Skip to content

רומן זדורוב ישוחרר למעצר בית

פרקליטות המדינה בקשה עיכוב כדי שתוכל לערער לעליון. שופט המחוזי בנצרת עכב ביומיים את שחרור של העציר

רומן זדורוב ישוחרר למעצר בית

פרקליטות המדינה בקשה עיכוב כדי שתוכל לערער לעליון. שופט המחוזי בנצרת עכב ביומיים את שחרור של העציר

רומן זדורוב, שהואשם ברצח הנערה תאיר ראדה לפני כ-15 שנה, ישוחרר ממעצרו עד תום הדיונים במשפטו החוזר עליו הורה שופט העליון יוחנן מלצר. כך פסק היום (רביעי) שופט בית המשפט המחוזי בנצרת. השופט עראפת טאהא פסק כי נוכח חומרת העבירה המיוחסת לזדורוב הוא הורה בדיון הקודם בבקשה לשחררו ממעצר עד למועד משפטו החוזר אבל בתנאים מחמירים לשחרורו "שיש בהם כדי לאזן נכונה בין האינטרסים המתנגשים".
אם זאת לאחר ששמע את טענות הצדדים ואת המפקחים המוצעים, ובכפוף להערות ולתנאים משלימים שקבע לצרכי שחרורו למעצר בית הוא שוכנע  כי עלה בידי זדורוב לקיים את התנאים שנקבעו לצורך מעצרו באיזוק אלקטרוני. פרקליטות המדינה התנגדה להחלטה השופט עראפת טאהא ונציג הפרקליטות אמר כי "מדובר באדם שרצח ילדה בין כותלי בית הספר. החלופה שבה אמור להיות הנאשם הזה אמורה להיות הרמטית". לטענת הפרקליטות, חזרתו של זדורוב ל"סביבתו הטבעית" עלולה להגביר את המוסכנות הנשקפת ממנו. כאמור הפרקליטות  בקשה מהשופט 48 שעות לעכוב שחרורו כדי שתוכל לערער. טאהא פסק כי "העברת המבקש למעצר באיזוק אלקטרוני תעוכב למשך 48 שעות כדי לאפשר למשיבה להגיש ערר לבית המשפט העליון כפי שהוצהר שבכוונתה לעשות".

זדורוב (צילום פול: גיל נחושתן)

רומן זדורוב, שהואשם ברצח הנערה תאיר ראדה לפני כ-15 שנה, ישוחרר ממעצרו עד תום הדיונים במשפטו החוזר עליו הורה שופט העליון יוחנן מלצר. כך פסק היום (רביעי) שופט בית המשפט המחוזי בנצרת. השופט עראפת טאהא פסק כי נוכח חומרת העבירה המיוחסת לזדורוב הוא הורה בדיון הקודם בבקשה לשחררו ממעצר עד למועד משפטו החוזר אבל בתנאים מחמירים לשחרורו "שיש בהם כדי לאזן נכונה בין האינטרסים המתנגשים".
אם זאת לאחר ששמע את טענות הצדדים ואת המפקחים המוצעים, ובכפוף להערות ולתנאים משלימים שקבע לצרכי שחרורו למעצר בית הוא שוכנע  כי עלה בידי זדורוב לקיים את התנאים שנקבעו לצורך מעצרו באיזוק אלקטרוני. פרקליטות המדינה התנגדה להחלטה השופט עראפת טאהא ונציג הפרקליטות אמר כי "מדובר באדם שרצח ילדה בין כותלי בית הספר. החלופה שבה אמור להיות הנאשם הזה אמורה להיות הרמטית". לטענת הפרקליטות, חזרתו של זדורוב ל"סביבתו הטבעית" עלולה להגביר את המוסכנות הנשקפת ממנו. כאמור הפרקליטות  בקשה מהשופט 48 שעות לעכוב שחרורו כדי שתוכל לערער. טאהא פסק כי "העברת המבקש למעצר באיזוק אלקטרוני תעוכב למשך 48 שעות כדי לאפשר למשיבה להגיש ערר לבית המשפט העליון כפי שהוצהר שבכוונתה לעשות".

זדורוב (צילום פול: גיל נחושתן)

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן