Skip to content

בג"ץ דחה עתירה להדיח את השרים ישי ושטייניץ

התנועה לאיכות השלטון, עמותת אומ"ץ ובני זוגם של תת-ניצב אהובה תומר ז"ל וסגן-ניצב יצחק מלינה ז"ל, שנספו באסון הכרמל, ביקשו כי בג"ץ יורה לראש הממשלה להעביר את שר הפנים ושר האוצר מתפקידם נוכח ממצאי מבקר המדינה
פחות מדקה זמן קריאה: דקות

בג"ץ דחה עתירות שביקשו כי שרי הפנים והאוצר, ישי ושטייניץ, יודחו מתפקידם על ידי ראש המשלה בשל מחדלם בשריפת הענק שאירעה בכרמל לפני כשנתיים. העותרים, התנועה לאיכות השלטון, עמותת אומ"ץ, ובני זוגם של תת-ניצב אהובה תומר ז"ל וסגן-ניצב יצחק מלינה ז"ל, שנספו באסון, ביקשו כי בג"ץ יורה לראש הממשלה להעביר את שר הפנים ושר האוצר מתפקידם נוכח ממצאי מבקר המדינה שהטיל על השניים אחריות מיוחדת למחדלים ולכישלונות שהובילו לאסון הנורא, ולפיכך הותרתם בתפקיד תהיה בלתי סבירה באורח קיצוני..

אסון הכרמל (צילום: יחידה אווירית משטרת ישראל)
אסון הכרמל (צילום: יחידה אווירית משטרת ישראל)

השופט עוזי פוגלמן דחה את העתירה בציינו כי המבקר לא כלל בדו"ח כל המלצה אישית בעניין שר הפנים ושר האוצר, וכי שיקול הדעת של ראש הממשלה שלא להעביר את שני השרים מתפקידם הינו רחב במיוחד. משכך, מתחם הביקורת השיפוטית על החלטה זו הוא מצומצם ביותר ושמור רק למקרים קיצוניים, בהם ישנו דופי חמור בטוהר המידות. המקרה הנדון, כך נקבע, אינו נכנס לגדר מקרים קיצוניים, בפרט כשישנם אמצעי ביקורת חלופיים על השרים, אם על ידי הכנסת, אם באמצעות השפעת דעת הקהל ואם באמצעות מימוש הזכות הדמוקרטית בעת הבחירות.

עוד נקבע על ידי השופט, כי נוכח העובדה שאכן ננקטו פעולות רבות בעקבות האסון, ובהן חקיקת חוק הכבאות החדש, הקמת הרשות הארצית לכבאות, העברת תקציבים ניכרים של 350 מליון ש"ח למשרד לביטחון פנים, וכיוצא באלה, לא ניתן לומר כי דו"ח המבקר לא הופנם.

לצד הבעת השתתפות בצער משפחות הנספים התייחס השופט למצב הפוליטי, לפיו  "אנו מצויים ערב בחירות לכנסת ה-19, שעתידות להתקיים בעוד כחודשיים ימים, וגם לנתון זה יש משקל בהיקף ההתערבות השיפוטית בהחלטות הנוגעות להרכב הממשלה… זאת, שכן הממשלה הנוכחית – כל שריה – עתידה ממילא לסיים את תפקידה עם השבעתה של הממשלה ה-33 שתוקם לאחר הבחירות", כתב השופט בשולי פסק דינו.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן