Skip to content

עונת ההפגנות בצרפת החלה בקול ענות חלושה

המשברים האחרונים שעברה ממשלת צרפת (התפטרות שרי איכות הסביבה והפנים) לא נוצלו וההפגנות של היום הגיעו באיחור משהו ודלילותן מסמלת את סופו של המאבק מול משטר מקרון. כולי תקווה שאני טועה, אבל קשה היה שלא להבחין בשעמום של אלו שאכן התייצבו.

עונת ההפגנות בצרפת החלה בקול ענות חלושה

המשברים האחרונים שעברה ממשלת צרפת (התפטרות שרי איכות הסביבה והפנים) לא נוצלו וההפגנות של היום הגיעו באיחור משהו ודלילותן מסמלת את סופו של המאבק מול משטר מקרון. כולי תקווה שאני טועה, אבל קשה היה שלא להבחין בשעמום של אלו שאכן התייצבו.

זהו נגמרה החופשה השנתית וגם חודש ספטמבר הלך לו והחלה עונת ההפגנות כנגד מדיניות ממשל מקרון. יום שמש יפה הוא סיבה טובה לקחת יום חופשה בתשלום (שביתה כללית) אבל כפי הנראה רוב השובתים עשו סיבוב פרסה ופנו לחוף הים. ואולי זו עייפות החומר, או הייאוש שהוא תולדה של הפגנות חוזרות ונשנות, שאף אחד לא לוקח ברצינות, שכן אין בהן כלום חוץ משלטים וסיסמאות וגם הללו "מתייצבים" כל הפגנה ללא עדכון וללא רענון.

עובדי הרציפים - פעם הטרבלמייקרים - היום רק משליכים קפצונים - צילום: עמית מנדלזון

5000 איש ואישה בלבד (בהשוואה ל- 15,000 בהפגנה שקדמה לחופשה) צעדו היום ברחובות מארסיי ועוד עשרות אלפים בכל רחבי צרפת. הם מוחים בנגד מדיניות ממשלת מקרון, שמטרתה למחוק/לחסל/להעביר מהעולם את המדיניות הסוציאלית במסווה של רפורמות "יעילות".

זה רק נראה רועש - צילום: עמית מנדלזון

המשברים האחרונים שעברה ממשלת צרפת (התפטרות שרי איכות הסביבה והפנים) לא נוצלו וההפגנות של היום הגיעו באיחור משהו ודלילותן מסמלת את סופו של המאבק מול משטר מקרון. כולי תקווה שאני טועה, אבל קשה היה שלא להבחין בשעמום של אלו שאכן התייצבו.

5000 איש זה אמנם לא מעט אבל גם לא משהו לכתוב עליו הביתה - צילום: עמית מנדלזון

ההפגנה אורגנה על ידי איגוד העובדים ה-CGT המסונף למפלגה הקומוניסטית. סביר להניח שעיתוי ההפגנה נועד לעשות רושם על "לקוחות" חדשים של האיגוד לפני הבחירות לראשות האיגודים שיתקיימו בקרוב.

בסיטואציה הקיימת מקרון יכול ללכת לישון בשקט

זהו נגמרה החופשה השנתית וגם חודש ספטמבר הלך לו והחלה עונת ההפגנות כנגד מדיניות ממשל מקרון. יום שמש יפה הוא סיבה טובה לקחת יום חופשה בתשלום (שביתה כללית) אבל כפי הנראה רוב השובתים עשו סיבוב פרסה ופנו לחוף הים. ואולי זו עייפות החומר, או הייאוש שהוא תולדה של הפגנות חוזרות ונשנות, שאף אחד לא לוקח ברצינות, שכן אין בהן כלום חוץ משלטים וסיסמאות וגם הללו "מתייצבים" כל הפגנה ללא עדכון וללא רענון.

עובדי הרציפים - פעם הטרבלמייקרים - היום רק משליכים קפצונים - צילום: עמית מנדלזון

5000 איש ואישה בלבד (בהשוואה ל- 15,000 בהפגנה שקדמה לחופשה) צעדו היום ברחובות מארסיי ועוד עשרות אלפים בכל רחבי צרפת. הם מוחים בנגד מדיניות ממשלת מקרון, שמטרתה למחוק/לחסל/להעביר מהעולם את המדיניות הסוציאלית במסווה של רפורמות "יעילות".

זה רק נראה רועש - צילום: עמית מנדלזון

המשברים האחרונים שעברה ממשלת צרפת (התפטרות שרי איכות הסביבה והפנים) לא נוצלו וההפגנות של היום הגיעו באיחור משהו ודלילותן מסמלת את סופו של המאבק מול משטר מקרון. כולי תקווה שאני טועה, אבל קשה היה שלא להבחין בשעמום של אלו שאכן התייצבו.

5000 איש זה אמנם לא מעט אבל גם לא משהו לכתוב עליו הביתה - צילום: עמית מנדלזון

ההפגנה אורגנה על ידי איגוד העובדים ה-CGT המסונף למפלגה הקומוניסטית. סביר להניח שעיתוי ההפגנה נועד לעשות רושם על "לקוחות" חדשים של האיגוד לפני הבחירות לראשות האיגודים שיתקיימו בקרוב.

בסיטואציה הקיימת מקרון יכול ללכת לישון בשקט

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן