Skip to content

אזעקה: הון שלטון תקשורת: חשיפה לעיתונים

סקר TGI מגלה שסוגיית הון-שלטון-תקשורת עדיין צריכה להפעיל פעמון אזעקה

אזעקה: הון שלטון תקשורת: חשיפה לעיתונים

סקר TGI מגלה שסוגיית הון-שלטון-תקשורת עדיין צריכה להפעיל פעמון אזעקה

סקר TGI הבוחן את הרגלי החשיפה של הציבור לעיתונות ולרדיו בישראל, מגלה כי הבעייתיות של שליטת גוף תקשורת אחד בשוק קוראי העיתונים, בעיקר בסופי שבוע, עדיין לא התפוגגה, על אף העלייה המטאורית של עיתון החינם 'ישראל היום'. נתונים אלה מלמדים כי לעיתון של המדינה הצטרף עוד עיתון אחד שקובע את סדר היום.  סוגיית הון, שלטון, תקשורת עדיין דומיננטית בשוק הישראלי

מאת אורה עריף כץ

הסקר חושף שינויים המצביעים על גידול בהאזנה לתחנות הרדיו האזוריות לעומת ירידה בהאזנה לרשתות קול ישראל וגל"צ.

המדגם שסקר למעלה מ- 5,000 בוגרים (כ- 2,500 נשאלים לכל תקופה של מחצית שנה) העלה כי בהשוואה לשנת 2010, הצליח העיתון ישראל היום להגדיל את אחוז קוראיו בשנת 2011 במידה המשמעותית ביותר. אחוז קוראי מעריב בימי חול בשנת 2011 ירד מ- 13% ל- 11.5% ממשתתפי הסקר.
בהקבלה, גדל אחוז קוראי ידיעות אחרונות מ-34.9% ל-35.8% ואחוז קוראי ישראל היום עלה מ- 36.3% ל- 38.1%. אחוז קוראי הארץ לא השתנה: 6.6%.
בעיתונות הכלכלית נרשמה עלייה לגלובס ל- 4.4% ואילו דה מרקר ספג ירידה קלה ל-7.3%. כלכליסט הנמכר גם עם ידיעות אחרונות מחזיק ב 12.1% מהשוק.

בעיתוני סוף שבוע ספג מעריב ירידה קשה מ- 16% ל- 13.1% ואילו ידיעות אחרונות שמר על יציבות ועל שליטה בשוק עם 43.4% מהקוראים. ישראל היום רשם גידול מרשים מ- 28% ל-  31.3%  והארץ ירד מ- 7.7%  ל- 7.3% מקוראי עיתוני סוף השבוע.
מעניינת מגמת ההתחזקות של שבועוני הפנאי 'פנאי פלוס' (7%) ורייטינג (3.5%).

אחוז מאזיני קול ישראל פחת בין שנת 2010 ו- 2011 מ-40.4%  ל- 37.7% ותחנות גל"צ הפסידו חצי אחוז ממאזיניהן והן אוחזות כעת בנתח של 43.1% ממאזיני הרדיו.
מי שמזנבות בתחנות הרדיו המסורתיות הן תחנות הרדיו האזוריות הנהנות מנתח שוק של 32.9% ממאזיני הרדיו לעומת 32.2% בשנת 2010.

ראוי לציין כי הסקר עלול להציג סטייה משמעותית לעומת סקרי עבר שהקיפו 10,000 נשאלים ועם זאת הוא עדיין מציג שליטה של תחנות הרדיו הותיקות ושל העיתון ידיעות אחרונות, בד בבד עם התחזקות משמעותית של ישראל היום.

 

1 Comment

 1. חגי קמרט
  17 בינואר 2012 @ 13:06

  סקר מעניין.
  די צפוי שישראל היום יצבור תנופה מאחר והוא מרכז שלושה אלמנטים חשובים לקוראים. א. עיתון לא רע בכלל. ב. נגישות טובה מאוד. ג. מחולק חינם אין כסף, ומי לא אוהב לקבל דבר ערך בחינם. במיוחד במדינה כמו שלנו שאין לך כמעט דבר שאינו מושך עליו תשלום כל שהוא.

סקר TGI הבוחן את הרגלי החשיפה של הציבור לעיתונות ולרדיו בישראל, מגלה כי הבעייתיות של שליטת גוף תקשורת אחד בשוק קוראי העיתונים, בעיקר בסופי שבוע, עדיין לא התפוגגה, על אף העלייה המטאורית של עיתון החינם 'ישראל היום'. נתונים אלה מלמדים כי לעיתון של המדינה הצטרף עוד עיתון אחד שקובע את סדר היום.  סוגיית הון, שלטון, תקשורת עדיין דומיננטית בשוק הישראלי

מאת אורה עריף כץ

הסקר חושף שינויים המצביעים על גידול בהאזנה לתחנות הרדיו האזוריות לעומת ירידה בהאזנה לרשתות קול ישראל וגל"צ.

המדגם שסקר למעלה מ- 5,000 בוגרים (כ- 2,500 נשאלים לכל תקופה של מחצית שנה) העלה כי בהשוואה לשנת 2010, הצליח העיתון ישראל היום להגדיל את אחוז קוראיו בשנת 2011 במידה המשמעותית ביותר. אחוז קוראי מעריב בימי חול בשנת 2011 ירד מ- 13% ל- 11.5% ממשתתפי הסקר.
בהקבלה, גדל אחוז קוראי ידיעות אחרונות מ-34.9% ל-35.8% ואחוז קוראי ישראל היום עלה מ- 36.3% ל- 38.1%. אחוז קוראי הארץ לא השתנה: 6.6%.
בעיתונות הכלכלית נרשמה עלייה לגלובס ל- 4.4% ואילו דה מרקר ספג ירידה קלה ל-7.3%. כלכליסט הנמכר גם עם ידיעות אחרונות מחזיק ב 12.1% מהשוק.

בעיתוני סוף שבוע ספג מעריב ירידה קשה מ- 16% ל- 13.1% ואילו ידיעות אחרונות שמר על יציבות ועל שליטה בשוק עם 43.4% מהקוראים. ישראל היום רשם גידול מרשים מ- 28% ל-  31.3%  והארץ ירד מ- 7.7%  ל- 7.3% מקוראי עיתוני סוף השבוע.
מעניינת מגמת ההתחזקות של שבועוני הפנאי 'פנאי פלוס' (7%) ורייטינג (3.5%).

אחוז מאזיני קול ישראל פחת בין שנת 2010 ו- 2011 מ-40.4%  ל- 37.7% ותחנות גל"צ הפסידו חצי אחוז ממאזיניהן והן אוחזות כעת בנתח של 43.1% ממאזיני הרדיו.
מי שמזנבות בתחנות הרדיו המסורתיות הן תחנות הרדיו האזוריות הנהנות מנתח שוק של 32.9% ממאזיני הרדיו לעומת 32.2% בשנת 2010.

ראוי לציין כי הסקר עלול להציג סטייה משמעותית לעומת סקרי עבר שהקיפו 10,000 נשאלים ועם זאת הוא עדיין מציג שליטה של תחנות הרדיו הותיקות ושל העיתון ידיעות אחרונות, בד בבד עם התחזקות משמעותית של ישראל היום.

 

1 Comment

 1. חגי קמרט
  17 בינואר 2012 @ 13:06

  סקר מעניין.
  די צפוי שישראל היום יצבור תנופה מאחר והוא מרכז שלושה אלמנטים חשובים לקוראים. א. עיתון לא רע בכלל. ב. נגישות טובה מאוד. ג. מחולק חינם אין כסף, ומי לא אוהב לקבל דבר ערך בחינם. במיוחד במדינה כמו שלנו שאין לך כמעט דבר שאינו מושך עליו תשלום כל שהוא.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן