Skip to content

רש"ת: בתגובה לביקורת האוצר – אסיפות הסברה מטעם ועד העובדים

היום (שלישי) פרסם משרד האוצר דו"ח, לפיו אחראית רשות שדות התעופה (רש"ת) לחריגות בשכר עובדיה. בתגובה לפרסום קיים ועד העובדים אסיפות הסברה לעובדים

רש"ת: בתגובה לביקורת האוצר – אסיפות הסברה מטעם ועד העובדים

היום (שלישי) פרסם משרד האוצר דו"ח, לפיו אחראית רשות שדות התעופה (רש"ת) לחריגות בשכר עובדיה. בתגובה לפרסום קיים ועד העובדים אסיפות הסברה לעובדים

היום (שלישי) פרסם משרד האוצר דו"ח, לפיו אחראית רשות שדות התעופה (רש"ת) לחריגות בשכר עובדיה. בתגובה לפרסום קיים ועד העובדים אסיפות הסברה לעובדים.

יושב-ראש ועד העובדים, פנחס עידן, התייחס לדו"ח באסיפות ההסברה ואמר, בין היתר, כי "ברשות שדות התעופה אין חריגה בשכר העובדים אף לא בשקל אחד," והוסיף, "אנו דורשים התנצלות לאלתר של פקידי האוצר שש'שכחו' את מה שהוסכם רק לפני שנתיים".

להזכירכם, לפני שנתיים, כאשר התברר שלרשות שדות התעופה נותר עודף תקציבי, הוחלט במשרדי האוצר והתחבורה להעביר סכום של ארבעה מיליון דולרים – כספי התגמולים של עובדי רש"ת – למשרד האוצר. ההחלטה התקבלה לאחר משא ומתן ממושך בין משרד האוצר – הממונה על השכר, וועד עובדי רשות שדות התעופה. בתמורה להעברת הכסף, אישר הממונה על השכר מספר חריגות בשכרם של עובדי רש"ת.

מבט כללי - נמל התעופה בן גוריון. תצלום: יעקב סער, לשכת העיתונות הממשלתית
מבט כללי - נמל התעופה בן גוריון. תצלום: יעקב סער, לשכת העיתונות הממשלתית

לוחות הזמנים של ההמראות והנחיתות לא נפגעו היום כתוצאה מקיומם של אסיפות ההסברה, משום שהוועד בחר לקיימן בשעות הצהרים בהן תנועת המטוסים בנתב"ג דלילה. עם זאת, כוח המיקוח של ועד עובדי רש"ת גבוה, שכן פוטנציאל האיום שלהם גבוה במיוחד בתקופת חופשת הקיץ. כפי שפורסם אתמול בלעדית במגפון, הצפי ברשות שדות התעופה הוא לכ- עשרה מיליון נוסעים עד סוף תקופת חגי תשרי. היום אמורים לנחות ולהמריא מנתב"ג כ- 80 אלף נוסעים. לפיכך, בכפוף להתנהלות משרד האוצר בעניין זה, לא מן הנמנע שבעתיד הקרוב יורחבו אסיפות ההסברה לאמצעים ארגוניים נוספים, שעלולים לפגוע גם בטסים לחו"ל ובנוחתים בישראל.

היום (שלישי) פרסם משרד האוצר דו"ח, לפיו אחראית רשות שדות התעופה (רש"ת) לחריגות בשכר עובדיה. בתגובה לפרסום קיים ועד העובדים אסיפות הסברה לעובדים.

יושב-ראש ועד העובדים, פנחס עידן, התייחס לדו"ח באסיפות ההסברה ואמר, בין היתר, כי "ברשות שדות התעופה אין חריגה בשכר העובדים אף לא בשקל אחד," והוסיף, "אנו דורשים התנצלות לאלתר של פקידי האוצר שש'שכחו' את מה שהוסכם רק לפני שנתיים".

להזכירכם, לפני שנתיים, כאשר התברר שלרשות שדות התעופה נותר עודף תקציבי, הוחלט במשרדי האוצר והתחבורה להעביר סכום של ארבעה מיליון דולרים – כספי התגמולים של עובדי רש"ת – למשרד האוצר. ההחלטה התקבלה לאחר משא ומתן ממושך בין משרד האוצר – הממונה על השכר, וועד עובדי רשות שדות התעופה. בתמורה להעברת הכסף, אישר הממונה על השכר מספר חריגות בשכרם של עובדי רש"ת.

מבט כללי - נמל התעופה בן גוריון. תצלום: יעקב סער, לשכת העיתונות הממשלתית
מבט כללי - נמל התעופה בן גוריון. תצלום: יעקב סער, לשכת העיתונות הממשלתית

לוחות הזמנים של ההמראות והנחיתות לא נפגעו היום כתוצאה מקיומם של אסיפות ההסברה, משום שהוועד בחר לקיימן בשעות הצהרים בהן תנועת המטוסים בנתב"ג דלילה. עם זאת, כוח המיקוח של ועד עובדי רש"ת גבוה, שכן פוטנציאל האיום שלהם גבוה במיוחד בתקופת חופשת הקיץ. כפי שפורסם אתמול בלעדית במגפון, הצפי ברשות שדות התעופה הוא לכ- עשרה מיליון נוסעים עד סוף תקופת חגי תשרי. היום אמורים לנחות ולהמריא מנתב"ג כ- 80 אלף נוסעים. לפיכך, בכפוף להתנהלות משרד האוצר בעניין זה, לא מן הנמנע שבעתיד הקרוב יורחבו אסיפות ההסברה לאמצעים ארגוניים נוספים, שעלולים לפגוע גם בטסים לחו"ל ובנוחתים בישראל.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן