Skip to content

"סגירת שערי אירופה לישראל משמעותה התרסקות התיירות לישראל"

רו"ח אמיר חייק, נשיא התאחדות המלונות: "סגירת שערי אירופה לישראל משמעותה התרסקות התיירות לישראל". אירופה היא היבשת ממנה מספר הכניסות לארץ הוא הגבוה ביותר ומסתכם בכ-2.5 מיליון תיירים בשנה כ- 56% מסך הכניסות לישראל. המדינות לגביהן יצא צו סגירת שערים (גרמניה, צרפת, ספרד, שוויץ ואוסטריה) בנוסף לאיטליה שכבר הוכרז עליה מהוות כ-42% מסך הכניסות
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

רו"ח אמיר חייק, נשיא התאחדות המלונות: "מצב איסור כניסה של תיירים ממדינות אלה יביא לפגיעה אנושה מכלל התיירות מאירופה כמו גם מתיירות שמגיעה דרך טיסות המשך (קונקשן) – ולמחיקה של יותר ממחצית מהתיירות שנכנסת לארץ. זאת בנוסף למחיקת התיירות מהמזרח הרחוק שמהווה כ-10% מהכניסות לארץ.

רו"ח אמיר חייק, נרו"ח אמיר חייק, נשיא התאחדות המלונות (צילום:סמדר כפרי)שיא התאחדות המלונות (צילום:סמדר כפרי)
רו"ח אמיר חייק, נשיא התאחדות המלונות (צילום:סמדר כפרי)

מוסף חייק "מלונאי ישראל אינם מומחים בבריאות, אבל הם מנהלים עסקים במדינה שאמורה להיות מסודרת. פעילות ללא שקיפות וללא ודאות, שנטועים בה ניצנים של היסטריה, לכאורה, פוגעת ללא שקול דעת בעסקים בהם הושקעו מיליארדי שקלים ובכלל זה באורחינו, בעובדינו ובהכנסות המדינה.

אין לנו כוונה להתערב בשיקולי בריאות הציבור, אולם ובמידה ולפעולות שיגזרו משיקולים אלו תהיינה השפעות משמעותיות על מצב המלונות בישראל, נבקש כי בד בבד יפוצו המלונות על פגיעה זו באופן מיידי.

על הממשלה לקחת בחשבון כי לתקן את ההרס שיגרם לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים בשנים האחרונות של המשק, יהיה כמעט בלתי אפשרי. כמו גם לתקן את תדמיתנו בעולם לאחר התגובה הקיצונית של ישראל ביחסה לתיירים, לעומת מדינות אחרות. אנו מתריעים כי החלטות אלו מדרדרות את הענף למצב בלתי הפיך".

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן