Skip to content

בעוד שבועיים נדע סופית מי ישלוט באי.די.בי

בתום אסיפת הנושים בלילה החלו ההצבעות כדי לבחור אחת מבין הצעות ההסדר שהוגשו. זו של אי.די.בי אחזקות בשיתוף קבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש או זו של קבוצת אקסטרה-אלשטיין

בעוד שבועיים נדע סופית מי ישלוט באי.די.בי

בתום אסיפת הנושים בלילה החלו ההצבעות כדי לבחור אחת מבין הצעות ההסדר שהוגשו. זו של אי.די.בי אחזקות בשיתוף קבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש או זו של קבוצת אקסטרה-אלשטיין

אדוארדו אלשטיין - יקבל את השליטה?
אדוארדו אלשטיין - יקבל את השליטה?
נוחי דנקנר - ישאר בשליטה?
נוחי דנקנר - ישאר בשליטה?

בלילה הסתיימה אסיפת מחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות ובסיומן החלו ההצבעות כדי לבחור אחת מבין הצעות ההסדר שהוגשו. זו של אי.די.בי אחזקות בשיתוף קבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש, או זו של קבוצת אקסטרה-אלשטיין. ההצבעות על הסדר החוב יימשכו עד יום א' הקרוב. על פי סדר הזמנים שקבע בית המשפט נדע רק בעוד שבועיים נדר סופית אם נוחי דנקנר וקבוצתו יחזיקו במוטת השליטה באי.די.בי, או שמוטת השליטה תעבור לאדארדו אלשטיין ומוטי בן משה.

סדר הזמנים לקבלת ההחלטה

• עד ליום ראשון 8.12.13, עד שעה 09:30 – פרסום תוצאות ההצבעה.
• יום ראשון 8.12.13, שעה 17:00 – אסיפת נושים.
• יום שני 9.12.13 – הגשת עדכון המשקיף לבית המשפט לגבי תוצאות אסיפת הנושים.
• יום רביעי 11.12.13, שעה 10:00- הגשת התנגדויות לבית המשפט.
• יום ראשון 15.12.13 ואילך (לפי יומנו של כבוד בית המשפט) – דיון באישור ההסדר.

אסיפת הנושים התקיימה כסדרה לאחר שהשופט איתן בורנשטיין החליט לדחות את בקשות כונס הנכסים פרופ' דוד האן, רשות ניירות ערך וקבוצת אי.די.בי אחזקות בשיתוף קבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש. "עיינתי בהתייחסות ובבקשת הדחייה של החברה (אי.די.בי ושותפיה). סבורני שאין באמור בבקשה כדי מנוע את עצם כינוס האסיפות, ומשכך אין בידי להיעתר לבקשה. האסיפות יכונסו כמות שנקבע", קבע השופט בהחלטתו.

הבקשות לדחיית אסיפת הנושים התקבלו לאחר ששלשום טען עו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כי יש לעצור את ההצבעות הסדר החוב באי.די.בי של הנושים על מנת שהמשקיעים יוכלו להצביע בצורה מושכלת על בסיס כלל נסיבות העניין, וכדי שבפני בית המשפט תהיה תמונה משפטית מלאה קודם לאישור ההסכם".

לטענתו, לא תתאפשר העברת השליטה לידי קבוצת אי.די.בי אחזקות בשיתוף קבוצת גרנובסקי-דנקנר, הכוללת הרחבת הפירמידה (וכך גם של קבוצת אלשטיין-בן משה), "לאחר פרסום החוק, ככל שתאושר הצעת החוק, והיא לא תיהנה מהוראות המעבר".

את טענותיו העלה ליכט במכתב ששלח ליו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר; לכנ"ר, פרופ' דוד האן; למומחה הכלכלי מטעם בית המשפט אייל גבאי; ולעו"ד ליאב וינבאום, מנהל המחלקה המסחרית בפרקליטות מחוז תל-אביב.

חוק הריכוזיות בשבוע הבא לשולחן הכנסת

ליכט טען במכתבו, כי אין טעם להגיש הצעות הסדר עם מבנה פירמידלי נוסף, כאשר יש כוונה להניח את הצעת החוק לצמצום הריכוזיות, שוועדת הכספים אישרה, ביום ב' הבא על שולחן הכנסת, לדיון ולקריאה שנייה ושלישית. מה גם שהצעת החוק, לדבריו, נמצאת כעת בניסוח סופי בלשכה המשפטית של הכנסת.

פרק ג' להצעת החוק לצמצום הריכוזיות

פרק ג' להצעת החוק עוסק בהגבלת השליטה בחברות המצויות במבנה פירמידלי. על פי הצעת החוק, כפי שאושרה בידי ועדת הכספים של הכנסת, חל איסור על יצירת מבנה פירמידלי של מעבר לשתי שכבות של "חברות שכבה". "חברת שכבה" כהגדרתה בהצעת החוק – היא חברה או חברת חוץ שהן "תאגיד מדווח" כהגדרתו בחוק החברות. על פי החלטת ועדת הכספים בשלב המעבר, תיאסר מיום פרסום החוק הקמת פירמידות חדשות או התרחבות של פירמידות שהיו קיימות ביום פרסום החוק. את בין הוספת שכבות כלפי מעלה ובין באמצעות הוספת שכבות כלפי מטה. יתרה מכך הפירמידות הקיימות תחויבנה להתכווץ למימדים שמתיר החוק, בתוך ארבע עד שש שנים.

"עיון בדו"ח המומחה מצביע על כך שהצעת החברה (אי.די.בי וקבוצת גרנובסקי-דנקנר) כוללת הרחבה של הפירמידה של אי.די.בי. בעוד שתי חברות שכבה כלפי מעלה. ניתן אך לראות זאת כהתרחבות כלפי מטה של פירמידה בעלת שתי שכבות הרוכשת של החברה. העברת שליטה בדרך זו לא תתאפשר לאחר פרסום החוק, ככל שתאושר הצעת החוק, והיא לא תיהנה מהוראות המעבר", קבע ליכט במכתבו.

דוח המומחה

באשר לדוח המומחה האומר כי הצעת החברה כוללת אפשרות להתכווצות של השכבות שמעל החברה, ציין ליכט, כי " לא בחנו את הצעות אלה ואין בכוונתנו להביע עמדה לגביהן. בכל מקרה טענת החברה כאילו הוראות הצעת החוק אם תחוקקנה לא יחלו על הצעתה אינה מקובלת עלינו".

עוד טוען ליכט, כי "אכן בעיתוי הנוכחי עולה כי קיימת אי ודעות בנושא, אולם הערכה היא כי בימים הקרובים תתפוגג אי הודעות וניתן יהיה לבחון את הצעת החוק בצורה מושכלת בתום הליכי החקיקה. לכן הצעתנו היא כי ההצבעות על ההצעות תידחינה לתקופה קצרה על מנת שהמשקיעים יוכלו להצביע בצורה מושכלת על בסיס כלל נסיבות העניין וכדי שבפני בית המשפט תהיה תמונה משפטית מלאה קודם לאישור ההסכם".

השופט החליט לאשר את קיום האסיפה

טענותיו של ליכט הניעו את הבקשות לדחות את האסיפה, אך למרות זאת, החליט השופט אורנשטיין להתיר את קיום האסיפה, בהתאם ללוח הזמנים שקבע בזמנו. קבוצת אקסטרה-אלשטיין, הייתה הראשונה שדיברה בשבחי הצעתה, כאשר אדוארדו אלשטיין ומוטי בן משה נוכחים. אחריה דיברו נציגי קבוצת אי.די.בי אחזקות בשיתוף עם קבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש. אלכסנדר גרנובסקי ונוחי דנקנר לא השתתפו באסיפה. הדיון באסיפה נמשך כמה שעות ובסיומו החלו ההצבעות, שכאמור, ימשכו עד יום א' בשבוע הבא.

אדוארדו אלשטיין - יקבל את השליטה?
אדוארדו אלשטיין - יקבל את השליטה?
נוחי דנקנר - ישאר בשליטה?
נוחי דנקנר - ישאר בשליטה?

בלילה הסתיימה אסיפת מחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות ובסיומן החלו ההצבעות כדי לבחור אחת מבין הצעות ההסדר שהוגשו. זו של אי.די.בי אחזקות בשיתוף קבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש, או זו של קבוצת אקסטרה-אלשטיין. ההצבעות על הסדר החוב יימשכו עד יום א' הקרוב. על פי סדר הזמנים שקבע בית המשפט נדע רק בעוד שבועיים נדר סופית אם נוחי דנקנר וקבוצתו יחזיקו במוטת השליטה באי.די.בי, או שמוטת השליטה תעבור לאדארדו אלשטיין ומוטי בן משה.

סדר הזמנים לקבלת ההחלטה

• עד ליום ראשון 8.12.13, עד שעה 09:30 – פרסום תוצאות ההצבעה.
• יום ראשון 8.12.13, שעה 17:00 – אסיפת נושים.
• יום שני 9.12.13 – הגשת עדכון המשקיף לבית המשפט לגבי תוצאות אסיפת הנושים.
• יום רביעי 11.12.13, שעה 10:00- הגשת התנגדויות לבית המשפט.
• יום ראשון 15.12.13 ואילך (לפי יומנו של כבוד בית המשפט) – דיון באישור ההסדר.

אסיפת הנושים התקיימה כסדרה לאחר שהשופט איתן בורנשטיין החליט לדחות את בקשות כונס הנכסים פרופ' דוד האן, רשות ניירות ערך וקבוצת אי.די.בי אחזקות בשיתוף קבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש. "עיינתי בהתייחסות ובבקשת הדחייה של החברה (אי.די.בי ושותפיה). סבורני שאין באמור בבקשה כדי מנוע את עצם כינוס האסיפות, ומשכך אין בידי להיעתר לבקשה. האסיפות יכונסו כמות שנקבע", קבע השופט בהחלטתו.

הבקשות לדחיית אסיפת הנושים התקבלו לאחר ששלשום טען עו"ד אבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כי יש לעצור את ההצבעות הסדר החוב באי.די.בי של הנושים על מנת שהמשקיעים יוכלו להצביע בצורה מושכלת על בסיס כלל נסיבות העניין, וכדי שבפני בית המשפט תהיה תמונה משפטית מלאה קודם לאישור ההסכם".

לטענתו, לא תתאפשר העברת השליטה לידי קבוצת אי.די.בי אחזקות בשיתוף קבוצת גרנובסקי-דנקנר, הכוללת הרחבת הפירמידה (וכך גם של קבוצת אלשטיין-בן משה), "לאחר פרסום החוק, ככל שתאושר הצעת החוק, והיא לא תיהנה מהוראות המעבר".

את טענותיו העלה ליכט במכתב ששלח ליו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר; לכנ"ר, פרופ' דוד האן; למומחה הכלכלי מטעם בית המשפט אייל גבאי; ולעו"ד ליאב וינבאום, מנהל המחלקה המסחרית בפרקליטות מחוז תל-אביב.

חוק הריכוזיות בשבוע הבא לשולחן הכנסת

ליכט טען במכתבו, כי אין טעם להגיש הצעות הסדר עם מבנה פירמידלי נוסף, כאשר יש כוונה להניח את הצעת החוק לצמצום הריכוזיות, שוועדת הכספים אישרה, ביום ב' הבא על שולחן הכנסת, לדיון ולקריאה שנייה ושלישית. מה גם שהצעת החוק, לדבריו, נמצאת כעת בניסוח סופי בלשכה המשפטית של הכנסת.

פרק ג' להצעת החוק לצמצום הריכוזיות

פרק ג' להצעת החוק עוסק בהגבלת השליטה בחברות המצויות במבנה פירמידלי. על פי הצעת החוק, כפי שאושרה בידי ועדת הכספים של הכנסת, חל איסור על יצירת מבנה פירמידלי של מעבר לשתי שכבות של "חברות שכבה". "חברת שכבה" כהגדרתה בהצעת החוק – היא חברה או חברת חוץ שהן "תאגיד מדווח" כהגדרתו בחוק החברות. על פי החלטת ועדת הכספים בשלב המעבר, תיאסר מיום פרסום החוק הקמת פירמידות חדשות או התרחבות של פירמידות שהיו קיימות ביום פרסום החוק. את בין הוספת שכבות כלפי מעלה ובין באמצעות הוספת שכבות כלפי מטה. יתרה מכך הפירמידות הקיימות תחויבנה להתכווץ למימדים שמתיר החוק, בתוך ארבע עד שש שנים.

"עיון בדו"ח המומחה מצביע על כך שהצעת החברה (אי.די.בי וקבוצת גרנובסקי-דנקנר) כוללת הרחבה של הפירמידה של אי.די.בי. בעוד שתי חברות שכבה כלפי מעלה. ניתן אך לראות זאת כהתרחבות כלפי מטה של פירמידה בעלת שתי שכבות הרוכשת של החברה. העברת שליטה בדרך זו לא תתאפשר לאחר פרסום החוק, ככל שתאושר הצעת החוק, והיא לא תיהנה מהוראות המעבר", קבע ליכט במכתבו.

דוח המומחה

באשר לדוח המומחה האומר כי הצעת החברה כוללת אפשרות להתכווצות של השכבות שמעל החברה, ציין ליכט, כי " לא בחנו את הצעות אלה ואין בכוונתנו להביע עמדה לגביהן. בכל מקרה טענת החברה כאילו הוראות הצעת החוק אם תחוקקנה לא יחלו על הצעתה אינה מקובלת עלינו".

עוד טוען ליכט, כי "אכן בעיתוי הנוכחי עולה כי קיימת אי ודעות בנושא, אולם הערכה היא כי בימים הקרובים תתפוגג אי הודעות וניתן יהיה לבחון את הצעת החוק בצורה מושכלת בתום הליכי החקיקה. לכן הצעתנו היא כי ההצבעות על ההצעות תידחינה לתקופה קצרה על מנת שהמשקיעים יוכלו להצביע בצורה מושכלת על בסיס כלל נסיבות העניין וכדי שבפני בית המשפט תהיה תמונה משפטית מלאה קודם לאישור ההסכם".

השופט החליט לאשר את קיום האסיפה

טענותיו של ליכט הניעו את הבקשות לדחות את האסיפה, אך למרות זאת, החליט השופט אורנשטיין להתיר את קיום האסיפה, בהתאם ללוח הזמנים שקבע בזמנו. קבוצת אקסטרה-אלשטיין, הייתה הראשונה שדיברה בשבחי הצעתה, כאשר אדוארדו אלשטיין ומוטי בן משה נוכחים. אחריה דיברו נציגי קבוצת אי.די.בי אחזקות בשיתוף עם קבוצת גרנובסקי-דנקנר-נקש. אלכסנדר גרנובסקי ונוחי דנקנר לא השתתפו באסיפה. הדיון באסיפה נמשך כמה שעות ובסיומו החלו ההצבעות, שכאמור, ימשכו עד יום א' בשבוע הבא.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן