Skip to content

אחרי עשרים שנה: היום יפורסם מכרז לדירוג המלונות

כחלק מהרפורמה להוזלת עלויות הנופש בישראל ומתוך מחויבות להעלאת רמת השירות הניתן לישראלים ולתיירים המבקרים בארץ, מקדם משרד התיירות את דירוג בתי המלון. מתן מידע אובייקטיבי ועדכני לגבי רמת בתי המלון בארץ חשוב גם לסוכני הנסיעות ולשאר גורמים בתעשיית התיירות
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

משרד התיירות יפרסם היום את המכרז לדירוג בתי המלון בישראל בהתאם לתקנות אותן אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת בחודש אוגוסט האחרון.

דוגמה לתעודה למלון של חמישה כוכבים בדירוג המלונות העתידי של ישראל
דוגמה לתעודה למלון של חמישה כוכבים בדירוג המלונות העתידי של ישראל

כחלק מתנאי הסף להשתתפות במכרז, על המציע להוכיח שהוא בעל ניסיון בביצוע מוצלח של פרויקט דרוג אחד לפחות בשיטת Hotelstars, שנבחרה כשיטת הדירוג, בהיקף של 100 בתי מלון לפחות.

המציע נדרש לפרט את המתודולוגיה המוצעת על ידו לביצוע דרוג בתי המלון בישראל.

תקופת ההתקשרות למתן שרותי הדירוג הינה לארבע שנים. למשרד התיירות שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של שלוש שנים כל אחת. עלות הבדיקה הראשונית של בית מלון והבדיקה החוזרת כל שלוש שנים תשולם על ידי משרד התיירות, אולם מלון שיבקש לשנות את דרגתו או שיגיש השגה שתחייב בדיקה נוספת של המלון – ישתתף בהוצאות הבדיקה על ידי תשלום אגרה, כפי שתיקבע בעתיד.

 

דירוג רצוני

הדירוג יהיה רצוני (וולונטרי) וכל בית מלון שירצה בכך יוכל להצטרף, בתנאי שהוא בעל רישיון עסק לבית מלון מטעם הרשות המקומית. תוקף דרגה יהיה לשלוש שנים. בתום התקופה,

מלון שירצה להאריך את דירוגו יגיש בקשה לחידוש דרגה. דרגות בתי המלון ואמות המידה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד, בעברית, באנגלית ובערבית. כמו כן יצוינו באתר בתי המלון שהגישו בקשה לקביעת דרגה, בתי המלון שדירוגם בוטל ועוד.

מלונות באילת. שיטת הדירוג החדשה כוללת 267 קריטריונים. (צילום באדיבות עיריית אילת)
מלונות באילת. שיטת הדירוג החדשה כוללת 267 קריטריונים. (צילום באדיבות עיריית אילת)

כדי לתת תוקף לדירוג ולהפסיק את התופעה שגורמים שונים מדרגים את המלונות כפי רצונם, נקבע בתקנות כי אסור לפרסם דרגה של מלון בישראל בדירוג כוכבים בפרסומת מסחרית לצורך שיווקו או מכירה של שירות בו, אלא על פי הדרגה שנקבעה לו לפי התקנות.

בעבר היה קיים דירוג חובה לבתי מלון, שבוצע על ידי משרד התיירות, אולם הוא בוטל בשנת 1992. משרד התיירות החליט לחדש את דירוג בתי המלון, וכשיטת הדירוג החדשה נבחרה, כאמור, שיטת הדירוג בכוכבים של ארגון "Hotelstars" האירופי. השיטה מדרגת את בתי המלון בכוכב אחד עד חמישה כוכבים, עם אפשרות לקבל תוספת לדרגה (כוכב/ים +). השיטה כוללת 267 קריטריונים על פיהם נקבעת דרגת המלון, ביניהם נתונים פיזיים (כמו גודל החדרים, הלובי וכו') וכן נתוני איכות וטיב השירות הניתן במלון (שעות פתיחה של שירותים שונים, ניקיון, שירות חדרים וכו').

לדברי שר התיירות סטס מיסז'ניקוב, התקדמות דירוג בתי המלון בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, מהווה נדבך נוסף בהשלמת הרפורמה שאושרה בממשלה בשבוע שעבר ותוביל להוזלת הנופש בישראל בכ-20%. "יישומה של הרפורמה יאפשר לישראלים רבים יותר לנפוש בארץ וכן יגדיל משמעותית את התיירות הנכנסת", ציין השר. [related-posts title="כתבות קודמות בנושא דירוג המלונות"]

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן