Skip to content

צוות 90 הימים הגיש את המלצותיו לפתרון משבר הדיור

הסדרים מיוחדים יחולו על מתחם שיוכרז "פרויקט דיור לאומי" – כך ממליץ צוות 90 הימים, שהציג היום לשר האוצר את מסקנותיו. הצוות מונה על ידי קבינט הדיור בחודש מאי, כדי לגבש הצעות החלטה על דרכים ולכלים לפתרון מצוקת הדיור בישראל. קבינט הדיור ידון בהמלצות בישיבתו הקרובה ויוצגו בהצעת חוק. שר האוצר: "הטיפול במחירי הדיור הגבוהים חייב להיות אגרסיבי ומהיר"

צוות 90 הימים הגיש את המלצותיו לפתרון משבר הדיור

הסדרים מיוחדים יחולו על מתחם שיוכרז "פרויקט דיור לאומי" – כך ממליץ צוות 90 הימים, שהציג היום לשר האוצר את מסקנותיו. הצוות מונה על ידי קבינט הדיור בחודש מאי, כדי לגבש הצעות החלטה על דרכים ולכלים לפתרון מצוקת הדיור בישראל. קבינט הדיור ידון בהמלצות בישיבתו הקרובה ויוצגו בהצעת חוק. שר האוצר: "הטיפול במחירי הדיור הגבוהים חייב להיות אגרסיבי ומהיר"

צוות 90 הימים הציג היום לשר האוצר ויו"ר קבינט הדיור, יאיר לפיד, את המלצותיו. ההמלצות כוללות צעדים יוצאי דופן שיוגשו לאישורו של קבינט הדיור בישיבתו הקרובה. לאחר מכן ההמלצות יגובשו להצעת חוק. יישום הצעדים יביא למהפכה בטיפול הממשלה במשבר הדיור.

צוות 90 הימים הוקם בהחלטת קבינט הדיור ב־22 במאי השנה, כדי להקים באופן מיידי מטה מקצועי, שייעץ לקבינט ויביא בפניו המלצות והצעות החלטה באשר לדרכים ולכלים לפתרון מצוקת הדיור בישראל. על הצוות הוטל להביא את ההמלצות לאישור ועדת השרים לענייני דיור תוך 90 ימים מיום קבלת החלטה זו. הצוות בראשותו של אמיר לוי, הממונה על התקציבים במשרד האוצר הציג היום לשר האוצר את המלצותיו.

צוות 90 הימים מגיש לשר האוצר יאיר לפיד את המלצותיו
צוות 90 הימים מגיש לשר האוצר יאיר לפיד את המלצותיו

במסגרת המלצות הצוות נקבע כי כאשר קבינט הדיור יכריז על מתחם כ"פרויקט דיור לאומי", יחלו הסדרים מיוחדים שיקצרו את זמן התכנון ובניית הדירות. ביצוע הפרויקט משלב התכנון ועד לפיקוח על איכות הדירות ותנאי ההשכרה, יבוצע על ידי חברה ממשלתית ייעודית. ההמלצות נוגעות למתחמים שיתוכננו על ידי החברה ולמתחמים קיימים המיועדים להשכרה. חלק מההמלצות ייושמו כבר במכרזים שייצאו לדרך בחודשים הקרובים.

עיקרי המלצות הצוות

• יוקם מוסד תכנון ארצי שיאפשר תכנון שכונות מגורים בהליכים מהירים ויעילים. מדובר במוסד שיפעל במתכונת של הוועדה לתשתיות לאומיות, שיטפל בכל שלבי התכנית המאושרת. משמעות צעד זה היא קיצור משך הזמן הקיים כיום בין איתור, תכנון ובנייה.

• הצוות המליץ על הפעלת הסדרים מיוחדים בתחום "פדיון קרקע", על מנת להשיב קרקע חקלאית עבור בניית עשרות אלפי יחידות דיור. על פי ההסדרים תכנון על קרקע חקלאית השייכת למדינה ייעשה בו זמנית עם הפנייה למחזיק בה כיום, בהצעה להשבת הקרקע בתמורה לפיצוי מוגדל. במידה והמחזיק בקרקע לא יסכים, המדינה תיטול את הקרקע ותפצה אותו בפיצוי סטנדרטי.

• הצוות המליץ כי ייקבעו הסדרים לביצוע עבודות הפיתוח הסביבתי במתכונת "הסכמי הגג", כפי שנקבעה בהחלטת קבינט הדיור. הסדרים אלו קובעים מענה כולל לצרכי הפיתוח ומוסדות הציבור של השכונה וכן לוחות זמנים למתן היתרי בנייה.

• יינתנו תמריצים לגופים פיננסיים-מוסדיים לטובת מימון הקמת מתחמי מגורים המיועדים להשכרה לטווח ארוך. על מנת לאפשר לגופים מוסדיים לפעול בתחום הבנייה להשכרה ארוכת טווח יש להבטיח להם תשואה נאותה. לצורך זה תינתן רשת ביטחון פיננסית שתופעל במידת הצורך. הרשת תיבחן מעת לעת מתוך הנחה כי היא תידרש רק בפרויקטים הראשונים לאור הסיכונים המוגברים של מוצר חדש. הצוות אף ייבחן הסרת חסמים רגולטוריים ואחרים להסדרי מימון סחירים.

• תכנון הפרויקטים יעשה כך שיבטיחו איכות חיים ברמה גבוהה לשוכרים כך שלא יצטרכו לשעבד את עתידם הכלכלי.

• לאור החשיבות הרבה של נושא התחדשות העירונית הצוות יגבש המלצות שיאפשרו להגדיל את היקפי הבינוי במרקם הקיים ובמרכזי הערים. הדבר ייעשה באמצעות מודל חדשני שבמסגרתו יתאפשר בינוי על קרקע מדינה הסמוכה לשכונות הקיימות ומעבר הדיירים לבניין חדש טרם הריסת הבניין הישן.

שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור, יאיר לפיד "הטיפול במחירי הדיור הגבוהים חייב להיות אגרסיבי ומהיר. ישנו דור שלם של צעירים בישראל שלא רואה את עצמו מצליח לרכוש דירה. עלינו לרוץ קדימה וליישם במהירות את המלצות הצוות בכל הכלים שעומדים לרשותנו. זו המשימה המרכזית שלי בתפקידי כשר אוצר".

1 Comment

  1. אדריכל נחום כהן
    29 באוקטובר 2013 @ 11:31

    הסתירו היטב את העובדה שהמנהל מספסר בקרקע של כולנו (גם הנפט, המחצבים, האוירהם שלנו), במכרזים ליזמים וספקולנטים. מכאן נובעים המחירים הגבוהים.

צוות 90 הימים הציג היום לשר האוצר ויו"ר קבינט הדיור, יאיר לפיד, את המלצותיו. ההמלצות כוללות צעדים יוצאי דופן שיוגשו לאישורו של קבינט הדיור בישיבתו הקרובה. לאחר מכן ההמלצות יגובשו להצעת חוק. יישום הצעדים יביא למהפכה בטיפול הממשלה במשבר הדיור.

צוות 90 הימים הוקם בהחלטת קבינט הדיור ב־22 במאי השנה, כדי להקים באופן מיידי מטה מקצועי, שייעץ לקבינט ויביא בפניו המלצות והצעות החלטה באשר לדרכים ולכלים לפתרון מצוקת הדיור בישראל. על הצוות הוטל להביא את ההמלצות לאישור ועדת השרים לענייני דיור תוך 90 ימים מיום קבלת החלטה זו. הצוות בראשותו של אמיר לוי, הממונה על התקציבים במשרד האוצר הציג היום לשר האוצר את המלצותיו.

צוות 90 הימים מגיש לשר האוצר יאיר לפיד את המלצותיו
צוות 90 הימים מגיש לשר האוצר יאיר לפיד את המלצותיו

במסגרת המלצות הצוות נקבע כי כאשר קבינט הדיור יכריז על מתחם כ"פרויקט דיור לאומי", יחלו הסדרים מיוחדים שיקצרו את זמן התכנון ובניית הדירות. ביצוע הפרויקט משלב התכנון ועד לפיקוח על איכות הדירות ותנאי ההשכרה, יבוצע על ידי חברה ממשלתית ייעודית. ההמלצות נוגעות למתחמים שיתוכננו על ידי החברה ולמתחמים קיימים המיועדים להשכרה. חלק מההמלצות ייושמו כבר במכרזים שייצאו לדרך בחודשים הקרובים.

עיקרי המלצות הצוות

• יוקם מוסד תכנון ארצי שיאפשר תכנון שכונות מגורים בהליכים מהירים ויעילים. מדובר במוסד שיפעל במתכונת של הוועדה לתשתיות לאומיות, שיטפל בכל שלבי התכנית המאושרת. משמעות צעד זה היא קיצור משך הזמן הקיים כיום בין איתור, תכנון ובנייה.

• הצוות המליץ על הפעלת הסדרים מיוחדים בתחום "פדיון קרקע", על מנת להשיב קרקע חקלאית עבור בניית עשרות אלפי יחידות דיור. על פי ההסדרים תכנון על קרקע חקלאית השייכת למדינה ייעשה בו זמנית עם הפנייה למחזיק בה כיום, בהצעה להשבת הקרקע בתמורה לפיצוי מוגדל. במידה והמחזיק בקרקע לא יסכים, המדינה תיטול את הקרקע ותפצה אותו בפיצוי סטנדרטי.

• הצוות המליץ כי ייקבעו הסדרים לביצוע עבודות הפיתוח הסביבתי במתכונת "הסכמי הגג", כפי שנקבעה בהחלטת קבינט הדיור. הסדרים אלו קובעים מענה כולל לצרכי הפיתוח ומוסדות הציבור של השכונה וכן לוחות זמנים למתן היתרי בנייה.

• יינתנו תמריצים לגופים פיננסיים-מוסדיים לטובת מימון הקמת מתחמי מגורים המיועדים להשכרה לטווח ארוך. על מנת לאפשר לגופים מוסדיים לפעול בתחום הבנייה להשכרה ארוכת טווח יש להבטיח להם תשואה נאותה. לצורך זה תינתן רשת ביטחון פיננסית שתופעל במידת הצורך. הרשת תיבחן מעת לעת מתוך הנחה כי היא תידרש רק בפרויקטים הראשונים לאור הסיכונים המוגברים של מוצר חדש. הצוות אף ייבחן הסרת חסמים רגולטוריים ואחרים להסדרי מימון סחירים.

• תכנון הפרויקטים יעשה כך שיבטיחו איכות חיים ברמה גבוהה לשוכרים כך שלא יצטרכו לשעבד את עתידם הכלכלי.

• לאור החשיבות הרבה של נושא התחדשות העירונית הצוות יגבש המלצות שיאפשרו להגדיל את היקפי הבינוי במרקם הקיים ובמרכזי הערים. הדבר ייעשה באמצעות מודל חדשני שבמסגרתו יתאפשר בינוי על קרקע מדינה הסמוכה לשכונות הקיימות ומעבר הדיירים לבניין חדש טרם הריסת הבניין הישן.

שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור, יאיר לפיד "הטיפול במחירי הדיור הגבוהים חייב להיות אגרסיבי ומהיר. ישנו דור שלם של צעירים בישראל שלא רואה את עצמו מצליח לרכוש דירה. עלינו לרוץ קדימה וליישם במהירות את המלצות הצוות בכל הכלים שעומדים לרשותנו. זו המשימה המרכזית שלי בתפקידי כשר אוצר".

1 Comment

  1. אדריכל נחום כהן
    29 באוקטובר 2013 @ 11:31

    הסתירו היטב את העובדה שהמנהל מספסר בקרקע של כולנו (גם הנפט, המחצבים, האוירהם שלנו), במכרזים ליזמים וספקולנטים. מכאן נובעים המחירים הגבוהים.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן