Skip to content

תע"א תצייד את חיל הים במערכות מכ"ם מתקדמות

מכ"מ ALPHA מסוגל לייצר מספר רב של אלומות ולכן הוא יכול לבצע כמה משימות בו זמנית כגון: גילוי וסיווג מטרות ימיות, עקיבה אחר מספר רב של מטרות והנחיית נשק להגנה ותקיפה

תע"א תצייד את חיל הים במערכות מכ"ם מתקדמות

מכ"מ ALPHA מסוגל לייצר מספר רב של אלומות ולכן הוא יכול לבצע כמה משימות בו זמנית כגון: גילוי וסיווג מטרות ימיות, עקיבה אחר מספר רב של מטרות והנחיית נשק להגנה ותקיפה

התעשייה האווירית (תע"א) זכתה בחוזה יוקרתי להתקנת מערכות מכ"מ מתקדם מסוג  ALPHA Advanced Light- weight Phased Array. המכ"מ מהווה חלק אינטגראלי ממערכות הלחימה המותקנות בספינות הטילים מסוג "סער 4.5" של חיל הים הישראלי.

גם בתנאי סביבה קשים

מכ"מ ALPHA, הנקרא גם ELM- 2258, מתוצרת אלתא מערכות בע"מ, חטיבה וחברה בת של התע"א, משלב טכנולוגיה מתוחכמת ומסוגל לייצר מספר רב של אלומות הסורקות סימולטאנית אזורים נבחרים ונותן ללקוח תמונת מצב באיכות גבוהה ביותר, גם בתנאי סביבה קשים הקיימים בזירה הימית. המכ"מ יכול לבצע מספר משימות בו זמנית כגון: גילוי וסיווג מטרות ימיות, עקיבה אחר מספר רב של מטרות, הנחיית נשק להגנה ותקיפה ועוד. הודות לגודלו, ניתן להתקינו על ספינות מסוג קורבטה, ספינות טילים וספינות סיור בינוניות.

מכ"ם אלפא (צילום: תעשיה אווירית)
מכ"ם אלפא (צילום: תעשיה אווירית)

"מכ"מ ALPHA הינו ניגזרת של מכ"מ ה-Multi Function Surveillance and Threat Alert Radar, הפעיל בספינות חיל הים הישראלי וחילות זרים. אלתא ניצבת בחזית הטכנולוגיה של המובילים בייצור מכ"מים בעולם", מסביר ניסים הדס, סמנכ"ל התע"א ומנכ"ל אלתא.

וייס: הכרה נוספת ביכולות התעשייה האווירית

יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית ציין בסיפוק: "בחירת חיל הים הישראלי במכ"מ המתקדם ALPHA מתוצרת אלתא, מהווה הכרה נוספת ביכולות תע"א /אלתא לספק לצה"ל מערכות בעלות עדיפות על פני מערכות מקבילות בעולם. זהו נדבך נוסף במסורת המפוארת של תרומת תע"א/אלתא לביטחון המדינה".

התעשייה האווירית (תע"א) זכתה בחוזה יוקרתי להתקנת מערכות מכ"מ מתקדם מסוג  ALPHA Advanced Light- weight Phased Array. המכ"מ מהווה חלק אינטגראלי ממערכות הלחימה המותקנות בספינות הטילים מסוג "סער 4.5" של חיל הים הישראלי.

גם בתנאי סביבה קשים

מכ"מ ALPHA, הנקרא גם ELM- 2258, מתוצרת אלתא מערכות בע"מ, חטיבה וחברה בת של התע"א, משלב טכנולוגיה מתוחכמת ומסוגל לייצר מספר רב של אלומות הסורקות סימולטאנית אזורים נבחרים ונותן ללקוח תמונת מצב באיכות גבוהה ביותר, גם בתנאי סביבה קשים הקיימים בזירה הימית. המכ"מ יכול לבצע מספר משימות בו זמנית כגון: גילוי וסיווג מטרות ימיות, עקיבה אחר מספר רב של מטרות, הנחיית נשק להגנה ותקיפה ועוד. הודות לגודלו, ניתן להתקינו על ספינות מסוג קורבטה, ספינות טילים וספינות סיור בינוניות.

מכ"ם אלפא (צילום: תעשיה אווירית)
מכ"ם אלפא (צילום: תעשיה אווירית)

"מכ"מ ALPHA הינו ניגזרת של מכ"מ ה-Multi Function Surveillance and Threat Alert Radar, הפעיל בספינות חיל הים הישראלי וחילות זרים. אלתא ניצבת בחזית הטכנולוגיה של המובילים בייצור מכ"מים בעולם", מסביר ניסים הדס, סמנכ"ל התע"א ומנכ"ל אלתא.

וייס: הכרה נוספת ביכולות התעשייה האווירית

יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית ציין בסיפוק: "בחירת חיל הים הישראלי במכ"מ המתקדם ALPHA מתוצרת אלתא, מהווה הכרה נוספת ביכולות תע"א /אלתא לספק לצה"ל מערכות בעלות עדיפות על פני מערכות מקבילות בעולם. זהו נדבך נוסף במסורת המפוארת של תרומת תע"א/אלתא לביטחון המדינה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן