Skip to content

בית המשפט העליון: המדינה לא תוכל להפלות בני זוג מאותו מין באימוץ ילדים

שופטי העליון קבעו פה אחד כי העמדה לפיה אימוץ ילדים בידי הורים חד־מיניים יש "מורכבות נוספת" עבור הילד - אינה נתמכת במחקרים עדכניים ולא בעמדות אנשי המקצוע
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

בני זוג מאותו מין, כשירים וזכאים לאמץ  ילדים בהתאם לחוק אימוץ ילדים, כך פסק היום (חמישי) בית המשפט העליון . בהרכב של שופטי העליון, ממלא מקום הנשיא עוזי פוגלמן, גילה כנפי־שטייניץ ואלכס שטיין – קיבלו פה אחד עתירות בנושא של שורת ארגונים וחברים בקהילת הלהט"ב, וקבעו כי יש לפרש את חוק האימוץ כך שתבוטל האפליה נגד זוגות להט"ב. בהחלטה נאמר שיישום עקרונות תורת הפרשנות המקובלים בשיטתנו מעלה כי יש לבכר את הפרשנות שכוללת זוגות מאותו המין בגדרי הסעיף. נמצא כי אף שלשונו של סעיף 3 מתיישבת יותר, על פני הדברים, עם הפרשנות שלפיה התיבה "איש ואשתו יחד" מתייחסת לבני זוג הטרוסקסואליים, הפרשנות שלפיה סעיף זה כולל גם בני זוג מאותו המין אינה חורגת ממתחם הפרשנויות הלשוניות האפשריות.

צילם אילוסטרציה: FREEPIK

לקריאת פסק הדין לחצו כאן

השופטת כנפי שטייניץ הוסיפה כי ההנחה העומדת בבסיס עמדת שר הרווחה יעקב מרגי שהוגשה לבית המשפט, שלפיה לאימוץ בידי הורים חד־מיניים יש "מורכבות נוספת" עבור הילד – אינה נתמכת במחקרים עדכניים ולא בעמדות אנשי המקצוע. כנפי־שטייניץ הוסיפה כי עמדת השר אף אינה מתיישבת עם ההכרה המשפטית בכשירות של זוגות חד־מיניים לאמץ ילדים. "לא ניתן לשלול א־פריורית את כשירותם של זוגות חד־מיניים כמאמצים, מטעמים שבטובת הילד", ציטטה השופטת מפסק דין קודם והוסיפה כי "העובדה כי זוגות אלה מיועדים לאמץ בפועל ילדים מרקע מורכב או בעלי צרכים מיוחדים, אשר גידולם צפוי להיות, לכאורה, מאתגר במיוחד – מתנגשת חזיתית עם הטענה המטילה ספק בכשירותם ההורית, וביכולתם לקדם את טובתו של הילד שיגדל עמם". לשיטת השופט שטיין, סעיף 6 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 – שקובע כי: "האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך"  – מאפשר לפרש את המילים "איש ואשתו" כזוג שעשוי להיות מורכב גם משתי נשים או משני גברים, והכל בתנאי שהילד יאומץ אל תוך מערכת זוגית מוכרת. לשיטת השופט שטיין, פרשנות זו נתמכת על ידי עיקרון הניטרליות, שלפיו המדינה אמורה להיות ניטרלית ביחסה אל דפוסי הזוגיות והמשפחה שאזרחיה הבוגרים בוחרים עבור עצמם, וכן על ידי הכלל הקובע כי ביטויים כלליים שנועדו לשרת את מטרות החוק במשך שנים ארוכות צריכים להתפרש בהתאם למשמעותם המקובלת בזמן יישומם.

העתירות הוגשו לפני כשש שנים בידי המרכז הרפורמי, האגודה למען הלהט"ב, הבית הפתוח לגאווה ולסובלנות בירושלים, עמותת אבות גאים, וכן שני זוגות חברי קהילת הלהט"ב. האפליה באימוץ נגד זוגות להט"ב מתבססת על סעיף בחוק האימוץ, שבו נקבע כי "אין אימוץ אלא על ידי איש ואשתו יחדיו". בעקבות העתירות, המדינה התחייבה אז לתקן את הסעיף הרלוונטי בחוק, אך לא עשתה זאת.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן