורים בהגנת על המרחב בתחומי הפסיכולוגיה, משפט, כלכלה, אתיקה ויחסים בינלאומיים; מחשוב מתקדם

מטה הסייבר הלאומי ומשרד המדע והטכנולוגיה ישקיעו 50 מיליון שקל במחקרים ובמלגות בתחום הסייבר והמחשוב המתקדם בשלוש השנים הקרובות.

גובה המענק למחקר יכול להגיע עד לשני מיליון שקל  וגובה המלגה לתלמידי מחקר עד ל-300,000 שקל. בשנה הקרובה יעמוד סכום ההשקעה במחקרים על 15 מיליון שקל. במסגרת התכנית הוקמה  קרן לקידום מחקרים שיעסקו בעולם הסייבר.

התכנית היא חלק משורת צעדים עליהם החליטו משרד המדע והטכנולוגיה ומטה הסייבר הלאומי במטרה לבצר את יכולותיה של מדינת ישראל בתחום, באמצעות השקעות בהון האנושי ובטכנולוגיה.

נושאי המחקר המרכזיים שבהם תשקיע התכנית: הגנת המרחבים הקיברנטיים השונים בדגש על הרמה הלאומית והארגונית; מרכיבים בהגנת סייבר כגון ניטור, זיהוי,  תמונת מצב, בקרת נזק ושרידות; תשתיות הידע בנוגע למרחב הקיברנטי; נושאים הקשורים בהגנת המרחב הקיברנטי כגון בתחומי הפסיכולוגיה, משפט, כלכלה, אתיקה ויחסים בינלאומיים; ומחשוב מתקדם.

כבר בעת ההכרזה על הקמת המטה ב-18 במאי 2011, הדגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו את החשיבות הרבה בהשקעה בתשתיות בתחום הקיברנטי: "אנו מתכוונים להצעיד את ישראל לחוד החנית של תחום הסייבר בעולם. לצד החשיבות הביטחונית, יש כאן גם הזדמנות כלכלית גדולה".

מטה הסייבר הוקם כדי להוביל את המדיניות הישראלית ולהפוך את ישראל למדינה מובילה בתחום הקיברנטי, ומתרכז בהשקעות ובקידום תשתיות טכנולוגיות ותשתיות הון אנושי, תכלול הגופים העוסקים בהגנה קיברנטית ובהנחת יסודות להסדרה רגולטורים של עולם האבטחה הקיברנטית בישראל.

שר המדע והטכנולוגיה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, אמר היום: "נושא הסייבר הוא אחד מתחומי העדיפות שאותם מקדם המשרד השנה, במטרה למנף את יכולות המחקר של ישראל בתחום וליצור בסיס מחקרי שיסייע למוכנותה של ישראל לאתגרים העומדים בפניה".

לדברי ד"ר אביתר מתניה, ראש מטה הסייבר הלאומי, "הענקת מלגות לחוקרים בתחום הקיברנטי היא צעד ראשון להעלאת הנושא למודעות הלאומית ולהפיכתה של ישראל למרכז מחקר מדעי וטכנולוגי מוביל בתחום חשוב וקריטי זה".

מטה הסייבר הלאומי ומשרד המדע והטכנולוגיה ישקיעו 50 מיליון שקל במחקרים ובמלגות בתחום הסייבר והמחשוב המתקדם בשלוש השנים הקרובות.

גובה המענק למחקר יכול להגיע עד לשני מיליון שקל  וגובה המלגה לתלמידי מחקר עד ל-300,000 שקל. בשנה הקרובה יעמוד סכום ההשקעה במחקרים על 15 מיליון שקל. במסגרת התכנית הוקמה  קרן לקידום מחקרים שיעסקו בעולם הסייבר.

התכנית היא חלק משורת צעדים עליהם החליטו משרד המדע והטכנולוגיה ומטה הסייבר הלאומי במטרה לבצר את יכולותיה של מדינת ישראל בתחום, באמצעות השקעות בהון האנושי ובטכנולוגיה.

נושאי המחקר המרכזיים שבהם תשקיע התכנית: הגנת המרחבים הקיברנטיים השונים בדגש על הרמה הלאומית והארגונית; מרכיבים בהגנת סייבר כגון ניטור, זיהוי,  תמונת מצב, בקרת נזק ושרידות; תשתיות הידע בנוגע למרחב הקיברנטי; נושאים הקשורים בהגנת המרחב הקיברנטי כגון בתחומי הפסיכולוגיה, משפט, כלכלה, אתיקה ויחסים בינלאומיים; ומחשוב מתקדם.

כבר בעת ההכרזה על הקמת המטה ב-18 במאי 2011, הדגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו את החשיבות הרבה בהשקעה בתשתיות בתחום הקיברנטי: "אנו מתכוונים להצעיד את ישראל לחוד החנית של תחום הסייבר בעולם. לצד החשיבות הביטחונית, יש כאן גם הזדמנות כלכלית גדולה".

מטה הסייבר הוקם כדי להוביל את המדיניות הישראלית ולהפוך את ישראל למדינה מובילה בתחום הקיברנטי, ומתרכז בהשקעות ובקידום תשתיות טכנולוגיות ותשתיות הון אנושי, תכלול הגופים העוסקים בהגנה קיברנטית ובהנחת יסודות להסדרה רגולטורים של עולם האבטחה הקיברנטית בישראל.

שר המדע והטכנולוגיה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, אמר היום: "נושא הסייבר הוא אחד מתחומי העדיפות שאותם מקדם המשרד השנה, במטרה למנף את יכולות המחקר של ישראל בתחום וליצור בסיס מחקרי שיסייע למוכנותה של ישראל לאתגרים העומדים בפניה".

לדברי ד"ר אביתר מתניה, ראש מטה הסייבר הלאומי, "הענקת מלגות לחוקרים בתחום הקיברנטי היא צעד ראשון להעלאת הנושא למודעות הלאומית ולהפיכתה של ישראל למרכז מחקר מדעי וטכנולוגי מוביל בתחום חשוב וקריטי זה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן