השלמת מיזוג כור בדסק"ש לקראת סיום

שווי כור לצורך חישוב תמורת המיזוג הכוללת צפוי להיות כ-3.49 מיליארד שקל. הסכום שתקבל דסק"ש במסגרת החלוקה שתבצע כור במועד ההשלמה של עסקת המיזוג צפוי להיות כ-990 מיליון שקל. הסכום לו זכאית אי.די.בי פתוח מתוך תמורת המיזוג צפוי להיות כ-40.5 מיליון שקל

השלמת מיזוג כור בדסק"ש לקראת סיום

שווי כור לצורך חישוב תמורת המיזוג הכוללת צפוי להיות כ-3.49 מיליארד שקל. הסכום שתקבל דסק"ש במסגרת החלוקה שתבצע כור במועד ההשלמה של עסקת המיזוג צפוי להיות כ-990 מיליון שקל. הסכום לו זכאית אי.די.בי פתוח מתוך תמורת המיזוג צפוי להיות כ-40.5 מיליון שקל

התקדמות בעסקה למיזוג כור בדסק"ש. על פי הודעה לבורסה מתברר, כי התקיימו התנאים המתלים להשלמת עסקת המיזוג, מלבד רכישת פוליסת ביטוח "Run Off" לכיסוי אחריות נושאי המשרה בכור קבלת תעודת מיזוג מרשם החברות והתקיימות תנאים מתלים שמעצם טיבם התקיימותם נדרשת במועד השלמת העסקה, הצדדים לעסקת המיזוג נערכים להשלמתה ביום א' 2 במרץ השבוע.

בהנחה שמועד השלמת עסקת המיזוג יהיה ב-2 במרץ השבוע:

• שווי כור לצורך חישוב תמורת המיזוג הכוללת צפוי להיות כ-3.49 מיליארד שקל והתמורה בגין כל מנית כור שתוחזק במועד ההשלמה של עסקת המיזוג על-ידי בעלי מניות כור הזכאים לתמורת המיזוג, צפויה להיות כ-73.59 שקל.

• הסכום שתקבל דסק"ש במסגרת החלוקה שתבצע כור במועד ההשלמה של עסקת המיזוג צפוי להיות כ-990 מיליון שקל ולאחר פדיון אגרות החוב שלה, הסכום הצפוי להישאר בקופתה של כור יהיה -259 מיליון שקל.

• הסכום לו זכאית אי.די.בי פתוח מתוך תמורת המיזוג במועד ההשלמה של עסקת המיזוג צפוי להיות כ-40.5 מיליון שקל. בהתאם להוראות הסכם הלוואה עם מלווה מובטח של החברה, אשר מניות כור המוחזקות על-ידיה משועבדות לטובתו, הסכום האמור יהא משועבד לטובת אותו מלווה מובטח.

במקביל דיווחה כור, כי בכפוף להחלטת מיזוג כור בדסק"ש יבוצע ב-17 במרץ פדיון מלא ובתשלום אחד של אג"חים ח', ט' ו-י'.

כור הינה חברה בת של דסק"ש, המוחזקת בשיעור של כ-67%, וכי דסק"ש הינה חברה בת של אי.די.בי פתוח, המוחזקת על ידה בשיעור של כ-73.9%. לאי.די.בי פתוח החזקות ישירות בכור בשיעור של כ-1.2%.

התקדמות בעסקה למיזוג כור בדסק"ש. על פי הודעה לבורסה מתברר, כי התקיימו התנאים המתלים להשלמת עסקת המיזוג, מלבד רכישת פוליסת ביטוח "Run Off" לכיסוי אחריות נושאי המשרה בכור קבלת תעודת מיזוג מרשם החברות והתקיימות תנאים מתלים שמעצם טיבם התקיימותם נדרשת במועד השלמת העסקה, הצדדים לעסקת המיזוג נערכים להשלמתה ביום א' 2 במרץ השבוע.

בהנחה שמועד השלמת עסקת המיזוג יהיה ב-2 במרץ השבוע:

• שווי כור לצורך חישוב תמורת המיזוג הכוללת צפוי להיות כ-3.49 מיליארד שקל והתמורה בגין כל מנית כור שתוחזק במועד ההשלמה של עסקת המיזוג על-ידי בעלי מניות כור הזכאים לתמורת המיזוג, צפויה להיות כ-73.59 שקל.

• הסכום שתקבל דסק"ש במסגרת החלוקה שתבצע כור במועד ההשלמה של עסקת המיזוג צפוי להיות כ-990 מיליון שקל ולאחר פדיון אגרות החוב שלה, הסכום הצפוי להישאר בקופתה של כור יהיה -259 מיליון שקל.

• הסכום לו זכאית אי.די.בי פתוח מתוך תמורת המיזוג במועד ההשלמה של עסקת המיזוג צפוי להיות כ-40.5 מיליון שקל. בהתאם להוראות הסכם הלוואה עם מלווה מובטח של החברה, אשר מניות כור המוחזקות על-ידיה משועבדות לטובתו, הסכום האמור יהא משועבד לטובת אותו מלווה מובטח.

במקביל דיווחה כור, כי בכפוף להחלטת מיזוג כור בדסק"ש יבוצע ב-17 במרץ פדיון מלא ובתשלום אחד של אג"חים ח', ט' ו-י'.

כור הינה חברה בת של דסק"ש, המוחזקת בשיעור של כ-67%, וכי דסק"ש הינה חברה בת של אי.די.בי פתוח, המוחזקת על ידה בשיעור של כ-73.9%. לאי.די.בי פתוח החזקות ישירות בכור בשיעור של כ-1.2%.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן