Skip to content

מרץ במלונות: נמשך המשבר בתיירות הנכנסת

נשיא התאחדות המלונות בישראל, עמי פדרמן: ברבעון הראשון השנה חלה ירידה של 13% בלינות התיירים במלונות, זאת למרות שחג הפסח השנה חל בחודש מרץ ולא באפריל, כמו אשתקד, ואמור היה להביא לגידול במספר התיירים. החלטת הממשלה לגבי פתיחת השמיים חשובה מאוד לתעשיית התיירות ויכולה להביא לתוצאות מיידיות עם תחילת יישומה

מרץ במלונות: נמשך המשבר בתיירות הנכנסת

נשיא התאחדות המלונות בישראל, עמי פדרמן: ברבעון הראשון השנה חלה ירידה של 13% בלינות התיירים במלונות, זאת למרות שחג הפסח השנה חל בחודש מרץ ולא באפריל, כמו אשתקד, ואמור היה להביא לגידול במספר התיירים. החלטת הממשלה לגבי פתיחת השמיים חשובה מאוד לתעשיית התיירות ויכולה להביא לתוצאות מיידיות עם תחילת יישומה

אילת. פסח מוצלח לעיר: עלייה של 41% בלינות הישראלים ושל 9% בלינות התיירים בחודש מרץ. (צילום: עירית רוזנבלום)
אילת. פסח מוצלח לעיר: עלייה של 41% בלינות הישראלים ושל 9% בלינות התיירים בחודש מרץ. (צילום: עירית רוזנבלום)

 

נשיא התאחדות המלונות בישראל, עמי פדרמן: ברבעון הראשון השנה חלה ירידה של 13% בלינות התיירים במלונות, זאת למרות שחג הפסח השנה חל בחודש מרץ ולא באפריל, כמו אשתקד, ואמור היה להביא לגידול במספר התיירים. החלטת הממשלה לגבי פתיחת השמיים חשובה מאוד לתעשיית התיירות ויכולה להביא לתוצאות מיידיות עם תחילת יישומו

"למרות שפסח השנה חל במרץ, דבר שאמור היה להביא לגידול בלינות התיירים – נמשכות הירידות, כאפקט מתמשך של מבצע 'עמוד ענן' וכתוצאה מהקפאת פעולות השיווק בעולם של משרד התיירות". כך אומר נשיא התאחדות המלונות, עמי פדרמן, על נתוני חודש מרץ שבו נרשמה ירידה של 8% בלינות התיירים לעומת מרץ 2012. עם זאת, חלה עלייה של 42% בלינות הישראלים באותו החודש.

בלינות התיירים נרשמו ירידות חדות בכל חלקי הארץ: במערב ירושלים: כ- 214 אלף לינות (14%-) , בטבריה: כ- 77 אלף לינות (16%-), בים המלח: כ- 52 אלף לינות (20%-), בנתניה: כ- 28 אלף (10%-), בחיפה: כ-20 אלף לינות (17%-), בנצרת: כ- 20 אלף (%20-).

עליות בלינות תיירים נרשמו באילת: כ- 122 אלף לינות (9%+), בתל אביב: כ- 186 אלף לינות (4%+), בהרצליה: כ- 13 אלף (26%+) ובגליל: כ- 10 אלף לינות (7%+).

בלינות הישראלים חלה, כאמור, עלייה, כאשר העלייה הגדולה ביותר היתה באילת: כ- 456 אלף לינות (41%+), בים המלח: כ- 140 אלף (22% +), במערב ירושלים: כ- 86 אלף (85%+), בטבריה: כ- 83 אלף (62%+), בת"א: כ- 62 אלף (46% +), בגליל: כ- 44 אלף (19% +), בנצרת: כ- 14 אלף (156%+) ובהרצליה: כ-7 אלף (26% +).

בסך כל הלינות במלונות – תיירים וישראלים – חלה בחודש מרץ עלייה של 15% לכ- 1,9 מיליון.

מקור: התאחדות המלונות בישראל
מקור: התאחדות המלונות בישראל

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-66% (4%+ לעומת מרץ 2012). התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בים המלח: כ- 78%+ (ללא שינוי משנה שעברה) בת"א: כ- 73% (2% -), במערב ירושלים: כ- 68% (3%-), באילת: כ- 68% (%14+), בחיפה: כ-67% (ללא שינוי), בהרצליה: כ- 62% ( 10% +), בטבריה: כ- 62% (4% +), בגליל: כ- 57% (0% ללא שינוי), בנצרת: כ- 56% (0% ללא שינוי!) ובנתניה: כ-53% (1%-).

לדברי פדרמן, ברבעון הראשון השנה חלה ירידה של 13% בלינות התיירים במלונות, זאת למרות שחג הפסח השנה חל בחודש מרץ ולא באפריל, כמו אשתקד, ואמור היה להביא לגידול במספר התיירים. "את העובדה שאין התאוששות מהשפעת מבצע 'עמוד ענן', ניתן לייחס במידה רבה לאי טיפול הממשלה בנזקים התדמיתיים שנגרמו למדינת ישראל בשל המבצע ולהקפאת תקציבי השיווק של משרד התיירות על רקע היעדר תקציב מדינה. היעדר התיירים במלונות, פינה מקום והביא לגידול חד בלינות הישראלים, בעיקר בחודש מרץ, בשל פיזור נוח של ימי חג הפסח על פני השבוע, דבר שהשפיע על כל הרבעון".

פדרמן הוסיף שהחלטת הממשלה לגבי פתיחת השמיים חשובה מאוד לתעשיית התיירות ויכולה להביא לתוצאות מיידיות עם תחילת יישומה. "עם זאת, גם כאן נדרשת פעילות שיווק נמרצת של המדינה. התיירות יכולה להביא לתוספת הכנסה מיידית למדינה, לצמיחה ולתוספת מקומות עבודה", הדגיש פדרמן.

 

אילת. פסח מוצלח לעיר: עלייה של 41% בלינות הישראלים ושל 9% בלינות התיירים בחודש מרץ. (צילום: עירית רוזנבלום)
אילת. פסח מוצלח לעיר: עלייה של 41% בלינות הישראלים ושל 9% בלינות התיירים בחודש מרץ. (צילום: עירית רוזנבלום)

 

נשיא התאחדות המלונות בישראל, עמי פדרמן: ברבעון הראשון השנה חלה ירידה של 13% בלינות התיירים במלונות, זאת למרות שחג הפסח השנה חל בחודש מרץ ולא באפריל, כמו אשתקד, ואמור היה להביא לגידול במספר התיירים. החלטת הממשלה לגבי פתיחת השמיים חשובה מאוד לתעשיית התיירות ויכולה להביא לתוצאות מיידיות עם תחילת יישומו

"למרות שפסח השנה חל במרץ, דבר שאמור היה להביא לגידול בלינות התיירים – נמשכות הירידות, כאפקט מתמשך של מבצע 'עמוד ענן' וכתוצאה מהקפאת פעולות השיווק בעולם של משרד התיירות". כך אומר נשיא התאחדות המלונות, עמי פדרמן, על נתוני חודש מרץ שבו נרשמה ירידה של 8% בלינות התיירים לעומת מרץ 2012. עם זאת, חלה עלייה של 42% בלינות הישראלים באותו החודש.

בלינות התיירים נרשמו ירידות חדות בכל חלקי הארץ: במערב ירושלים: כ- 214 אלף לינות (14%-) , בטבריה: כ- 77 אלף לינות (16%-), בים המלח: כ- 52 אלף לינות (20%-), בנתניה: כ- 28 אלף (10%-), בחיפה: כ-20 אלף לינות (17%-), בנצרת: כ- 20 אלף (%20-).

עליות בלינות תיירים נרשמו באילת: כ- 122 אלף לינות (9%+), בתל אביב: כ- 186 אלף לינות (4%+), בהרצליה: כ- 13 אלף (26%+) ובגליל: כ- 10 אלף לינות (7%+).

בלינות הישראלים חלה, כאמור, עלייה, כאשר העלייה הגדולה ביותר היתה באילת: כ- 456 אלף לינות (41%+), בים המלח: כ- 140 אלף (22% +), במערב ירושלים: כ- 86 אלף (85%+), בטבריה: כ- 83 אלף (62%+), בת"א: כ- 62 אלף (46% +), בגליל: כ- 44 אלף (19% +), בנצרת: כ- 14 אלף (156%+) ובהרצליה: כ-7 אלף (26% +).

בסך כל הלינות במלונות – תיירים וישראלים – חלה בחודש מרץ עלייה של 15% לכ- 1,9 מיליון.

מקור: התאחדות המלונות בישראל
מקור: התאחדות המלונות בישראל

תפוסת החדרים הארצית הגיעה לכ-66% (4%+ לעומת מרץ 2012). התפוסה הגבוהה ביותר נרשמה בים המלח: כ- 78%+ (ללא שינוי משנה שעברה) בת"א: כ- 73% (2% -), במערב ירושלים: כ- 68% (3%-), באילת: כ- 68% (%14+), בחיפה: כ-67% (ללא שינוי), בהרצליה: כ- 62% ( 10% +), בטבריה: כ- 62% (4% +), בגליל: כ- 57% (0% ללא שינוי), בנצרת: כ- 56% (0% ללא שינוי!) ובנתניה: כ-53% (1%-).

לדברי פדרמן, ברבעון הראשון השנה חלה ירידה של 13% בלינות התיירים במלונות, זאת למרות שחג הפסח השנה חל בחודש מרץ ולא באפריל, כמו אשתקד, ואמור היה להביא לגידול במספר התיירים. "את העובדה שאין התאוששות מהשפעת מבצע 'עמוד ענן', ניתן לייחס במידה רבה לאי טיפול הממשלה בנזקים התדמיתיים שנגרמו למדינת ישראל בשל המבצע ולהקפאת תקציבי השיווק של משרד התיירות על רקע היעדר תקציב מדינה. היעדר התיירים במלונות, פינה מקום והביא לגידול חד בלינות הישראלים, בעיקר בחודש מרץ, בשל פיזור נוח של ימי חג הפסח על פני השבוע, דבר שהשפיע על כל הרבעון".

פדרמן הוסיף שהחלטת הממשלה לגבי פתיחת השמיים חשובה מאוד לתעשיית התיירות ויכולה להביא לתוצאות מיידיות עם תחילת יישומה. "עם זאת, גם כאן נדרשת פעילות שיווק נמרצת של המדינה. התיירות יכולה להביא לתוספת הכנסה מיידית למדינה, לצמיחה ולתוספת מקומות עבודה", הדגיש פדרמן.

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן