הנחיות למדוכאי חיסון במבצע "שתי טיפות"

הנחיות משרד הבריאות הן לא לחסן ילדים בחיסון החי המוחלש אם המטופל או קרוב משפחה שמתגורר עימו באותו בית סובל מדיכוי חיסוני. המשרד הודיע, כי ילדים הסובלים ממחסור בנוגדנים לא יוכלו ללכת לבית הספר ולגנים עד שישה שבועות לאחר סיום מבצע החיסונים. הנגיף נמצא גם במכונים לטיהור שפכים בבקה אל גרביה ובאופקים

הנחיות למדוכאי חיסון במבצע "שתי טיפות"

הנחיות משרד הבריאות הן לא לחסן ילדים בחיסון החי המוחלש אם המטופל או קרוב משפחה שמתגורר עימו באותו בית סובל מדיכוי חיסוני. המשרד הודיע, כי ילדים הסובלים ממחסור בנוגדנים לא יוכלו ללכת לבית הספר ולגנים עד שישה שבועות לאחר סיום מבצע החיסונים. הנגיף נמצא גם במכונים לטיהור שפכים בבקה אל גרביה ובאופקים

אתמול (שלישי) חוסנו 48 אלף ילדים בכל הארץ נגד מחלת הפוליו. עד כה חוסנו במסגרת מבצע "שתי טיפות" 182 אלף ילדים. עוד כשבוע יחזרו התלמידים לבתי הספר והגנים ומשרד הבריאות מבהיר שאין חשש משיבוש אורח החיים הקבוע והרגיל של האוכלוסייה בתקופת המבצע. עם זאת, כצעד של זהירות, ההנחיות הן לא לחסן ילדים בחיסון החי המוחלש אם המטופל או קרוב משפחה שמתגורר עימו באותו בית סובל מדיכוי חיסוני, בתקופה המוגדרת של דיכוי חיסוני.

יודגש כי מי שבעבר סבל מדיכוי חיסוני אינו נחשב למדוכא חיסון כיום. אחיות טיפות חלב תודרכו לבצע תשאול ולאתר ילדים בקבוצה זו ולהימנע מחיסונם. המשרד גם הודיע, כי ילדים הסובלים ממחסור בנוגדנים (חסר בגאמא גלובולין בדם) לא יוכלו ללכת לבית הספר עד שישה שבועות לאחר סיום המבצע.

נגיף פוליו פראי נמצא גם במרכז טיהור השפכים בבקה אל גרביה, סמוך לעיר חדרה. זו הנקודה הצפונית ביותר שבה נמצא הנגיף. שרת הבריאות יעל גרמן אמרה בהקשר זה כי נדידת הנגיף צפונה מוכיחה כי יש צורך בחיסון הילדים בכל המדינה. היא קראה לכולם להתחסן גם במרכז, גם בצפון. מתוצאות הדיגום היום עלה, כי נגיף פוליו פראי נמצא גם במרכז טיהור השפכים באופקים.

הנחיות להתנהגות של ילדים ומבוגרים עם דיכוי חיסוני

הסובלים מדיכוי חיסוני הם משלוש קבוצות:

1. הרוב המכריע של ילדים ומבוגרים עם דיכוי חיסוני אינם מצויים בסיכון יתר כתוצאה מחשיפה אפשרית לחיסון החי המוחלש, שכן ברוב המקרים של דיכוי חיסוני, הזיכרון החיסוני מספיק כדי להתמודד עם נגיף חי מוחלש.

2. ילדים או מבוגרים לאחר השתלת מח עצם, שטרם אוזנו מחדש או סובלים מלוקמיה פעילה או מחלת סרטן המטופלת בטיפול כימותרפי לתקופה של עד שלושה חודשים מתום הטיפול – בקבוצה זו הזיכרון החיסוני להתמודדות עם נגיף חי מוחלש אינו ודאי.

3. חולים עם חסר גאמא גלובולין בדם, או תת גאמא גלובולין משמעותית (כלומר – חסרי נוגדנים בדם או חסר גדול בנוגדנים) נחשבים למדוכאי חיסון, גם אם מקבלים טיפול קבוע ב- IVIG.

בכל מקרה של ספק לגבי חומרת הדיכוי החיסוני יש להתייעץ עם הרופא המטפל.

הנחיות לכל 3 הקבוצות, ובמיוחד לקבוצות 2 ו-3:

א. מומלץ להימנע ממגע הדוק עם הפרשות (צואה, רוק) של ילדים שקיבלו את החיסון החי-מוחלש לתקופה של עד שישה שבועות ממועד קבלת החיסון.

ב. הקפדה ביתר שאת על רחיצת ידיים (לפני מגע עם אוכל, לאחר יציאה מהשירותים והחלפת חיתולים) כפי שמומלץ לכלל הציבור. 

יודגש כי בשל העבודה שהחיסון החי-המחולש אינו מועבר באמצעות אוויר, מים או מזון אין מניעה ללכת למסעדות, ואין כל סיבה לא לקיים ארוחות חג משפחתיות.

טיפול בכלור משמיד את החיסון החי-מוחלש ולכן אין מניעה מלרחוץ בבריכות שחייה המאושרות על ידי משרד הבריאות. 

החזרה לבתי הספר ולגנים

אין מניעה שילדים עם דיכוי חיסוני ישתתפו במסגרות חינוכיות (גנים ובתי ספר) במידה שהם קיבלו בעברם לפחות שלוש מנות של חיסון מומת, למעט ילדים מקבוצה 3 לעיל, שאין לשלוח אותם לבתי ספר וגני ילדים בתקופת מבצע החיסון ועד שישה שבועות אחרי סיומו.

אין מניעה שגננות, מורות ומטפלות עם דיכוי חיסוני ימשיכו בעבודה כסדרן, תוך הקפדה על הכללים א' וב' שפורטו לעיל. אין מניעה שאנשי צוות רפואי עם דיכוי חיסוני ימשיכו בעבודה כסדרם, תוך הקפדה על הכללים א' וב'. 

מידע על הרחבת הפעילות בטיפות חלב ברחבי הארץ

[related-posts]

אתמול (שלישי) חוסנו 48 אלף ילדים בכל הארץ נגד מחלת הפוליו. עד כה חוסנו במסגרת מבצע "שתי טיפות" 182 אלף ילדים. עוד כשבוע יחזרו התלמידים לבתי הספר והגנים ומשרד הבריאות מבהיר שאין חשש משיבוש אורח החיים הקבוע והרגיל של האוכלוסייה בתקופת המבצע. עם זאת, כצעד של זהירות, ההנחיות הן לא לחסן ילדים בחיסון החי המוחלש אם המטופל או קרוב משפחה שמתגורר עימו באותו בית סובל מדיכוי חיסוני, בתקופה המוגדרת של דיכוי חיסוני.

יודגש כי מי שבעבר סבל מדיכוי חיסוני אינו נחשב למדוכא חיסון כיום. אחיות טיפות חלב תודרכו לבצע תשאול ולאתר ילדים בקבוצה זו ולהימנע מחיסונם. המשרד גם הודיע, כי ילדים הסובלים ממחסור בנוגדנים (חסר בגאמא גלובולין בדם) לא יוכלו ללכת לבית הספר עד שישה שבועות לאחר סיום המבצע.

נגיף פוליו פראי נמצא גם במרכז טיהור השפכים בבקה אל גרביה, סמוך לעיר חדרה. זו הנקודה הצפונית ביותר שבה נמצא הנגיף. שרת הבריאות יעל גרמן אמרה בהקשר זה כי נדידת הנגיף צפונה מוכיחה כי יש צורך בחיסון הילדים בכל המדינה. היא קראה לכולם להתחסן גם במרכז, גם בצפון. מתוצאות הדיגום היום עלה, כי נגיף פוליו פראי נמצא גם במרכז טיהור השפכים באופקים.

הנחיות להתנהגות של ילדים ומבוגרים עם דיכוי חיסוני

הסובלים מדיכוי חיסוני הם משלוש קבוצות:

1. הרוב המכריע של ילדים ומבוגרים עם דיכוי חיסוני אינם מצויים בסיכון יתר כתוצאה מחשיפה אפשרית לחיסון החי המוחלש, שכן ברוב המקרים של דיכוי חיסוני, הזיכרון החיסוני מספיק כדי להתמודד עם נגיף חי מוחלש.

2. ילדים או מבוגרים לאחר השתלת מח עצם, שטרם אוזנו מחדש או סובלים מלוקמיה פעילה או מחלת סרטן המטופלת בטיפול כימותרפי לתקופה של עד שלושה חודשים מתום הטיפול – בקבוצה זו הזיכרון החיסוני להתמודדות עם נגיף חי מוחלש אינו ודאי.

3. חולים עם חסר גאמא גלובולין בדם, או תת גאמא גלובולין משמעותית (כלומר – חסרי נוגדנים בדם או חסר גדול בנוגדנים) נחשבים למדוכאי חיסון, גם אם מקבלים טיפול קבוע ב- IVIG.

בכל מקרה של ספק לגבי חומרת הדיכוי החיסוני יש להתייעץ עם הרופא המטפל.

הנחיות לכל 3 הקבוצות, ובמיוחד לקבוצות 2 ו-3:

א. מומלץ להימנע ממגע הדוק עם הפרשות (צואה, רוק) של ילדים שקיבלו את החיסון החי-מוחלש לתקופה של עד שישה שבועות ממועד קבלת החיסון.

ב. הקפדה ביתר שאת על רחיצת ידיים (לפני מגע עם אוכל, לאחר יציאה מהשירותים והחלפת חיתולים) כפי שמומלץ לכלל הציבור. 

יודגש כי בשל העבודה שהחיסון החי-המחולש אינו מועבר באמצעות אוויר, מים או מזון אין מניעה ללכת למסעדות, ואין כל סיבה לא לקיים ארוחות חג משפחתיות.

טיפול בכלור משמיד את החיסון החי-מוחלש ולכן אין מניעה מלרחוץ בבריכות שחייה המאושרות על ידי משרד הבריאות. 

החזרה לבתי הספר ולגנים

אין מניעה שילדים עם דיכוי חיסוני ישתתפו במסגרות חינוכיות (גנים ובתי ספר) במידה שהם קיבלו בעברם לפחות שלוש מנות של חיסון מומת, למעט ילדים מקבוצה 3 לעיל, שאין לשלוח אותם לבתי ספר וגני ילדים בתקופת מבצע החיסון ועד שישה שבועות אחרי סיומו.

אין מניעה שגננות, מורות ומטפלות עם דיכוי חיסוני ימשיכו בעבודה כסדרן, תוך הקפדה על הכללים א' וב' שפורטו לעיל. אין מניעה שאנשי צוות רפואי עם דיכוי חיסוני ימשיכו בעבודה כסדרם, תוך הקפדה על הכללים א' וב'. 

מידע על הרחבת הפעילות בטיפות חלב ברחבי הארץ

[related-posts]

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן