דוח 2019: עליה של 16% בכמות התלונות על הטרדה מינית בשירות המדינה

מנהל בית ספר שביצע שורה של מעשים מגונים והטרדות מיניות מילוליות כלפי עובדות שהועסקו בבית הספר בכפיפות ישירה אליו; עובד משרד ממשלתי שהטריד מינית וביזה עובדת שעברה תהליך של שינוי מין; עובד בכפר נוער שביצע מעשים מגונים בתלמידה קטינה שלמדה והתגוררה במקום, תוך ניצול יחסי מרות; עובד שבאופן קבוע הציץ לשירותי נשים במשרד ממשלתי; מורה שהטריד מינית סוכנת סמויה שהתחזתה לקטינה בת 13 – אלו רק מקצת מהעבירות שנדונו בבית הדין למשמעת בשנה האחרונה לפי דוח הטיפול בהטרדות מיניות בשירות המדינה לשנת 2019.

הדוח, שהוגש אתמול, מסכם את פעילות אגף בכיר משמעת ואגף בכיר חקירות משמעת בנציבות שירות המדינה, שאחראים על הטיפול המשמעתי בכ-300,000 עובדים, שחוק שירות המדינה (משמעת) חל עליהם. במסגרת טיפול משמעתי זה, אחראיים אגף המשמעת ואגף החקירות באופן בלעדי על הטיפול בפניות בנושא הטרדה מינית לפי הוראות התקשי"ר.

אילוסטרציה: Unsplash

במהלך שנת 2019 נפתחו באגף המשמעת של נציבות שירות המדינה 214 פניות בנושאים של הטרדות מיניות ועבירות מין. זאת, לעומת 184 פניות בשנת 2018. בנוסף, בשנת 2019 הוגשו 15 תובענות לבית הדין למשמעת, לעומת 12 בשנת 2018. המדובר בעלייה של כ-16% בכמות הפניות. בהשוואה לשנת 2017 מדובר בעלייה של כ-27%. בין המשרדים הבולטים בגידול בפניות – משרד החינוך, בו הוגשו 64 תלונות – גידול של 72% משנת 2018 ומשרד הבריאות, בו הוגשו 46 תלונות – גידול של 43% משנת 2018.

הדוח מלמד על המשך המגמה של גידול במספר הפניות בתחום ההטרדות המיניות. מגמה זו מצביעה על עלייה במודעות של הנפגעות והנפגעים לנושא ועל עלייה בדרישת הזכויות של מי שחשה או חש כי התרחשה הטרדה מינית במקום העבודה. בנוסף, לדעת מחברי הדוח, מגמה זו משקפת את האמון הניתן במערך הממונות על השוויון המגדרי בכל יחידה ממשלתית, באגף החקירות ובאגף המשמעת. עם זאת, סבורים מחברי הדוח כי חרף עלייה משמעותית זו, עדיין מדובר בנושא המצוי בתת דיווח משמעתי.