ועדת הכספים האריכה את חוק מדרגות מס הרכישה לדירות

הארכה היא עד סוף 2014 לדירה שאינה יחידה ולדירה יחידה. המטרה: לצמצם נתח השוק של רוכשי דירות להשקעה. מנהל רשות המסים: בקרוב תובא חבילה נוספת של צעדי מיסוי

ועדת הכספים האריכה את חוק מדרגות מס הרכישה לדירות

הארכה היא עד סוף 2014 לדירה שאינה יחידה ולדירה יחידה. המטרה: לצמצם נתח השוק של רוכשי דירות להשקעה. מנהל רשות המסים: בקרוב תובא חבילה נוספת של צעדי מיסוי

ועדת הכספים אישרה היום את הצעת חוק מיסוי מקרקעין, אשר מאריכה את התקופות הקבועות למדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, עד לסוף שנת 2014.

למנוע עיכוב עסקאות במשק

בהציגו את התיקון לחוק בפניי חברי הועדה אמר מנהל רשות המסים, משה אשר, כי יש חשיבות לשמור על הרציפות בחקיקה כדי למנוע עיכוב עסקאות במשק, או הפסד הכנסות לקופת המדינה, אך הודיע, כי תוך פרק זמן קצר תובא חבילה נוספת של צעדי מיסוי, שתשלים את המהלך הנוכחי שהוועדה התבקשה להאריך. לדבריו, בין היתר הצעדים המתוכננים תהיה התייחסות למס השבח ומס הרכישה המוטלים על דירות יוקרה ועל דירות הנרכשות והנמכרות על ידי משקיעי חוץ.

מדרגות מס הרכישה נקבעו החל בפברואר 2011 כהוראת שעה בחוק מיסוי מקרקעין עד ליום 31.12.2013, והוארכו עקב הבחירות עד ליום 5.5.2013.

חלק ממדיניות הממשלה

כחלק ממדיניות הממשלה להביא לצמצום נתח השוק של רוכשי דירות להשקעה, הצעת החוק מאריכה את התקופה של מדרגות מס הרכישה המוגדלות שנקבעו בהוראת השעה, לדירה נוספת, וזאת החל מיום 6.5.2013 ועד ליום 31.12.2014. לצד זאת הצעת החוק מאריכה לאותה תקופה גם את שיעורי מס הרכישה המופחתים ליחיד, שרכש דירת מגורים יחידה, שנקבעו גם הם בהוראת השעה, כך שתחול רציפות במס ותינתן לציבור ודאות.

מדרגות מס הרכישה שאושרו בהצעת החוק לדירה שאינה דירה יחידה

(1) על חלק השווי שעד 1,089,350 שקל – 5%;
(2) על חלק השווי העולה על 1,089,350 שקל ועד 3,268,040 שקל – 6%;
(3) על חלק השווי העולה על 3,268,040 שקל – 7%.

מדרגות מס הרכישה שאושרו בהצעת החוק לדירה יחידה

(1) על חלק השווי שעד 1,470,560 שקל – 0%
(2) על חלק השווי העולה על 1,470,560 שקל ועד 1,744,770 שקל – 3.5%
(3) על חלק השווי שעולה על 1,470,560 שקל – 5%.

ועדת הכספים אישרה היום את הצעת חוק מיסוי מקרקעין, אשר מאריכה את התקופות הקבועות למדרגות מס הרכישה לדירה יחידה ולדירה נוספת, עד לסוף שנת 2014.

למנוע עיכוב עסקאות במשק

בהציגו את התיקון לחוק בפניי חברי הועדה אמר מנהל רשות המסים, משה אשר, כי יש חשיבות לשמור על הרציפות בחקיקה כדי למנוע עיכוב עסקאות במשק, או הפסד הכנסות לקופת המדינה, אך הודיע, כי תוך פרק זמן קצר תובא חבילה נוספת של צעדי מיסוי, שתשלים את המהלך הנוכחי שהוועדה התבקשה להאריך. לדבריו, בין היתר הצעדים המתוכננים תהיה התייחסות למס השבח ומס הרכישה המוטלים על דירות יוקרה ועל דירות הנרכשות והנמכרות על ידי משקיעי חוץ.

מדרגות מס הרכישה נקבעו החל בפברואר 2011 כהוראת שעה בחוק מיסוי מקרקעין עד ליום 31.12.2013, והוארכו עקב הבחירות עד ליום 5.5.2013.

חלק ממדיניות הממשלה

כחלק ממדיניות הממשלה להביא לצמצום נתח השוק של רוכשי דירות להשקעה, הצעת החוק מאריכה את התקופה של מדרגות מס הרכישה המוגדלות שנקבעו בהוראת השעה, לדירה נוספת, וזאת החל מיום 6.5.2013 ועד ליום 31.12.2014. לצד זאת הצעת החוק מאריכה לאותה תקופה גם את שיעורי מס הרכישה המופחתים ליחיד, שרכש דירת מגורים יחידה, שנקבעו גם הם בהוראת השעה, כך שתחול רציפות במס ותינתן לציבור ודאות.

מדרגות מס הרכישה שאושרו בהצעת החוק לדירה שאינה דירה יחידה

(1) על חלק השווי שעד 1,089,350 שקל – 5%;
(2) על חלק השווי העולה על 1,089,350 שקל ועד 3,268,040 שקל – 6%;
(3) על חלק השווי העולה על 3,268,040 שקל – 7%.

מדרגות מס הרכישה שאושרו בהצעת החוק לדירה יחידה

(1) על חלק השווי שעד 1,470,560 שקל – 0%
(2) על חלק השווי העולה על 1,470,560 שקל ועד 1,744,770 שקל – 3.5%
(3) על חלק השווי שעולה על 1,470,560 שקל – 5%.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן