דני דנקנר, יו"ר בנק הפועלים לשעבר, יעמוד לדין בכפוף לשימוע בפרשת ההלוואה מהבנק

מדובר בכתב חשדות נוסף, אשר מייחס לדנקנר עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון; לאחר שהועמדה לו מסגרת אשראי של כ-13 מיליון שקל, דנקנר השתמש באשראי לצורך שימושים שונים, אך לא לצורך בניית נכס הנדל"ן, בגינו ביקש את ההלוואה מאת רונית שימרון המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה אתמול לבא כוחו של יו"ר בנק […]

דני דנקנר, יו"ר בנק הפועלים לשעבר, יעמוד לדין בכפוף לשימוע בפרשת ההלוואה מהבנק

מדובר בכתב חשדות נוסף, אשר מייחס לדנקנר עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון; לאחר שהועמדה לו מסגרת אשראי של כ-13 מיליון שקל, דנקנר השתמש באשראי לצורך שימושים שונים, אך לא לצורך בניית נכס הנדל"ן, בגינו ביקש את ההלוואה מאת רונית שימרון המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה אתמול לבא כוחו של יו"ר בנק […]

מדובר בכתב חשדות נוסף, אשר מייחס לדנקנר עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון; לאחר שהועמדה לו מסגרת אשראי של כ-13 מיליון שקל, דנקנר השתמש באשראי לצורך שימושים שונים, אך לא לצורך בניית נכס הנדל"ן, בגינו ביקש את ההלוואה

מאת רונית שימרון

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה אתמול לבא כוחו של יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, כי נשקלת העמדתו לדין, בכפוף לשימוע בפרשה נוספת שעניינה קבלת הלוואה במרמה מבנק הפועלים.

דני דנקנר, יו"ר בנק הפועלים לשעבר

הפרשה הנוגעת לקבלת ההלוואה של דנקנר מבנק הפועלים הופרדה מכתב החשדות הראשון, שהועבר לדנקנר על ידי המחלקה הכלכלית בתאריך 5.9.11, לאור החלטתו של פרקליט המדינה משה לדור שלא לדון בפרשה, ולהעביר את קבלת ההחלטה לעו"ד שי ניצן, המשנה לפרקליט המדינה לעניינים מיוחדים.

כתב החשדות הנוסף, אשר כאמור הועבר לסנגורו של דנקנר, מייחס לדנקנר עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון.

להלן עיקר החשדות אותן מייחסת הפרקליטות לדני דנקנר בכתב החשדות הנוסף:

בתאריך 27.10.2008, או בסמוך לכך, פנה דנקנר אל ציון קינן, מנהל החטיבה העסקית בבנק הפועלים, ואמר לו כי ברצונו לקבל מסגרת אשראי על סך של 3.4 מיליון דולר, סכום שווה ערך לסך של 12,841,800 מיליון שקל לפי שער חליפין דאז, לתקופה של שנה כהלוואת גישור מבנק הפועלים.

דנקנר אמר לקינן כי מטרת האשראי המבוקש היא מימון השקעה לבניית נכס נדל"ן. מתוקף מעמדו של דנקנר בבנק, הועברה בקשתו של דנקנר לוועדת בעלי עניין.

בעקבות דבריו של קינן, בין היתר, לגבי מטרת בקשת האשראי, אישרה ועדת בעלי עניין את הבקשה, בכפוף לבדיקה של קינן כי סך שווי עושרו האישי של דנקנר, כפי שהוצהר על ידו בדו"ח העושר האישי, עומד על סך של לפחות פי שניים מבקשת האשראי.

ציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים. צילום: ציפי מנשה

במהלך חודש נובמבר 2008 שלח דנקנר שתי הצהרות שונות לגבי שווי עושרו האישי, אשר הכילו פרטים  כוזבים או חסרים. בעקבות המצג שהוצג על ידי דנקנר, אושרה באופן סופי העמדת מסגרת האשראי לטובתו. לאחר שהועמדה לו מסגרת האשראי דנקנר השתמש באשראי לצורך שימושים שונים, אך לא לצורך בניית נכס הנדל"ן.

בגין מעשים אלה, מייחסת הפרקליטות כאמור לדנקנר עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וביצע פעולה ברכוש אסור על פי חוק איסור הלבנת הון.

לדנקנר אמור להיערך בקרוב שימוע במשרדי המחלקה הכלכלית בעניין כתב החשדות שנשלח אליו ביום 5.9.11. ניתן להניח כי החשדות המפורטים במכתב הנוסף של הפרקליטות, ייבחנו במסגרת אותו שימוע.

חקירת הפרשה נערכה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה. את החקירה ליוו החל מיומה הראשון צוות פרקליטים מהמחלקה הכלכלית: עורכי הדין, ד"ר מאור אבן חן, טל פרג'ון ומורן ברטפלד, בראשותה של מנהלת המחלקה עו"ד אביה אלף.

עורכי דינו של דני דנקנר, יורם ראב"ד, יוסף בנקל, רות ליטבק, ונבות תל צור מסרו בתגובה: "דני דנקנר דוחה בתוקף את החשדות המיוחסים לו.

"אין כל מקום לזמן את דנקנר לשימוע בעניין זה, כאשר אך לפני ימים ספורים קבעה הפרקליטות בהחלטה אחרת שפרסמה, באותה פרשה ממש, כי אין קשר סיבתי בין "דו"ח עושר" שמסר דני דנקנר, לבין אישור ההלוואה על ידי חברי ועדת האשראי של הבנק. על כן, היה על הפרקליטות לסגור אף את התיק בענייננו של דנקנר.

ההלוואה שקיבל דנקנר מהבנק הוחזרה במלואה לפני זמן רב, ואין כל עניין להמשיך ולעסוק בפרשה זו. ההתעקשות לצרף לדנקנר אישום נוסף מצביעה על חולשה מהותית של הטענות שהועלו נגדו עד כה, שאחרת לא ניתן להסביר את הזימון הנוסף לשימוע.

לאור האמור, ההחלטה לזמן את דנקנר לשימוע בפרשה זו יוצרת תחושת אי נוחות כבדה, ומעוררת תמיהות קשות באשר לשיקול הדעת ולמניעים העומדים מאחורי החלטה זו".

מדובר בכתב חשדות נוסף, אשר מייחס לדנקנר עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון; לאחר שהועמדה לו מסגרת אשראי של כ-13 מיליון שקל, דנקנר השתמש באשראי לצורך שימושים שונים, אך לא לצורך בניית נכס הנדל"ן, בגינו ביקש את ההלוואה

מאת רונית שימרון

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה אתמול לבא כוחו של יו"ר בנק הפועלים לשעבר, דני דנקנר, כי נשקלת העמדתו לדין, בכפוף לשימוע בפרשה נוספת שעניינה קבלת הלוואה במרמה מבנק הפועלים.

דני דנקנר, יו"ר בנק הפועלים לשעבר

הפרשה הנוגעת לקבלת ההלוואה של דנקנר מבנק הפועלים הופרדה מכתב החשדות הראשון, שהועבר לדנקנר על ידי המחלקה הכלכלית בתאריך 5.9.11, לאור החלטתו של פרקליט המדינה משה לדור שלא לדון בפרשה, ולהעביר את קבלת ההחלטה לעו"ד שי ניצן, המשנה לפרקליט המדינה לעניינים מיוחדים.

כתב החשדות הנוסף, אשר כאמור הועבר לסנגורו של דנקנר, מייחס לדנקנר עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון.

להלן עיקר החשדות אותן מייחסת הפרקליטות לדני דנקנר בכתב החשדות הנוסף:

בתאריך 27.10.2008, או בסמוך לכך, פנה דנקנר אל ציון קינן, מנהל החטיבה העסקית בבנק הפועלים, ואמר לו כי ברצונו לקבל מסגרת אשראי על סך של 3.4 מיליון דולר, סכום שווה ערך לסך של 12,841,800 מיליון שקל לפי שער חליפין דאז, לתקופה של שנה כהלוואת גישור מבנק הפועלים.

דנקנר אמר לקינן כי מטרת האשראי המבוקש היא מימון השקעה לבניית נכס נדל"ן. מתוקף מעמדו של דנקנר בבנק, הועברה בקשתו של דנקנר לוועדת בעלי עניין.

בעקבות דבריו של קינן, בין היתר, לגבי מטרת בקשת האשראי, אישרה ועדת בעלי עניין את הבקשה, בכפוף לבדיקה של קינן כי סך שווי עושרו האישי של דנקנר, כפי שהוצהר על ידו בדו"ח העושר האישי, עומד על סך של לפחות פי שניים מבקשת האשראי.

ציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים. צילום: ציפי מנשה

במהלך חודש נובמבר 2008 שלח דנקנר שתי הצהרות שונות לגבי שווי עושרו האישי, אשר הכילו פרטים  כוזבים או חסרים. בעקבות המצג שהוצג על ידי דנקנר, אושרה באופן סופי העמדת מסגרת האשראי לטובתו. לאחר שהועמדה לו מסגרת האשראי דנקנר השתמש באשראי לצורך שימושים שונים, אך לא לצורך בניית נכס הנדל"ן.

בגין מעשים אלה, מייחסת הפרקליטות כאמור לדנקנר עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וביצע פעולה ברכוש אסור על פי חוק איסור הלבנת הון.

לדנקנר אמור להיערך בקרוב שימוע במשרדי המחלקה הכלכלית בעניין כתב החשדות שנשלח אליו ביום 5.9.11. ניתן להניח כי החשדות המפורטים במכתב הנוסף של הפרקליטות, ייבחנו במסגרת אותו שימוע.

חקירת הפרשה נערכה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה. את החקירה ליוו החל מיומה הראשון צוות פרקליטים מהמחלקה הכלכלית: עורכי הדין, ד"ר מאור אבן חן, טל פרג'ון ומורן ברטפלד, בראשותה של מנהלת המחלקה עו"ד אביה אלף.

עורכי דינו של דני דנקנר, יורם ראב"ד, יוסף בנקל, רות ליטבק, ונבות תל צור מסרו בתגובה: "דני דנקנר דוחה בתוקף את החשדות המיוחסים לו.

"אין כל מקום לזמן את דנקנר לשימוע בעניין זה, כאשר אך לפני ימים ספורים קבעה הפרקליטות בהחלטה אחרת שפרסמה, באותה פרשה ממש, כי אין קשר סיבתי בין "דו"ח עושר" שמסר דני דנקנר, לבין אישור ההלוואה על ידי חברי ועדת האשראי של הבנק. על כן, היה על הפרקליטות לסגור אף את התיק בענייננו של דנקנר.

ההלוואה שקיבל דנקנר מהבנק הוחזרה במלואה לפני זמן רב, ואין כל עניין להמשיך ולעסוק בפרשה זו. ההתעקשות לצרף לדנקנר אישום נוסף מצביעה על חולשה מהותית של הטענות שהועלו נגדו עד כה, שאחרת לא ניתן להסביר את הזימון הנוסף לשימוע.

לאור האמור, ההחלטה לזמן את דנקנר לשימוע בפרשה זו יוצרת תחושת אי נוחות כבדה, ומעוררת תמיהות קשות באשר לשיקול הדעת ולמניעים העומדים מאחורי החלטה זו".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן