Skip to content

ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה ברכבת ישראל

הסכסוך הוכרז בעקבות השימוש במיקור חוץ ואי קליטת המתדלקים המועסקים כעובדי קבלן בהסכם קיבוצי ובעקבות נקיטת צעדים הפוגעים בפרטיות העובדים יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי: "נקפיד שלא לפגוע בציבור הנוסעים". ההנהלה: דרישותיהם של ההסתדרות ונציגי העובדים הינן משוללות כל יסוד

ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה ברכבת ישראל

הסכסוך הוכרז בעקבות השימוש במיקור חוץ ואי קליטת המתדלקים המועסקים כעובדי קבלן בהסכם קיבוצי ובעקבות נקיטת צעדים הפוגעים בפרטיות העובדים יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי: "נקפיד שלא לפגוע בציבור הנוסעים". ההנהלה: דרישותיהם של ההסתדרות ונציגי העובדים הינן משוללות כל יסוד

הסכסוך הוכרז בעקבות השימוש במיקור חוץ ואי קליטת המתדלקים המועסקים כעובדי קבלן בהסכם קיבוצי ובעקבות נקיטת צעדים הפוגעים בפרטיות העובדים על ידי התקנת מצלמות מעל לקופאיות. יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי: "נקפיד שלא לפגוע בציבור הנוסעים".

רכבת ישראל. סכסוך העבודה הוכרז ללאחר שנחתם הסכם קיבוצי חדש כולל התחייבות לשקט תעשייתי. (צילום: רכבת ישראל)
רכבת ישראל. סכסוך העבודה הוכרז לאחר שנחתם הסכם קיבוצי חדש כולל התחייבות לשקט תעשייתי. (צילום: רכבת ישראל)

ההסתדרות הכריזה הבוקר על סכסוך עבודה ברכבת. סכסוך העבודה נוגע לכלל כ-2,300 העובדים המועסקים ברכבת. הסכסוך הוכרז בעקבות המשך השימוש במיקור חוץ על ידי ההנהלה ואי קליטת המתדלקים המועסקים כעובדי קבלן בהסכם קיבוצי. בהסתדרות מציינים כי כבר בשנת 2012 היו אמורים המתדלקים להיקלט תחת ההסכם הקיבוצי, אך ההנהלה ממשיכה להעסיקם כעובדי קבלן.

התנהלות חד צדדית

הסכסוך הוכרז גם בעקבות נקיטת צעדים חד צדדיים של ההנהלה כלפי העובדים הפוגעים בפרטיות העובדים שכן היא רוצה להתקין מצלמות מעל לקופאיות, בעקבות נקיטת צעדים חד צדדיים של ההנהלה כלפי העובדים הפוגעים בבטיחות העובדים זאת על ידי ביטול חד צדדי של נהלים והוראות בטיחות שהיו עד כה.

יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי אומר היום: "הנהלת הרכבת ממשיכה להתנהל באופן חד צדדי כלפי עובדיה. עם זאת ההסתדרות והוועדים יקפידו שלא לפגוע בציבור הנוסעים. אנו קוראים להנהלת הרכבת לפתור את המחלוקות".

יו"ר ועד עובדי רכבת ישראל, ניקה שימחוביץ: "חודשים אנו מנסים להגיע להסכמות בהדברות, אולם נראה כי הנהלת הרכבת מעדיפה להמשיך ולנקוט בדרך אגרסיבית תוך פגיעה בעובדי הרכבת ובבטיחותם של הנוסעים. אנו מצרים על כך שהם לא הותירו לנו שום ברירה אלא לבקש סכסוך עבודה".

שימחוביץ הדגיש כי: " למרות המחלוקות הקיימות עם הנהלת רכבת ישראל, הוועד יקפיד שלא לפגוע בציבור הנוסעים. יש מספיק דרכים לקיים פעולות ארגוניות יצירתיות שיבהירו להנהלת הרכבת את עמדתנו ללא פגיעה בציבור הנוסעים".

מהנהלת רכבת ישראל נמסר בתגובה: "צר לנו כי ההסתדרות מאיימת בשיבוש פעילותה של חברת רכבת ישראל, זאת לאחר שחתמה על הסכם קיבוצי לשינוי מבני ברכבת ישראל, הכולל מענקים כספיים לעובדי הרכבת והתחייבות לשקט תעשייתי. נציין כי לפני שבוע הגיעה הנהלת החברה להסכמות עם ההסתדרות באשר לשעות העבודה של נהגי רכבות המשא ורכבות הנוסעים.

"דרישותיהם של ההסתדרות ונציגי העובדים הינן משוללות כל יסוד ומפתיעה במיוחד עמדת ההסתדרות באשר להצבת המצלמות בקופות הרכבת, לאחר שלפני חודשים ספורים בלבד חשפה הנהלת הרכבת מעילה ענקית של הקופאיות. זאת לאחר דרישת ההסתדרות לקלוט את הקופאיות כעובדות בחוזה קיבוצי ברכבת ישראל.

"הנהלת הרכבת תמשיך בפעילויותיה להתייעלות ושיפור התרבות הארגונית למען מתן שירות טוב יותר לציבור לקוחותינו".

הסכסוך הוכרז בעקבות השימוש במיקור חוץ ואי קליטת המתדלקים המועסקים כעובדי קבלן בהסכם קיבוצי ובעקבות נקיטת צעדים הפוגעים בפרטיות העובדים על ידי התקנת מצלמות מעל לקופאיות. יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי: "נקפיד שלא לפגוע בציבור הנוסעים".

רכבת ישראל. סכסוך העבודה הוכרז ללאחר שנחתם הסכם קיבוצי חדש כולל התחייבות לשקט תעשייתי. (צילום: רכבת ישראל)
רכבת ישראל. סכסוך העבודה הוכרז לאחר שנחתם הסכם קיבוצי חדש כולל התחייבות לשקט תעשייתי. (צילום: רכבת ישראל)

ההסתדרות הכריזה הבוקר על סכסוך עבודה ברכבת. סכסוך העבודה נוגע לכלל כ-2,300 העובדים המועסקים ברכבת. הסכסוך הוכרז בעקבות המשך השימוש במיקור חוץ על ידי ההנהלה ואי קליטת המתדלקים המועסקים כעובדי קבלן בהסכם קיבוצי. בהסתדרות מציינים כי כבר בשנת 2012 היו אמורים המתדלקים להיקלט תחת ההסכם הקיבוצי, אך ההנהלה ממשיכה להעסיקם כעובדי קבלן.

התנהלות חד צדדית

הסכסוך הוכרז גם בעקבות נקיטת צעדים חד צדדיים של ההנהלה כלפי העובדים הפוגעים בפרטיות העובדים שכן היא רוצה להתקין מצלמות מעל לקופאיות, בעקבות נקיטת צעדים חד צדדיים של ההנהלה כלפי העובדים הפוגעים בבטיחות העובדים זאת על ידי ביטול חד צדדי של נהלים והוראות בטיחות שהיו עד כה.

יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי אומר היום: "הנהלת הרכבת ממשיכה להתנהל באופן חד צדדי כלפי עובדיה. עם זאת ההסתדרות והוועדים יקפידו שלא לפגוע בציבור הנוסעים. אנו קוראים להנהלת הרכבת לפתור את המחלוקות".

יו"ר ועד עובדי רכבת ישראל, ניקה שימחוביץ: "חודשים אנו מנסים להגיע להסכמות בהדברות, אולם נראה כי הנהלת הרכבת מעדיפה להמשיך ולנקוט בדרך אגרסיבית תוך פגיעה בעובדי הרכבת ובבטיחותם של הנוסעים. אנו מצרים על כך שהם לא הותירו לנו שום ברירה אלא לבקש סכסוך עבודה".

שימחוביץ הדגיש כי: " למרות המחלוקות הקיימות עם הנהלת רכבת ישראל, הוועד יקפיד שלא לפגוע בציבור הנוסעים. יש מספיק דרכים לקיים פעולות ארגוניות יצירתיות שיבהירו להנהלת הרכבת את עמדתנו ללא פגיעה בציבור הנוסעים".

מהנהלת רכבת ישראל נמסר בתגובה: "צר לנו כי ההסתדרות מאיימת בשיבוש פעילותה של חברת רכבת ישראל, זאת לאחר שחתמה על הסכם קיבוצי לשינוי מבני ברכבת ישראל, הכולל מענקים כספיים לעובדי הרכבת והתחייבות לשקט תעשייתי. נציין כי לפני שבוע הגיעה הנהלת החברה להסכמות עם ההסתדרות באשר לשעות העבודה של נהגי רכבות המשא ורכבות הנוסעים.

"דרישותיהם של ההסתדרות ונציגי העובדים הינן משוללות כל יסוד ומפתיעה במיוחד עמדת ההסתדרות באשר להצבת המצלמות בקופות הרכבת, לאחר שלפני חודשים ספורים בלבד חשפה הנהלת הרכבת מעילה ענקית של הקופאיות. זאת לאחר דרישת ההסתדרות לקלוט את הקופאיות כעובדות בחוזה קיבוצי ברכבת ישראל.

"הנהלת הרכבת תמשיך בפעילויותיה להתייעלות ושיפור התרבות הארגונית למען מתן שירות טוב יותר לציבור לקוחותינו".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן