Skip to content

לייק לילדי הגנים ביישוב לקיה על פרויקט מיחזור

עמותת נגב בר קיימא מרחיבה את פעילותה במגזר הבדואי ותחל בפעילות סביבתית גם בגני הילדים שביישוב לקיה. הילדים והגננות ילמדו על הפרדת פסולת, שימוש בחומרים חוזרים ויצירת קומפוסט. הפעילות החדשה תחזק את המודעות הסביבתית ותקנה הרגלים סביבתיים מגיל מוקדם
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

כ-12 גני ילדים ביישוב הבדואי לקיה ייקחו חלק בפרויקט מיחזור וסביבה של עמותת נגב בר קיימא. במסגרת הפרויקט ילמדו הילדים והגננות על הפרדת פסולת במקור, שימוש בחומרים חוזרים ויצירת קומפוסט שישמש את הגן.

הפעילות בגני הילדים תתקיים בשני מישורים: פעילות עם הילדים ופעילות והדרכה של הגננות.
במסגרת הפעילות בגני הילדים, יתקיימו הדרכות בנושא הפרדת פסולת ביתית, הכרת חומרים ומרקמים למיניהם, סדנה לניצול חומרים מהטבע ועידוד השימוש בחומרים חוזרים. במהלך הפעילות עם הילדים יתקיימו חוגי אומנות ויצירה העושים שימוש בחומרים מושבים. כמו כן במהלך הפעילות ישתלו הילדים צמחייה המותאמת לתנאי המדבר ויקימו קומפוסט לשימוש הגן.

במסגרת הפעילות תתקיים השתלמות סביבתית בנפרד גם לגננות במטרה להקנות להן שפה סביבתית משותפת, שבהמשך תונחל גם לילדים. במסגרת ההשתלמות מקבלות הגננות הסבר מקצועי בנוגע לתהליכים סביבתיים, גידול צמחים ממים מושבים, פעולות מחזור יומיומיות ועוד.

סמל העמותה "נגב בר קיימא" (אתר העמותה)
סמל העמותה "נגב בר קיימא" (אתר העמותה)
בלהה גבעון, מנכ"לית עמותת נגב בר קיימא, התייחסה לפעילות בלקייה ואמרה: "זה מספר שנים שאנו פועלים לחנינוך סביבתי ביישובים הבדואים. נושאים סביבתיים רבים מקבלים דגש רב במערכת החינוך של היישובים והצלחנו להנחיל לא מעט ערכים סביבתיים בפעילות היומיומית של מוסדות החינוך. הפעילות החדשה בגני הילדים בלקיה היא המשך טבעי של הפעילות שלנו שתחזק את המודעות הסביבתית כבר בגיל צעיר. בעמותה אנחנו מאמינים שככל שהקניית ההרגלים הסביבתיים תתבצע בגיל מוקדם היא תהיה אפקטיבית ומוצלחת".
עמותת נגב בר קיימא, שהוקמה בשנת 1998, עוסקת בהגברת המודעות הציבורית לנושאי הסביבה, מניעת הפגיעה במשאבים הטבעיים וסיוע לגופים הפועלים בתחומים דומים. העמותה פועלת ליישום מטרותיה ביחד עם הגורמים המקומיים, במגוון ישובים בנגב, למעורבות הקהילה בקבלת החלטות בכל תחומי החיים והסביבה.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן