מחייבים קופות גמל להשיב דמי ניהול לחוסכים

הממונה על שוק ההון, פרופ' עודד שריג, מחייב קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות להשיב לחוסכים דמי ניהול שהועלו ללא הודעה מקדימה. בביקורות נמצא, כי בין השנים 2006-2009 הועלו דמי ניהול במספר רב של קופות ללא מתן הודעה מוקדמת לחוסכים

מחייבים קופות גמל להשיב דמי ניהול לחוסכים

הממונה על שוק ההון, פרופ' עודד שריג, מחייב קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות להשיב לחוסכים דמי ניהול שהועלו ללא הודעה מקדימה. בביקורות נמצא, כי בין השנים 2006-2009 הועלו דמי ניהול במספר רב של קופות ללא מתן הודעה מוקדמת לחוסכים

פרופ' עודד שריג.
פרופ' עודד שריג.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרופ' עודד שריג, הנחה חברות מנהלות של קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות, להשיב לחוסכים דמי ניהול שהועלו ללא הודעה מקדימה לחוסכים.

להודיע חודשיים מראש

בהתאם להוראות הדין, חברה מנהלת המבקשת להעלות את דמי הניהול נדרשת לשלוח הודעה לחוסכים חודשיים לפני העלאתם. בביקורות שביצע אגף שוק ההון נמצא, כי בין השנים 2006-2009, הועלו דמי ניהול במספר רב של קופות ללא מתן הודעה מוקדמת לחוסכים.

בעקבות תוצאות הביקורת פרסם היום הממונה על שוק ההון הנחייה המחייבת את החברות המנהלות לערוך בדיקה לאילו חוסכים הועלו דמי הניהול בתקופה זו ללא מתן הודעה מוקדמת, ולהשיב את דמי הניהול שנגבו שלא כדין. על פי הערכות, בעקבות הנחיית הממונה יושבו לחוסכים עשרות מיליוני שקלים.

הנחיה זו מצטרפת להוראות נוספות של הממונה בתקופה האחרונה, הקובעות כי מתן הטבה בדמי ניהול תהיה בתוקף למשך שנתיים לפחות.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, פרופ' עודד שריג: "חיוב חברות המנהלות כספי פנסיה של הציבור, להשיב לחוסכים דמי ניהול שנגבו ביתר, הוא צעד נוסף להבטחת זכויות החוסכים לפנסיה. אגף שוק ההון ימשיך לפעול למען להבטחת שוק חיסכון פנסיוני הוגן ותחרותי".

פרופ' עודד שריג.
פרופ' עודד שריג.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרופ' עודד שריג, הנחה חברות מנהלות של קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות, להשיב לחוסכים דמי ניהול שהועלו ללא הודעה מקדימה לחוסכים.

להודיע חודשיים מראש

בהתאם להוראות הדין, חברה מנהלת המבקשת להעלות את דמי הניהול נדרשת לשלוח הודעה לחוסכים חודשיים לפני העלאתם. בביקורות שביצע אגף שוק ההון נמצא, כי בין השנים 2006-2009, הועלו דמי ניהול במספר רב של קופות ללא מתן הודעה מוקדמת לחוסכים.

בעקבות תוצאות הביקורת פרסם היום הממונה על שוק ההון הנחייה המחייבת את החברות המנהלות לערוך בדיקה לאילו חוסכים הועלו דמי הניהול בתקופה זו ללא מתן הודעה מוקדמת, ולהשיב את דמי הניהול שנגבו שלא כדין. על פי הערכות, בעקבות הנחיית הממונה יושבו לחוסכים עשרות מיליוני שקלים.

הנחיה זו מצטרפת להוראות נוספות של הממונה בתקופה האחרונה, הקובעות כי מתן הטבה בדמי ניהול תהיה בתוקף למשך שנתיים לפחות.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, פרופ' עודד שריג: "חיוב חברות המנהלות כספי פנסיה של הציבור, להשיב לחוסכים דמי ניהול שנגבו ביתר, הוא צעד נוסף להבטחת זכויות החוסכים לפנסיה. אגף שוק ההון ימשיך לפעול למען להבטחת שוק חיסכון פנסיוני הוגן ותחרותי".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן