Skip to content

איכות השלטון לבג"ץ: הורה על חקירה פלילית באשר לגריסת מסמכים בהוראת נתניהו

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט הגבוה לצדק בדרישה כי יורה על חקירה בפרשת גריסת מסמכים מסווגים לכאורה באורח חפוז, טרם יציאת ח"כ נתניהו ממשרד ראש הממשלה, שם כיהן לשעבר. עו״ד ד"ר אליעד שרגא: ״הסיפור הזה מריח רע מאוד ומעלה חששות כבדים באשר לתוכן המידע שנגרס והסיבות למחיקתו בפרק זמן חפוז"

איכות השלטון לבג"ץ: הורה על חקירה פלילית באשר לגריסת מסמכים בהוראת נתניהו

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט הגבוה לצדק בדרישה כי יורה על חקירה בפרשת גריסת מסמכים מסווגים לכאורה באורח חפוז, טרם יציאת ח"כ נתניהו ממשרד ראש הממשלה, שם כיהן לשעבר. עו״ד ד"ר אליעד שרגא: ״הסיפור הזה מריח רע מאוד ומעלה חששות כבדים באשר לתוכן המידע שנגרס והסיבות למחיקתו בפרק זמן חפוז"

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ בדרישה לחקור את פרשת גריסת המסמכים של נתניהו תחת הכותרת: "חששות כבדים באשר לתוכן המידע שנגרס בחשאי ובאופן חפוז". התנועה עתרה אתמול (שלישי) לבג"ץ בדרישה לפתוח בחקירה פלילית אודות הדיווח על כך שיו"ר האופוזיציה ח"כ בנימין נתניהו גרס מסמכים בלשכת רה"מ זמן קצר לפני כניסת נפתלי בנט לתפקיד ראש הממשלה בחודש יוני.

כזכור התפרסם כי מסמכים שנשמרו בכספות במשרד ראש הממשלה היוצא נגרסו לפני כניסתו של ראש המשלה הנבחר נפתלי בנט למשרד, בניגוד לחוק. פקידים בלשכת ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, סיפרו כי נתניהו הוא שהורה לגרוס את המסמכים. הכספות ממוקמות בכמה חדרים ב"אקווריום" – השטח הסטרילי שבו נמצאים ראש הממשלה ועוזריו הבכירים ביותר. הן מכילות דרך קבע לוחות זמנים של בכירי המשרד, חומרים הנוגעים לעבודתם השוטפת ומסמכים נוספים. לא ברור אילו מסמכים נגרסו ומהי כמות החומר שנגרס.

חלק מהמסמכים שהיו בכספות הועברו כדין לארכיון משרד ראש הממשלה, ושם הם אמורים לעבור תיוק ולשמש לפי הצורך את בנט וממשלתו בעבודתם. לפי החלטת ממשלה ותקנות שירות המדינה, גריסת המסמכים אסורה בחוק. כל המסמכים, פרטיים ושאינם פרטיים, אמורים להישמר בארכיון המשרד, ובייחוד מסמכים מקצועיים.

נתניהו מגיע למשפטו (צילום פול: אורן בן חקון)

במסגרת העתירה, ביקשה התנועה לאיכות השלטון מבית המשפט להורות ליועמ"ש, לפרקליט המדינה ולמשטרת ישראל להשיב לפניותיה אליהם בבקשה לפתוח בחקירה פלילית של הפרשה, וזאת לאחר ארבע פניות בנושא מטעם התנועה שלא נענו.

כן ביקשה התנועה במסגרת העתירה, כי בית המשפט יורה למשיבי המדינה לפתוח בהליך בדיקה מקדימה אשר מטרתה למצות את הדין ולחקור את פרשת גריסת המסמכים במשרד רה"מ לשעבר, לרבות את מעורבותו של ח"כ נתניהו, נוכח העובדה כי לכאורה התגבשה תשתית ראייתית ראשונית לביסוס חשד סביר לביצוע עבירות על חוק הארכיונים ועל חוק העונשין, וכן לאור האינטרס הציבורי המשמעותי שבחקירת הפרשה נוכח המעורבים בה, ונוכח הפגיעה באמון הציבור ברשויות אכיפת החוק.

לחילופין, ביקשה התנועה לאיכות השלטון כי בית המשפט יורה למשיבי המדינה לפתוח בהליך של חקירה פלילית של הפרשה, בהתאם לסמכותו של היועמ"ש להורות על פתיחה בחקירה פלילית כנגד מי שכיהן כראש ממשלה בשל חשד לביצוע עבירות שנעברו בעת כהונתו או בשנה לאחר שחדל לכהן.

יו״ר התנועה לאיכות השלטון, עו״ד ד"ר אליעד שרגא: ״הסיפור הזה מריח רע מאוד ומעלה חששות כבדים באשר לתוכן המידע שנגרס והסיבות למחיקתו בפרק זמן חפוז. על משטרת ישראל לפתוח בחקירה מידית של נתניהו, שממילא שקוע עד צוואר בעננת פליליים. יש חשש אמתי שמדובר במסמכים הקשורים לפרשת הצוללות – בה כל מקורביו נחקרו והוא באורח פלא לא נחקר. למרבה הצער, נאלצנו לפנות לבית המשפט הנכבד בנושא ואנו מקווים שהוא ייעתר לבקשה. הנושא חייב להיבדק בצורה מעמיקה. אין מצב לטאטא חשדות כה חמורים מתחת לשטיח."

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ בדרישה לחקור את פרשת גריסת המסמכים של נתניהו תחת הכותרת: "חששות כבדים באשר לתוכן המידע שנגרס בחשאי ובאופן חפוז". התנועה עתרה אתמול (שלישי) לבג"ץ בדרישה לפתוח בחקירה פלילית אודות הדיווח על כך שיו"ר האופוזיציה ח"כ בנימין נתניהו גרס מסמכים בלשכת רה"מ זמן קצר לפני כניסת נפתלי בנט לתפקיד ראש הממשלה בחודש יוני.

כזכור התפרסם כי מסמכים שנשמרו בכספות במשרד ראש הממשלה היוצא נגרסו לפני כניסתו של ראש המשלה הנבחר נפתלי בנט למשרד, בניגוד לחוק. פקידים בלשכת ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, סיפרו כי נתניהו הוא שהורה לגרוס את המסמכים. הכספות ממוקמות בכמה חדרים ב"אקווריום" – השטח הסטרילי שבו נמצאים ראש הממשלה ועוזריו הבכירים ביותר. הן מכילות דרך קבע לוחות זמנים של בכירי המשרד, חומרים הנוגעים לעבודתם השוטפת ומסמכים נוספים. לא ברור אילו מסמכים נגרסו ומהי כמות החומר שנגרס.

חלק מהמסמכים שהיו בכספות הועברו כדין לארכיון משרד ראש הממשלה, ושם הם אמורים לעבור תיוק ולשמש לפי הצורך את בנט וממשלתו בעבודתם. לפי החלטת ממשלה ותקנות שירות המדינה, גריסת המסמכים אסורה בחוק. כל המסמכים, פרטיים ושאינם פרטיים, אמורים להישמר בארכיון המשרד, ובייחוד מסמכים מקצועיים.

נתניהו מגיע למשפטו (צילום פול: אורן בן חקון)

במסגרת העתירה, ביקשה התנועה לאיכות השלטון מבית המשפט להורות ליועמ"ש, לפרקליט המדינה ולמשטרת ישראל להשיב לפניותיה אליהם בבקשה לפתוח בחקירה פלילית של הפרשה, וזאת לאחר ארבע פניות בנושא מטעם התנועה שלא נענו.

כן ביקשה התנועה במסגרת העתירה, כי בית המשפט יורה למשיבי המדינה לפתוח בהליך בדיקה מקדימה אשר מטרתה למצות את הדין ולחקור את פרשת גריסת המסמכים במשרד רה"מ לשעבר, לרבות את מעורבותו של ח"כ נתניהו, נוכח העובדה כי לכאורה התגבשה תשתית ראייתית ראשונית לביסוס חשד סביר לביצוע עבירות על חוק הארכיונים ועל חוק העונשין, וכן לאור האינטרס הציבורי המשמעותי שבחקירת הפרשה נוכח המעורבים בה, ונוכח הפגיעה באמון הציבור ברשויות אכיפת החוק.

לחילופין, ביקשה התנועה לאיכות השלטון כי בית המשפט יורה למשיבי המדינה לפתוח בהליך של חקירה פלילית של הפרשה, בהתאם לסמכותו של היועמ"ש להורות על פתיחה בחקירה פלילית כנגד מי שכיהן כראש ממשלה בשל חשד לביצוע עבירות שנעברו בעת כהונתו או בשנה לאחר שחדל לכהן.

יו״ר התנועה לאיכות השלטון, עו״ד ד"ר אליעד שרגא: ״הסיפור הזה מריח רע מאוד ומעלה חששות כבדים באשר לתוכן המידע שנגרס והסיבות למחיקתו בפרק זמן חפוז. על משטרת ישראל לפתוח בחקירה מידית של נתניהו, שממילא שקוע עד צוואר בעננת פליליים. יש חשש אמתי שמדובר במסמכים הקשורים לפרשת הצוללות – בה כל מקורביו נחקרו והוא באורח פלא לא נחקר. למרבה הצער, נאלצנו לפנות לבית המשפט הנכבד בנושא ואנו מקווים שהוא ייעתר לבקשה. הנושא חייב להיבדק בצורה מעמיקה. אין מצב לטאטא חשדות כה חמורים מתחת לשטיח."

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן