Skip to content

עבר בקריאה ראשונה: איסור הפליה מחמת גיל בחוק זכויות החולה

את הצעת החוק יזמה ח"כ רינה פרנקל (יש עתיד): "זוהי חובתנו המוסרית לדאוג לאוכלוסיה המבוגרת". ב-2010 הוכנס תיקון לחוק אשר אסר להפלות מטופל מחמת גיל, אך הושמטו התיקונים המעגנים את הסנקציות הפליליות והאזרחיות בגין הפליה

עבר בקריאה ראשונה: איסור הפליה מחמת גיל בחוק זכויות החולה

את הצעת החוק יזמה ח"כ רינה פרנקל (יש עתיד): "זוהי חובתנו המוסרית לדאוג לאוכלוסיה המבוגרת". ב-2010 הוכנס תיקון לחוק אשר אסר להפלות מטופל מחמת גיל, אך הושמטו התיקונים המעגנים את הסנקציות הפליליות והאזרחיות בגין הפליה

הכנסת אישרה ביום שני השבוע בקריאה ראשונה ברוב של 18 חברי כנסת את הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – סנקציה על הפליה מחמת גיל) של ח"כ רינה פרנקל ('יש עתיד') שמטרתו להשוות את ההפליה מחמת גיל להפליות האחרות האסורות על פי חוק.  

בשנת 1996, כאשר חוקקו את חוק זכויות החולה, לא היה קיים בו איסור על הפלייה מחמת גיל. רק בשנת 2010 הוכנס תיקון לחוק אשר אסר להפלות מטופל מחמת גיל. עם הכנסת התיקון לחוק הושמטו התיקונים המעגנים את הסנקציות הפליליות והאזרחיות בגין הפליה, כתוצאה מכך אין סנקציות פליליות ו/או אזרחיות על הפליה מחמת גיל (סנקציות אלו קיימות במקרה של הפליה מהטעמים האחרים המפורטים בחוק על אף שהפליה זו אינה פחותה בחשיבותה מאיסורי ההפליה האחרים הנקובים בחוק).

ח"כ רינה פרנקל: "הפליה מחמת גיל היא פגיעה קשה ומקוממת בכבוד האדם. הצעת החוק באה להגן על האוכלוסייה המבוגרת במדינת ישראל שכן זוהי חובתנו המוסרית. הערך 'אל תשליכני לעת זקנה' (תהילים ע"א, ט) צריך להיות טבוע עמוק בתרבות החברתית שלנו".

 יו"ר האגודה לזכויות החולה שמוליק בן יעקב: "אנו מברכים על אישור הצעת החוק ומודים לחברת הכנסת רינה פרנקל שקידמה את הנושא במסירות רבה. אין ספק שההצעה החשובה הזאת תוביל לשיפור ניכר בהתייחסות מערכת הבריאות למטופלים הקשישים שמתקשים לממש את זכויותיהם ולעיתים מופלים לרעה  לעומת צעירים". הצעת החוק הינה יוזמה משותפת עם האגודה לזכויות החולה.

הכנסת אישרה ביום שני השבוע בקריאה ראשונה ברוב של 18 חברי כנסת את הצעת חוק זכויות החולה (תיקון – סנקציה על הפליה מחמת גיל) של ח"כ רינה פרנקל ('יש עתיד') שמטרתו להשוות את ההפליה מחמת גיל להפליות האחרות האסורות על פי חוק.  

בשנת 1996, כאשר חוקקו את חוק זכויות החולה, לא היה קיים בו איסור על הפלייה מחמת גיל. רק בשנת 2010 הוכנס תיקון לחוק אשר אסר להפלות מטופל מחמת גיל. עם הכנסת התיקון לחוק הושמטו התיקונים המעגנים את הסנקציות הפליליות והאזרחיות בגין הפליה, כתוצאה מכך אין סנקציות פליליות ו/או אזרחיות על הפליה מחמת גיל (סנקציות אלו קיימות במקרה של הפליה מהטעמים האחרים המפורטים בחוק על אף שהפליה זו אינה פחותה בחשיבותה מאיסורי ההפליה האחרים הנקובים בחוק).

ח"כ רינה פרנקל: "הפליה מחמת גיל היא פגיעה קשה ומקוממת בכבוד האדם. הצעת החוק באה להגן על האוכלוסייה המבוגרת במדינת ישראל שכן זוהי חובתנו המוסרית. הערך 'אל תשליכני לעת זקנה' (תהילים ע"א, ט) צריך להיות טבוע עמוק בתרבות החברתית שלנו".

 יו"ר האגודה לזכויות החולה שמוליק בן יעקב: "אנו מברכים על אישור הצעת החוק ומודים לחברת הכנסת רינה פרנקל שקידמה את הנושא במסירות רבה. אין ספק שההצעה החשובה הזאת תוביל לשיפור ניכר בהתייחסות מערכת הבריאות למטופלים הקשישים שמתקשים לממש את זכויותיהם ולעיתים מופלים לרעה  לעומת צעירים". הצעת החוק הינה יוזמה משותפת עם האגודה לזכויות החולה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן