Skip to content

שוב אלימות, קללות ואיומים נגד נשות הכותל

למרות העתירה שהגישו נשות הכותל נגד המשטרה, רב הכותל והקרן למורשת הכותל לפני שבועיים בה ביקשו נשות הכותל מבית המשפט שיורה למשטרה ולרב הכותל להגן על זכותן להתפלל ברחבת הכותל המערבי בירושלים, נמשכת האלימות הפיסית והמילולית נגדן, כך גם במהלך תפילת ראש חודש ניסן, שהתקיימה הבוקר (שלישי) בעזרת הנשים בכותל. בנוסף, ובניגוד להחלטת בג"צ מוסיפים […]
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

למרות העתירה שהגישו נשות הכותל נגד המשטרה, רב הכותל והקרן למורשת הכותל לפני שבועיים בה ביקשו נשות הכותל מבית המשפט שיורה למשטרה ולרב הכותל להגן על זכותן להתפלל ברחבת הכותל המערבי בירושלים, נמשכת האלימות הפיסית והמילולית נגדן, כך גם במהלך תפילת ראש חודש ניסן, שהתקיימה הבוקר (שלישי) בעזרת הנשים בכותל.
בנוסף, ובניגוד להחלטת בג"צ מוסיפים המאבטחים בכניסות לכותל לערוך על נשות הכותל בדיקות גופניות, בשונה מהבדיקות שנערכות ליתר המתפללות המגיעות לכותל, כשהכוונה ברורה, למנוע מהן להכניס ספר תורה ממנו יקראו בעת תפילתן.

צילום: אירנה לוט
צילום: אירנה לוט

על מנת לאפשר לנשות הכותל תפילה 'בטוחה', המשטרה וסדרני הכותל, תחמו במחסומים חלק מצומצם בתוך עזרת הנשים, שאינו מאפשר גישה לכותל עצמו, שבו נערכה התפילה. נשות הכותל נאלצו להתגודד מתחם זה ולמרות זאת נמשכו סביבן מבעד למחסומי החציצה, האלימות, הקללות והאיומים נגד למעלה מ- 120 חברות הקבוצה שהגיעו להתפלל.

אחת המפגינות נגד - צילום מסך
אחת המפגינות נגד - צילום מסך
צילום: אירנה לוט
צילום: אירנה לוט

לזלי זקס, מנכ"לית נשות הכותל אמרה הבוקר: "מתסכל להיווכח שהגנת המשטרה על נשות הכותל כוללת בידוד והכנסת המתפללות למכלאה, אך לא הרחקה, עיכוב וחקירה של אותם הבריונים הפוגעים ומאיימים על ביטחוננו".

עו"ד אורלי ארז לחובסקי, המייצגת את נשות הכותל: "למרבה הצער, גם בתפילת ראש חודש ניסן לא מילאו המשטרה ורב הכותל את תפקידם להבטיח לנשות הכותל תפילה נטולת הפרעות. הקללות, הצרחות והאיומים החמורים, שהופנו נגד נשות הכותל, לא טופלו כראוי והיוו הפרעה של ממש ליכולתן לממש את חופש הפולחן שלהן במקום".

לפני כשבועיים, ב- 15 במרץ, הגישו נשות הכותל עתירה לבג"צ בה ביקשו מבית המשפט להוציא צו על תנאי שיורה למשיבים – משטרת ישראל, רב הכותל והקרן למורשת הכותל – ולהסביר מדוע הם אינם מבטיחים את זכותן החוקית של נשות הכותל להתפלל בעזרת הנשים בכותל המערבי ללא הפרעות; וכן מדוע אינם נוקטים את הצעדים הדרושים כנגד הגורמים הפועלים באמצעות אלימות פיסית ומילולית במטרה לשבש את תפילותיהן.

 
בעתירה נטען כי במהלך תפילות שהן מקיימות מדי חודש, הן חשופות לקללות, יריקות, שריקות עזות ורצופות, צעקות רמות והשלכת בקבוקים לעברן. על אף ההתנהלות החמורה, הכוללת עבירות פליליות, בקשותיהן החוזרות ונשנות להגנה נתקלות באדישות מוחלטת מצד משטרת ישראל וסדרני הקרן למורשת הכותל.

 בנוסף, פירטו המלינות בעתירה, שורת עבירות שבוצעו כנגד נשות הכותל בחודשים האחרונים וביניהן: תקיפה, הפרעה לפולחן, עבירה על חוק השמירה על המקומות הקדושים, הפרעה שלא כדין למימוש זכות, סחיטה באיומים, מהומה ועלבון במקום ציבורי, מטרד לציבור, התנהגות פסולה במקום ציבורי ועבירה על החוק למניעת מפגעים.

דילוג לתוכן