Skip to content

מ-1 ביולי יונהג בישראל רישיון הנהיגה המדורג

משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, החלו הבוקר במסע הסברה נרחב על רישיון הנהיגה המדורג וחובת הליווי הנדרשת מהנהגים בכל אמצעי התקשורת

מ-1 ביולי יונהג בישראל רישיון הנהיגה המדורג

משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, החלו הבוקר במסע הסברה נרחב על רישיון הנהיגה המדורג וחובת הליווי הנדרשת מהנהגים בכל אמצעי התקשורת

השר ישראל כץ. לשמור על חיי הצעירים. צילום: משרד התחבורה
השר ישראל כץ. לשמור על חיי הצעירים. צילום: משרד התחבורה

מ-1 ביולי 2013, יכנס לתוקף רישיון הנהיגה המדורג, במסגרתו ניתן יהיה להתחיל בלימודי הנהיגה בגיל 16 וחצי ולגשת לראשונה למבחן הנהיגה המעשי (טסט) בגיל 16 ותשעה חודשים, במקום בגיל 17 כיום.

התוכנית החדשה מחייבת כל נהג חדש לנהוג עם נהג מנוסה (מלווה) במשך 6 חודשים. בשלושת החודשים הראשונים לנהיגתו יתבצע הליווי ביום ובלילה ובשלושת החודשים הבאים תחול חובת הליווי בלילה בלבד.

היתר נהיגה

על פי התוכנית, שיזם שר התחבורה ישראל כץ, תלמיד שיעבור בהצלחה את המבחן המעשי יקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים. היתר הנהיגה מתנה חובת ליווי של מלווה מנוסה למשך כל תקופת ההיתר.

משך הליווי יעמוד על 50 שעות לפחות מהם 20 שעות נהיגה בדרך עירונית, 15 שעות נהיגה בדרך שאינה עירונית ו- 15 שעות נהיגה בלילה. הליווי בשעות הלילה יתבצע בין השעות 21:00 בלילה עד 06:00 בבוקר למחרת.

בתום תקופת הליווי לאחר קבלת הצהרה אישית חתומה על ידי הנהג והמלווה על ביצוע 50 שעות הליווי הנדרשות, ינפיק משרד התחבורה לנהג החדש רישיון נהיגה קבוע מפלסטיק, עד תום תקופת נהג חדש.

השר כץ פנה אישית לנהגים הצעירים וביקש כי ינצלו את תקופת הליווי בצורה הטובה ביותר. "התפקיד שלנו כהורים ושלי כאב וכשר התחבורה הוא לשמור על החיים שלכם. הליווי על ידי נהגים מנוסים, מציל חיים ומאפשר להיכנס לעולם הנהיגה בדרך טובה ונכונה. ראו בזה השקעה לטווח קצר לטובת הטווח הארוך", ציין כץ.

מסע הסברה

משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, החלו הבוקר (יום ראשון) במסע הסברה נרחב על רישיון הנהיגה המדורג וחובת הליווי בכל אמצעי התקשורת. הפרסום שימשך כחודש ימים יכלול בין השאר תשדירי רדיו וטלוויזיה, פרסום באינטרנט, בפייסבוק, סרטונים ויראליים ברשתות החברתיות והפקת גלויות הסברה אישיות לכל תלמידי הנהיגה.

לתקופת הליווי ישנה השפעה חיובית ביותר על התנהגותו של הנהג. הארכת תקופת הליווי לשישה חודשים עשויה לצמצם את מעורבותם של צעירים בתאונות דרכים. מהנתונים מתברר, כי בכל המדינות שבהם הונהג רישיון נהיגה מדורג חלה ירידה של כ-10% עד 40% בשיעור מעורבותם של נהגים צעירים בתאונות דרכים בשנה הראשונה שלאחר הטמעת החוק.

מנתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מתברר עוד, כי הנהגת רישיון הנהיגה המדורג נמצאה כאפקטיבית בצמצום שיעור מעורבותם של צעירים בתאונות דרכים, בעיקר אם הרישיון המדורג כולל הגבלת נהיגה בשעות החשכה.

השר ישראל כץ. לשמור על חיי הצעירים. צילום: משרד התחבורה
השר ישראל כץ. לשמור על חיי הצעירים. צילום: משרד התחבורה

מ-1 ביולי 2013, יכנס לתוקף רישיון הנהיגה המדורג, במסגרתו ניתן יהיה להתחיל בלימודי הנהיגה בגיל 16 וחצי ולגשת לראשונה למבחן הנהיגה המעשי (טסט) בגיל 16 ותשעה חודשים, במקום בגיל 17 כיום.

התוכנית החדשה מחייבת כל נהג חדש לנהוג עם נהג מנוסה (מלווה) במשך 6 חודשים. בשלושת החודשים הראשונים לנהיגתו יתבצע הליווי ביום ובלילה ובשלושת החודשים הבאים תחול חובת הליווי בלילה בלבד.

היתר נהיגה

על פי התוכנית, שיזם שר התחבורה ישראל כץ, תלמיד שיעבור בהצלחה את המבחן המעשי יקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים. היתר הנהיגה מתנה חובת ליווי של מלווה מנוסה למשך כל תקופת ההיתר.

משך הליווי יעמוד על 50 שעות לפחות מהם 20 שעות נהיגה בדרך עירונית, 15 שעות נהיגה בדרך שאינה עירונית ו- 15 שעות נהיגה בלילה. הליווי בשעות הלילה יתבצע בין השעות 21:00 בלילה עד 06:00 בבוקר למחרת.

בתום תקופת הליווי לאחר קבלת הצהרה אישית חתומה על ידי הנהג והמלווה על ביצוע 50 שעות הליווי הנדרשות, ינפיק משרד התחבורה לנהג החדש רישיון נהיגה קבוע מפלסטיק, עד תום תקופת נהג חדש.

השר כץ פנה אישית לנהגים הצעירים וביקש כי ינצלו את תקופת הליווי בצורה הטובה ביותר. "התפקיד שלנו כהורים ושלי כאב וכשר התחבורה הוא לשמור על החיים שלכם. הליווי על ידי נהגים מנוסים, מציל חיים ומאפשר להיכנס לעולם הנהיגה בדרך טובה ונכונה. ראו בזה השקעה לטווח קצר לטובת הטווח הארוך", ציין כץ.

מסע הסברה

משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, החלו הבוקר (יום ראשון) במסע הסברה נרחב על רישיון הנהיגה המדורג וחובת הליווי בכל אמצעי התקשורת. הפרסום שימשך כחודש ימים יכלול בין השאר תשדירי רדיו וטלוויזיה, פרסום באינטרנט, בפייסבוק, סרטונים ויראליים ברשתות החברתיות והפקת גלויות הסברה אישיות לכל תלמידי הנהיגה.

לתקופת הליווי ישנה השפעה חיובית ביותר על התנהגותו של הנהג. הארכת תקופת הליווי לשישה חודשים עשויה לצמצם את מעורבותם של צעירים בתאונות דרכים. מהנתונים מתברר, כי בכל המדינות שבהם הונהג רישיון נהיגה מדורג חלה ירידה של כ-10% עד 40% בשיעור מעורבותם של נהגים צעירים בתאונות דרכים בשנה הראשונה שלאחר הטמעת החוק.

מנתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מתברר עוד, כי הנהגת רישיון הנהיגה המדורג נמצאה כאפקטיבית בצמצום שיעור מעורבותם של צעירים בתאונות דרכים, בעיקר אם הרישיון המדורג כולל הגבלת נהיגה בשעות החשכה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן