Skip to content

33 נהגים צעירים נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2014

בכדי להילחם בהיפגעות הנהגים הצעירים, מדריכה אותם עמותת אור ירוק לנהיגה נכונה במסגרת תכנית "אור ירוק לחיים"

33 נהגים צעירים נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2014

בכדי להילחם בהיפגעות הנהגים הצעירים, מדריכה אותם עמותת אור ירוק לנהיגה נכונה במסגרת תכנית "אור ירוק לחיים"

33 נהגים צעירים נהרגו בשנת 2014, כך על פי נתוני אור ירוק המבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בכדי להפחית מספר מבהיל זה, מפעילה עמותת אור ירוק את תכנית "אור ירוק לחיים" – הדרכת בטיחות בדרכים, המוענקת לנהגים חדשים בתקופת הליווי, בביתם, בליווי ההורים ובחינם. על פי נתוני אור ירוק, נכון לשנת 2015 עברו את הדרכת "אור ירוק לחיים" למעלה מ- 300 אלף נהגים בכל רחבי הארץ. תכנית "אור ירוק לחיים" החלה לפעול בשנת 2004 ועד היום.

מחקר שערכה עמותת אור ירוק בשיתוף עם הטכניון ואוניברסיטת בן גוריון, מראה עד כמה חיונית תכנית "אור ירוק לחיים" לנהגים החדשים בישראל. על פי נתוני המחקר, נהגים חדשים שעברו הדרכה מטעם עמותת אור ירוק, מעורבים פחות בתאונות דרכים מנהגים חדשים שלא עברו את ההדרכה, בלמעלה מ- 10%. בנוסף הראה המחקר כי נהגים שעברו את התכנית עברו 36% – 40% פחות עבירות הגוררות הזמנה לדין בתקופת הליווי ו- 20% פחות עבירות אזהרה.

שמואל אבואב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "נהגים צעירים הם חסרי ניסיון, פזיזים ובעלי ביטחון עצמי מופרז ולכן 28 שיעורי נהיגה אינם מספיקים בכדי להעלות אותם על הכביש. על משרד התחבורה ומשרד החינוך לדאוג לכך שכל תלמידי י"א ומעלה ילמדו שיעורי בטיחות בדרכים בתיכונים. לא ייתכן שרק שליש מהתלמידים בשכבות אלו לומדים על בטיחות בדרכים והיתר לא מקבלים את הידע הנדרש להם בכדי להתכונן ולהתמודד עם הסכנות שאורבות להם בדרך".

מספר הצעירים שעברו הדרכת "אור ירוק לחיים" על פי ערים בין השנים 2004-15:
• בירושלים, עברו כ- 29 אלף נהגים צעירים הדרכה.
• בבני ברק, עברו כ- 14 אלף נהגים צעירים הדרכה
• באשדוד, עברו כ- 13 אלף נהגים צעירים הדרכה
• בתל אביב, עברו כ – 10 אלף נהגים צעירים הדרכה
• בפתח תקוה, עברו כ- 10 אלף נהגים צעירים הדרכה
• בראשון לציון, עברו כ- 9,500 נהגים צעירים הדרכה
• בחיפה, עברו כ- 9,300 נהגים צעירים הדרכה

מטרתה של תוכנית "אור ירוק לחיים" הינה לצמצם את מספר הנהגים הצעירים שנפגעים בתאונות דרכים. בשל גילם הצעיר, נוטים נהגים צעירים לביטחון מופרז על הכביש ולבצוע התנהגויות מסוכנות. בניגוד לתפיסתם העצמית, הם אינם מנוסים במשימת הנהיגה ואינם מיומנים מספיק כדי להתמודד עם מגוון הסכנות בדרך.

באמצעות פרויקט "אור ירוק לחיים", מקנים מתנדבי העמותה, ידע מעשיר ומעשי להורים ולנהגים הצעירים במהלך תקופת הליווי שלאחר קבלת רישיון הנהיגה. במסגרת תכנית "אור ירוק לחיים", נפגשים מתנדבי העמותה מידי שנה עם למעלה מ- 33 אלף נהגים צעירים וההורים המלווים, ומעניקים להם כלים וידע ליישום מוצלח של ליווי נכון ובטוח של הנהגים הצעירים.

מנתוני עמותת אור ירוק עולה כי בשנים 2005-2011 נחסכו כ- 100 תאונות דרכים בזכות הפעלת התכנית, שהוביל לחסכון כלכלי של לפחות 12 מליון ₪ למדינה. אילו התכנית הייתה מופעלת על כל אוכלוסיית הנהגים הצעירים במדינה, היו נחסכות כ-230 תאונות דרכים וסכום של 27 מליון שקלים למדינה.

33 נהגים צעירים נהרגו בשנת 2014, כך על פי נתוני אור ירוק המבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בכדי להפחית מספר מבהיל זה, מפעילה עמותת אור ירוק את תכנית "אור ירוק לחיים" – הדרכת בטיחות בדרכים, המוענקת לנהגים חדשים בתקופת הליווי, בביתם, בליווי ההורים ובחינם. על פי נתוני אור ירוק, נכון לשנת 2015 עברו את הדרכת "אור ירוק לחיים" למעלה מ- 300 אלף נהגים בכל רחבי הארץ. תכנית "אור ירוק לחיים" החלה לפעול בשנת 2004 ועד היום.

מחקר שערכה עמותת אור ירוק בשיתוף עם הטכניון ואוניברסיטת בן גוריון, מראה עד כמה חיונית תכנית "אור ירוק לחיים" לנהגים החדשים בישראל. על פי נתוני המחקר, נהגים חדשים שעברו הדרכה מטעם עמותת אור ירוק, מעורבים פחות בתאונות דרכים מנהגים חדשים שלא עברו את ההדרכה, בלמעלה מ- 10%. בנוסף הראה המחקר כי נהגים שעברו את התכנית עברו 36% – 40% פחות עבירות הגוררות הזמנה לדין בתקופת הליווי ו- 20% פחות עבירות אזהרה.

שמואל אבואב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "נהגים צעירים הם חסרי ניסיון, פזיזים ובעלי ביטחון עצמי מופרז ולכן 28 שיעורי נהיגה אינם מספיקים בכדי להעלות אותם על הכביש. על משרד התחבורה ומשרד החינוך לדאוג לכך שכל תלמידי י"א ומעלה ילמדו שיעורי בטיחות בדרכים בתיכונים. לא ייתכן שרק שליש מהתלמידים בשכבות אלו לומדים על בטיחות בדרכים והיתר לא מקבלים את הידע הנדרש להם בכדי להתכונן ולהתמודד עם הסכנות שאורבות להם בדרך".

מספר הצעירים שעברו הדרכת "אור ירוק לחיים" על פי ערים בין השנים 2004-15:
• בירושלים, עברו כ- 29 אלף נהגים צעירים הדרכה.
• בבני ברק, עברו כ- 14 אלף נהגים צעירים הדרכה
• באשדוד, עברו כ- 13 אלף נהגים צעירים הדרכה
• בתל אביב, עברו כ – 10 אלף נהגים צעירים הדרכה
• בפתח תקוה, עברו כ- 10 אלף נהגים צעירים הדרכה
• בראשון לציון, עברו כ- 9,500 נהגים צעירים הדרכה
• בחיפה, עברו כ- 9,300 נהגים צעירים הדרכה

מטרתה של תוכנית "אור ירוק לחיים" הינה לצמצם את מספר הנהגים הצעירים שנפגעים בתאונות דרכים. בשל גילם הצעיר, נוטים נהגים צעירים לביטחון מופרז על הכביש ולבצוע התנהגויות מסוכנות. בניגוד לתפיסתם העצמית, הם אינם מנוסים במשימת הנהיגה ואינם מיומנים מספיק כדי להתמודד עם מגוון הסכנות בדרך.

באמצעות פרויקט "אור ירוק לחיים", מקנים מתנדבי העמותה, ידע מעשיר ומעשי להורים ולנהגים הצעירים במהלך תקופת הליווי שלאחר קבלת רישיון הנהיגה. במסגרת תכנית "אור ירוק לחיים", נפגשים מתנדבי העמותה מידי שנה עם למעלה מ- 33 אלף נהגים צעירים וההורים המלווים, ומעניקים להם כלים וידע ליישום מוצלח של ליווי נכון ובטוח של הנהגים הצעירים.

מנתוני עמותת אור ירוק עולה כי בשנים 2005-2011 נחסכו כ- 100 תאונות דרכים בזכות הפעלת התכנית, שהוביל לחסכון כלכלי של לפחות 12 מליון ₪ למדינה. אילו התכנית הייתה מופעלת על כל אוכלוסיית הנהגים הצעירים במדינה, היו נחסכות כ-230 תאונות דרכים וסכום של 27 מליון שקלים למדינה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן